logo SDS
Dnešní datum: 01. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 27
Prům. 10.4
21 denni
Max. 604
Prům. 354.6

Nyní si čte web : 68 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Řecko: Hluk a vztek znamenající hodně

Vydáno dne 17. 07. 2015 (3670 přečtení)

Překlad komentáře k událostem v Řecku, který napsal 15. 7. 2015 americký politický ekonom Paul Craig Roberts

Celá Evropa, ale i bezstarostní Američané a Kanaďané dostali varování díky kapitulaci Syrizy před Jedním procentem mocných. Zpráva z kolapsu Syrizy zní, ľe systém sociálního státu bude na celém Západě demontován.

Řecký premiér Alexis Tsipras souhlasil s tím, ľe Jedno procento bude na řeckém lidu rabovat výdobytky sociálního státu, kterých Řekové dosáhli ve 20. století po druhé světové válce. Penze a zdravotní péče pro seniory jsou nenávratně pryč. Jedno procento ty peníze potřebuje.

Chráněné řecké ostrovy, přístavy, vodárenské společnosti, letiątě, celá paleta národního dědictví se má prodat Jednomu procentu. Samozřejmě za výhodné ceny, ale následné účty za vodu už tak výhodné nebudou.

Jedná se o třetí balíček úsporných opatření uloľených Řecku, úsporných opatření, která vyľadovala spoluúčast vlastních vlád Řeků. Úsporná dohody slouľí jako zástěrka pro rabování doslova vąeho, co patří řeckému lidu. MMF je jedním členem Trojky, která úsporná opatření ukládá, a to navzdory skutečnosti, ľe ekonomové MMF řekli, ľe se úsporná opatření ukázala být chybou. Řecké hospodářství bylo úspornými opatřeními sraľeno k zemi. Proto se zadluľenost Řecka zvýąila jako břemeno. Kaľdý balíček úsporných opatření činí dluh méně splatitelným.

Ale kdyľ Jedno procento rabuje, fakta nejsou zajímavá. Úsporná opatřená, coľ je rabování, pokračují navzdory skutečnosti, ľe je ekonomové MMF nedokáľou ospravedlnit.

Řecká demokracie se prokázala jako impotentní. Rabování pokračuje i přes týden staré hlasování, v němľ ho řecký lid zamítnul. Takľe v Alexisi Tsiprasovi spatřujeme zvoleného předsedu vlády, který nereprezentuje řecký lid, ale Jedno procento.

Úlevný výdech Jednoho procenta byl slyšet po celém světě. Poslední evropská levicová strana, nebo která je chápána jako levicová, byla sražena na kolena, stejně jako britská Labour Party, francouzská Socialistická strana, a všechny ostatní.

Bez nosné ideologie je evropská levice mrtvá, podobně jako Demokratická strana v USA. Po smrti těchto politických stran již lidé nemají žádný hlas. Vláda, ve které nemají lidé žádný hlas, však není demokracií. V Řecku to jasně vidíme. Týden poté, co se řecký lid v referendu rozhodně vyjádřil, vláda svůj lid ignoruje a vyhoví Jednomu procentu.

Americká Demokratická strana zemřela na offshoring pracovních míst, který zničil finanční základnu strany ve výrobních odborech. Evropská levice zemřela se Sovětským svazem.

Sovětský svaz byl symbolem, že ke kapitalismu existuje socialistická alternativa. Rozpad Sovětského svazu a „konec dějin“ zbavil levici hospodářského programu a zanechal levému křídlu, alespoň v Americe, jen takové „sociální otázky“, jako jsou potraty, homosexuální manželství, rovnost pohlaví a rasismus, což podkopalo tradiční podporu levice dělnickou třídou. Třídní boj zmizel ve válčení mezi heterosexuály a homosexuály, mezi černými a bílými, mezi muži a ženami.

Dnes, když západními národy čelí novému nevolnictví a když svět čelí jaderné válce v důsledku toho, že se američtí neokonzervativci prohlašují za dějinami vyvolený lid s nárokem na světovou hegemonii, tak se americká levice zabývá nenávistí k bitevní vlajce Konfederace.

Kolaps poslední evropské levicové strany Syrizy znamená, že pokud nevzniknou více odhodlané strany v Portugalsku, Španělsku a Itálii, přejde štafeta k pravicovým stranám - na Strany nezávislosti Spojeného království Nigela Farage, na Národní frontu Marine Le Penové ve Francii a do dalších pravicových stran, které vystupují nacionalisticky za ukončení členství v EU.

SYRIZA nemohla uspět, jakmile nedokázala znárodnit řecké banky v reakci na odhodlání EU nechat je selhat. Řecké Jedno procento má své banky a média a řecká armáda nevykazuje známky toho, že stojí s lidem. To, co vidíme, je nemožnost změny mírovou cestou, jak vysvětlovali Karel Marx a Lenin.

Revoluce a zásadní reformy jsou zmařeny nebo zrušeny Jedním procentem, které zůstalo naživu. Marx, frustrovaný porážkou revolucí v roce 1848 a vycházející ze svého materialistického pojetí dějin, dospěl k závěru, stejně jako Lenin, Mao a Pol Pot, že ponechat naživu členy starého řádu znamená kontrarevoluci a návrat lidí do nevolnictví. V Latinské Americe je každá reformní vláda je náchylná ke svržení ekonomickými zájmy Spojených států, které působí ve spojení se španělskými elitami. Tento proces dnes vidíme probíhat ve Venezuele a Ekvádoru.

Lenin a Mao podle pokynu eliminovali starý pořádek důsledně. Třídní holokaust byl mnohonásobně větší než cokoli, co zažili Židé během nacistického rasového holokaustu. Jen tam na to není žádný památník.

Západ dodnes nechápe, proč Pol Pot vyprázdnil městské oblasti Kambodže. Západ odmítá Pol Pota jako psychopata a masového vraha, jako psychiatrický případ, ale Pol Pot prostě jednal na základě předpokladu, že jeho revoluce bude svržena, pokud dovolí zůstat zástupcům starého režimu. Chceme-li použít právní pojem, zakotvený režimem George W. Bushe, Pol Pot provedl preempivní úder na kontrarevoluci, dříve než nastala, a odstranil třídu kontrarevoluci nakloněnou. Třídní genocidy spojené s Leninem, Maem a Pol Potem jsou pak jen kolaterální škodou revoluce.

Anglický konzervativec Edmund Burke řekl, že cestou pokroku je reforma, nikoli revoluce. Anglická elita, ačkoli se to dost táhlo, přijala nakonec reformu místo revoluce, a dala tak Burkemu za pravdu. Jenže dnes, když je levice tak totálně poražena, Jedno procento souhlasit s reformami nemusí. Jedinou alternativou je chovat se v souladu s jejich mocí.

Řecko je jen začátek. Řekové vyhánění z vlastní země zhroucenou ekonomikou, zánikem sociálního státu a mimořádnou mírou nezaměstnanosti si budou brát chudobu do jiných zemí EU. Členové EU nejsou vázáni národními hranicemi a mohou volně migrovat. Uzavření systému podpory v Řecku zavede Řeky do systémů podpory jiných zemí EU, které pak Jedno procento zprivatizuje.

21. století se začalo uzavírat.

* * * * *

Pro SDS přeložil Milan Neubert z originálu
http://www.paulcraigroberts.org/2015/07/15/greece-sound-fury-signifying-much-paul-craig-roberts/

Překladatel soudí, že název článku má připomínat citát z Macbetha (páté jednání, výstup pátý):
„Život … je jen povídka, plná hluku a vzteku, kterou vypravuje idiot a která nic neznamená.

* * * * *

Dr. Paul Craig Roberts byl náměstkem ministra financí USA pro hospodářskou politiku a spolupracovníkem listu Wall Street Journal. Publikoval komentáře pro Business Week, Scripps Howard News Service a Creators Syndicate. Měl řadu univerzitní funkcí. Jeho internetové sloupky měly po celém světě mnoho čtenářů. Robertsovy nejnovější knihy jsou Selhání kapitalismu volného trhu a hospodářský zánik Západu (The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West) a Jak byla zničena Amerika (How America Was Lost).


Související články:
(EU - regiony: Balkánské státy)

Jak vidí Syriza hospodářskou budoucnost Řecka? (19.04.2018)
Ruce pryč od Boky Kotorské! (30.10.2016)
Nemám v úmyslu opustit pevnost pro velké třídní boje (24.07.2015)
Řecko, vítejte na Východě! (22.07.2015)
Open letter to Alexis Tsipras (21.07.2015)
Otevřený dopis Alexisi Tsiprasovi (21.07.2015)
Řecký brestlitevský mír (15.07.2015)
Zamyąlení nad řeckou krizí (14.07.2015)
Blahopřání do Řecka (06.07.2015)
Ne úsporným opatřením! Ano demokracii! (29.06.2015)
Referendum 5. července a postoj KKE (29.06.2015)
Řecké referendum (27.06.2015)
Putin k situaci Řecka (06.06.2015)
Okamľik pravdy pro Evropu (21.05.2015)
To jediné, co ľádáme, je, aby Evropa dala Řecku ąanci (18.03.2015)
Nová řecká vláda (28.01.2015)
Drľme palce (28.01.2015)
Blahopřejme Řekům! (26.01.2015)
Blahopřání Syrize (26.01.2015)
Řecká komunistická strana k novým volbám (11.01.2015)
SYRIZA je Evropa. SYRIZA je Evropa, která se mění. (07.01.2015)
Syriza na cestě za vítězstvím (07.01.2015)
Středomořský vzor pro Ukrajinu? (22.05.2014)
ERT: Samarasova vláda zaútočila na demokracii (09.11.2013)
Zpráva z Kypru (20.03.2013)
Co se děje v Bulharsku? (25.02.2013)
KKE: K výsledkům parlamentních voleb v Řecku 17. června (20.06.2012)
Statement of Alexis Tsipras (18.06.2012)
Prohlášení Alexise Tsiprase k výsledkům voleb (18.06.2012)
Bojujte i naším jménem! (17.06.2012)
SYRIZA pozvala na setkání velvyslance států G20 (06.06.2012)
SYRIZA je připravena na volební bitvu (03.06.2012)
Zachraň nás před zachránci (02.06.2012)
Volby v Řecku: řecký lid řekl škrtům své NE (07.05.2012)
Další krok k odbourání sociálních práv v Řecku a Evropě (22.06.2010)
Řecká »dluhová« krize a kdo je za ni zodpovědný (16.06.2010)
V Řecku mírné ztráty radikální levice (05.10.2009)
Postřehy z lednových Athén (28.01.2009)
SDS k řecké mládeži (20.01.2009)
SDS to the Greek youth (20.01.2009)
Mládeži Řecka, mládeži Evropy (20.01.2009)
Revolta mládeže v Řecku (17.12.2008)
Synaspismos se rozhodl dobýt Řecko (18.02.2008)
Řecké volby - vzestup radikální levice (17.09.2007)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Paul Craig Roberts | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1485 (1485 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1434 (1434 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9753


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.