logo SDS
Dnešní datum: 09. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 17
Prům. 4.2
21 denni
Max. 490
Prům. 294.2

Nyní si čte web : 60 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Řecká »dluhová« krize a kdo je za ni zodpovědný

Vydáno dne 16. 06. 2010 (7056 přečtení)

Řecká krize je stále tématem dneška. Zajímavá stať přišla od Ingo Schmidta, levicového učitele politické ekonomie na Athabasca University, Kanada. Zde jsou jeho názory:

Neoliberální řád vládne světu. Burzy se vzpamatovávají. Soukromé banky již dolů nestahují špatné úvěry, které byly přidány k veřejnému dluhu. Ten stejně stoupá, protože krize snížila daňové výnosy. Přidáme-li další pomoc finančním institucím, dostáváme skutečnou fiskální krizi státu.
Státy charakterizované jako PIIGS (Portugalsko, Itálie, Irsko, Řecko a Španělsko) nejsou schopny zvládnout deficity, jež jsou v těchto zemích, i když nedosahují britsko-americké výše 12 - 13 %, překážkou soukromým investicím do vládních dluhopisů a půjček.
Ve stylu Mezinárodního měnového fondu
V důsledku toho investoři nechali Řecko, považované za nejhorší ze jmenovaných zemí, podstoupit zkoušku finančním trhem. V jejím rámci byla Athénám slíbena potřebná likvidita do výše 45 miliard eur za trochu nižší cenu než by požadoval soukromý sektor. Ale k tomu byl také přidán politický přívažek. Od řecké vlády se očekává, že zrealizuje program ve stylu Mezinárodního měnového fondu nazývaný »strukturální změny«. Tento program je znám z mnoha jeho intervencí od zrození neoliberalismu v 80. letech minulého století. Zahrnuje drakonické škrty ve veřejných výdajích a uvolnění nebo odstranění ochrany pracovního trhu. Na rozdíl od jiných programů MMF, Řecko nemůže provést devalvaci, protože je členem eurozóny. Evropská komise a částečně i německá vláda velmi jasně ukázaly, že budou trvat na tom, aby řecký finanční trh zůstal otevřený mezinárodnímu kapitálu.
Tlak na Německo, aby snížilo svůj přebytek platební bilance, roste a byla obava, že by se diskutovala role německého exportu jako klíčového faktoru v pozadí řecké krize. Tím, že byl zapojen MMF, se podařilo utlumit formování jakékoliv spojené fronty zemí Evropské unie proti německému exportu. Řecko, ostatní menší země EU, Evropská komise a parlament nehrají nezávislou roli v politických diskusích o eskalování řecké fiskální krize. Politika unie je věcí Francie a Německa, popř. Velké Británie a Evropské centrální banky. Ostatní země jsou v této hře pěšáky.
To v žádném případě neznamená, že vlády jsou králové a dámy v šachové hře. Ony jsou střelci, věže a jezdci. Králem jsou velké peníze, lokalizované ve finančním sektoru. Burza je dámou. Tato hra, kterou nyní hrají, má dva cíle: vydělávat na spekulaci proti řeckým vládním dluhopisům a ochránit předchozí investice do Řecka posílením jakýchkoliv koalicí vlád evropských zemí a mezinárodních institucí tak, aby směrovaly úvěry skrze řeckou peněženku do jejich soukromých rukou. Hra proti Řecku bude pravděpodobně následována hrou i proti ostatním zemím PIIGS.
Role Německa a jeho exportu
Hlavní důvod pasivní bilance v řadě zemí EU je v cestě integrace Západního Německa do světové kapitalistické ekonomiky po válce. Byla založena na výhodném směnném kurzu, přístupu na trh v USA, přílivu dolarových investicí a úsilí znovu zavést německou marku jako dominantní regionální měnu. Německý průmysl úspěšně zajistil exportně orientovaný růst. Tato proexportní orientace byla podporována i mezitřídním konsensem o měnové stabilitě a mzdových ujednáních neporušující konkurenceschopnost. Tento konsensus se vytvářel na základě zkušeností z hyperinflace a měnových reforem po skončení dvou prohraných světových válek a pomohl držet inflaci pod úrovní ostatních zemí, dokonce i v 70. letech. Převaha strukturální konkurenceschopnosti se vytvářela tak, že tlačila německý export vzhůru a snižovala dovozy. Po pádu systému fixních směnných kurzů v roce 1973 partneři Německa, zvláště evropští, opakovaně devalvovali své měny, aby znovu obnovili konkurenceschopnost.
Devalvace jistě nepomůže ekonomicky méně rozvinutým zemím dostihnout vyspělé ekonomiky. Umožní jim ale přinejmenším určité nadechnutí. Tento prostor byl ale odstraněn vznikem evropské měnové unie a zavedením eura. Nechráněny proti německému proexportnímu průmyslu pocítily slabší ekonomiky eurozóny masivní zhoršení svých běžných účtů od roku 1999. Po mnoho let mohl být rostoucí deficit v periferních zemích Evropy financován přílivem kapitálu, který také pobízel střední třídu ke spotřebě a realitnímu boomu. Závislost na přílivu kapitálu ale ani nenastartovala domácí růst ani negenerovala adekvátní daňové výnosy. Více než v kapitalistických centrech zde panovalo nebezpečí uzavření kohoutů přílivu zahraničního kapitálu. To mohlo být použito v případě i nejmenšího zvýšení daní pro národní či mezinárodní vládnoucí třídy. Výsledkem byl rozvoj tandemu problémů běžného účtu a deficitu veřejných financí.
O pomoci se diskutuje, rabování probíhá
Tento model kompletně zkolaboval, když nastala panika na Wall Street, v Londýnské City v roce 2008. Na evropské periferii se smyčka dále stahovala. Zotavení z pádu a recese je vrcholnou prioritou monopolů a finančního kapitálu. Finanční pomoc v nouzi a fiskální stimuly byly prvními opatřeními k obnově ziskovosti. Zatímco »exit strategie« od expansivní politiky v kapitalistických centrech se stále diskutuje, pokusy vymáčknout nějaké peníze z periferních zemí už začaly. Fiskální řecká krize získává více pozornosti než dvacet obdobných v jiných zemích světa, od neoliberálních příkladných dětí Estonska a Lotyšska až po »strašáky«, jako je Srbsko a Bělorusko. Nehledě na keynessiánská gesta ve vrcholných orgánech MMF, jeho modely jsou modely »starého dobrého neoliberalismu«.
A proč ne? Když MMF kormidloval země k deficitu likvidity a tlačil je k otevření jejich trhů pro západní korporace, podporoval světový ekonomický růst a vyháněl vzhůru soukromé zisky po celých uplynulých třicet let. Neoliberální triky nejspíše ale nyní nefungují. Ekonomové varují, že 45 miliard eur pomoci Řecku možná nebude stačit na pokrytí všech dluhů a že cílení na požadované snížení výdajů povede místo ke garantování řecké solventnosti k jeho dalšímu ekonomickému kolapsu.
Ve světové ekonomice převládá značný skepticismus, zda odchod od fiskálních stimulů a levných peněz, jak se to nyní posuzuje v rámci G20, nespustí další kolo krize místo toho, aby vydláždilo cestu ke zvýšení soukromé spotřeby. Ironicky řečeno, řecká vláda a velký kapitál mají stejný problém. Oba závisí na injekci veřejných prostředků. Velký kapitál je bere, kdekoliv to jde, zatímco řecká vláda musí akceptovat podmínky úvěru od MMF a některých vlád zemí EU.
Tato bublina je jiná
Ekonomický problém je stále stejný. Vystavování nekrytých veřejných šeků k záchraně naakumulovaného soukromého bohatství. Dominantní názor ve finančních a průmyslových kruzích je, jakýmkoliv způsobem se vyhnout politickému a ekonomickému propadu do krize, kterou by odepsání bohatství přineslo. Místo toho byla nastolena strategie nechat vybuchnout bublinu veřejných dluhů, jako nechaly ekonomické autority v minulosti prasknout internetovou bublinu, realitní bublinu, komoditní bublinu. Rozdíl je v tom, že bubliny v soukromém sektoru, které v minulosti vedly k finanční krizi, mohly vždy spoléhat na pomoc ze strany veřejného sektoru…
Nyní nás čeká dlouhá válka o samotný veřejný sektor. Konečně veřejné výdaje závisí na daňových výnosech. To je pravda z neoliberální učebnice. Od Athén až po Wall Street se ekonomická krize po svém způsobu zažírá ze soukromých bilancí do domácností a do veřejného sektoru. Fiskální krize státu se stává konfliktem o velikost a distribuci daňového zatížení doprovázeným vzrůstajícím tlakem na zaměstnanost a mzdy.
Tolik kanadský ekonom. Co k tomu dodat? Jistě, lze polemizovat s řadou názorů. Ale důležité je vidět, jak rozmanitý je i kanadský levicový pohled na tzv. řeckou krizi. Dnes nevystačíme s několika ekonomickými šablonami. Je nutno si uvědomovat hluboké strukturální souvislosti. Posuzovat jejich vztah k nám, zda jsou pro nás jen negativní, či pozitivní, a jak nás zasáhnou nebo již zasahují. Teď je třeba hodně číst, studovat, dívat se po celém světě, získávat poznatky a formulovat naši odpověď na tyto výzvy. To je politickým úkolem i současné české radikální levice.
11. 6. 2010, Jiří MÁLEK, předseda Společnosti pro evropský dialog
http://www3.halonoviny.cz/articles/view/203096

Související články:
(EU - regiony: Balkánské státy)

Jak vidí Syriza hospodářskou budoucnost Řecka? (19.04.2018)
Ruce pryč od Boky Kotorské! (30.10.2016)
Nemám v úmyslu opustit pevnost pro velké třídní boje (24.07.2015)
Řecko, vítejte na Východě! (22.07.2015)
Open letter to Alexis Tsipras (21.07.2015)
Otevřený dopis Alexisi Tsiprasovi (21.07.2015)
Řecko: Hluk a vztek znamenající hodně (17.07.2015)
Řecký brestlitevský mír (15.07.2015)
Zamyąlení nad řeckou krizí (14.07.2015)
Blahopřání do Řecka (06.07.2015)
Ne úsporným opatřením! Ano demokracii! (29.06.2015)
Referendum 5. července a postoj KKE (29.06.2015)
Řecké referendum (27.06.2015)
Putin k situaci Řecka (06.06.2015)
Okamľik pravdy pro Evropu (21.05.2015)
To jediné, co ľádáme, je, aby Evropa dala Řecku ąanci (18.03.2015)
Nová řecká vláda (28.01.2015)
Drľme palce (28.01.2015)
Blahopřejme Řekům! (26.01.2015)
Blahopřání Syrize (26.01.2015)
Řecká komunistická strana k novým volbám (11.01.2015)
SYRIZA je Evropa. SYRIZA je Evropa, která se mění. (07.01.2015)
Syriza na cestě za vítězstvím (07.01.2015)
Středomořský vzor pro Ukrajinu? (22.05.2014)
ERT: Samarasova vláda zaútočila na demokracii (09.11.2013)
Zpráva z Kypru (20.03.2013)
Co se děje v Bulharsku? (25.02.2013)
KKE: K výsledkům parlamentních voleb v Řecku 17. června (20.06.2012)
Statement of Alexis Tsipras (18.06.2012)
Prohlášení Alexise Tsiprase k výsledkům voleb (18.06.2012)
Bojujte i naším jménem! (17.06.2012)
SYRIZA pozvala na setkání velvyslance států G20 (06.06.2012)
SYRIZA je připravena na volební bitvu (03.06.2012)
Zachraň nás před zachránci (02.06.2012)
Volby v Řecku: řecký lid řekl škrtům své NE (07.05.2012)
Další krok k odbourání sociálních práv v Řecku a Evropě (22.06.2010)
V Řecku mírné ztráty radikální levice (05.10.2009)
Postřehy z lednových Athén (28.01.2009)
SDS k řecké mládeži (20.01.2009)
SDS to the Greek youth (20.01.2009)
Mládeži Řecka, mládeži Evropy (20.01.2009)
Revolta mládeže v Řecku (17.12.2008)
Synaspismos se rozhodl dobýt Řecko (18.02.2008)
Řecké volby - vzestup radikální levice (17.09.2007)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Jiří Málek | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1884 (1884 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1437 (1437 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1489 (1489 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
966 (966 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1588 (1588 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1438 (1438 hl.)
Prohnilý humanismus !!
967 (967 hl.)

Celkem hlasovalo: 9769


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.