logo SDS
Dnešní datum: 20. 11. 2017   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Vybíráme na internetu
Výběr zpráv Headlines

Koutek první pomoci
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Diskusní fórum červený nadpis
Fórum
Návštěvní kniha

zelené návěští   Kalendář změn zelený nadpis
<<  Listopad  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na webové stránky SEL

Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis
Ohlédnutí za rokem 1968 - rekapitulace článků ze starého webu
(21. 08. 2017, 10139x)

O socialistickém původu Mezinárodního dne ľen
(08. 03. 2017, 6876x)

Imperialismus – netradičně jako období čekání na nového globálního hegemona
(01. 12. 2016, 1504x)

V. sjezd Evropské levice, Berlín, 16.-18. 12. 2016
(18. 12. 2016, 1149x)

Co je levicové?
(09. 03. 2017, 1025x)

Den lidských práv na ©kroupově náměstí
(07. 12. 2016, 1017x)

Politické spektrum o daních
(22. 03. 2017, 997x)

®Žádná raketa není mírová. Nečekejme na říjen!
(08. 04. 2017, 949x)


červené návěští   Nejčtenějąí/2 měs. červený nadpis
Říjnová revoluce a východní Evropa
(21. 09. 2017, 346x)

©panělská vláda násilím vyvolává to, čemu chce zabránit
(02. 10. 2017, 329x)

©panělsko si rozvracet nedáme
(02. 10. 2017, 301x)

Lithium do českých rukou
(05. 10. 2017, 243x)

Přijďte podepsat petici k lithiu
(13. 10. 2017, 146x)

Dopis vládě ČR k událostem v Katalánsku
(05. 10. 2017, 139x)

O jakou revoluci ąlo?
(13. 10. 2017, 134x)

Manifest za svobodu, bratrství a spoluľití
(03. 10. 2017, 131x)


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návštěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 8
Prům. 4.5
21 denni
Max. 379
Prům. 259.6

Nyní si čte web : 54 uživ.

Okolní události našima očima

* Společným prezidentským kandidátem levice by měl být Miloą Zeman

Vydáno dne 18. 11. 2016 (1680 přečtení)

Text projevu Milana Neuberta na setkání u příleľitosti svátku 17. listopadu v Praze na Klárově

Klárov 17. 11. 2016Já vás vąechny zdravím a děkuji vám, ľe jste dorazili.

Dneąní den skutečně patří mezi ty, které se v minulosti velmi hluboce zapsaly do historie českého národa. 17. listopad stále připomíná hodnoty, které přesahují čistě vzato jenom pravo-levé dělení společnosti.

17. listopadu 1939 bylo v Praze - tehdy uľ byl Protektorát Böhmen und Mähren - bez soudu popraveno 9 představitelů studentských organizací. Bylo to finále brutální represe, kterou spustila okupační moc, ve chvíli, kdyľ 28. října a po něm přiěly bouře českého národa, alespoň ve městě Praze.

O dva roky později se tehdy seąli ve Velké Británii, v Londýně studenti z 26 zemí a ti se dohodli na tom, ľe tento 17. listopad bude navľdy slaven jako Mezinárodní denm studentstva.

Podruhé, a trochu jinak se zapsal 17. listopad do naąí historie v roce 1989. Stal se rozbuąkou, která rozmetala reálně socialistický reľim. A» si o něm dnes můľeme myslet cokoliv, tak větąina lidí to tehdy vnímala jako zahájení cesty českého národa k větąí svobodě a demokracii. Ale kdyľ se podíváme kolem sebe, tak vidíme, ľe ta situace je trochu jiná.

Říká se, ľe historii píąí vítězové. Ostatně vľdycky to tak bylo. A moľná proto se dneąní den neslaví jako Mezinárodní den studentstva, ale jako Den boje za svobodu a demokracii.

Mimochodem, nic proti tomu. Svoboda a demokracie jsou hodnoty, na nichľ se jistě shodneme i přes tu pravo-levou hranici. Ale existují moľná jeątě důleľitějąí hodnoty - tou první je mír, druhou suverenita. A to jsou věci, ke kterým se musíme hlásit a něco pro ně dělat.

A teď krátce k druhému tématu. Já kdyľ jsem se zamýąlel nad těmi posledními 27 lety, tak jsem přemýąlel, ľe se v této době něco opakuje.

Na konci roku 1989 - přeneseně vzato - zhasla výkladní skříň socialismu. A to, co vidíme dnes, ľe se začíná zháąet i na té druhé straně, protoľe Spojené státy přestávají mít peníze a začnou na nás tlačit, abychom si svou obranu zajistili vlastními silami.

Tehdy, před těmi 27 lety zaznívala slova o zradě od některých představitelů a myslím si, ľe dnes to bude něco podobného. A ten, kdo se toho doľije, asi bude nový americký prezident Donald Trump. I on bude vnímán jako někdo, kdo zradil určité ideály určitých uskupení.

Podle mne v Čechách v tuto chvíli ta klíčová linie střetu není střet mezi pravicí a levicí - to existuje a bude to existovat vľdycky - ale to, co vidíme kolem sebe, je střet mezi dvěma součástmi pravice. Jednou, která je neoliberální, spojená s globalizací, a druhou, která je národní.

Kdyľ to zjednoduąím, abych to personifikoval, tak v podstatě v tuto chvíli proti Klausovi a Trumpovi stojí Schwarzenberg a Clintonová.

Levice je dnes v situaci, ľe sleduje souboj těchto pravicových uskupení. A my to máme jako levice poměrně komplikované, protoľe oni - obě strany - dělají vąechno pro to, aby lidi získali na svoji stranu, proti té druhé skupině. Ani jedno z těch uskupení není můj ąálek kávy. A otázka je, co levice můľe v takové situaci dělat?

Přiznám se, ľe se mi nelíbí ani Trumpovy postoje. Protoľe kdyľ si vzpomenu, tak on třeba slibuje velké investice do infrastruktury. A my, kdyľ si vzpomeneme, tak v Evropě před 80 lety taky byl jeden s knírkem, který investoval do infrastruktury.

Ale je tady jeden rozdíl. Clintonová v tuto chvíli by znamenala okamľité pokračování růstu mezinárodního napětí, sociálního rozvratu, znamenala by válku. Zatímco ta druhá volba znamená, ľe moľná budeme mít trochu času, abychom se aktivně nějakým způsobem věcem postavili.

Levici tedy podle mého názoru nezbývá nic jiného neľ dnes částečně manévrovat a bojovat o čas. A drľet vlajku těch základních hodnot, základního směrování. Musí chránit baąty a vytvářet si baąty.

Levice se asi těľko bude spojovat, ale ty baąty si musí vytvářet. A jednou z těchto baąt je prezident Miloą Zeman. A to je postava, která je pro nás důleľitá, protoľe je jeden z těch, kteří se staví pevně právě proti globalizačním silám.

Takľe podle mne - ale i podle naąí Strany demokratického socialismu - v tuto chvíli je důleľité, abychom se vąichni na levici dohodli na tom, ľe on by měl být naąím společným kandidátem pro příątí prezidentské volby.

Takľe to je závěr mého povídání a zároveň mého přemýąlení, kdyľ jsem dumal nad výročím 17. listopadu. Děkuji.


Níľe naleznete odkazy na videonahrávky jednotlivých projevů a později rovněľ několik daląích fotografií z Klárova.

Řečníci:

Lenka Procházková

Marek Obrtel

Ivan David

Josef Skála

Helena Mihelková

Jan Korál

Jaroslav Foldyna

Květa ©lahůnková

Milan Neubert

Milan Krajča

Marie Neudorflová

 


Související články:
(Obecné problémy levice)

Tys dopadla, levice! (07.11.2017)
O jakou revoluci ąlo? (13.10.2017)
Naąe politika a 100. výročí dekretu o míru (01.06.2017)
Volby? Volby! (11.04.2017)
Co je levicové? (09.03.2017)
Příchod jara (12.02.2017)
Imperialismus – netradičně jako období čekání na nového globálního hegemona (01.12.2016)
Quod licet Jovi ...? (31.05.2016)
Vrátit víru v budoucnost (29.01.2016)
KKE a "Praľská deklarace" (04.06.2015)
Rentiérský stát (31.05.2015)
Společnost a levice na křižovatce (26.05.2015)
Deklarace Mezinárodní konference KSČM (24.05.2015)
Úvahy o další cestě hnutí (24.05.2015)
Ke dvěma aktuálním otázkám hnutí (24.05.2015)
Kritika současných reformistických tendencí demokratického socialismu (07.05.2015)
Potřeba koalice levice a iniciativ (12.04.2015)
Čeho (ne)třeba se bát (05.02.2015)
Jak skončí kapitalismus? (2) (26.12.2014)
Jak skončí kapitalismus? (26.12.2014)
Sociálně demokratické programy (25.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (2) (24.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (24.12.2014)
Levice může vyhrát (17.12.2014)
Návrh programu naší strany (03.12.2014)
Zahájení programové diskuse (19.11.2014)
Spojování sil a společné akce jsou nutné a možné (23.04.2013)
Naše poznanie o spoločnosti alebo Definícia pojmu socializmus. (12.04.2013)
Vzor Fico? (11.02.2013)
O společenských poměrech v Rusku (02.02.2013)
Volby: vítězové a poražení (19.11.2012)
Diskuse na levici (26.06.2012)
Otevřený dopis Michalise Matzavinose adresovaný ÚV KKE (24.06.2012)
K volbám v Řecku (19.06.2012)
Změnit svět bez převzetí moci, marxistické vydání (04.06.2012)
Prožíváme globální jaro (19.05.2012)
O výstupu na vysoké hory (02.11.2011)
SPaS má skutečně potenciál propojit radikální a umírněnou levici (16.06.2011)
Jsou občané sami proti sobě? (31.01.2011)
Výzva k vytvoření Spojenectví Práce a Solidarity (25.11.2010)
Hledejme program pro všechny od středu doleva (19.11.2010)
Jak je to s mírou zisku? (13.11.2010)
Proč si toho nikdo nevšiml? (01.11.2010)
Iluze nesmiřitelnosti (18.10.2010)
Za limit kapitálu (2) (04.10.2010)
Za limit kapitálu (04.10.2010)
Keynes nebyl socialista, ale… (01.10.2010)
Matematický model uplatnenia neoekonómie v komunite (01.10.2010)
Spoločenská objednávka (01.10.2010)
Manifest radikálního liberalismu (14.09.2010)
Na jakou vědu se bude muset levice obrátit? (06.09.2010)
Levice musí začít komunikovat (17.08.2010)
Rušno v levicových intelektuálských kruzích (06.08.2010)
Bez spolupráce na levici nebude hledání cesty úspěšné (02.07.2010)
Připutovalo Internetem . . . (16.03.2010)
Méně rozhořčení – více přemýšlení (Anti-Heller) (14.07.2009)
Anti-Jumr (14.07.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (11) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (10) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (9) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (8) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (7) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (6) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (5) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (4) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (3) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (2) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (20.06.2009)
Schovej babičce její občanku (16.06.2009)
Tahle země není pro starý (14.06.2009)
Jednota levice a budoucnost (18.05.2009)
Co s krizí? (17.05.2009)
Trh a reálný socialismus (06.05.2009)
Zemřel nám Bob (31.03.2009)
Postkomunistický manifest (26.01.2009)
Cesty vpřed bývají i návratem … (12.12.2008)
Sága italské levice „první generace“, aneb co vyváděl krejčí z Ulmu (21.10.2008)
Relativní zmenšování variabilní části kapitálu během akumulace a koncentrace, která ji provází (15.10.2008)
Genese průmyslového kapitalisty (22.09.2008)
Dějinná tendence kapitalistické akumulace (21.09.2008)
Několik poznámek k některým komentářům (08.08.2008)
Marx a dvě linie boje proti moci privilegovaných v dějinách (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál II. (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál (28.04.2008)
Historie téměř detektivní (17.04.2008)
O správné správě (04.04.2008)
Test teorie praxí: vezmi ideologii za slovo! (17.03.2008)
Jak S. K. Neumann velebil schumpeterovské podnikatelství… (11.03.2008)
Jan Bystrý, nakladatel (11.03.2008)
Od Lenina až k levičáctví v Česku (21.01.2008)
Bludný kruh české levice (14.01.2008)
Ta událost na Labutí řece (10.12.2007)
Zájem zahraničních komunistických stran o internacionalizaci vzdělávání stranických kádrů (10.12.2007)
Idea Levice (09.08.2007)
Neofeudální manifest? (30.07.2007)
Levice kontra pravice (30.07.2007)
Rovnost (nebo nerovnost) šancí (03.07.2007)
Spravme si poriadok so slovičkami (07.06.2007)
Hleďme si víc toho, co nás spojuje! (01.06.2007)
Proč mladí nechtějí volit konzervativní strany (10.05.2007)
Vzpomínka na Bondyho v Salonu Práva (22.04.2007)
Nejsem zapšklý stařec (22.04.2007)
Pod babylonskou věží (2) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1b) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1a) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (21.04.2007)
Hodnoty a zájmy v současné české společnosti (20.04.2007)
Čo príde po ideológii rozvoja a globalizácii? (06.04.2007)
Marx nebyl prorok, ale ... (30.03.2007)
Jsou klasická marxistická paradigmata překonána? (29.03.2007)
677 (XVII. kapitola) (16.03.2007)
Podstata komunismu (11.12.2006)
The opposite of anti-communism is not communism but democracy (05.12.2006)
Protikladem antikomunismu není komunismus, ale demokracie (04.12.2006)
Demokracie je skutečným základem komunistické a socialistické myšlenky (28.11.2006)
Usilujme o pochopení historie – bez předsudků a bez snah o její zneužívání (01.11.2006)
S komunisty se mluví. (18.10.2006)
Nepodpořil jsem Stranu zelených, ale kauzu, kterou zastupuje (12.08.2006)
Sejdeme se u fontány? (30.04.2006)
Lucii k MDŽ (08.03.2006)
Úvaha o vývoji ľudskej spoločnosti (05.03.2006)
Sociální demokracie (02.03.2006)
Dopis delegátům XXI. sjezdu KSČ (25.02.2006)
Co je levice? (07.02.2006)
Potenciálně nejnebezpečnější fáze imperialismu (15.01.2006)
Příčiny neúspěchu sovětského modelu socialismu v ČSSR (05.01.2006)
Předmluva k českému vydání „Zásad komunismu“ (15.12.2005)
Antikomunismus podle Marxe? (14.12.2005)
K pojmu levice dnes (07.12.2005)
Jedna ruka netleská… (28.11.2005)
Nejistý triumf demokratického kapitalismu (15.11.2005)
Volný čas jako ekonomická kategorie (13.11.2005)
Marx není zcela mrtev (06.11.2005)
Pojem socialismu a historická zkušenost (06.11.2005)
Proč je dnes pro nás důležitý Spinoza (06.11.2005)
Tři variace pro Horní Jiřetín a Černice (27.10.2005)
Pohřeb odborové demokracie? (25.10.2005)
Návrat Karla Marxe (16.10.2005)
K otázkám české levice (15.10.2005)
Kuba proti blokádě (13.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (2) (12.10.2005)
Trika a triky proti přirozenosti (05.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (1) (04.10.2005)
Konec klidných časů (26.05.2005)
Zarazilo nás vzývání Stalina a Kim Čong-ila (26.04.2005)
Úvaha (trochu hravá) o svobodě a levici (13.04.2005)
Konference Levicového klubu (17.02.2005)
Víra v pokrok je bláznivá (15.02.2005)
Deset knih českého levičáka (15.02.2005)
Zelená na levačku aneb Proč nemohu být „novodemokratem“ (04.02.2004)
Levicová politika pro 21. století? (30.11.2003)
Politika levice ve věku přechodu (31.05.2002)
Jak Lenin udělal z konkrétního obecné (23.01.2002)
Revoluce! (12.07.2001)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Milan Neubert | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.06.2017: Letní univerzita Evropské levice
Letní univerzita EL se koná ve dnech 19. aľ 23. června 2017 v Budapeąti. Předběľný program a registrační formulář je k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme.

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich část). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
Jaký je váą názor na mediálně velmi probíranou "válku" praľských taxikářů se společností UBER.

UBER je krok správným směrem, k zespolečenątění ekonomiky.
44 (44 hl.)
Fandím taxikářům, UBER zneuľívá nefér výhod (neplatí daně, licence atd.)
48 (48 hl.)
Taxikáři v Praze jsou dobytek a patří jim to!
30 (30 hl.)
Je třeba narovnat podmínky, jsem pro celkovou liberalizaci taxisluľeb.
25 (25 hl.)
Jsem pro fér soutěľ: a» platí pro řidiče UBER totéľ, co pro taxíky.
27 (27 hl.)

Celkem hlasovalo: 174


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

červené návěští   Nejkomentovanějąí červený nadpis

Databáze je prázdná!


zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...

[21.04.2015 09:26:49]
l&s
Pokud by větší skupině veřejnosti vadilo uctění památky padlých sovětských vojáků, asi by se to promítlo do nějakých protestů... ...

[21.04.2015 08:51:03]
Milan Neubert
Bingo. V textu mám opravdu chybu - měl to být Petr, ale myslel jsem na jeho otce Jiřího. Asi bych to měl opravit... S charakter ...

[21.04.2015 08:44:11]
Milan Neubert
Já nejsem v kontaktu s drtivou většinou lidí, tak to nedokážu tak dobře posoudit. Ale drtivá většina médií podle mne opravdu osvob ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.