Třídy a moc

Włodzimierz Wesołowski

Tento příspěvek zveřejňujeme na WWW stránkách Strany demokratického socialismu, abychom napomohli diskusi o otázkách marxistické sociologie.
Stať "Třídy a moc" publikoval Włodzimierz Wesołowski, polský sociolog a politolog, v časopise Studia Socjologiczno-Polityczne, č. 17, v roce 1964.  Považujeme tuto stať za kvalifikovaný vstup do dané problematiky. Autor píše o třech rovinách (či perspektivách) Marxových úvah týkajících se společnosti: o rovině "fungování" sociálního systému, o rovině jeho "kvalitativní změny" a konečně o rovině "evolučních modifikací" systému.
Zveřejněná stať je současně první kapitolou knihy "Třídy, vrstvy a moc", kterou najdete v knihovnách ve vydání nakladatelství Svoboda z roku 1969, sociologická knižnice. Originál "Klasy, warstwy i wladza" vyšel ve Varšavě v roce 1966.

Obsah (knihy)

Úvod

ČÁST PRVNÍ - TŘÍDY A MOC

Kapitola první. Marxovská teorie třídního panství
Pokus o systematizaci

1. Marxovská teorie společnosti
Typy výrobních způsobů a typy třídních vztahů.
Kategorie jednoduché a kategorie složitější.
Základna a nadstavba

2. Teorie třídního panství
Ekonomické panství.
Politické panství.
Ideologické panství

3. Panství a mechanismy vládnutí
Panující třída, byrokraté a politici.
Mechanismy uskutečňování politického panství.
Druhy zájmů; zájmy a vůle.
Třídní panství a boj podřízené třídy.
Stupňovatelnost politického a ideologického panství.

4. Problematika "třídní rovnováhy"

Kapitola druhá. Panující třída a mocenská elita
Výměry analýzy vzájemných vztahů

1. Základní rozlišení

2. Třída a elita

3. Moc třídy a moc elity

4. Mocenská elita a třídní zájmy
Pojem zájmu.
Panství, rozhodování a třídní zájmy.
Ekonomické panství a třídní zájmy.
Mnohoaspektový, řetězovitý a hierarchický charakter zájmů

5. Závěrečné úvahy

ČÁST DRUHÁ - VRSTVY A MOC

Kapitola třetí. Funkcionální teorie rozvrstvení
Nerovné rozdělování příjmů, prestiže a moci

1. Základní tvrzení teorie

2. Některé problémy interpretace teorie

3. Mechanismus selekce

4. Mechanismus motivace
Několik teoretických argumentů.
Materiální výhody.
Prestiž

5. Funkcionální aspekt moci a rozvrstvení

Kapitola čtvrtá. Přeměny třídní struktury v socialistické formaci
Teoretická a výzkumná problematika

1. Perspektivy

2. Marxovská teorie třídní struktury a socialistická společnost
Třídní struktura a dělníci.
Inteligence.
Malovýrobci

3. Procesy dekompozice třídních znaků
Dvě pojetí.
Projevy dekompozice.
Příklady.
Psychická napětí.

4. Třídní panství a socialistická společnost
Panující třída a vládnoucí skupina.
Ekonomické panství.
Politické a ideologické panství.

5. Shoda a rozpornost zájmů za socialismu
Shoda a rozpornost zájmů.
"Strukturální" rozpornost zájmů.
Dvě formy rozporů plynoucí z nerovného rozdělování statků.
Omezení zásady "každému podle práce".
Subjektivní prožívání rozporných zájmů.
Rozporné zájmy a stát.
Burnhamova koncepce.

6. Rozporné zájmy týkající se neekonomických statků
Rozpory týkající se vzdělání.
Rozporné zájmy týkající se politického vlivu.
Kumulativní a nekumulativní rozdělování hodnot.

7. Dvě tendence
Zásada "každému podle práce" a shoda znaků společenského postaveni.
Stupeň amorfností struktury vrstev.
Závěrečné úvahy

Jmenný rejstřík