logo SDS
Dnešní datum: 28. 11. 2022   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 21
Prům. 10.6
21 denni
Max. 435
Prům. 207.7

Nyní si čte web : 16 uživ.

11. Nezařazeno - tisk

* Kopie trestního oznámení na Paroubka, Bublana, Kosinovou a Knížete

Vydáno dne 02. 08. 2005 (6224 přečtení)

S výhradami technařů, které souvisí s rozehnaným CzechTekem, se můžete souhrnně seznámit četbou kopie souhrnného trestního oznámení. Na konci článku odkazy na další informace.

Věc: Souhrnné trestní oznámení

Okresní státní zastupitelství
Goethova 2
České Budějovice
370 70

Vážení,

Tímto podávám trestní oznámení na níže uvedené pachatele pro podezření ze spáchání trestných činů. Domnívám se, že postupem vlády a policie ČR při zásahu proti akci Czech Tek poblíž Mlýnce na Tachovsku ve dnech 29.-31.7.2005 byly naplněny následující trestné činy:

1. Zneužití pravomoci veřejného činitele
Dle mého názoru se tohoto činu dopustil premiér Jiří Paroubek, když dle jeho vyjádření v médiích nařídil PČR tvrdý postup vůči účastníkům akce Czech Tek , k čemuž nebyl z titulu své funkce oprávněn (§158 odst.1 písm.b zákona 140/1961 ve znění 482/2002 Sb.) a čímž způsobil značnou škodu (§158 odst.2 písm.c zákona 140/1961 ve znění 482/2002 Sb.) způsobenou zásahem PČR. Domnívám se rovněž, že tak jednal v úmyslu opatřit sobě neoprávněný prospěch plynoucí ze zvýšení jeho popularity coby iniciátora zásahu PČR mezi částí obyvatel ČR, která techno komunitu odsuzuje.

2. Šíření poplašné zprávy
Dle mého názoru se tohoto činu (dle §199 odst.1,2,3 zákona 140/1961 ve znění 482/2002 Sb.) dopustila policejní mluvčí Blanka Kosinová, když opakovaně poskytla médiím nesprávnou informaci, že pronajímatel pozemku pan Constantin Plesky odvolal souhlas s konáním akce Czech Tek na jeho pozemku. Tím způsobila vážné znepokojení u obyvatel okolních obcí, kteří se báli, že účastníci akce budou v nezvládnutelném počtu přebývat v obcích, namísto na pozemku jimi pronajatém. Toto znepokojení vyústilo v petici občanů veliteli zásahu s požadavkem, aby pozemek zpřístupnil.

Dle mého názoru se tohoto činu (dle §199 odst.1,2,3 zákona 140/1961 ve znění 482/2002 Sb.) rovněž dopustil ministr vnitra František Bublan, když dne 31.7.2005 na tiskové konferenci prohlásil "Vlastní benevolencí jsme způsobili, že k nám teď lidé jezdí porušovat zákon", čímž vyvolal či mohl vyvolat u celého národa dojem, že do ČR jezdí lidé zpravidla páchat zločiny, přičemž toto tvrzení se nezakládá na pravdě.

3. Pomluva
Dle mého názoru se tohoto činu (dle §206 odst.1,2,zákona 140/1961 ve znění 482/2002 Sb.) dopustila policejní mluvčí Blanka Kosinová, když opakovaně poskytla médiím informaci, že účastnící akce Czech Tek užívají pozemek pana Constantina Plesky neoprávněně bez řádné smlouvy, což, jak posléze sama přiznala, se nezakládalo na pravdě. Tímto tvrzením ohrozila vážnost organizátorů a účastníků akce Czech Tek u spoluobčanů.

Dle mého názoru se tohoto činu (dle §206 odst.1,2,zákona 140/1961 ve znění 482/2002 Sb.) dopustil ministr vnitra František Bublan, když v rozhovoru pro server idnes.cz mj. prohlásil "Organizátoři věděli, že jim ten pozemek stačit nebude a že zasáhnou i okolí" . Takovéto tvrzení je zjevně pomluvou, neboť organizátoři Czech Tek nemohli dopředu odhadnout, zda jimi pronajatý pozemek pojme všechny návštěvníky, či ne.

Dále se činu dle mého názoru (dle §206 odst.1,2,zákona 140/1961 ve znění 482/2002 Sb.) dopustil ministr vnitra František Bublan, když dle citace serveru idnes.cz " Dokonce i ministr vnitra František Bublan uvedl, že člověk, na jehož pozemku se měla party uskutečnit, a na který mířily desetitisíce lidí, pronajal louku na oslavu narozenin pro 50 lidí. Když se ale dozvěděl, o co jde, přestal s tím souhlasit, řekl ministr vnitra." Toto tvrzení ministra bylo přitom lživé, a ohrozilo vážnost organizátorů a účastníků akce Czech Tek u spoluobčanů.

4. Porušování svobody sdružování a shromažďování
Tohoto činu se dle mého názoru (dle §238a odst.1 zákona 140/1961 ve znění 482/2002 Sb.) dopustil velitel zásahu PČR, tachovský policejní ředitel Jaroslav Kníže, když nařídil bez právního důvodu jemu podřízeným složkám PČR, aby zablokovaly dálniční sjezd na D5 a nepouštěly účastníky akce Czech Tek na pronajatý pozemek a dále když nařídil vyhnání účastníků akce Czech Tek z řádně pronajatého pozemku.

5. Omezování osobní svobody
Tohoto činu se dle mého názoru (dle §231 odst.1 zákona 140/1961 ve znění 482/2002 Sb.) dopustil velitel zásahu PČR, tachovský policejní ředitel Jaroslav Kníže a příslušníci PČR, když preventivně bránili účastníkům akce Czech Tek  v opuštění dálnice D5 na sjezdu a ve vstupu na řádně pronajatý pozemek, aniž by k tomu měli v dané době právní důvod.

6. Poškozování cizí věci
Tohoto činu se dle mého názoru dopustili (dle §257 odst.1, odst.2 písm.c zákona 140/1961 ve znění 482/2002 Sb.) velitel zásahu PČR, tachovský policejní ředitel Jaroslav Kníže, a přítomní policisté, když způsobili svým zásahem mnohem větší škody na majetku, než které by hrozily při pokračování a následném řádném ukončení akce Czech Tek ze strany organizátorů akce. Dále se výše jmenovaní (dle §257b odst.1,zákona 140/1961 ve znění 482/2002 Sb.) tohoto činu dopustili i použitím vodních děl.

7. Ublížení na zdraví z nedbalosti
Tohoto činu se dle mého názoru dopustil(dle §223 zákona 140/1961 ve znění 482/2002 Sb.)velitel zásahu policie ČR, tachovský policejní ředitel Jaroslav Kníže, když  zásah jím nařízený byl neadekvátní dané situaci a příslušníci PČR při něm způsobili zranění více osobám. Tím postavil ochranu majetku vysoce nad ochranu zdraví osob, což je v rozporu s jeho služebními povinnostmi a se zákonem.

8. Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení
Tohoto činu se dle mého názoru dopustili (dle §259a odst.1, odst.2 písm.a,b,c zákona 140/1961 ve znění 482/2002 Sb.) velitel zásahu PČR, tachovský policejní ředitel Jaroslav Kníže a přítomní policisté, když v průběhu cca.8 hodin během výkonu pravomoci státního orgánu, jako veřejní činitelé v počtu cca.1000 osob opakovaně použili slzné granáty, zásahové výbušky, gumové tonfy,vodní děla a dokonce obrněný transportér BVP!!!! proti cca.5000 bezbranných osob. Použité prostředky zcela neodpovídaly situaci, když pro diskutabilní ochranu několika hektarů louky došlo ke zranění 90 osob z řad policie a účastníků akce Czech Tek a k obrovským nákladům a hmotným škodám.

9. Podněcování, schvalování trestného činu
Těchto činů se dle mého názoru dopustili  (dle §164,§165 odst.1 zákona 140/1961 ve znění 482/2002 Sb.) premiér Jiří Paroubek a ministr vnitra František Bublan, když veřejně v médiích podněcovali k razantnímu zásahu policie ČR proti akci Czech Tek a následně ho schvalovali.

10. Obecné ohrožení z nedbalosti
Tohoto činu se dle mého názoru dopustili (dle §180 odst.1,odst.2 písm.b,c zákona 140/1961 ve znění 482/2002 Sb.) premiér Jiří Paroubek, ministr vnitra František Bublan a tachovský policejní ředitel Jaroslav Kníže, když nařízením zásahu PČR zvýšili obecné nebezpečí při akci Czech Tek z ohrožení majetků na ohrožení zdraví a životů, čímž způsobili škodu značného rozsahu.

Rovněž podávám trestní oznámení na další, mně neznámé pachatele, kteří se dopustili či mohli dopustit výše uvedených trestných činů či jiného protiprávního jednání ve dnech 29.-31.7.2005 v souvislostí se zásahem PČR proti akci Czech Tek.

Žádám o informaci, jak bylo mé podání prošetřeno a s jakým výsledkem.

S pozdravem

Josef Žižka
31.7.2005, České Budějovice
(kontakt na pisatele je k dispozici v redakci)

techno.cz, 2. 8. 2005


Další informace k CzechTeku 2005

Informace o poloze pozemků:
CzechTek 2005 - silnice k pozemku měla být veřejně přístupná

Vyjádření MVČR k Czechteku:
http://www.mvcr.cz/zpravy/2005/czechtek.html
http://www.mvcr.cz/zpravy/2005/zraneni.html
http://www.mvcr.cz/zpravy/2005/mlynec.html

Reportáž přímého účastníka:
http://www.hypno.cz/cztk05/

Právní hlediska:
Stručně - Czechtek a paragrafy[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Techno.cz

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1487 (1487 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1093 (1093 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
965 (965 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
725 (725 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1310 (1310 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
914 (914 hl.)
Prohnilý humanismus !!
715 (715 hl.)

Celkem hlasovalo: 7209


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.