logo SDS
Dnešní datum: 27. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 17
Prům. 12.3
21 denni
Max. 330
Prům. 219.5

Nyní si čte web : 57 uživ.

Okolní události naąima očima

* Postřehy z lednových Athén

Vydáno dne 28. 01. 2009 (6258 přečtení)

Každou chvíli čteme,vidíme nebo slyšíme o událostech v Athénách. Jde o velice současné jevy, které se odehrávají na jejích ulicích. Jejich interpretace je u nás i ve světě velmi různorodá, podle zaměření editora i podle pohledu příjemce informací na svět. Je třeba říci, že ani v samotném Řecku nejsou události interpretovány a tím méně analyzovány stejně. Ani v nejmenším se necítím povolán zanášet do toho vlastní hodnocení. Přesto se chci podělit o několik postřehů, spíše momentek, tak, jak jsem je osobně zachytil na konci druhého lednového týdne.

Na pátek byla řádně svolána demonstrace proti válce v Gaze. Organizovala ji Komunistická strana Řecka. Trochu pro mne překvapivě na čas před polednem. A ještě překvapivější bylo, že byla slušně početná, hádám pár tisícovek účastníků. Tito účastníci byli ze všech věkových skupin, mladší ale převažovali. A nejspíše byli i z různých sociálních skupin, studenti, zaměstnanci, pracovníci služeb. Bylo to spořádané shromáždění s umírněným skandováním moderovaným organizátory s megafony a s poklidnou atmosférou. Je třeba říci, že také policie pracovala a byla všude na strategických místech i s různým vybavením – od „lehké zbroje“ až po plně vybavené muže a tu a tam i ženy – jak to na počátku 21 století pro případné pouliční srážky bývá. Konstatuji, že nijak do běhu demonstrace nezasahovala a její účastníky neomezovala. Naštvaní byli nejspíše jen řidiči, protože policie nekompromisně uzavřela jednu z významných městských tříd. A viděl jsem, že při té příležitosti, když už dopraváci musí být v ulicích v práci, tak i dávali pokuty za dopravní přestupky.

S daleko větším napětím a zájmem se očekávala další plánovaná demonstrace svolaná, z našeho pohledu nepředstavitelnými organizátory – odbory učitelů základních škol, učitelů středních škol a vysokého školství spolu se studentskými reprezentanty. Tuto demonstraci podporovala Sinaspismos – druhá radikální levicová řecká strana. Doba zahájení se měnila a nakonec byla stanovena na časné popoledne téhož dne. Místními znalci mi bylo doporučeno se jít podívat na místo, kde by měla po průchodu okolo parlamentu končit, v prostoru Athénské university. Účast byla podstatně větší ve srovnání s předcházející demonstrací. Jeden z pořadatelů ji odhadoval na 20 – 25 tisíc lidí. Co se věku demonstrantů týče, tak tentokrát to byla spíše mládež, ale i lidé důchodového věku byli vidět a střední věk byl také velmi slušně zastoupen. Opět se provolávala hesla. Samozřejmě, že řecky, takže co se obsahu týče nemohu sloužit. Byly transparenty i megafony. Tempo pochodu i atmosféra byla asi jako na českých prvomájových průvodech v minulosti. Už při pohledu na účastníky bylo jasné, že zde ale půjde ještě o něco jiného. Tak pětina účastníků byla patřičně vybavena. Byly vidět všechny typy respirátorů, od těch nejlevnějších, až po ty pěkně drahé, integrované s ochrannými brýlemi a protiplynovými filtry. Někteří z mladých účastníků měli vlajky na násadách z plného dřeva o průměru tři až čtyři centimetry. Ač nebylo nějak velké teplo dost velká část nejspíš dodržovala pitný režim a měla sebou lahve s pitnou vodou. Někteří byli oděni i oděvy, které umožňovaly rychlé zakrytí obličeje, ale maskovaných účastníků bylo velmi málo.

Přešla asi půlka průvodu a říkal jsem si, že to vypadá stejně, jako dopolední demonstrace. Najednou jeden z mladíků z tzv. „černého bloku“, tj. účastníků oděných do černého, začal bušit onou vlajkovou tyčí do kamery na jedné bance za mírného povzbuzování několika dalších účastníků. Byl jsem opravdu zvědav, co bude dál, protože v okolních ulicích byly rozmístěny v několika pásmech policejní jednotky opět s širokým spektrem výzbroje a vybavení. I mírně zkušené oko vidělo, že je v ulicích řada dalších osob, které ač v civilu tam byly evidentně služebně. Kamera byla kvalitní a vydržela. Náhle někteří mladíci vytáhli kladívka a začali bušit do dláždění z různých mramorových tvarovek. Okamžitě jsem pochopil, kde se bere při uličních střetech munice, když všude je asfalt a dláždění. Ale zpět k ději. Najednou létaly na banku kameny. Okna byla kvalitní, ani se nehnula. Náhle se nasunul podle bankovních objektů kordon oštítovaných těžkooděnců. A pak už to bylo ráz na ráz. Během třiceti vteřin začaly vybuchovat dělbuchy a rozlévat se slzný plyn. Během stejné doby demonstrace z ulice zmizela. Zdálo se, že účastníci to mají docela dobře nacvičené. Aktivní účastníci z řad demonstrantů, policisté i diváci. Náhle jsem také poznal, k čemu je dobrá neperlivá pitná voda. Řečtí přátelé mi říkali, že policie údajně vyčerpala zásoby slzného plynu a nyní , že používá produkt z prošlou dobou trvanlivosti a ještě k tomu vyrobený v Albánii. Nemohu sloužit, nejsem v tom odborník. Policie nastoupila a postupně vytlačovala moc aktivní účastníky. Opět je třeba konstatovat, že k divákům, k procházejícím občanům se chovala korektně, nechávala je procházet svým kordonem a podobně. Na policistech nebylo vidět nějaké napětí či „chuť si bouchnout“. Tvářili se neutrálně a čekali na rozkazy. Samostatnou skupinou byli fotoreportéři a filmaři. Představitelé sedmé velmoci byli velmi dobře vybaveni ochrannými prostředky a běhali rychleji než kdokoliv z účastníku této uliční války od jednoho místa střetu ke druhému. Co mne na tom všem zaujalo? Bylo to několik postřehů. Tak například. Respirátory měli i někteří pouliční prodejci u svých stánků a prodavači v přilehlých obchodech. Ti mimochodem neprojevovali žádnou paniku a se zájmem sledovali, co se děje. Další neuvěřitelná věc. Už mezi demonstranty šla smečka potulných psů. Šli zvesela, poštěkávali a vrtěli s ocasy. Stejně se ale chovali, když začal střet, běhali mezi bojovníky i mezi létajícími kameny a dělbuchy i slzným plynem. Z letmého pohledu bylo vidět. Že všichni, kteří se pohybovali v daném prostoru věděli o co jde. Ale nebylo na první pohled vidět žádné nenávistné pnutí. Ani u demonstrantů ani u policie. I diváci sledovali z povzdálí střety, aniž dávali výrazněji najevo na čí straně jsou jejich sympatie.

Poslední, třetí demonstrace se konala v sobotu večer a narazil jsme na ni vcelku náhodou. Na jednom náměstí mne upoutala koncentrace vyzbrojené policie. Řečtí přátelé mne informovali, že se koná demonstrace, tentokrát fašistů. Bylo jich nanejvýš několik desítek, maximálně do dvou set. Oproti předchozím byli nejlépe ozvučeni a nasvíceni. Pozornost kolemjdoucích, kterou jim věnovali, ale byla mizivá. Ani policie si jich nevšímala. Jen mi bylo doporučeno je nefotografovat, což jsem úplně nedodržel, ale nic se nedělo.

Co takové setkání s pouliční politikou mi přineslo? Dalo by se říci neobvyklý zážitek a poznatek, že řada Řeků vidí v účasti na takové demonstraci smysl a vyjádření určitého postoje. Je ale otázkou jakého postoje. Když jsem se pak ptal levicové socioložky, co vlastně vede tak různorodou směsici lidí k účasti na demonstraci, která vysoce pravděpodobně skončí násilným střetem se státní mocí, odpověděla, že je to velmi složité. Takovým tím nejhlubším proudem může být pocit nenávisti. Snad neurčité nebo přesněji nepojmenované. Jedno je jisté. Na tuto situaci se nehodí učebnicové poučky o třídních střetech, o vyhraněných třídních pozicích a podobně. Skutečnost není černobílá, naopak je složena ze všech odstínů šedi a v čase se mění. I požadavky demonstrujících jsou vcelku vágní a nezdají se adekvátní takové koncentraci proti sobě stojících sil. Při povrchním pohledu by se jevilo, že radikální levice musí mít na situaci shodný nebo velmi podobný názor. Ani to není pravda a obě tyto levicové strany se ve svých postojích a hodnocení velmi liší. A jestli u války v Gaze jde vcelku o shodu, pak u druhého střetu jsou názory členů obou radikálních levicových stran proti sobě dost vyostřené. Přitom se zdá, že řecký kapitalismus je socialističtější než situace u nás nebo v jiných postkomunistických zemích. Odbory jsou významnou složkou sociálního systému a jejich hlas je slyšet a dovedou prosadit řadu věcí. Veřejné služby alespoň v Athénách určitě nejsou nákladnější pro jejich obyvatele než například v Praze.

Jaké poučení si z toho člověk přiváží? Jedno velmi praktické. Pokud by došlo z takovému vyhrocení sociálních střetů, že se bude rozhodovat v pouličních střetech, pak se dobré vybavení vč. čisté pitné vody vyplatí. Další poučení již tak jasná nejsou. Zda jde o dozvuky metod sociálních a „třídních“ bojů 20. století? Nebo je to nástup nové bojové vlny, která se bude odehrávat na ulicích s přepychovými či bohatě zásobenými obchody a které se budou účastnit lidé, kteří i v těchto obchodech častěji nebo jen výjimečně nakupují? Proti establishmentu se staví ti, kteří by podle starých pravidel měli patřit spíše k podpůrcům existujícího systému. Je fakt, že radikální levice k těmto velice současným jevům nemá vysvětlení, kterému by praxe dávala za pravdu. O to méně je k dispozici návrhů na další cestu.

Jiří Málek, SPED

18.1.2009


Související články:
(EU - regiony: Balkánské státy)

Jak vidí Syriza hospodářskou budoucnost Řecka? (19.04.2018)
Ruce pryč od Boky Kotorské! (30.10.2016)
Nemám v úmyslu opustit pevnost pro velké třídní boje (24.07.2015)
Řecko, vítejte na Východě! (22.07.2015)
Open letter to Alexis Tsipras (21.07.2015)
Otevřený dopis Alexisi Tsiprasovi (21.07.2015)
Řecko: Hluk a vztek znamenající hodně (17.07.2015)
Řecký brestlitevský mír (15.07.2015)
Zamyąlení nad řeckou krizí (14.07.2015)
Blahopřání do Řecka (06.07.2015)
Ne úsporným opatřením! Ano demokracii! (29.06.2015)
Referendum 5. července a postoj KKE (29.06.2015)
Řecké referendum (27.06.2015)
Putin k situaci Řecka (06.06.2015)
Okamľik pravdy pro Evropu (21.05.2015)
To jediné, co ľádáme, je, aby Evropa dala Řecku ąanci (18.03.2015)
Nová řecká vláda (28.01.2015)
Drľme palce (28.01.2015)
Blahopřejme Řekům! (26.01.2015)
Blahopřání Syrize (26.01.2015)
Řecká komunistická strana k novým volbám (11.01.2015)
SYRIZA je Evropa. SYRIZA je Evropa, která se mění. (07.01.2015)
Syriza na cestě za vítězstvím (07.01.2015)
Středomořský vzor pro Ukrajinu? (22.05.2014)
ERT: Samarasova vláda zaútočila na demokracii (09.11.2013)
Zpráva z Kypru (20.03.2013)
Co se děje v Bulharsku? (25.02.2013)
KKE: K výsledkům parlamentních voleb v Řecku 17. června (20.06.2012)
Statement of Alexis Tsipras (18.06.2012)
Prohlášení Alexise Tsiprase k výsledkům voleb (18.06.2012)
Bojujte i naším jménem! (17.06.2012)
SYRIZA pozvala na setkání velvyslance států G20 (06.06.2012)
SYRIZA je připravena na volební bitvu (03.06.2012)
Zachraň nás před zachránci (02.06.2012)
Volby v Řecku: řecký lid řekl škrtům své NE (07.05.2012)
Další krok k odbourání sociálních práv v Řecku a Evropě (22.06.2010)
Řecká »dluhová« krize a kdo je za ni zodpovědný (16.06.2010)
V Řecku mírné ztráty radikální levice (05.10.2009)
SDS k řecké mládeži (20.01.2009)
SDS to the Greek youth (20.01.2009)
Mládeži Řecka, mládeži Evropy (20.01.2009)
Revolta mládeže v Řecku (17.12.2008)
Synaspismos se rozhodl dobýt Řecko (18.02.2008)
Řecké volby - vzestup radikální levice (17.09.2007)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Jiří Málek | Počet komentářů: 64 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1769 (1769 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1353 (1353 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1381 (1381 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
891 (891 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1521 (1521 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1315 (1315 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9124


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.