logo SDS
Dnešní datum: 25. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 18
Prům. 9.3
21 denni
Max. 330
Prům. 217.4

Nyní si čte web : 120 uživ.

01. Knihy

* Rukopisy „Grundrisse“

Vydáno dne 06. 02. 2005 (13037 přečtení)

(Ekonomické rukopisy z let 1857-1859)
Dodatky k Marxovým a Engelsovým spisům
Svazek I

Málokteré Marxovo dílo je v poslední době tak citováno jako právě tyto ekonomické rukopisy a zlomky, které byly po desítkách let nalezeny v archívech německé sociální demokracie. Jejich studium umožnilo lépe porozumět Marxovu způsobu uvažování a v některých ohledech pomohlo s interpretací jeho myšlenek. Jsou svědectvím o tom, jak se Marx chystal na problematiku politické ekonomie.

Rukopisy byly poprvé vydány v německém originálu „Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (Rohentwurf) 1857-1858, Anhang 1850-1859“ Nakladatelstvím cizojazyčné literatury v Moskvě péčí moskevského Institutu Marxe-Engelse-Lenina v letech 1939-1941. Jako fotootisk moskevského vydání vyšel pak v roce 1953 rukopis i v berlínském nakladatelství Dietz Verlag.

V roce 1971 vyšel v Nakladatelství Svoboda v Praze první ze tří svazků těchto rukopisů v překladu Mojmíra a Ruth Hrbkových. Úvodní stať „Marxova cesta revoluční kritiky“ napsal Radovan Richta a redakční předmluvu k českému vydání napsala Bohumila Žežulková.

S ohledem na to, že je toto dílo často citováno s uvedením místa v knize, najdete v textu i označení začátků jednotlivých stran dosud jediného českého vydání (např. začátek stránky 433 je označen jako [*433]). Číslování stránek nenajdete pouze v poznámkách, které jsou v knize na stranách 387-412. Odkazy na tyto poznámky jsou označeny horním indexem, např. [5]. Uvedením hvězdičky před číslo jsme označili vysvětlivky (např. [*5]), které jsou v knize označovány nesystematicky různými značkami a uváděny vždy na příslušných stránkách pod čarou.

Práce na našem zveřejnění rukopisů bude trvat delší dobu, tak mějte strpení.

Na našich starých stránkách dále najdete:

Nedočkaví zájemci si mohou přečíst anglický překlad Grundrisse ZDE.

Doporučujeme zajímavý referát Miroslava Křížka Marxova cesta k vědeckému pochopení světa.


[*433]Obsah svazku I
(číslování stránek podle knihy)

Radovan Richta: Marxova cesta revoluční kritiky [*7]-[*25]

Redakční předmluva k českému vydání [*27]-[*34]

Karel Marx
Rukopisy „Grundrisse“
(Ekonomické rukopisy z let 1857-1859)

ÚVOD (sešit M) [*35]-[*65]

1. Výroba [*37]

2. Všeobecný vztah výroby, rozdělování, směny a spotřeby [*42]

3. Metoda politické ekonomie [*54]

4. Výroba. Výrobní prostředky a výrobní vztahy. Výrobní vztahy a směnné vztahy. Formy státu a formy vědomí v poměru k výrobním a směnným vztahům. Právní vztahy a rodinné vztahy [*62]

(Řecké umění a moderní společnost) [*63]

KAPITOLA O PENĚZÍCH (sešit I a II) [*67]-[*197]

Alfred Darimon: O reformě bank. Paříž [*69]

[Vývoz zlata a krize] [*80]

[Směnitelnost a oběh bankovek] [*86]

[Hodnota a cena] [*92]

[Zboží a peníze] [*96]

[*434]Za prvé: [Směnitelnost zboží za peníze] [*103]

Za druhé: [Z-P. P-Z] [*104]

Za třetí: [Osamostatnění směny vůči směňujícím] [*104]

Aforismy [*105]

Za čtvrté: [Vznik peněz] [*106]

[„Economist“ o penězích] [*108]

[Vydávání hodinových poukázek] [*109]

[Směnná hodnota a soukromá výroba] [*111]

[Peníze jako společenský vztah] [*112]

[Vznik peněz] [*122]

[Peníze jako míra] [*124]

[Peníze jako všeobecný ekvivalent] [*124]

Poznámka na okraj [*126]

[Pracovní doba jako všeobecný ekvivalent] [*127]

[Pracovní doba a společenská výroba] [*129]

[Materiální nositelé peněžního vztahu] [*131]

a) Zlato a stříbro v poměru k ostatním kovům [*131]

b) Kolísání poměrů hodnot mezi různými kovy [*138]

[Peněžní oběh a oběh zboží] [*143]

[Obecný pojem oběhu] [*144]

a) [Oběh cen] [*145]

[Cena] [*146]

[Početní peníze] [*148]

b) [Oběživo] [*151]

[Množství obíhajících peněz] [*152]

K odstavci a) [*153]

[Směna a výroba směnných hodnot] [*154]

[Oběh jako špatně nekonečný proces] [*155]

[Realizace cen a osamostatnění všeobecného ekvivalentu] [*156]

[Všeobecný ekvivalent] [*157]

[Oddělení koupě a prodeje] [*158]

[Peníze a dělba práce] [*158]

[*435][Z - P - Z. P - Z - P] [*159]

[Peníze jako všeobecné zboží smluv] [*161]

[Peníze jako míra, jako platební prostředek a jako směnný prostředek] [*171]

[Záměna určení peněz] [*172]

[Suma cen a masa zboží v poměru k množství oběživa] [*172]

[Oběživo] [*172]

c) [Peníze jako materiální reprezentant bohatství (hromadění peněz)] [*175]

[Námezdní práce a kapitál] [*183]

[Mince a světové peníze] [*184]

[Učlenění systému buržoazní ekonomie do šesti oddílů] [*185]

[Mince a světové peníze] [*186]

[Všeobecný reprezentant bohatství] [*187]

[Hromadění peněz. (Tvorba pokladu)] [*188]

[Tvorba pokladu a akumulace kapitálu] [*189]

[Peníze jako platební prostředek] [*194]

[Osnova kapitoly o penězích] [*195]

[Drahé kovy jako nositelé peněžního vztahu] [*196]

[Zvrat v zákonu přivlastňování] [*196]

KAPITOLA O KAPITÁLU

První oddíl: Výrobní proces kapitálu (sešit II-III-IV) [*199]-[*372]

Kapitola o penězích jako kapitálu [*201]

[Rozdíl mezi hodnotou a kapitálem] [*213]

[Oběh zboží, peněžní oběh a hromadění kapitálu] [*215]

[Oběh zboží a zbožní výroba] [*218]

[Přechod od prostého oběhu zboží ke kapitalistické výrobě] [*219]

1. Oběh a směnná hodnota pocházející z oběhu jsou předpokladem kapitálu [*222]

[*436]2. Směnná hodnota pocházející z oběhu jako jeho předpoklad, zachovávající se v něm a zmnohonásobující prostřednictvím práce [*227]

[Učlenění systému buržoazní ekonomie do šesti oddílů] [*227]

[Co se rozumí pod „společností“] [*228]

[Směna mezi kapitálem a prací a mezi prostými majiteli zboží] [*228]

[Hodnota a užitná hodnota pro kapitál] [*230]

Dva různé procesy při směně mezi kapitálem a prací [*238]

[Učlenění pojmu kapitál ze tří hledisek] [*239]

Kapitál a moderní pozemkové vlastnictví [*240]

[Trh] [*244]

[Kapitalistický námezdní systém] [*247]

[Zvrat v zákonu přivlastňování] [*257]

[Kapitalistický pracovní proces] [*260]

[Kapitalistický výrobní proces] [*267]

[Hodnototvorný proces a výrobní náklady] [*274]

[Výrobní náklady] [*281]

[Původní akumulace kapitálu] [*282]

[Všeobecný výrobní proces jako prvek kapitalistického výrobního způsobu] [*283]

[Rozvržení kapitoly o výrobě a kapitoly o směnné hodnotě čili o prostém oběhu zboží] [*283]

[Výroba nadhodnoty] [*284]

[Moderní buržoazní ekonomové, Ricardo, fyziokraté a A. Smith o zhodnocovacím procesu] [*290]

[Občanské bohatství jako prostředník] [*295]

[Ricardovo tvrzení o nadhodnotě] [*296]

[Výroba nadhodnoty, zhodnocování kapitálu a produktivita práce] [*297]

[Tři zákony o nadhodnotě a zisku] [*303]-[*306]

[*437][Růst produktivní síly a ceny] [*306]

[Ricardo o růstu hodnoty kapitálu] [*313]

[Pracovní proces] [*319]

[Absolutní a relativní nadpráce] [*325]

[Zachování hodnoty a růst hodnoty] [*332]

[Zisk a nadhodnota. Různá organická skladba kapitálu] [*339]

[Současné pracovní dny] [*369]

Příloha
Bastiat a Carey [*375]-[*386]

Poznámky [*387]-[*412]

Seznam literatury [*413]

Jmenný rejstřík [*425]

Postavy z mytologie a krásné literatury [*432]

 


Související články:
(Filozofie)

Rozhovor s Karlem Marxem (05.05.2018)
Karel Marx, filozof revoluce nebo liberální myslitel? (05.05.2018)
Národní identita není trauma, ale potřeba (12.02.2016)
Největąím ohroľením Evropy je její netečnost (06.04.2015)
Jak číst Marxův Kapitál (29.09.2010)
Marxova teorie společnosti (poznámky) (13.12.2008)
Marxova teorie společnosti (2) (13.12.2008)
Marxova teorie společnosti (13.12.2008)
Kdo jsme? Kam kráčíme? (16.06.2008)
Společnost nevolnosti (10.12.2007)
Bondyho vzkaz (22.04.2007)
Z Týnské až do Velryby (22.04.2007)
Zemřel Egon Bondy (10.04.2007)
Theodicea centur. XXI.? (21.10.2006)
Anketa o dekadenci „Západu“ (02.04.2006)
Obránci víry (31.03.2006)
Každý monoteismus je totalitní (30.03.2006)
Pokus o zahájení debaty na skandální téma: Marx (26.03.2006)
Nástin kritiky politické ekonomie (2) (15.03.2006)
Nástin kritiky politické ekonomie (15.03.2006)
K postmoderně nelze přistupovat jako k univerzální koncepci (06.03.2006)
Člověk jako fixní kapitál, aneb jak to Karel Marx vlastně myslel (31.01.2006)
O ateismu, pochybnostech a víře (30.01.2006)
Význam marxismu pro model socialismu (05.01.2006)
„Zkrotit kapitalismus“ (29.12.2005)
Zásady komunismu (15.12.2005)
Marxova filozofie dějin (05.12.2005)
Marx a sovětský komunismus (05.12.2005)
Chvála materialismu (30.11.2005)
Kdo filosofuje (06.10.2005)
Válka s plky (11.08.2005)
Sartre: důsledný filozof svobody, ale i obhájce komunismu (19.06.2005)
Profesor Wright: Kapitalismus omezuje demokracii (24.05.2005)
Výzva „sociálního” v sociální demokracii (24.05.2005)
K pojetí svobody u K. Marxe (22.04.2005)
Marx ve stavu beztíže (15.04.2005)
Polemika o „produktivistickém marxismu“ (04.03.2005)
Vědění a víra v čase rizik (11.02.2005)
Atheismus není nové dogma (08.02.2005)
Místo iracionality potřebujeme návrat k racionalitě (08.02.2005)
Redakční předmluva k českému vydání Grundrisse (06.02.2005)
Marxova cesta revoluční kritiky (06.02.2005)
Buddha (04.02.2005)
1. kapitola DDP ČSSD (29.01.2005)
Hodnota, úpadek a technologie: dvanáct tezí (21.01.2005)
Příběh o příběhu: Egon Bondy - pětasedmdesát (20.01.2005)
Ďáblův advokát: „atheistova“ úvaha o levici a náboženství (18.01.2005)
Epocha samovzněcování (13.01.2005)
Filozofie očima přírodního vědce (10.01.2005)
Ideje jsou silnější než peníze - pokud to jsou opravdu ideje (10.01.2005)
Marxova filozofie dějin (23.02.2004)
Marxova cesta k vědeckému pochopení světa (17.02.2004)
V Den paměti (27.01.2004)
Světu vládne finanční oligarchie, říká Egon Bondy (12.07.2001)
Egon Bondy: "Vyvlastnit vyvlastňovatele" (06.03.2000)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Karel Marx | Počet komentářů: 6 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1767 (1767 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1352 (1352 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1378 (1378 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1519 (1519 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1313 (1313 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9113


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.