logo SDS
Dnešní datum: 02. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 19
Prům. 14.8
21 denni
Max. 604
Prům. 349.3

Nyní si čte web : 127 uživ.

04. Kolektivní práce

* Dvě stanoviska komunistů na MFF UK z listopadu 1989

Vydáno dne 03. 12. 2005 (6763 přečtení)

Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy se stala v listopadu 1989 centrem zájmu jako škola, na níž studoval Martin Šmíd, domněle zabitý při střetu s bezpečnostními jednotkami 17. listopadu 1989. Dvě stanoviska, přijatá těsně po mimořádném zasedání ÚV KSČ dokreslují tehdejší atmosféru.

CZV KSČ MFF UK na své schůzi dne 25. 11. 1989 jednomyslně přijal následující stanovisko:

 1. Zásadně nesouhlasíme s polovičatým způsobem, jakým ÚV KSČ řešil dne 24. 11. 1989 současnou situaci a požadujeme její neprodlené důsledné řešení. Jednoznačně podporujeme výzvu k dvouhodinové manifestační stávce na podporu požadavků studentů.
 2. Požadujeme, aby ze všech funkcí odešli ss. M. Štěpán, M. Zavadil a Z. Hoření. Doporučujeme, aby do předsednictva ÚV KSČ byli zvoleni soudruzi, kteří svými postoji a prací získali důvěru strany i občanů, jako např. v poslední době ss. L. Adamec, R. Hegenbart a V. Mohorita.
 3. Požadujeme, aby všechny stranické orgány od ústředního výboru po okresní výbory byly v nejkratší možné době doplněny o poctivé a nezkompromitované členy, z řad dělníků, rolníků, inteligence a mládeže.
 4. Jsme přesvědčeni, že jednou z příčin, která vedla k současné krizi, bylo zakotvení vedoucí úlohy strany v ústavě.
 5. Znovu opakujeme požadavek neprodleného svolání mimořádného sjezdu strany s přímými volbami delegátů v základních organizacích.
 6. Oceňujeme dosavadní rozvážné postoje a ukázněné jednání našich studentů v této vypjaté době i jejich konstruktivní spolupráci s vedením fakulty. Rozhodně se postavíme proti jakýmkoli pokusům o jejich postih za ně.

Ke stanovisku se jednomyslně připojily výbory všech tří základních organizací KSČ na fakultě.


Usnesení mimořádné členské schůze 1. ZO KSČ na MFF UK dne 28. 11. 1989

Mimořádná členská schůze se sešla k posouzení současné politické situace a po diskusi přijala následující stanoviska:

 1. Členská schůze bere na vědomí společný dopis CZV KSČ a výborů 1., 2. a 3. ZO KSČ generálnímu tajemníkovi KSČ k průběhu vyšetřování událostí 17. 11. 1989.
 2. Členská schůze žádá určení politické odpovědnosti za události 17. 11. a její zveřejnění.
 3. Členská schůze se ztotožňuje se společným stanoviskem CZV KSČ a výboru 1. ZO KSČ přijatým dne 25. 11. 1989.
 4. Členská schůze důrazně požaduje, aby byl mimořádný sjezd strany uspíšen a aby volby delegátů na sjezd se uskutečnily přímo ze skupin základních organizací spojovaných, tam kde je to možné, na profesním a nikoliv územním principu. Nebude-li nikdo ochoten vzít na sebe odpovědnost za případné nedodržení stanov, doporučujeme ÚV, aby si tento postup nechal schválit v členské základně.
 5. Členská schůze považuje programové prohlášení Občanského fóra prezentované v denním tisku dne 28. 11. za možný základ pro dialog.
 6. Členská schůze požaduje odvolání s. Z. Hořeního ze všech funkcí.
 7. Členská schůze požaduje odchod z veřejného politického života všech soudruhů, kteří ztratili důvěru lidu a byli proto odvoláni ze svých funkcí. Především požadujeme odstoupení těch soudruhů, kteří přes odvolání z předsednictva a sekretariátu ÚV setrvávají v ÚV.
 8. Členská schůze doporučuje, aby klub komunistických poslanců ve Federálním shromáždění iniciativně vystoupil s podnětem na zrušení 4. článku Ústavy ČSSR.
 9. Členská schůze považuje za nezbytné nové hodnocení poválečných dějin KSČ. Nesouhlasíme s platností „Poučení z krizového vývoje…“ a z něho vyplývajícím vztahem KSČ k bývalým členům strany, kteří byli po roce 1969 ze strany vyškrtnuti nebo vyloučeni.
 10. Členská schůze ukládá pedagogům-členům strany a vyzývá ostatní pedagogy, aby formou zvláštních konzultací a dalšími prostředky pomohli studentům doplnit zameškanou látku.
 11. Vzhledem k tomu, že nebyla dosud zveřejněna fakta o zákroku proti studentům 17. 11., jak požadoval aktiv předsedů ZO v Paláci kultury 25. 11., požadujeme prošetření činnosti odpovědného oddělení ÚV a odvolání generálního prokurátora ČSR.
 12. Ukládá členům 1. ZO KSČ nahradit časovou ztrátu pracovní doby způsobenou touto mimořádnou členskou schůzí.
 13. Členská schůze ukládá výboru ZO zapracovat diskusní příspěvku do stanoviska výboru k vyšším stranickým orgánům.
 14. Členská schůze ukládá výboru ZO zveřejnit toto usnesení.

Usnesení přijato dne 28. 11. 1989 v 14.15 hod. jednomyslně.[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1485 (1485 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1434 (1434 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9753


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.