logo SDS
Dnešní datum: 02. 04. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 43
Prům. 18.9
21 denni
Max. 525
Prům. 408.2

Nyní si čte web : 54 uživ.

10. Části knih a dalších textů

* Vysvětlivky - Grundrisse I.

Vydáno dne 06. 02. 2005 (20061 přečtení)

Vysvětlivky k prvnímu svazku Rukopisů „Grundrisse“. V českém vydání z roku 1971 umístěny vždy na příslušných stranách dole pod čarou.

[1] Další rukopis pozdějšího data, obvykle označovaný (původně Marxem) jako „Der Produktionsprozess des Kapitals“ je dosud - žel - k dispozici jen v originálním vydání „Archivu Marxa i Engelsa“, sv. II. (VII.), Moskva 1933. K tomu by ovšem bylo třeba přiřadit dosud jen zčásti zveřejněné „Sešity o technice“ („Voprosy istoriji jestěstvoznanija i techniki“, sešit 25, Moskva 1968), těžko dostupné pro českého čtenáře.

[2] Viz Marx-Engels, Spisy, sv. 29, čes. vyd. 1969, str. 253 a 412.

[3] Viz Marx-Engels, Spisy, Sv. 29, čes. vyd. 1969, str. 612.

[4] Viz str. 60, 61 a 62 tohoto svazku.

[5] Viz str. 176-185 tohoto svazku.

[6] Viz str. 185-186 tohoto svazku.

[7] Viz str. 195-196 tohoto svazku.

[8] Viz Spisy, sv. 29, čes. vyd. 1969, str. 412.

[9] Viz tento svazek, str. 227.

[10] Viz tamtéž.

[11] Viz tento svazek, str. 239-240.

[12] Viz tento svazek, str. 240-244.

[13] Viz tento svazek, str. 240 a 244-245.

[14] Viz tento svazek, str. 245-246 a dále německé vydání Marxových „Grundrisse“, Berlín 1953, str. 434.

[15] Viz Spisy, sv. 29, čes. vyd. 1969, str. 653, 688 a poznámku 513.

[16] Viz Spisy, sv. 30, čes. vyd. 1969, str. 714, nebo K. Marx, „Dopisy o ‚Kapitálu‘“, Praha 1957, str. 111.

[17] Srovnej K. Marx, „Teorie o nadhodnotě“, sv. I, čes. vyd. 1958, str. 7-12 (redakční předmluva) a str. 423-425.

[18] Viz Spisy, sv. 29, čes. vyd. 1969, str. 347.

[19] Tamtéž, str. 615.

[20] Viz Spisy, sv. 29, čes. vyd. 1969, str. 347.

[21] Viz Spisy, sv. 29, čes. vyd. 1969, str. 615.

[22] Viz Spisy, sv. 29, čes. vyd. 1969, str. 514.

[23] Práce „Ke kritice politické ekonomie“, vydaná v roce 1859, je i s předmluvou zařazena ve 13. svazku Marxových a Engelsových Spisů, čes. vyd. 1963, str. 31-189.

[24] Viz K. Marx, „Kapitál“, díl II, čes. vyd. 1955, str. 12 (Engelsova předmluva).

[25] živočich společenský (Aristoteles, „Ústava“, sv. I, kap. 1).

[26] V rukopise místo Produkte: Produktion; zřejmý omyl.

[27] V rukopise místo Konsumption: Person; zřejmý omyl.

[28] Co do možnosti.

[29] V rukopise: nicht nur als; zřejmý omyl.

[30] V rukopise: Produktion; zřejmý omyl.

[31] co do možnosti (Aristotelův výraz z „Metafyziky“ a jiných děl).

[32] V originále francouzsky: fluctuations du portefeuille.

[33] V rukopise: 101 miliónů. Marx zde přebírá Darimonovu chybu - rozdíl položek za duben a září podle Darimonovy tabulky Činí ve skutečnosti 108 miliónů. V následující pasáži rukopisu s rozborem Darimonových tabulek až po str. 74 tohoto svazku je několik chyb vzniklých tímto nedopatřením. Z prověření údajů v Darimonově práci vyplynuly opravy v číslech. Ty si vyžádaly i některé textové úpravy na str. 72, které však nemají vliv na podstatu Marxových závěrů na str. 72 a 73 tohoto svazku.

[34] V rukopise: 43 miliónů.

[35] V rukopise: šestiměsíčního.

[36] V rukopise: 432614799 fr.

[37] V rukopise: 322904313 fr.

[38] V rukopise: 420914028 fr.

[39] V rukopise: 310744925 fr.

[40] V rukopise: stoupá... přírůstek.

[41] V rukopise: stoupá... přírůstek.

[42] V rukopise: 420914028

[43] V rukopise: 310744925.

[44] V rukopise: 13144225 fr.

[45] V rukopise: 375486 fr.

[46] V rukopise: 381699256.

[47] V rukopise: 71329817.

[48] V rukopise: 21810382 fr.

[49] V rukopise: 381699256.

[50] V rukopise: 76990349 fr.

[51] V rukopise: 288645333.

[52] V rukopise: 431390562.

[53] V rukopise: 50139111 fr.

[54] V rukopise: 27299043 fr.

[55] V rukopise: dvakrát.

[56] V rukopise: nedosahuje vzestupu.

[57] V rukopise: dvakrát. Ve shodě s tímto nedopatřením zní v rukopise další text takto:... ale tak, že pokles portfeje se nekryje s poklesem zásoby kovů (měsíc květen až červen a srpen až září), a nakonec...

[58] V rukopise: 101 miliónů (viz poznámku na str. 70 tohoto svazku).

[59] V rukopise: 101 miliónů (viz poznámku na str. 70 tohoto svazku).

[60] V originále anglicky: moneyed interest.

[61] V originále anglicky: landed interest.

[62] Bezúročný, bezplatný úvěr.

[63] Vlastnictví je krádež.

[64] V originále rukopisu: Konvertibilität; zřejmý omyl.

[65] V originále rukopisu: Inkonvertibilität; zřejmý omyl.

[66] V rukopise: des Geldes; zřejmý omyl.

[67] co do možnosti.

[68] V rukopise: hodiny; podle předchozí věty zřejmý omyl.

[69] Viz tento svazek, str. 90-91.

[70] Viz tento svazek, str. 97-98.

[71] Viz tento svazek, str. 92-94.

[72] Viz tento svazek, str. 89-90.

[73] Viz tento svazek, str. 101-102.

[74] Viz tento svazek, str. 82.

[75] Viz tento svazek, str. 103-105.

[76] V originále: contrevaleur.

[77] Viz další text až po str. 116.

[78] Války všech proti všem (Thomas Hobbes, „Elementa Philosophica“).

[79] Viz tento svazek, str. 57.

[80] Viz tento svazek, str. 90-103.

[81] Viz tento svazek, str. 110-115.

[82] Viz tento svazek, str. 108.

[83] Viz tento svazek, str. 127-143.

[84] Povýtce.

[85] „Tato země je bohatá na věci, které rostou a dozrávají každým rokem, ale má i věci věčné, neboť se tu v přírodě hojně nachází kámen (a zvláště mramor) atd. Je tu také půda, která sice nevydá žeň, když se zaseje, ale když se v ní kope, uživí mnohem víc lidí, než kdyby produkovala obilí.“

[86] Viz dále tento svazek až po str. 143 a str. 122.

[87] Viz tento svazek, str. 145-151.

[88] Viz tento svazek, str. 81-82.

[89] Tito lidé vynikají krásou a vzrůstem. Jsou upřímní a nemají obchodního ducha, neboť většinou nepoužívají peněz a neznají vyšší číslo než sto, ale vyměňují si výrobky.“

„Mimo to neznají měření mírami.“

[90] Viz tento svazek, str. 150.

[91] Není jasné, k čemu se toto 2. vztahuje; snad chtěl Marx označit toto místo jako pendant k textu od str. 123.

[92] Povýtce.

[93] V originálu: Erz.

[94] V originálu: Erz.

[95] V originálu: Bronze.

[96] Měď, bronz, kov.

[97] Zlato.

[98] V originálu: Erz, Bronze.

[99] Viz tento svazek, str. 127.

[100] písečná poušť oplývající zlatem.

[101] Pracovali s bronzovými nástroji, neboť nebylo ještě šeré železo.

[102] „Užívání bronzu bylo známo dříve než užívání železa.“

[103] „je to zakázáno starým rozhodnutím otců, kteří kázali šetřit Itálii“.

[104] V rukopise: 17,4.

[105] V rukopise: 8.

[106] Viz tento svazek, str. 141 a 142.

[107] Viz tento svazek, str. 141.

[108] Viz tento svazek, str. 141.

[109] Viz tento svazek, od str. 131 až po toto místo.

[110] Viz tento svazek, str. 54-62.

[111] Viz tento svazek, str. 127.

[112] Viz tento svazek, str. 94-102.

[113] Viz tento svazek, str. 127-129.

[114] Viz tento svazek, str. 145.

[115] Viz tento svazek, str. 106.

[116] Viz tento svazek, str. 144.

[117] Viz tento svazek, str. 145-150.

[118] Viz tento svazek, str. 127.

[119] Viz tento svazek, str. 143-144.

[120] Viz tento svazek, str. 149.

[121] Viz tento svazek, str. 185-186.

[122] Viz tento svazek, str. 143.

[123] Viz tento svazek, str. 145-151.

[124] Viz tento svazek, str. 161-175.

[125] Viz tento svazek, str. 144.

[126] Ent- und Veräusserung.

[127] Viz tento svazek, str. 119.

[128] Viz tento svazek, str. 151.

[129] Viz tento svazek, str. 118 a 227.

[130] Viz tento svazek, str. 145-151.

[131] Viz tento svazek, str. 151-152.

[132] Viz tento svazek, str. 102.

[133] Dále je v rukopise škrtnuto: Zde musíme upozornit za prvé na to, že oba momenty oběhu jsou plozeny třetím, který jsme dříve nazvali jeho nekonečným procesem[viz vysvětlivka 132]; a že prostřednictvím tohoto třetího momentu, ať už za výchozí bod vybereme peníze nebo zboží, může a musí konečný bod vždy znovu směřovat ven z oběhu. Tedy zboží - peníze - peníze - zboží peníze; ale právě tak peníze - zboží - zboží - peníze - zboží; i když se tedy ani jeden z těch dvou momentů neuzavírá v sobě, musí být nicméně uvažován ve své určenosti; v této souvislosti už nevypadá tak kuriózně, že jeden moment pohybu záleží v tom, že peníze se prostřednictvím zboží směňují samy za sebe a že se to jeví jako dočasný konečný cíl.

[134] Viz tento svazek, str. 151 a 62.

[135] V originále anglický výraz: barter.

[136] Viz tento svazek, str. 56.

[137] Viz tento svazek, str. 92-94.

[138] Viz tento svazek, str. 92-126.

[139] Viz tento svazek, str. 145-151, 153-154 a 156.

[140] Viz tento svazek, str. 151 a 156-157.

[141] Viz tento svazek, str. 144, 159 a 161.

[142] Viz tento svazek, str. 167.

[143] Viz tento svazek, str. 122.

[144] arithmetical division.

[145] arithmetical figures.

[146] Viz tento svazek, str. 122.

[147] Viz tento svazek, str. 102, 113-115 a 160-161.

[148] Viz tento svazek str. 178.

[149] Viz tento svazek str. 223 a 281-282.

[150] Zde začíná str. 1 sešitu II. Je nadepsána: Kapitola o penězích. (Pokračování.) Vpravo nahoře je dále uvedeno: Přebytek, hromadění.

[151] Viz tento svazek, str. 113-114.

[152] Viz tento svazek str. 56-57 a 61.

[153] Viz tento svazek, str. 57, 62-63 a 102-103.

[154] Viz tento svazek, str. 180.

[155] Viz tento svazek, str. 38, 62 a 82.

[156] Zde začíná třetí stránka sešitu II. Na jejím horním okraji je Marxova poznámka: „Výměna, prodej, obchod,“ (barter, sale, commerce) - „tři stupně směny“ (Steuart).

[157] Viz tento svazek, str. 181.

[158] Viz tento svazek, str. 38, 62, 113-114, 180 a 182.

[159] Viz tento svazek, str. 43 a 45.

[160] Viz tento svazek, str. 56 a 163.

[161] Viz tento svazek, str. 82.

[162] Viz tento svazek, str. 143.

[163] Viz tento svazek, str. 163.

[164] Viz tento svazek, str. 151.

[165] Viz tento svazek, str. 62, 89, 101, 102-103, 108, 127, 138, 143, 144, 151, 154 a 162.

[166] Viz tento svazek, str. 175-176.

[167] Pokud jsou peníze oběžným prostředkem, nemůže „být jejich kvalita, která obíhá, nikdy použita individuálně; musí stále obíhat“. (Storch.) Individuum může peníze potřebovat jen tehdy, když se jich zbavuje, když je klade jako bytí pro jiné, v jejich společenském určení. To je, jak Storch správně poznamenává, důvod, proč matérie peněz „nesmí být nezbytná k existenci člověka“, jako např. kůže, sůl atd., které slouží u některých národů jako peníze. Neboť to množství peněz, které je v oběhu, je pro spotřebu ztraceno. Proto za prvé kovy jako peníze vůbec mají přednost před ostatními zbožími, a za druhé zase vzácné kovy před těmi, které slouží jako výrobní nástroje. Pro ekonomy je charakteristické, že to Storch vyjadřuje takto: matérie peněz musí „mít přímou hodnotu, ale založenou na umělé potřebě“. [Srovnej H. Storch, „Cours d’économie politique“ atd., sv. II, str. 113-114.] Umělou potřebou nazývá ekonom za prvé potřeby, které vznikají ze společenského jsoucna individua, a za druhé ty, které nevyplývají z jeho holé existence jako přírodního předmětu. To ukazuje zoufalou vnitřní chudobu, která je základem buržoazního bohatství a jeho vědy. (Marxova Poznámka.)

[168] Viz tento svazek, str. 183-185.

[169] Viz tento svazek, str. 143 a 185.

[170] Viz tento svazek, str. 175 a 178.

[171] Viz tento svazek, str. 106-107.

[172] Viz tento svazek, str. 178.

[173] Viz tento svazek, str. 131-138.

[174] Viz tento svazek, str. 105-106.

[175] Viz tento svazek, str. 62, 82, 182 a 184-185.

[176] Viz tento svazek, str. 178-179, 189-191.

[177] Viz tento svazek, str. 175, 178-180, 187-189 a 191-192.

[178] Viz tento svazek, str. 63 a 161.

[179] Viz tento svazek, str. 176.

[180] Viz tento svazek, str. 185-186.

[181] Viz tento svazek, str. 113 a 114.

[182] „Tiť jednu radu mají, a sílu i moc svou šelmě dadí... A aby žádný nemohl kupovati ani prodávati, než ten, kdož má znamená aneb jméno té šelmy, aneb počet jména jejího.“ (Biblí Kralická, Zjevení sv. Jana, kap. XVII. 13 a kap. XIII. 17.)

Pokračování vysvětlivek ZDE.Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 112 in /var/www/www.sds.cz/htdocs/public/specfce.php on line 438
[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1635 (1635 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1230 (1230 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1143 (1143 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
820 (820 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1417 (1417 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1092 (1092 hl.)
Prohnilý humanismus !!
826 (826 hl.)

Celkem hlasovalo: 8163


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.