logo SDS
Dnešní datum: 28. 11. 2022   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 21
Prům. 10.6
21 denni
Max. 435
Prům. 207.6

Nyní si čte web : 19 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Ještě jednou o volbě prezidenta ČR s mottem: kdy KSČM zkrotí své krokodýly?

Vydáno dne 07. 03. 2008 (5983 přečtení)

Docela dlouho jsem váhal, zda říci svůj pohled na volbu prezidenta ČR. Po veskrze pozitivním hodnocení chování vedení KSČM a poslaneckého klubu při volbě prezidenta na posledním zasedání 18. zasedání ÚV KSČM 16. 2. 2008 (viz. více1 v přijatém stanovisku ÚV KSČM). Chtěl jsem tak učinit, protože jsem byl delegován na jednání OK KSČM v Litoměřicích a nemohl jsem oficiálnímu stanovisku oponovat na uvedeném zasedání.

Pak jsem si řekl, proč stále chodit hlavou proti zdi? Nech to plavat, za hlupáka jsi spolu s ostatními tak jako tak. Leč, po přečtení jednoho z řady tendenčních, manipulačních, polopravd plných literárních počinů bývalého předsedy ÚV KSČM a stále ještě poslance PČR M. Grebeníčka v Haló novinách dne 5. 3. 2008 pod názvem „Krokodýlí slzy špiček ČSSD“, se nakonec k volbě prezidenta ČR vrátit musím. (též více2 uvedená stať)

Ač se mi hrubě nelíbí ataky předsedy ČSSD na adresu KSČM či přímo V. Filipa, jsou bohužel oprávněné. Naše vystoupení při volbě prezidenta ČR bylo tristní, nesrozumitelné, vyvolávající řadu pochyb a dohadů, proč takové bylo, nerespektující drtivě většinový názor členů a sympatizantů (cca 70% chtělo, abychom volili přes „všechna proti“ profesora J. Švejnara). Ale postupně, po pořádku.

Ať dělám, co dělám, nemohu se ubránit dojmu, který jsem řekl na zasedání VV ÚV KSČM spolu s řadou jiných myšlenek a argumentů, že osoba J. Švejnara byla z celé oné, celkem bohaté řady jmen vygenerována, a to napříč politickým spektrem, z důvodu co nejsnazšího zvolení V. Klause do funkce prezidenta na další volební období. Vývoj v obou volbách a toho, co se na Pražském hradě dělo při obou volbách, mě v tomto dojmu jen utvrzovalo. Nic na tom nemění do omrzení obehrávaná písnička, že KSČM přeci již od října 2007 nabízela jednání představitelů parlamentních stran, měla údajně své vlastní kandidáty k této diskusi. Jen neznalý může tvrdit, že takové skutečně měla. Vždy se operovalo se jmény, která den, dva před tím v nějaké souvislosti zazněla v médiích a „vyjednávači“ KSČM si je osvojili. Bylo to tak i s těmi, kteří deklarovali, že takové ambice nemají nebo že nepůjdou proti J. Švejnarovi.

A chování typu malého chlapečka, ležícího na chodníku, kopajícího zuřivě nožičkami, hrozícího ručičkami a křičícího:„A budete se mnou mluvit a budete se mnou jednat nebo…“, bylo prostě neúčinné. Nebo…. nebylo a my nedokázali naplnit ani další náš požadavek a slib, že když se ostatní strany dohodnou na společném kandidátovi, tak jej KSČM podpoří. Nepodpořila. Navíc přišla s „Bobo“ (europoslankyní Janou Bobošíkovou), v podstatě  pravicovou kandidátkou, bývalou externí poradkyní V. Klause, kritičkou sociálního státu aj. a sehrála s ní dost trapné divadlo, které ve spojení s textem M. Ransdorfa v Haló novinách, kde označil Paroubka za řidiče fekálního vozu, udělaly své. Nemohla pomoci a také nepomohla její „inaugurační řeč“, která by jinak s ohledem na rukopis M. Grebeníčka a V. Filipa slušela kterémukoliv standardnímu mítinku KSČM.

Co naplat, že byla jistě věcně správná i usnesení ze společného jednání VV ÚV KSČM, poslanců a senátorů za KSČM či samotného VV. Byla jednoznačná minimálně ve dvou bodech – podpořit veřejnou volbu, nepodporovat a nevolit V. Klause, což bylo formálně naplněno. Ovšem vývoj událostí a občané většinově požadovali jiný, rozhodnější přístup pro nezvolení V. Klause na druhé volební období a zastavení vzestupu ODS. A tím byla jednoznačně podpora J. Švejnara všemi 29 hlasy zákonodárců za KSČM. Jako senátoři jsme se tak zachovali a vytvořili podmínky proto, aby s námi jako s KSČM ještě někdo před druhou volbou vůbec jednal.

Nepochopitelné bylo usnesení tzv. do půlnoci, kde jsme spíše „vyhrožovali“ ostatním politickým stranám, abychom je, bláhově se domnívaje, donutili vlastním kandidátem k jednání, což nebral původně VV ÚV KSČM vážně a k ničemu takovému, jímž bylo reálné předložení J. Bobošíkové jako kandidátky na prezidenta ČR, nedal výslovný souhlas. Tento krok jde plně na vrub a  tíži svědomí uvedených 17 poslanců za KSČM, kteří tak nakonec učinili. Marně jsem argumentoval, že první část usnesení tzv. do půlnoci bude medializovaná a již nebudeme moci následně den, dva poté vylepšovat náš negativní obraz ve veřejnosti a u partnerů pro jednání. Další vývoj mi dal za pravdu. Nic nepomohlo, že jsme druhý den nesměle přišli s druhou částí usnesení, tzv. po půlnoci, které bylo o tom, že KSČM podpoří J. Švejnara za splnění tří podmínek, které nakonec ČSSD verbálně plně akceptovala.

Reálný výsledek jakéhosi neformálního vítěze prvé volby za splnění postupných cílů nezvolit Klause a vyvolat druhé volby, jsme prostě dokázali během necelého týdne a při samotné druhé volbě totálně promrhat. Musím trvat na svém vyjádření, že KSČM ve třetím kole prvé volby prezidenta ČR neodpustitelně propásla vlastní vinou šanci zbavit se jednou provždy balastu minulosti a vydat svědectví o opravdu míněné snaze stát se ještě více suverénní součástí české politickospolečenské scény.

Leč, zázrak se nekonal. Košile se ukázala být opět bližší kabátu a řada lidí z vedení strany, včetně předsedy V. Filipa, podlehla předsjezdové atmosféře - nenaštvat si část členské základny a zejména funkcionářů „lebedících“ si v současné vnitrostranické situaci spojené pupeční šňůrou s předlistopadovou dobou a ambicemi na alespoň nějaké osobní pozice při volbách do PČR či zastupitelstev krajů, obcí a měst. Nepomohla dokonce ani ochota představitelů Strany zelených k jednání před třetím kolem druhé volby, kdy, čtenáři, posaď se, nabídla, že za podporu J. Švejnara se zasadí o zrušení rozhodnutí koaliční vlády na restituce církevního majetku. Ani na to zřejmě hluché uši řady zákonodárců za KSČM neslyšely. Včetně nabídky ČSSD na uzavírání povolebních koalic po volbách na úrovni krajů.

PT čtenář nechť se proto nediví, že mi doslova vadí a je proti srsti číst polopravdy, jinotaje a náznaky čehosi nekalého od bývalého předsedy M. Grebeníčka, výmluvy V. Filipa či koktavá vyjadřování se dalších protagonistů ospravedlňující chování většiny zákonodárců za KSČM nebo nepochopitelný smířlivý postoj členů ÚV KSČM.

Ano, nesmazatelný podíl na zvolení V. Klause je na straně tří přeběhlíků z řad ČSSD či nepřítomnosti poslankyně SZ paní Zubové (evidentně s pozadím ruského vlivu. A není od věci, že právě Rusko má s ohledem na své velmocenské zájmy v Evropě velký zájem na setrvání V. Klause ve funkci prezidenta.), ale KSČM tomu mohla rozhodnějším, transparentnějším jednáním, které by nebylo mimo rámec přijatého usnesení VV ÚV KSČM zabránit. V tom mají, bohužel, kritici z řad ČSSD pravdu. A věřte, že mě to pranic netěší. Spolu s klasikem se mi chce říci: „Řekl jsem, ale nevím, zda jsem spasil svoji duši.“ Spíše ne, ale nalil jsem alespoň k té bramboračce Made in KSCM trochu čistého vína.

Apropós, ať si vedení KSČM a poslaneckého klubu laskavě zdůvodní, třeba každý sám pro sebe, dle vlastního vědomí i svědomí, jak KSČM zabránila, chtěla-li to opravdu, znovuzvolení V. Klause prezidentem ČR. Omluvou nechť nejsou dopisy „alá samostatnost Kosova ano, ne“, v nichž se prezident Klaus jakoby ocitá na stejné lodi s názory KSČM, byť o pohnutkách pro tuto chvíli smlčím.

6. 3. 2008, RSDr. Vlastimil Balín, senátor a předseda OV KSČM Most


Související články:
(ČR - volba prezidenta)

Stanovisko SDS k volbě prezidenta republiky (08.01.2018)
Společným prezidentským kandidátem levice by měl být Miloą Zeman (18.11.2016)
Stanovisko SDS k výsledku zvolení Miloąe Zemana prezidentem ČR (26.01.2013)
Drahá zkušenost? (25.01.2013)
Stanovisko Strany demokratického socialismu k 2. kolu prezidentské volby (20.01.2013)
Trh s vlastní kůľí (19.01.2013)
Situace před presidentskou volbou je ąpatným vysvědčením pro českou levici (17.12.2012)
"Volby prezidenta" na webu SDS - mezivýsledek 18.10. (18.10.2012)
Skvělý „boboguláš“ (24.10.2010)
Levice válčící, tápající, čekající (17.03.2008)
Opravdu propásla KSČM šanci? (17.03.2008)
Volba prezidenta 2008, exces, či nový trend? (03.03.2008)
Bémova svobodnost volby (18.02.2008)
Důstojnost prezidentské volby? (16.02.2008)
Co bych byl řekl na Hradě být předsedou KSČM (16.02.2008)
Výměna lyžujících profesorů? (16.02.2008)
KSČM hrozí pověst kazisvětů ve Švejnarově táboře (14.02.2008)
Klausovský středověk (12.02.2008)
Stanovisko SDS k průběhu prezidentské volby (11.02.2008)
Všechno špatné ……? (11.02.2008)
Bořit nebo tvořit? (09.02.2008)
Propásla levice svou šanci? (08.02.2008)
Otevřený dopis poslankyním, poslancům a senátorům Komunistické strany Čech a Moravy (05.02.2008)
Náš hlavní cíl není, aby se prezidentem nestal Václav Klaus (27.01.2008)
Jak jsem šel za komunisty (23.01.2008)
Stanovisko SDS k volbě prezidenta republiky (21.01.2008)
Švejnarova kandidatura - příležitost k vyjasnění pojmů? (14.01.2008)
Švejnar: Jsem pevně přesvědčen, že v prezidentské volbě zvítězím (07.01.2008)
50 dní do prezidentských voleb (23.12.2007)
Klaus se jako prezidentský kandidát diskvalifikoval (07.10.2007)
Václav Klaus se rozhodl znovu nekandidovat (01.04.2007)
Demokrat Václav Klaus (20.01.2006)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Vlastimil Balín | Počet komentářů: 117 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1487 (1487 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1093 (1093 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
965 (965 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
725 (725 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1310 (1310 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
914 (914 hl.)
Prohnilý humanismus !!
715 (715 hl.)

Celkem hlasovalo: 7209


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.