logo SDS
Dnešní datum: 01. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 24
Prům. 5.6
21 denni
Max. 604
Prům. 345.2

Nyní si čte web : 22 uživ.

Okolní události naąima očima

* Pozor na přeřeknutí!

Vydáno dne 06. 08. 2005 (8066 přečtení)

Psychologové vědí, jak významná mohou být náhodná přeřeknutí, při nichž se na povrch i proti naší vůli dere naše podvědomí - a prozrazujeme tak o sobě více, než bychom chtěli. Proto stojí za pozornost dvě taková „freudovská přeřeknutí“, která unikla vysokým vládním činitelům a významným způsobem doplňují probíhající diskuse o zásahu proti „technařům“.

Trestající policie?

Autorem prvého přeřeknutí je pan ministr Bublan, který na jednu z otázek po přiměřenosti zásahu (v rozhovoru pro MF DNES, 3.8.) odpověděl mj. takto: „Jde o princip: když někdo naruší soukromý pozemek, musí být potrestán (zvýraznil JH). Sám si zřejmě svou chybu ihned uvědomil a opravil se: „... respektive musí být prosazen zákon.“

Toto přeřeknutí jen posiluje již tak existující dojem, že tvrdost zákroku policie měla účastníky Czechteku především potrestat, případně zastrašit. Stojí však za to připomenout, že Policie ČR má, pokud jde o trestání narušitelů zákona, velmi omezené pravomoci: může trestat pouze udělením blokové pokuty za přestupky. Předpokladem je přitom, že přestupce svou vinu uznává a souhlasí také s výší trestu (což vyjadřuje zaplacením udělené pokuty). V žádném případě nemohou policisté „na místě“ trestat trestné činy ani takové jednání, které jeho pachatel nepovažuje za přestupek. A už vůbec nemohou používat „donucovací prostředky“ jako nástroje trestání - jednak proto, že náš právní řád tělesné tresty neobsahuje, jednak proto, že policistům je právo používat tyto prostředky omezeno jak co do účelu, tak pokud jde o způsob a formu. Představa policie trestající obušky a vodními děly (případně kopáním do hlavy) za jakékoliv protiprávní jednání je proto obludná a nepřijatelná. Je přitom mimo diskusi, že bylo možno předpokládat, že zasahující policisté, frustrovaní a stresovaní celodenním čekáním na zásah, se budou podobných skutků dopouštět (a subjektivně vystupovat jako „trestající ruka spravedlnosti“).

Poslušní občané?

Druhý výrok je však ještě pozoruhodnější - nejen tím, že pochází přímo od premiéra Paroubka, ale také tím, že nezazněl jen jako nechtěné přeřeknutí v rozhovoru, ale je úvodní pasáží článku, zaslaného z vlastní iniciativy panem premiérem do tisku („Prali se ti, kdo chtěli“, MF DNES, 3.8.). Je proto na místě předpokládat, že věrně odráží postoj současné hlavy výkonné moci v tomto státě. Stojí tedy nepochybně za to, ocitovat zde celý příslušný odstavec:

„Když v právním státě moc vydá příkaz, je nutno jej respektovat. Nikdo ale nemá patent na rozum a moc může vydat špatný příkaz. Ale špatný příkaz, který se mi jen nelíbí, nikomu nedává právo jej nerespektovat. Výjimkou by bylo, kdyby uposlechnutím byla porušena jiná, závažnější norma. To, co ze stáda činí právní komunitu, je však skutečnost, že vůči jakémukoliv špatnému příkazu mohou lidé protestovat a mohou se domoci jeho zrušení a náhrady utrpěných škod.“

Mám pocit, že tento výklad práva a právního státu pochází nejspíše z vojenských řádů (Zákl.-Ř-1-1 se to tuším jmenovalo). V podmínkách boje a vojenské discipliny je takový přístup v zásadě obhajitelný, pro „nekasárenskou“ a demokratickou společnost je však typické, že: „moc“ není jednolitou hierarchicky organizovanou entitou (v duchu „nedílné velitelské pravomoci“), ale je rozdělena na vzájemně autonomní složky s přesným vymezením kompetencí a pravomocí. Přitom, a právě to činí stát „právním státem“, smí „moc“ (a každá z jejích složek) dělat a nařizovat jen do té míry a v té oblasti, ve které jí k tomu výslovně zmocňuje právní řád - mimo toto zmocnění jsou veškeré vydané příkazy technicky vzato neplatné, a občan je respektovat (tím jich méně uposlechnout) nemusí. Podstatou sporu proto není, nakolik byly příkazy policie „špatné“, ale nakolik byly v souladu se zmocněními, které tato represivní složka ze zákona má (viz výše). Možnost protestovat proti „špatným příkazům“ je jen dalším rysem právního státu, možnost domáhat se jejich zrušení či náhrady způsobených škod je ve skutečnosti dost výrazně omezena procesními pravidly (a také fakticky - např. v případě diskutovaného policejního zásahu pochopitelnou a z okolností vyplývající důkazní nouzí postižených a poškozených).

Pokud myslel premiér Paroubek svá citovaná slova skutečně vážně, nemám valné mínění o jeho pojetí demokracie (a může přitom být sebeupřímnějším sociálním demokratem). Dost se totiž bohužel blíží onomu příslovečnému „Držet hubu a krok! (A stěžovat si pak můžete na lampárně!)“.

Jiří Hudeček[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Jiří Hudeček | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9751


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.