logo SDS
Dnešní datum: 30. 11. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 30
Prům. 16.3
21 denni
Max. 604
Prům. 352.3

Nyní si čte web : 75 uživ.

03. Rozhovory, diskuse

* Řecká komunistická strana k novým volbám

Vydáno dne 11. 01. 2015 (4449 přečtení)

Překlad rozhovoru listu Unsere Zeit (UZ) s Giorgosem Marinosem, členem politbyra ÚV komunistické strany Řecka (KKE). Giorgos Marinos velmi otevřeně popisuje pozici KKE k otázkám řeckých voleb i evropského levicového hnutí. Nesouhlasíme, ale otevřenosti si vážíme. (mn)

UZ: Poslední vývoj v Řecku vede k novým parlamentním volbám 25. ledna. Jak půjde KKE do volebního boje? Dokáže se KKE vyrovnat s očekávanou polarizací údajného scénáře „pro EU“ a „proti EU“?

Giorgos Marinos: Takovou polarizaci nelze očekávat, protože obě strany, které bojují o sestavení příští vlády (Nová demokracie – ND a SYRIZA), se hlásí k EU. Předseda SYRIZy Alexis Tsipras, jednoznačně prohlásil: „My patříme k západu, do EU a NATO. To je pro nás vyloučené“.

Proto se bude žádoucí polarizace stáčet k následujícím bodům: na jedné straně ke strachu z možné katastrofy, který rozdmýchává ND, pokud se opustí současná politika nepřátelská vůči lidem, a na straně druhé k využívání rozhořčení lidu SYRIZou, která si libuje v iluzích o správě kapitalistického systému. Přitom stojí za zmínku, že i přes své vysoké preference SYRIZA nijak nepřispívá k rozvoji dělnických bojů.

Naše strana ukazuje pracujícím svými významnými boji a širokou osvětovou prací, že ať už se provádí správa buržoazního systému v rámci EU, NATO a kapitalistického způsobu rozvoje jakoukoliv variantou, není to ku prospěchu pracujícího lidu a ostatních vrstev obyvatelstva. Jediným řešením je posílit všude KKE, a to i v parlamentu, aby boje lidu posílily a aby se otevřela cesta pro zásadní změny.

UZ: Média v Německu malují na zeď pád Řecka pro případ, že volby vyhraje „radikální levice“, tedy „SYRIZA“. EU se již teď silně míchá do předvolební kampaně. Jaká očekávání máte od politiky, která by se dala očekávat s Alexisem Tsiprasem?

Giorgos Marinos: To je možné, že se v Německu takové obrázky malují, jako to mimochodem také dělá vládnoucí strana ND v Řecku. Přesto se části kapitálu vyjadřují zcela odlišně a otevřeně podporují možnou vládu SYRIZy.

Podívejte se, mezi oběma stranami (ND – SYRIZA) jsou pravděpodobně rozdíly, které odrážejí stávající diference mezi zeměmi eurozóny i v rámci koncernů, buržoazie, podnikatelů. Jeden názor, který právě převažuje v Komisi, v EU, v Německu, hovoří o restriktivní politice, o pokračování přísných opatření, díky nimž se každá země dostane z krize a do krize nesklouzne celá eurozóna. Na druhé straně je zastoupen názor, který hovoří o expanzivnější politiky, jak se také vyjádřil prezident Evropské centrální banky Mario Draghi: rozpočtově politická tolerance, aby se zvýšila likvidita, tím se poskytnou řadě podniků finanční prostředky pro investice a ekonomika se může „nadechnout“, jak tvrdí SYRIZA. Jenže na tyto peníze nedosáhnou lidé, ale budou ku prospěchu různým částem plutokracie, monopolům.

Takže když SYRIZA a ND soutěží o to, kdo lépe posílí ziskovost kapitálu, konkurenceschopnost ekonomiky, splácení dluhů, nemůže existovat žádné očekávání politiky přející lidem prostřednictvím vlády SYRIZy, která se transformovala na stranu sociální demokracie. Život ukázal, že „levicové vlády“ jak v Řecku, tak v Evropě jen „přemosťují“ ještě „pravicovější“ politiku.

UZ: Jakou cestu navrhuje KKE, pokud jde o dluhy a Evropskou unii?

Giorgos Marinos: KKE prokázala, že za vznik dluhu nenese vinu lid, ale kapitál a jeho vlády. Ve zkratce: za dluh je zodpovědný vstup země do EHS, potažmo EU, který zničil tradiční sektory ekonomiky, a celkově kapitalistická cesta rozvoje, neboť stát se zadlužil, aby sloužil výnosnosti kapitálu, a nyní volá na pracující, aby účet v hospodě zaplatili. My vyzýváme lidi, aby tento dluh neuznali.

Toto neúnosné finanční břemenu lidu nezmírní ani plán ND na „protahování“ umořovacího období (které sdílejí i osobnosti ze SYRIZy), ani oficiální cíl SYRIZy a MMF dluh snížit, aby byl „udržitelný“. Žádný z těchto stanovených cílů nemůže kompenzovat finanční ztráty, které utrpěl pracující lid od vypuknutí kapitalistické krize, ani nemůže zpomalit opatření namířená proti lidu.

Lid by si měl vytvořit podmínky uvnitř společnosti, aby si otevřel cestu k jednostrannému zrušení dluhu, k odchodu Řecka z EU a z NATO, k vytvoření ekonomiky, založené na potřebách lidu a ne na rentabilitě kapitálu.

K tomu je zapotřebí moc dělníků a lidu. Základním předpokladem je obnovení dělnického a lidového hnutí, vytvoření lidového svazku dělnické třídy s dalšími vrstvami lidu, kterého může být dosaženo zásadním posílením KKE.

UZ: KKE odmítá členství ve „Straně evropské levice“. Jaké jsou vaše motivy? Neexistují důvody, které hovoří pro nějaký druh spojení?

Giorgos Marinos: KKE má za sebou 96 let nepřetržitého boje. Od svého založení byla a zůstává stranou internacionální. Mezinárodní setkání komunistických a dělnických stran začala před 16 lety v Aténách z iniciativy KKE. KKE se aktivně podílí na mezinárodních aktivitách jiných stran a chápe se iniciativ pro koordinaci akcí na mezinárodní a regionální úrovni. Proto naše neshody se „Stranou evropské levice“ (EL) nespočívají v otázce nutnosti koordinace činností, nýbrž v jejich zaměření.

KKE vychází z toho, že by měly být posíleny společné akce proti imperialistickým válkám a intervencím, proti kapitalistické cestě rozvoje, proti opatřením, namířeným proti pracujícím a lidu, proti imperialistickým spolkům EU a NATO, proti všem imperialistickým spolkům. Naším cílem by mělo být vytváření moderní revoluční strategie na mezinárodní úrovni.

To není možné pomocí EL, jejíž založení a výstavba se vyvozuje z rozhodnutí EU. Všechny takzvané „evropské strany“ včetně EL přijímají a podporují ve všech svých dokumentech Evropskou unii a těší se její mnohostranné podpoře.

Na evropské úrovni se KKE vyslovuje pro novou formu spolupráce a spojení komunistických a dělnických stran, které se dohodnou na společných zásadách. 29 stran, které nejsou řádnými členy EL, se již účastní „Iniciativy komunistických a dělnických stran k výzkumu a rozvoji evropských témat a ke koordinaci svých aktivit“.

Opíráme se o principy vědeckého socialismu. Spojuje nás vize společnosti bez vykořisťování člověka člověkem, bez chudoby, sociální nespravedlnosti a imperialistických válek. Jasně se přiznáváme k boji proti EU, kterou považujeme za volbu kapitálu. EU přijímá a podporuje opatření ve prospěch monopolů, posiluje svou charakteristiku jako imperialistický hospodářský, politický a vojenský blok proti zájmům dělnické třídy a lidových vrstev, zintenzivňuje procesy zbrojení, autoritářská opatření a státní represi. Stavíme na právu každého národa zvolit si samostatně svou cestu rozvoje, včetně práva na odtržení od složité závislosti na EU a NATO, jakož i práva na cestu socialistického rozvoje.

Život sám povede nevyhnutelně každou stranu, která chce vyhovět svému historickému poslání jako strana dělnické třídy a socialistické perspektivy, aby se připojila k naší společné frontě proti monopolům, proti kapitalismu a jeho sdružením, jako např. EU a NATO. Jinak taková strana sklouzne, otevřeně či skrytě, k marným snahám o „humanizaci“ EU a kapitalismu a ztratí svou komunistickou identitu. Tím dá také falešné odpovědi na historické otázky „Socialismus nebo barbarství?“ a „reformy nebo revoluce?“, které ve svých dílech nastolila německá revolucionářka Rosa Luxemburgová. Taková strana se tím, jako dnes mj. Evropská levice, postaví proti zájmům lidu a pracujících.

UZ: Přejeme vám mnoho úspěchů ve volbách, ale i v bojích, které vám přinese rok 2015!

K překladu byl použit článek „Die griechische KP zu den Neuwahlen“, zveřejněný Německou komunistickou stranou (DKP) ZDE. V perexu článku se deklaruje, že text rozhovoru pro tištěný Unsere Zeit 2/2015 byl lehce zkrácen s ohledem na rozsah čísla.

Řeckou verzi rozhovoru naleznete na stránkách KKE.


Související články:
(EU - regiony: Balkánské státy)

Jak vidí Syriza hospodářskou budoucnost Řecka? (19.04.2018)
Ruce pryč od Boky Kotorské! (30.10.2016)
Nemám v úmyslu opustit pevnost pro velké třídní boje (24.07.2015)
Řecko, vítejte na Východě! (22.07.2015)
Open letter to Alexis Tsipras (21.07.2015)
Otevřený dopis Alexisi Tsiprasovi (21.07.2015)
Řecko: Hluk a vztek znamenající hodně (17.07.2015)
Řecký brestlitevský mír (15.07.2015)
Zamyąlení nad řeckou krizí (14.07.2015)
Blahopřání do Řecka (06.07.2015)
Ne úsporným opatřením! Ano demokracii! (29.06.2015)
Referendum 5. července a postoj KKE (29.06.2015)
Řecké referendum (27.06.2015)
Putin k situaci Řecka (06.06.2015)
Okamľik pravdy pro Evropu (21.05.2015)
To jediné, co ľádáme, je, aby Evropa dala Řecku ąanci (18.03.2015)
Nová řecká vláda (28.01.2015)
Drľme palce (28.01.2015)
Blahopřejme Řekům! (26.01.2015)
Blahopřání Syrize (26.01.2015)
SYRIZA je Evropa. SYRIZA je Evropa, která se mění. (07.01.2015)
Syriza na cestě za vítězstvím (07.01.2015)
Středomořský vzor pro Ukrajinu? (22.05.2014)
ERT: Samarasova vláda zaútočila na demokracii (09.11.2013)
Zpráva z Kypru (20.03.2013)
Co se děje v Bulharsku? (25.02.2013)
KKE: K výsledkům parlamentních voleb v Řecku 17. června (20.06.2012)
Statement of Alexis Tsipras (18.06.2012)
Prohlášení Alexise Tsiprase k výsledkům voleb (18.06.2012)
Bojujte i naším jménem! (17.06.2012)
SYRIZA pozvala na setkání velvyslance států G20 (06.06.2012)
SYRIZA je připravena na volební bitvu (03.06.2012)
Zachraň nás před zachránci (02.06.2012)
Volby v Řecku: řecký lid řekl škrtům své NE (07.05.2012)
Další krok k odbourání sociálních práv v Řecku a Evropě (22.06.2010)
Řecká »dluhová« krize a kdo je za ni zodpovědný (16.06.2010)
V Řecku mírné ztráty radikální levice (05.10.2009)
Postřehy z lednových Athén (28.01.2009)
SDS k řecké mládeži (20.01.2009)
SDS to the Greek youth (20.01.2009)
Mládeži Řecka, mládeži Evropy (20.01.2009)
Revolta mládeže v Řecku (17.12.2008)
Synaspismos se rozhodl dobýt Řecko (18.02.2008)
Řecké volby - vzestup radikální levice (17.09.2007)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Giorgos Marinos | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1881 (1881 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1434 (1434 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9749


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.