logo SDS
Dnešní datum: 03. 10. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 17
Prům. 8.6
21 denni
Max. 330
Prům. 239.5

Nyní si čte web : 62 uživ.

04. Kolektivní práce

* Stanovisko Výkonného výboru Obrody k výsledkům pléna ÚV KSČ

Vydáno dne 03. 12. 2005 (6892 přečtení)

Reakce VV Obrody na mimořádné zasedání ÚV KSČ, které se konalo 24. listopadu 1989

Uplynulý týden probíhal ve znamení demonstračního odporu valné většiny našich občanů, inspirovaného statečným postojem studentstva a umělců. Byly to největší masové demonstrace proti moci, která přivedla společnost do všeobecné krize.

Tato situace přiměla vedení KSČ ke svolání ústředního výboru, jehož výsledky jsou již známy. Ve veřejnosti vzbudily okamžitě rozčarování a nesouhlas.

Požadavku, aby odešlo celé vedení, odpovědné za nynější krizi bylo zdánlivě vyhověno. Novou volbou se však do vedoucích orgánů znovu vrátili ti, kteří se na mocenské politice aktivně podíleli. Nedůvěra v tyto lidi nebyla rozptýlena i uvnitř KSČ a trvá. Může být překonána jejich odchodem a politickým obratem k nastolení demokratických poměrů ve společnosti.

V usnesení, které bylo na zasedání přijato, jsou však rozpory. Na jedné straně se slovy pokouší vyjít vstříc požadavkům veřejnosti‚ na druhé straně se výrazně hlásí ke starým a odsouzeným politickým praktikám.

Vymezuje použití mocenských prostředků takovým způsobem, jak tomu bylo i dosud‚ a který vedl k jejich zneužití proti pokojným manifestacím, ačkoliv při nich nedošlo k ohrožení majetku, života a zdraví lidí. Je zapotřebí jasně určit záruky, aby k takovému zneužití nemohlo docházet.

Považovat události 17. listopadu s brutálním zákrokem policie pouze za politickou chybu je necitlivě, ne-li urážlivé. Nestačí se jen omluvit, nýbrž vyvodit nesmlouvavé závěry.

Můžeme konečně vyslovit uspokojení, že vedení KSČ přijímá věcný dialog, který jim mluvčí demokratického hnutí po léta nabízejí. Zůstane-1i však opět omezen na složky Národní fronty a nebudou-li k němu přizváni zástupci dobrovolných iniciativ, především Občanského fóra, nemůže vést k výsledkům.

Rekonstrukci vlád si nepředstavujeme jako formální výměnu osob při zachování staré scestné politiky a neplodných metod. Složení vlád musí respektovat celé široké politické spektrum současného společenského pohybu a být vyjádřením nové, demokratické a dohodnuté politiky. Jinak je bude nutné považovat za klamný manévr.

Stejnou rekonstrukci ovšem potřebují i zastupitelské sbory na všech stupních až po Federální shromáždění, kterou definitivně vyřeší až svobodné volby. Do té doby je nezbytné zbavit mandátu zdiskreditované poslance ztrativší důvěru lidu a zvolit poslance nové.

Pro zabezpečení důvěry lidu v novou politiku, ve věcnost a plodnost dialogu, úspěšný chod státní správy‚ ekonomiky a kultury doporučujeme vyzdvihnout Občanské fórum jako rovnoprávného partnera všech oficiálních orgánů a respektovat jeho stanoviska podporovaná lidem. Jen takovým způsobem můžeme dosáhnout toho, aby občané nemuseli svou vůli prosazovat demonstracemi a stávkami. Ty ovšem i nadále patří k jejich nezadatelným právům.

Na žádné z demonstrací nebyly zpochybněny naše vztahy spojenectví a spolupráce se Sovětským svazem a dalšími zeměmi Varšavské smlouvy a RVHP. Naopak‚ demonstrace byly a jsou v plném souladu se zásadami demokratické přestavby socialismu, která se v těchto zemích uskutečňuje mnohem důsledněji a za daleko širší účasti lidu než to zatím připouštěla politika KSČ.

Lidová vůle požaduje radikální změnu politiky, ale i jejich nositelů. Zasedání ÚV dosvědčuje, že bylo dosaženo teprve prvních, značně kompromisních výsledků. Je politováníhodné, že plénum ÚV ponechalo ve svých řadách všechny ty, kteří na nynějším krizovém stavu společnosti a státu nesou hlavní vinu.

Skutečný a radikální politický obrat může přinést teprve sjezd, jehož svolání nestrpí odkladu.

Celkové výsledky zasedání ÚV KSČ nás vedou k těmto závěrům. Je zapotřebí

  1. Zabezpečit plnou kontrolu celé naší veřejnosti nad dalším vývojem společenské situace a její připravenost vystoupit ve chvílích nového zostření krize znovu na politickou scénu.
  2. Odstranit všechny bariéry, které dosud brání rozvinout plnou a pravdivou informovanost o průběhu případného dialogu o plnění jednotlivých požadavků.
  3. Poskytnout záruky objektivního zpravodajství ve všech sdělovacích prostředcích Jednak ochranou jejich čestných pracovníků a jednak otevřením představitelům všech myšlenkových proudů a demokratických směrů ve společnosti.
  4. Legalizovat samostatný tiskový orgán občanských sdružení, který by svobodně vyjadřoval jejich názory a postoje, o což se snaží mj. Lidové noviny.
  5. Vytvořit právní podmínky pro vznik a činnost nových společenských organizací včetně politických stran.

Splnění tohoto minimálního programu je podmínkou, aby nebyla promarněna velkolepá iniciativa masových shromáždění občanů pořádaných v těchto dnech.

V Praze dne 25. listopadu 1989
Výkonný výbor Obrody[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1774 (1774 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1355 (1355 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1387 (1387 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
893 (893 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1522 (1522 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1322 (1322 hl.)
Prohnilý humanismus !!
898 (898 hl.)

Celkem hlasovalo: 9151


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.