logo SDS
Dnešní datum: 28. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 20
Prům. 9.9
21 denni
Max. 330
Prům. 231.2

Nyní si čte web : 46 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Americká ambasáda informuje

Vydáno dne 15. 01. 2005 (37168 přečtení)

Kniha depeší z konce roku 1989 více než zajímavě dokresluje tehdejší dění v Československu
V objemném svazku nazvaném Praha - Washington - Praha, který jako svoji první publikaci vydala Knihovna Václava Havla, znovuožívá příběh listopadu a prosince 1989 ve známých obrysech, ale z neobvyklého úhlu pohledu.

Kniha Praha - Washington - Praha, kterou z jedné poloviny tvoří anglický originál a z druhé český překlad, přináší nové kameny do mozaiky patnáct let starého podzimního dramatu. Proto se vyplatí číst až do konce. Tým analytiků americké ambasády vytvářel zprávy určené pro prezidentskou administrativu ve Washingtonu s chladnou profesionalitou. Obsah i tón depeší neponechávají žádné místo pro spekulace, že by snad velvyslanectví USA do dění v Československu aktivně zasahovalo. „V dějinách není nic předem dáno,“ píše v úvodu editor knihy historik Vilém Prečan - a vydané depeše vskutku představují dějiny v jejich nepředvídatelnosti a nahodilosti, ve schopnosti překvapovat a vytvářet paradoxy.

Příklad: velvyslankyně Shirley Templeová-Blacková 7. listopadu naléhá na Washington, aby nerušil plánovanou návštěvu nejvyššího stranického ideologa Jana Fojtíka, neboť by to mohlo ohrozit „slibně se rozvíjející program kulturní výměny“. Projev touhy po harmonické spolupráci? Nikoli, jen politický kalkul šitý na míru reality. V depeši z 18. listopadu Blacková doporučuje okamžitě návštěvu odvolat jako výraz odsouzení policejního zákroku proti studentské manifestaci.

Chalupa, auto a salám

První část knihy nabízí obraz komunistické moci krátce před jejím pádem. Komunističtí místodržitelé předstírají klid a odhodlání, do jejich projevů se však vkrádají prvky nejistoty. Musí nějak reagovat na dění v zemích sovětského bloku obklopujících Československo, které se proměnily v tavicí kotel. Podaří se udržet Čechy a Slováky v netečnosti až do stranického sjezdu v květnu 1990? Zmatená KSČ doufá, že ano, a nehodlá se vzdát ani zlomku moci - to, co nazývá „přestavbou“, chce v pečlivě odměřených dávkách iniciovat a provádět sama.

Velvyslankyně Blacková navštívila 18. října člena předsednictva ÚV KSČ a předsedu zahraničního výboru Federálního shromáždění Miroslava Štěpána. Jeden z posledních projevů pýchy a mocenské arogance, měsíc před pádem. V suverénním, takřka hodinovém monologu Štěpán představil Československo jako prosperující a stabilní socialistickou zemi, která potřebuje jen tolik reforem, kolik KSČ bude považovat za nutné. Komunistická strana se nebrání diskusi o československém roce 1968, povede ji však výhradně s těmi, kdo nezpochybňují její vedoucí roli. Zahájí politický dialog, ne však s těmi, kteří ji kritizují a přejí si jinou vládu. KSČ odsuzuje změny v sousedních zemích a společně s ní je rozhodně odsuzuje i většina československých občanů. Čech a Slovák si „žijí relativně dobře a nechtějí měnit svou chalupu, auto nebo salám za chaos, jaký panuje v Polsku nebo v Maďarsku“. Opoziční skupiny mají zanedbatelný vliv a v referendu by propadly. „Nikdy jim nedovolíme ovlivňovat masy…“

Opozice ovlivňuje masy

Den po brutálním rozehnání studentské manifestace předvídavě píše velvyslankyně Blacková do Washingtonu o „zlomové události“, která Jakešův režim připraví o poslední zbytek legitimity a způsobí jeho pád. O tom, co se dělo v politbyru do Jakešovy abdikace v pátek 24. listopadu, jsme zatím nevěděli téměř nic. Podle nejmenovaného dlouholetého informátora americké ambasády - vlivného komunisty s přístupem k důvěrným informacím - se v důsledku prvních nepokojů a demonstrací zformovaly dvě frakce. Vůdčími postavami liberálnější skupiny, nakloněné dialogu s opozicí a demokratickým reformám, byli Ladislav Adamec a Ivan Knotek. První aspiroval na funkci generálního tajemníka, druhý se chtěl stát předsedou federální vlády. Proti nim stáli zastánci „tvrdé linie“ reprezentovaní Miroslavem Štěpánem a Aloisem Indrou, kteří navrhovali rozehnat demonstrace a vyhlásit stanné právo. Generální tajemník Jakeš lavíroval mezi oběma frakcemi.

HOVOR VÍTĚZŮ Praha, červen 1991: teď už americká velvyslankyně Shirley Templeová-Blacková hovořila s československými politiky bez problémů - na snímku je s předsedou Federálního shromáždění ČSFR Alexandrem DubčekemA jak viděli „tiší Američané v Praze“ Občanské fórum? Zprávy o demokratickém hnutí nejsou jen holými informacemi, tu a tam skrývají kritické či ironické ostny. Analytici si všimli, že první statisícová demonstrace v centru Prahy v pondělí 20. listopadu nebyla organizovaná, nikdo se jí nepostavil do čela a OF k ní nezaujalo žádný postoj. Ve čtvrtek 23. listopadu kritizovali improvizovanou tiskovku Občanského fóra, které se „o vztahu k novinářům musí ještě hodně učit“. Václav Havel by pak rozhodně neměl vysvětlovat novinářům, které jeho informace jsou důležité a které nikoli. Na doporučení Václava Klause navštívil 1. prosince americkou rezidenci ve Vlašské ulici budoucí otec „kuponové privatizace“ Dušan Tříska. Všichni Češi a Slováci jsou podle něj socialisté, jedinými stoupenci volného trhu mezi zdejšími ekonomy jsou pouze on a Klaus. Vyslovil se proti rychlé liberalizaci československé ekonomiky a vysloužil si za to od Američanů výtku, že na Friedmanova žáka projevuje „překvapivě velký strach z ,chaosu‘ volného trhu“, klade přílišný důraz na roli státu a vyjadřuje pohoršení nad principem individuálního obohacování. V pozdějších komentářích se objevuje zjevná skepse k příliš zdůrazňovanému konstatování, že OF v žádném případě nebude politickou stranou, zejména poté, co 4. prosince veřejně prohlásilo, že vstoupí do voleb s vlastními kandidáty.

Překvapivé je, že smířlivý vztah českých a slovenských demokratů ke komunistické straně Američané pouze zaznamenali a nijak nekomentovali: 12. prosince sdělili Jan Urban a Martin Palouš, že OF si nepřeje, aby se KSČ zhroutila, a proto jí „nyní pomáhá přežít“. Stejně tak 29. prosince, v den zvolení nového prezidenta, sděluje informátor, že OF ponechá komunisty ve hře. V této chvíli Američané zapochybovali jen o předsevzetí Václava Havla vykonávat funkci prezidenta republiky pouze do poloviny roku 1990 - předpokládali, že v ní nalezne „zalíbení“ a bude pro něj těžké ji opustit.

Péče o své jméno

V éře, která se stávala minulostí, bylo zvykem vysokých komunistických funkcionářů vytvářet si vlastní vazby a horké informační linky na sovětském velvyslanectví. Zdá se, že na sklonku roku 1989 zvolna přebíralo tuto funkci velvyslanectví USA jako vítězné mocnosti studené války. Sebeprezentace některých předních i okrajových postav dramatu nepostrádá rysy balzakovské lidské komedie. Zaznamenáváme zpozdilé a pošetilé úsilí poradce komunistických premiérů Jaromíra Sedláka a zveličenými legendami opředené postavy stranického aparátu Rudolfa Hegenbarta přivlastnit si zásluhy za zahájení politických reforem. Jejich prognózu z 18. prosince budoucnost v ničem nepotvrdila. Tvrdili totiž, že současná KSČ je u konce s dechem, že z frakčního Demokratického fóra komunistů zakrátko vznikne nová a jiná komunistická strana (pravděpodobně pod jiným názvem) a naváže na ideály socialismu 19. století a liberální politické názory TGM.

Už v listopadových dnech začal na tichých informačních frontách zápas o rozhodující vliv na ekonomickou reformu. Nejvýrazněji o sobě dávali vědět ekonomové z Prognostického ústavu, kteří se v následujících měsících také prosadí. Dušan Tříska označil 1. prosince tribuna lidu Valtra Komárka za „novopečeného demokrata“ a „nebezpečného“ člověka, který by rozhodně neměl dostat funkci ve vládě. Karel Dyba, vracející se z půlroční stáže ve washingtonském Wilson Center, projevil 6. prosince velkou radost, že politickými prominenty v OF se stali Václav Klaus a Vladimír Dlouhý. S oběma se velmi dobře zná a je si jist, že stane-li se Klaus ministrem, dostane i on ve vládě funkci. Nejpopulárnějším ekonomem „sametové revoluce“ byl sice Komárek, oslavovaný na všech náměstích, jenže v amerických zpravodajských análech figuroval jako „nejvíce respektovaný ekonom“ Klaus. Už od 22. listopadu ho doprovázela legenda „Friedmanova žáka a stoupence chicagské školy“, který „hodně publikuje“. O týden později píší Američané, že to byl on, kdo předložil první programové prohlášení OF a nyní pracuje na jeho konečné podobě.

Kdo jim podal tuto silně zkreslenou informaci? Ve skutečnosti vznikl dokument Co chceme v rovnocenné spolupráci několika osobností OF, včetně Klause, který ho pak na sklonku prvního revolučního týdne prezentoval na tiskové konferenci. Ve stručné osobní charakteristice, zařazené mezi další miniportréty předních aktérů OF, se objevuje takřka v doslovném znění věta, kterou bude Klaus častokrát opakovat na poradách rozhodujících grémií OF - o tom, že „udržuje úzké kontakty s reformátory hospodářství v Polsku a Maďarsku, včetně mnoha nových polských ministrů hospodářství a financí“. V některých případech bylo úsilí o sebeprezentaci marné, v jiných přineslo očekávané ovoce.

Sto dvacet publikovaných depeší představuje hodnotný korpus informací, přesto se neubráním zvědavosti, když pomyslím na to, co se skrývá ve zbývajících dvou a půl tisících dokumentů, které americké úřady zatím střeží.

* * *

Jiří Suk

Narodil se v roce 1966. Vystudoval historii a archivnictví na Karlově univerzitě v Praze. Je vědeckým pracovníkem pražského Ústavu pro soudobé dějiny, kde se věnuje československým dějinám po roce 1948. V posledních letech publikoval práce týkající se období 1968 až 1992. Je autorem publikace Labyrintem revoluce, která byla letos vyhlášena Knihou roku 2003 v soutěži Magnesia Litera.

MF Dnes, 15. 1. 2005

Autor: Jiří Suk, Připravují Josef Chuchma, Viliam Buchert a Tereza Boehmová


PRAHA - WASHINGTON - PRAHA
Depeše velvyslanectví USA v Československu v listopadu a prosinci 1989

Knihovna Václava Havla, Praha 2004. K vydání připravil Vilém Prečan, přeložil kolektiv autorů. Knihovna Václava Havla, Praha 2004, 370 stran české části + 32 stran obrazové přílohy + 366 stran anglické části, náklad neuveden, doporučená cena v knihkupectví 770 korun.


Na Britských listech naleznete:

Na serveru SME.SK si přečtěte:

Na serveru Novinky.cz (Právo) vyšlo:[Akt. známka (jako ve škole): 0,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Jiří Suk | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MF Dnes

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1771 (1771 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1355 (1355 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1382 (1382 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
891 (891 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1521 (1521 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1316 (1316 hl.)
Prohnilý humanismus !!
896 (896 hl.)

Celkem hlasovalo: 9132


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.