logo SDS
Dnešní datum: 03. 10. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 17
Prům. 8.6
21 denni
Max. 330
Prům. 240.1

Nyní si čte web : 87 uživ.

04. Kolektivní práce

* Společně za demokracii

Vydáno dne 16. 05. 2002 (5754 přečtení)

(Společné tiskové prohlášení devatenácti mimoparlamentních stran z 16. 5. 2002)

A. Informační blokáda a diskriminace neparlamentních stran a hnutí v českých sdělovacích prostředcích ohrožuje svobodu a demokracii v ČR

Protestujeme proti systému podávání informací, který je manipulován nejbohatšími stranami a nadnárodními společnostmi.

Především před volbami by hromadné sdělovací prostředky měly informovat o všech kandidujících subjektech tak, aby si lidé měli možnost skutečně svobodně vybrat. Měly by zajistit všem stejným prostor, stejné možnosti prezentovat myšlenky a návrhy předkládané voličům. Bez zajištění této rovnosti podmínek nejsou dosaženy minimální nezbytné předpoklady pro skutečnou demokracii.

Pokládáme za diskriminační skutečnost, že parlamentní strany, které v minulých parlamentních volbách získaly dohromady pouhých 64% hlasů oprávněných voličů, zabírají ve hromadných sdělovacích prostředcích přes 98% prostoru, věnovaného všem kandidujícím stranám a hnutím. Oproti tomu necelých 1,5% prostoru je věnováno kandidujícím mimoparlamentním stranám a hnutím, které dokázaly při posledních volbách získat dohromady více než 11% odevzdaných hlasů. Dalších asi 25% oprávněných voličů se voleb nezúčastnilo, protože se nedozvěděli o nikom, koho by mohl podpořit. V naší zemi tedy žije kolem 36% občanů, jejichž názory nejsou ve sdělovacích prostředcích prakticky vůbec prezentovány a kteří tak opět nebudou mít šanci se ze sdělovacích prostředků dozvědět o existenci skutečně pestré programové politické nabídky neparlamentních stran, ucházejících se ve volbách o jejich podporu.

B. Protiústavní podvodný volební zákon, namířený proti otevřenosti politického systému a proti pravidlům rovné soutěže mezi politickými stranami (v politické a ekonomické rovině)

Současný nespravedlivý, dokonce už i podle presidenta V. Havla mafiánský politický systém je zakonzervován ve své negativní dokonalosti a uzavřenosti před každým pokusem do něj zvenčí vstoupit - nejenom tvrdou cenzurou v polistopadových sdělovacích prostředcích, ale především podvodným a protiústavním volebním zákonem. Jeho podvodnost a protiústavnost spočívá na těchto "osvědčených" zásadách:

1) Pětiprocentní bariera pro vstup do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Zatímco podle všech dosud známých matematických a logických pravidel je pro získání jednoho mandátu ve dvěstěčlenné sněmovně potřeba získat ve volbách 0,5% odevzdaných hlasů, naši současní "demokratičtí" poslanci "postkomunistické Národní fronty" tuto hranici zvýšili pro nás, pro občany a daňové poplatníky, desetinásobně - tj. na 5% hlasů! Tím je porušena ústavní zásada poměrnosti, která říká: Kolik procent hlasů strana ve volbách získá, tolik procent poslanců bude v dolní komoře parlamentu mít.

2) Finanční bariera vstupní (tzv. NEVRATNÝ "volební příspěvek", zavedený parlamentními stranami místo Ústavním soudem zrušených volebních kaucí)

Tato protiústavní finanční bariera ostře diskriminuje ve volební soutěži o hlasy voličů všechny nové nebo malé politické strany a hnutí, které si nenakradly v procesu podvodné privatizace národního majetku a které nepobírají, na rozdíl od parlamentních stran, stamilionové podpory z peněz daňových poplatníků.

3) Finanční 1,5% bariera povolební

Tato parlamentem uzákoněná diskriminace zrušila Ústavou ČR zaručenou rovnost hlasů, tentokrát už i ve finanční oblasti. Zatímco některé hlasy přinesou určitým politickým stranám po 100,- Kč do jejich rozpočtu plus každoroční vysoký státní příspěvek na jejich další činnost, za jiné hlasy nedostanou určité strany ani korunu. Tato protiústavní diskriminace znemožňuje menším nebo novým politickým stranám, které ve volbách nedokázaly překonat zde uvedené diskriminační bariery a nezískaly alespoň 1,5% hlasů, přežít do dalších voleb a posílit v nich dosažené volební výsledky.

Tento protiústavní princip, prosazený parlamentními stranami, odmítl nakonec i Ústavní soud ve své současné praxi. Hnutí Nezávislí, zastoupené předsedou ing. Jiřím Horákem, prosadilo u Ústavního soudu průlomové rozhodnutí, když za svůj volební výsledek, který nedosáhl zákonem stanovených 1,5% odevzdaných hlasů, dokázalo vysoudit za každý odevzdaný hlas odpovídající finanční částku.

C. Zneužívání zákona o politických stranách

Současné znění zákona o politických stranách [č. 424/1991 Sb.] umožňuje pod záminkou nesrovnalostí ve výročních zprávách o hospodaření jeho zneužívání vůči stranám a hnutím, které nejsou zastoupeny v parlamentě. O přijetí zprávy (a tedy také o podání návrhu na pozastavení činnosti strany) totiž rozhoduje Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, resp. její rozpočtový výbor, který může zprávu na základě drobných formálních nedostatků odmítnout, aniž by zákon ukládal povinnost nejprve příslušnou stranu vyzvat k nápravě zjištěných chyb. "Rozhodčími" v politické aréně jsou tak parlamentní strany a ty na demokratické politické soutěži nemají žádný zájem.

Proto se ani mnohamilionové dluhy, nepřiznané sponzorské dary či pochybní a zemřelí sponzoři v zahraničí nikdy nestaly důvodem pro návrh na pozastavení činnosti žádné z parlamentních stran. Naproti tomu drobná formální opomenutí nebo jednodenní zpoždění při podání výroční zprávy jsou již po několik let vítanou příležitostí pro zastrašování mimoparlamentních stran. Tento "nerovný metr" vynikne, zejména uvědomíme-li si, že na činnost parlamentních stran (a tedy také na kvalitu jejich účetnictví a administrativy) příspívají všichni občané (včetně jejich nevoličů) každoročně stamiliony korun.


Související články:
(Problémy - demokracie)

Turecko: Erdoganova vláda musí reagovat na tužby po demokracii a svobodě (03.06.2013)
K obecnému referendu (26.11.2011)
Josefe Dobeši, podejte demisi (07.11.2011)
V Praze jde o peníze vždycky až v první řadě (26.05.2011)
Pražská rarita - diumvirát v čele kontrolního výboru (01.03.2011)
Pomůže ÚS referendu? (07.11.2009)
Soumrak „přeběhlíků“? (01.04.2009)
Jak získat občany pro účast na veřejné správě obce? (25.11.2008)
SDS proti aroganci moci (02.07.2008)
Otevřený dopis studentů bývalému prezidentovi k výročí 17. listopadu (17.11.2007)
Svoboda, Politkovská a Rusko (09.10.2007)
Proč zrovna odmocnina? (05.07.2007)
O „MOC-i“ (31.05.2007)
Lid jsme my (26.05.2007)
Demokracie, meč a váhy (10.05.2007)
Otevřený dopis Poslanecké sněmovně (01.05.2007)
Bohatství, příjem a moc (17.04.2007)
Šikana v blázinci (03.07.2006)
Neumíme žít bez nepřítele (15.06.2006)
Předvolební mumraj jako příležitost k hlubší reflexi fungování českého reálného kapitalismu (11.06.2006)
Úcta k ústavě – jak se to hodí? (09.06.2006)
Stanovisko SDS k aktuální politické situaci (06.05.2006)
Pozvánka na první setkání fóra (06.05.2006)
Za demokratickou a sociální republiku (06.05.2006)
Politická příživa (05.05.2006)
Nová Solidarita v Polsku? (20.04.2006)
Proč se neklaním „demokracii“ (19.04.2006)
Hloupý zákon mě málem stál život (13.04.2006)
Smějí být v demokracii povoleny jen demokratické názory? (19.12.2005)
Demokratický azimut (30.05.2005)
Limity demokracie aneb každé ovoce má svého „červa“ (04.05.2005)
Srovnání chápání a významu demokracie v České republice a v Německu (22.05.2004)
Žádné „zločiny komunismu“ neexistují (10.02.2003)
Stanovisko SDS k porušování demokracie v ČR stranami, zastoupenými v Parlamentě (18.05.2002)
Rakouská investice do českých poslanců (23.03.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1774 (1774 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1355 (1355 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1387 (1387 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
893 (893 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1522 (1522 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1322 (1322 hl.)
Prohnilý humanismus !!
898 (898 hl.)

Celkem hlasovalo: 9151


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.