Společnost hojnosti

John Kenneth Galbraith

J. K. Galbright oslavil 15. října 2003 své 95. narozeniny. Narodil se roku 1908 v Iona Station v Ontariu v Kanadě. Studoval zemědělství na universitě v Torontu a vysokoškolské studium ukončil doktorátem na Kalifornské universitě v Berkley. Občanem USA je od roku 1937.

Před válkou učil na Harvardské universitě, v roce 1939 získal profesuru na Princetonské universitě. Za války působil v Americkém cenovém úřadě a stal se hlavou cenové politiky státu. Jeho požadavek přímé cenové kontroly narazil na prudký odpor Kongresu a tak v roce 1943 Galbraith z úřadu odstoupil.

Po válce byl vedoucím odděleni ministerstva zahraničí pro otázky hospodářské bezpečnosti. V roce 1949 se vrátil k vědecké a pedagogické práci na Harvardské universitě. V roce 1952 vydal vlivné dílo „Americký kapitalismus: Pojetí vyrovnávací síly“, kde zobrazil americkou ekonomiku jako řízenou triumvirátem velkého byznisu, práce a aktivní vlády. Kontrastovalo to s předchozím přístupem dominantní vlády podniků nad ekonomikou. Galbright argumentoval, že poválečný úspěch USA nevznikl „správným usazením cen“ v ortodoxním smyslu, ale spíše „špatným usazením cen“, které umožnily rozvoj průmyslové koncentrace.

Velkou popularitu přinesla Galbrightovi malá knížka The Affluent Society z roku 1958, přeložená do češtiny jako Společnost hojnosti a vydaná v roce 1967 nakladatelstvím Svoboda. Její teze nebyla nijak ohromujícně nová - zaútočil na mýtus „suverenity konzumenta“ a tím ovšem i na základní kámen mainsteamové ekonomiky a na „americký způsob života“.

Galbraith patřil k levicovému směru v demokratické straně, psal předvolební projevy pro demokratického kandidáta na úřad presidenta USA A. Stevensona, byl přítelem presidenta Kennedyho. Ten ho jmenoval velvyslancem USA v Indii, které se pokoušel pomoci s ekonomickým rozvojem.

Arthur Schlesinger - autor amerického bestselleru roku 1965 „Tisíc dnů Johna Kennedyho v Bílém domě“ - ukazuje, že Galbraithova „Společnost hojnosti“ byla „myšlenkovým základem jednoho z nejdůležitějších bodů hospodářské koncepce presidenta Kennedyho - programu boje proti chudobě. Stojí za zmínku, že to byl právě autor „Společnosti hojnosti“, který nejpřesvědčivěji ukázal, že postavení chudých v Americe je tím tragičtější, čím je Amerika bohatší.

Po smrti presidenta Kennedyho uspořádala jeho manželka slavnostní večeři na počest J. K. Galbraithe. Rodina Kennedyů tím veřejně naznačila, že i do budoucna hodlá svůj politický program opírat o Galbraithovy myšlenky.

V roce 1967 vyšel jeho „Nový průmyslový stát“ (New Industrial State), v němž rozšířil své teorie i na firmy. Zdůrazňoval, že ortodoxní teorie o dokonale konkurenčních firmách nefungují - firmy jsou oligopolistické, autonomní instituce, které usilují spíše o podíl na trhu než o maximalizaci zisku, které vyrvaly moc z rukou vlastníků, regulátorů a spotřebitelů.

J. K. Galbright byl přes své mimomainstreamové názory zvolen v roce 1972 prezidentem Americké ekonomické asociace. Je čestným profesorem Ženevské univerzity, emeritním profesorem ekonomie na Harvardské univerzitě.

Text z přebalu knihy českého vydání z roku 1967


OBSAH

PŘEDMLUVA K ČESKÉMU VYDÁNÍ

PŘEDMLUVA AUTOROVA

Kapitola I
SPOLEČNOST HOJNOSTI

Kapitola II
NÁSTIN KONVENČNÍHO ZPŮSOBU MYŠLENÍ

Kapitola III
EKONOMIE A TRADICE ZOUFALSTVÍ

Kapitola IV
NEJISTÁ ZÁRUKA

Kapitola V
AMERICKÁ VARIANTA

Kapitola VI
MARXISMUS

Kapitola VII
NEROVNOST

Kapitola VIII
EKONOMICKÁ JISTOTA

Kapitola IX
PRIMÁT VÝROBY

Kapitola X
PŘÍKAZY SPOTŘEBITELSKÉ POPTÁVKY

Kapitola XI
ÚČINEK VZÁJEMNÉ ZÁVISLOSTI

Kapitola XII
ILUZE O NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI

Kapitola XIII
BYTOSTNÍ ZÁJEM NA VÝROBĚ

Kapitola XIV
PLATIT SE MUSÍ

Kapitola XV
INFLACE

Kapitola XVI
ILUZE O MĚNĚ

Kapitola XVII
VÝROBA A STÁLOST CEN

Kapitola XVIII
TEORIE SPOLEČENSKÉ ROVNOVÁHY

Kapitola XIX
INVESTIČNÍ ROVNOVÁHA

Kapitola XX
PŘEMĚNA

Kapitola XXI
ODTRŽENI VÝROBY OD HOSPODÁŘSKÉ JISTOTY

Kapitola XXII
OBNOVENÍ ROVNOVÁHY

Kapitola XXIII
NOVÉ POSTAVENÍ CHUDOBY

Kapitola XXIV
PRÁCE. VOLNÝ ČAS A NOVÁ TŘÍDA

Kapitola XXV
O ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A EXISTENCE SPOLEČNOSTI

REJSTŘÍK