logo SDS
Dnešní datum: 03. 10. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 17
Prům. 8.5
21 denni
Max. 330
Prům. 239.7

Nyní si čte web : 54 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Kdo bude volit komunisty?

Vydáno dne 23. 03. 2007 (6582 přečtení)

Redakce Reportéra projevila zájem o můj názor na průběh předvolební kampaně a na očekávané výsledky voleb. Neposkytnu žádnou prognózu těchto výsledků v členění podle politických stran a hnutí, a to nejenom proto, že zpracování takové prognózy je obtížné a vyžaduje informace, které často nemám, ale především proto, že podle mého mínění v těchto volbách ještě zdaleka primárně nejde o rozdělení voličské přízně mezi třiadvacet či kolik uchazečů.

Hlavní je, kdo bude volit směry, které i v případě svého volebního vítězství jsou ochotny se po dvou letech znovu podřídit kontrole veřejnosti a tím možná ustoupit ze získaných pozic, a kdo naopak bude volit směr, pro nějž by naše první svobodné volby byly v nepravděpodobném případě jeho volebního vítězství současně i poslední.

Nepokládám tedy za podstatné - a možná že tím rozzuřím své přátele z různých politických stran -‚ které z demokratických sil dají voliči přednost. Sám budu volit Občanské fórum, jednak proto, že méně slibuje, a naopak má odvahu žádat od nás, abychom pro úsilí o návrat do Evropy přinášeli i oběti, jednak proto, že ve svých řadách koncentruje nejvíce osobností. A skutečné osobnosti budeme v příštím přechodném období od totality k demokracii potřebovat nejvíc, protože jen osobnosti dokáží snést nepopularitu, která nutně vznikne při bolestných peripetiích tohoto přechodu. Tím pokládám své důvody za odbyté a nyní přejdu k důležitějšímu tématu - kdo bude volit komunisty.

V minulosti bylo členství v komunistické straně vyvoláváno především dvěma faktory. Tím významnějším byla skutečnost, že KSČ měla monopol moci a zastávání prakticky jakékoli významnější řídící funkce bylo nutně spojeno s podmínkou vstoupit do jejích řad. Druhým faktorem, který v čase ztrácel na významu, byla přesvědčivost komunistické ideologie. Domnívám se, že většina předlistopadových členů komunistické strany nosila svou pracovní knížku výlučně z prvního důvodu, aniž by své vlastní ideologii skutečně věřila. Stále výrazněji se totiž ukazovalo, že smutný sociální experiment komunismu je jen průkopnictvím slepých uliček Járy da Cimrmana. V tomto smyslu členství v komunistické straně poznamenávalo charakter, bylo životem ve lži, neviditelnou korupcí, která moc nadržovala pravdě.

V současnosti lidé, kteří se seberealizují v řídící práci a často k ní mají i skutečné schopnosti, z komunistické strany většinou vystoupili, protože první faktor pominul. I kdyby komunisté - čemuž ani na chvíli nevěřím - byli mezi oněmi třiadvaceti nejsilnější politickou stranou, žádná z dalších s nimi nevstoupí do koalice. Jinými slovy, budoucím údělem komunistické strany je být v opozici, nezávisle na tom, zda dostane pět, sedm nebo dvanáct procent hlasů ve volbách. A opozice je neslučitelná s výkonnou mocí.

Zbývá tedy druhý důvod, a tady bych se přimlouval za maximální toleranci. Každý z nás má potřebu v něco věřit. Víra nás zbavuje povinnosti kriticky přezkoumávat každý jednotlivý fakt, je vlastně jakýmsi delegováním naší individuální odpovědnosti na vyšší autoritu. Jestliže se taková autorita ukázala být scestná, těmto lidem se rozpadl svět. Nemohu přitom argumentovat tím, že jde o unikátní československý příklad: jejich ideologie selhala v celosvětovém měřítku. Přijali konzistentní světový názor, který je uspokojoval, protože zdánlivě bojoval za sociální spravedlnost a zdál se tedy být i morální. Často upřímně nenáviděl odpůrce tohoto názoru jako kacíře popírající čistotu jejich církve. Není jejich vinou, že byli podvedeni a oklamáni, že konzistence se ukázala být konzistencí omylů, Prokrustovým ložem, které zmrzačovalo. Byli masou, která spolu s dalšími pochodovala při prvomájových a jiných přehlídkách, byli spíše manipulovanými než manipulujícími. Zejména starší z nich mohou jen obtížně popřít komunismus, neboť by tím zdánlivě popřeli smysl svého minulého života a jistě i poctivě míněné práce.

Těmto lidem je potřeba nabídnout skutečnou, plnohodnotnou politickou seberealizaci. A taky bych chtěl znovu říci přátelům ze sociální demokracie: zbavte se povýšenosti vůči zbytku řadového členstva dnešní KSČ, jsou to mnohdy vaši lidé. Umožněte jim, aby to, v co věřili, mohli konečně začít uskutečňovat. Komunismus není totožný s fašismem, je podstatně nebezpečnější. Vkládá mezi své skutečné cíle a masu věřících kouřovou clonu ideálů a sociálních utopií. Vytváří tu nejmilitarizovanější společnost pod hesly boje za mír. Ničí vědu a umění pod záminkou prosazování toho nejvědečtějšího a nejumělečtějšího. Dává moc neschopným, ale předstírá, že disponuje nástroji racionálního plánování. Vyvražďuje nebo vysídluje milióny lidí, ale dělá to zdánlivě nezaujatě v rámci třídního boje. Nacisté alespoň byli otevřeně antisemitští. Až komunisté oblékli svůj antisemitismus do méně průhledné formy boje proti sionismu.

Nelze se divit, že se mnozí ztotožnili s fatou morgánou, zejména pak ti, kdo byli odříznuti od informací a reagovali spíše na krátkodobé než na dlouhodobě efekty. KSČ pečovala o prosperitu Potěmkinových vesnic. Teprve tehdy, když se proti komunismu vzbouřila i příroda - a té to obvykle chvíli trvá - ‚ přestávaly být kašírované kulisy účinné. Umírající svědomí i rozum se snad dají slepou vírou přehlušit. Ale nelze nevidět umírající les.

A pak zbývá třetí kategorie, a ta bude komunisty volit vždy, až do konce svých životů. Tuto kategorii kdysi Masaryk pojmenoval patologickou sedlinou. Jsou několika procenty geneticky přítomni v každé populaci. V normálních společnostech jsou poměrně neviditelní a okruh jejich působnosti zřídkakdy přesáhne okruh jejich rodiny nebo pracoviště. Nebýt světové války, vedl by poručík Dub i nadále dialogy s okresním hejtmanem a byl by vcelku neškodným postrachem pro místní gymnazisty. Vasil Biľak by látal - nebýt poúnorového vývoje - v Prešově kalhoty a občas by si ulevoval u piva. Gustáv Husák by měl možná v Bratislavě běžnou advokátní kancelář. Teprve externí šok tyto neviditelné zviditelní, ať už je tímto šokem válka nebo okupace země.

Představte si grafomana, který hojně a rád píše. Nikdo ho nečte, nikoli proto, že by byl ideologicky závadný, ale prostě proto, že to, co napsal, není ke čtení. Náhle tomuto grafomanovi nabídnou místo tajemníka Svazu československých spisovatelů za podmínky, že zlikviduje československé spisovatele. Splní to rád, protože pak začnou jeho díla vycházet v bezkonkurenčním prostředí. Co na tom, že je zase nebude nikdo číst.

Mnoho takových grafomanů ve všech oblastech lidského snažení vzlínalo do vedoucích struktur. Ivan Vyskočil se kdysi rozhořčoval nad nespravedlností, spočívající v tom, že sice máme pomocné základní školy, nejsou však již pomocné střední a pomocné vysoké školy. Máme. Dnes jsou i pomocní akademici, byli pomocní ministři, pomocní spisovatelé a pomocní ředitelé. Zkrátka komunistická inteligence. Tito lidé nemohou mávnout rukou a prohlásit, že půjdou dělat něco jiného. S výjimkou zcela nekvalifikovaných profesí nemají kam, ne proto, že by je někdo diskriminoval, ale proto, že nic jiného neumějí. Nezbývá jim, než v pudu sebezáchovy volit komunistickou stranu.

Stejně jako nemá smysl přesvědčovat přesvědčené, nemá smysl přesvědčovat ani tuto patologickou sedlinu. Bylo by ostatně něco podivného na tom, kdyby Miloš Jakeš volil Občanské fórum. Dostávám od nich řadu anonymních dopisů, často s gramatickými chybami, a ani nevědí, jaké potěšení mi tím při mé zálibě ve studiu patologických struktur činí. Je to Skácelovo kouzlo nechtěného, empirický materiál, který by vedle psychiatra mohl využít i sociolog.

V tomto případě jsou některé procesy i životní osudy nevratné a netransformovatelné. Nechtějme například bývalé příslušníky Státní bezpečnosti převést do sociálních služeb a nadělat z nich pečovatelky; bylo by to neurvalé vůči jejich pacientům. Očekávejme realisticky, že tito příslušníci, stejně jako mnozí bývalí konfidenti, budou v budoucích volbách hlasovat pro komunistickou stranu. Míra toho, kdo takto bude hlasovat s nimi, je měrou sociální rakoviny naší společnosti.

Reportér 9/1990, červen 1990, Miloš Zeman[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Miloą Zeman | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Reportér

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1774 (1774 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1355 (1355 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1387 (1387 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
893 (893 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1522 (1522 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1322 (1322 hl.)
Prohnilý humanismus !!
898 (898 hl.)

Celkem hlasovalo: 9151


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.