logo SDS
Dnešní datum: 01. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 24
Prům. 5.6
21 denni
Max. 604
Prům. 345.6

Nyní si čte web : 14 uživ.

09. Stalo se v minulosti

* K. Urbánek vystoupil v Čs.televizi

Vydáno dne 04. 12. 2005 (10130 přečtení)

Praha 25. listopadu (čtk) - Generální tajemník ÚV KSČ Karel Urbánek dnes vystoupil v Československé televizi s tímto projevem:

Vážení spoluobčané, soudružky a soudruzi,

naše země se ocitla na historické křižovatce. To není fráze, tak se v posledních dnech situace v Československé socialistické republice vyvinula. A není to poprvé, kdy lid rozhoduje sám o svém dalším osudu. Já osobně jsem během posledních hodin prožil nekonečný sled událostí, které stíhaly jedna druhou a stavěly mne společně s vámi před tisíce otázek, na něž jsme odpověď měli hledat již dlouhá léta. Bohužel, je to draze vykoupené poznání. Naše města, ulice jsou v těchto dnech plny hesel, letáků a provolání. Mezi jinými mi utkvělo v paměti jedno z nich. Někdo napsal na plakát: Jsme pro socialismus, ale bez chyb.

Generálním tajemníkem ústředního výboru Komunistické strany Československa jsem několik hodin, stejně jako nové vedení strany. Ale člověk nepotřebuje mnoho času na to, aby si uvědomil, že v tom požadavku socialismus bez chyb je hluboká pravda. Je oprávněné přání, ale i stanovisko víry v životaschopnost společenského uspořádání, které si lid této země zvolil před čtyřiceti lety. Uvědomili si to, jak věřím, všichni komunisté a myslím, že většina z vás. Jsme tedy v situaci, kdy strana, v jejímž čele nyní stojím, chce nastoupit novou cestu. Má a bude to mít nesmírně těžké, protože úspěšně pracovat se dá jen s těmi, kteří důvěřují.

Jistě chápete, jak naléhavě mne otázka důvěry a autority naší strany v těchto chvílích oslovuje. A vím, že se nám ve vedení strany této autority a důvěry nedostává tak, jak bychom to nyní potřebovali. A jakkoli si to ještě někteří soudruzi nechtěli přiznat a dále měli sklon barvit věci na růžovo, včerejší jednání ústředního výboru Komunistické strany Československo to muselo konstatovat se vší naléhavostí. Znovu jsme se poučili, jak je důležité říkat si pravdu přímo a bez vytáček, protože ten, kdo vychází z nesprávných východisek, a kolikrát jsme se toho hříchu v minulosti dopouštěli, ten není schopen přijímat správné závěry. A přitom nás na to lidé upozorňovali, leč příliš často zůstávali nevyslyšeni. S tím je už konec. Ať se to komu líbí či nelíbí, už žádné kádry, které jen přikyvují a říkají jen to, o čem se domnívají, že se chce slyšet, právě ony jsou dnes tak alergičtí na kritiku, právě oni, kteří zapomněli, že obměna kádrů je nutná a nezbytná již proto, že noví lidé nově vidí a nejsou zatíženi předsudky a stereotypy, právě ti, kteří uškodili věci strany a socialismu nejvíce.

Příliš jsme se odtrhli od lidí, od pravdy jejich každodenního života, od jejich faktických potřeb a zájmů. Další draze vykoupené poučení, ale i kategorický příkaz do budoucna. Chceš-li mít právo ovlivňovat osudy lidí a národů, musíš jejich život dobře znát. My jsme bohužel někdy neumožnili ani přirozeným zprostředkovatelům lidských osudů - našim spisovatelům, dramatikům, hercům - nám toto důležité poznání předat. I proto je dnes k naší škodě nemáme na své straně.

Věřím ale, že jejich národní hrdost, přirozená touha umělce stát na straně těch, kteří usilují o nový, dokonalejší život, že je znovu získá pro důvěru v naši stranu a její politiku. Tak tomu bylo od vzniku Komunistické strany Československa. Ti nejlepší umělci stáli na naší straně. To jen my jsme zapomněli, jak je stále nutno s nimi hovořit, radit se s nimi a pozorně jim naslouchat.

Že to nyní nemám jednoduché, to je bez debat. Vím, jaká odpovědnost na mně leží, ale já si nemohu dovolit podléhat citům, musím reagovat střízlivě a věcně. Totéž očekávám od svých spolupracovníků. A jakkoli je to požadavek nesnadný, i od vás, vážení spoluobčané. Nemohu, a bylo by to absurdní, provést nějakou vědeckou analýzu současného stavu.

Předpokládám, že to hlavní, co vás dnes zajímá, je naše představa o budoucích dnech, týdnech a měsících. Ne na vše máme hotové recepty. A navíc každá hodina přináší nové a nové podněty, požadavky, ale nikdo nedokáže dělat zázraky. Ze dne na den novou představu o naší budoucnosti, lépe řečeno o tom, jak našich cílů dosáhnout, nevytvoříme. To hlavní ale víme. Musíme usednout k jednání se všemi, kteří to s osudem této země myslí dobře, bez předsudků, bez předpojatostí, dříve tak častých. To je teď hlavní. Bez toho nenajdeme východiska. Ta se musí rodit z reality a ne ze zbožných přání. Budu jednat se všemi, kteří nám v rámci Národní fronty i mimo ni mohou přinést poučení, přispět radou, budou chtít spolupracovat. I s těmi, kteří po roce 1968 opustili či museli opustit stranu. Myslím si, že jakmile začneme jednat, že se také s našimi partnery dohodneme.

Důležitá je vůle všech stran. Naproti tomu se však musíme rozejít se všemi, kteří zneužívali funkce, postavení. Jen tak lidé uvěří, že chceme zlikvidovat korupci, nezasloužené obohacování a podobně. Valná většina více než půldruhého miliónu řadových komunistů si zaslouží naši úctu. Zpravidla měli více práce než ostatní a nezřídka byli vystavováni veřejné kritice.

Jsem optimista, hlavně proto, že si troufám tvrdit, že naše lidi znám. Celý svůj dosavadní život - a je mi 48 let - jsem mezi nimi pracoval a žil. V Bojkovicích, na mé rodné Moravě, v Brně a nyní v Praze. Snažím se žít a pracovat tak, abych se jim vždy mohl podívat zpříma do očí. Vím tedy, že umíme pracovat, že nejsme žádní hlupáci a nedouci, že naše mozky a ruce jsou největším bohatstvím Československa. A já si zvláště naléhavě uvědomuji, jak velkou chybou bylo mrhání tímto bohatstvím. Neúcta k chytrým a schopným a na druhé straně dopuštění toho, že jsme někdy řídit a rozhodovat umožnili lemplům, bohužel i kariéristům a neschopným lidem. Hovoříme o přestavbě. Hodně se o ní již mluvilo v různých projevech. Já bych to řekl jinak. Žijeme v srdci Evropy a srdce, jak známo, je náchylné na infarkt. Nedopusťme, aby naše vlast s hlubokými demokratickými tradicemi, těžce onemocněla.

Děkuji vám za pozornost.


K zasedání ÚV KSČ 24. listopadu 1989:

Jak v listopadu padlo politbyro - Právo, 25. 11. 2000, Miroslav Šiška[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Karel Urbánek | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: ČTK

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9751


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.