logo SDS
Dnešní datum: 21. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 17
Prům. 9.8
21 denni
Max. 330
Prům. 216.9

Nyní si čte web : 71 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Vlk, nebo hyena? - Militaristické kořeny skautingu

Vydáno dne 06. 11. 2005 (6691 přečtení)

Za dva roky oslaví skauting už 100 let od svého založení. Mají ale miliony skautů a skautek po celém světě důvod k hrdosti na kořeny svého hnutí? Mnozí se domnívají že ano a možná už hrdě oprašují portréty svého zakladatele - „válečného hrdiny“, lorda Baden-Powella. Jiní upozorňují na to, že Baden-Powell nebyl válečný hrdina (což je stejně dost podivný pojem), ale zločinec, že militaristické kořeny skautingu nejsou důvodem k hrdosti, ale k pocitu zahanbení a že skautské organizace tyto své kořeny stále odráží.

„Někteří lidé říkali, že koncentrační tábory vymysleli bolševici v roce 1918, aby uspíšili vítězství revoluce... ale... koncentrační tábory vymysleli Angličané za búrské války, aby mohli lépe šířit civilizaci, a... jedna statečná Angličanka za to svou zemi odsoudila před světem a jeden z vynálezců koncentračních táborů pak vynalezl i skautské tábory…“
Václav Bělohradský

Britský imperialismus a búrská válka

Kdo byl vlastně Robert Baden-Powell? Syn profesora geometrie z Oxfordu narozený roku 1857 byl od svých devatenácti let vojákem, sloužil v Indii a zejména v jižní Africe. Působil také jako špeh mezi domorodci, které měl podmanit. Z té doby pochází přezdívka Impeessa, již dostal od domorodců a pro účely svého životopisu přeložil jako „Vlk, který nikdy nespí“. Domorodci prý touto přezdívkou vyjádřili úctu jeho schopnostem. Má to malý háček - slovo je špatně (příliš doslovně) přeložené. Ve skutečnosti znamená hyena a jak uvádí anarchistický antropolog Brian Morris, „bylo by těžké najít ve matabelském jazyce větší urážku, neboť hyena je zde, tak jako v jiných afrických kulturách, spojována s čarodějnictvím, klamem a zlým úmyslem.“ A není divu. Buřičský prorok Uwini, kterého nechal Baden-Powell popravit, byl jen jednou z mnoha obětí „civilizace“, již britští vojáci v jižní Africe šířili ohněm a mečem. Je ale pravda, že se od domorodců dokázal Baden-Powell i poučit - právě tehdy si patrně uvědomil klíčový význam umění přežít v přírodě a splynout se svým prostředím.

Zatímco si Baden-Powell získal velmi neblahou „proslulost“ mezi domorodci, na to, aby se proslavil mezi „sobě rovnými“ z tehdejší viktoriánské Anglie, si musel ještě chvíli počkat. Hvězdná hodina přišla na přelomu století (v letech 1899-1902), kdy se britské impérium pustilo v jižní Africe do války se dvěma republikami Búrů (potomků holandských kolonizátorů), na jejichž území se objevilo zlato a začali na něj pronikat britští zlatokopové. Búrové těžbu zlata masivně zdanili a když nepomohl ani převrat podporovaný britským magnátem Cecilem Rhodesem, přišla na řadu skutečná válka.

Baden-Powellovi byla svěřena obrana města Mafeking, přičemž měl k dispozici jen něco přes tisíc mužů (z toho pouhých pět set vojáků). Město hned den po vyhlášení války, 13. října 1899, oblehla zhruba osmitisícová búrská armáda a Baden-Powell vydržel obléhání trvající 217 dní, než přijely posily. Vítězství bylo mohutně oslavováno britskou propagandou a na některé věci se tak hodilo pozapomenout. A tak londýnské noviny Times nezveřejnily příspěvek svého dopisovatele o tom, že Baden-Powell nařídil dávat jídlo pouze bílým. Zatímco černí obyvatelé umírali hladem, v hotelích Mafekingu se podával kaviár... Během obléhání Mafekingu si rovněž Baden-Powell vyzkoušel organizování mládeže. Aby uvolnil více „lidských sil“ pro boj, svěřil některé strážní služby a předávání zpráv chlapcům ve věku 12-15 let. Řada těchto hochů, jejichž odvaha Baden-Powella zaujala, během obléhání a plnění svěřených úkolů zemřela, vojenský velitel měl nicméně inspiraci pro založení skautského hnutí. Ano, první „skauti“ byli dětskými vojáky - tedy někým, jehož existence je dnes celým „civilizovaným“ světem odsuzována.

Ukradené myšlenky

Zatímco zcenzurované informace o rasistickém přístupu obránců města šokovaly historiky až o mnoho let později, Baden-Powell se stal hlavním hrdinou mýtického příběhu, který se o obraně Mafekingu začal šířit. Okamžitě byl jmenován generálmajorem. Po relativně brzkém návratu do Anglie si začal dopisovat s Ernestem Thompsonem Setonem, který zakládal v Americe mládežnické organizace založené na návratu k přírodě a lesní moudrosti („woodcraft“), velmi silně inspirované americkými Indiány. Schopný organizátor Baden-Powell si přivlastnil řadu Setonových myšlenek, ve skautském hnutí založeném roku 1907 pro ně ale vytvořil autoritářskou a hierarchickou strukturu a vtisknul jim vojáckého ducha. Především je ovšem doplnil dobovou ideologií militarismu, imperialismu a náboženství - a také kultem své osoby. Když se roku 1912 oženil s o dvaatřicet let mladší Olave Soames, skládali se skauti po jedné penny (nejmenší britská mince), aby svému zakladateli pořídili Rolls Royce.

Baden-Powell zemřel roku 1941, předtím byl roku 1922 povýšen do šlechtického stavu. Skautské hnutí mělo již za jeho života miliony členů a členek, což platí i dodnes. Dodnes rovněž žije jeho dědictví spočívající v oddělování chlapců a dívek, relativně autoritářské vnitřní organizaci skautingu a spíše pravicových hodnotách, které jsou dětem předávány. Je ovšem zajímavé, že už za Baden-Powellova života začaly vznikat alternativní skautské organizace zakládané různými levicovými proudy, a že v českém prostředí se na tom podíleli na počátku dvacátých let 20. století bývalí anarchisté a anarchistky jako Vrbenský, Štych a Štychová. Rovněž se dále šíří původní Setonovy myšlenky indiánské lesní moudrosti.

A-kontra, 3/05, Ondřej Slačálek

Literatura

  • Morris, B.(1996). The Truth about Baden Powell and Boy Scouts, in týž: Ecology and Anarchism, str. 59-66, Images Publishing, London.
  • Šlehofer, L. Socialistické skautské organizace v letech 1918-1938, písemná práce na Ústavu politologie FF UK.
  • Encyklopedie Wikipedia, http://en.wikipedia.org.


[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Ondřej Slačálek | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: A-kontra 3/05

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1765 (1765 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1351 (1351 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1375 (1375 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1518 (1518 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1310 (1310 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9103


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.