logo SDS
Dnešní datum: 26. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 15
Prům. 8.2
21 denni
Max. 330
Prům. 221.4

Nyní si čte web : 67 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Proč se neklaním „demokracii“

Vydáno dne 19. 04. 2006 (6715 přečtení)

Není-li správa věcí veřejných záležitostí všech, pak se o právo „zastupovat lidi“ tvrdě bojuje. Ve 20. století se „zastupování“ stalo výnosnou záležitostí, nastal „zlatý věk demokracie“ a politici se stali další (zbytečnou) třídou.

Slovem demokracie se zaštiťovalo i nacistické Německo, jehož vůdce pronesl (30. 6. 1934) v Říšském sněmu: „Bude vždy prvořadým úkolem národně socialistické vlády znovu a znovu zjišťovat, nakolik vláda zastupuje vůli národa. A v tomto smyslu jsme my ‚divoši‘ skutečně lepšími demokraty“. I bolševici užívali slogany o demokracii lidové (lidové lidovládě) a socialistické (nejvyšší formě demokracie). Listopad byl přechodem z „demokracie“ do „demokracie“ a stát se začal podílet na jejím vývozu do světa. Pojmem „demokracie“ se hemží i „česká ústava“, chybí v ní však co se demokracií míní.

Napravme tu chybu a připomeňme, co k tomu v roce 1946 v eseji „Politika a anglický jazyk“ napsal snad nejproslulejší antifašista George Orwell:

„V případě slova jako demokracie nejen neexistuje žádná definice, na níž bychom se shodli, ale pokusu stanovit ji se vzpírají všechny strany. Téměř všeobecně se pociťuje, že řekneme-li o nějaké zemi, že je demokratická, chválíme ji. Z toho plyne, že obhájci kteréhokoli režimu tvrdí, že je demokratický, a bojí se, že by museli přestat toto slovo používat, kdyby se omezilo na jeden přesný význam. Slova tohoto typu se používají vědomě nepoctivě. Osoba, která je používá, má totiž svou soukromou definici, ale dopustí, aby si posluchač myslel, že má na mysli něco docela jiného. V naší době je politický projev a psaní především obhajobou neobhajitelného. Existuje-li předěl mezi skutečnými a deklarovanými cíli člověka, zřejmě se instinktivně uchýlí k dlouhým slovům a vyčerpaným idiomům, jako když sépie vypouští inkoust. V naší době se nejde politice prostě vyhnout. Všechny problémy jsou problémy politickými …“

Jelikož se politikům dílo často nedaří, připravují k odpoutání pozornosti i jako hromosvod lidové nespokojenosti „vnitřního nepřítele“. Bývali jím Židé, pak antisocialistické síly – punkové koncerty byly zakazovány, aby nenarušovaly budování „šťastné společnosti“, mrtev však je bolševismus a ne punk. Dnes politici pro „vnitřního nepřítele“ mají nálepku extremisté. Dali jí i Antifašistické akci, mj. za kempy s diskusemi o politických otázkách – znáte přeci teorii ministra pátera Bublana, že politická činnost (podle extremisty Orwella tedy vše) je vyhrazena Stranám. Tomek se Slačálkem písemně slíbili, že anarchismus nadávku „extremismus“ snáší, není to však zcela pravda.

Kdo je extremista?

Soudruzi ze slovenské Priamej akcie zveřejnili totéž, co říkám i já, že vše je jinak a hrozbou společnosti je především vládní „boj proti extremismu“. Připomínky k některým jejich argumentům z řad Federace anarchistických skupin vedly k diskuzi nejen na internetu. I na mne se obrátili „občané a občanky“ vystrašení, že by při dalším rozvoji „demokracie“ mohli mít potíže, že se stýkají s někým, kdo se demokracii neklaní, ale vysmívá: Prý kážeme vodu a pijeme rum, případně i podporujeme diktaturu! „Občané a občanky“ sice cítí, že je něco v nepořádku, ale uvěřili, že chybovali především oni, když špatně volili; letos to zkusí znovu. Život chápou trochu jako sportku – sázej klid, možná jednou vyhraješ svobodu.

Na takové „občany a občanky“ nejvíc platí citáty osobností, jejichž „kult“ uznávají. Tomáš Garrigue Masaryk takovou osobou bezesporu je – ještě žil a už platil zákon, že se „zasloužil o stát“, stály jeho pomníky, jeho busty dávali kupci do výkladů mezi zboží, jeho jméno nesly ulice, náměstí, instituce i lodě (parníček na Vltavě a válečná loď na Dunaji). Tento symbol české „demokracie“ řekl, že „pravá demokracie je autonomie drobných celků, spojených jednotící ideou“. Proto jsem „občanům a občankám“ věřícím Masarykovi kladl otázku: „V čem tedy je anarchismus nedemokratický?“ Kdo citátu nevěří, ať si ho přečíst běží – viz Antonín Klimek, Boj o Hrad, I. díl, str. 36.

Slova a činy se lišívají, i sám Masaryk si vymyslel důvody, proč se ideálu vzdát. Razil heslo „demokracie je otázka vůdců“, a jak píše Klimek (tamtéž str. 107) „demokracie se v jeho slovníku nepřekládala právě jako lidovláda“. Není tedy v porovnání s anarchismem extremistická „demokracie“?

Demokracii si mnoho „občanů“ spojuje se svobodou. Svoboda je klíčovým pojmem i pro anarchismus, ne však pro osobnost, která celý život mluvila o vědecké politice a podle zákona se také zasloužila o stát. Jmenovala se Edvard Beneš a svobodu chápala jako „statek odvozený“, který je možno omezit! Jsou proti němu snad anarchisté extremisty?

Karel Kryl o polistopadové „demokracii“ znechuceně napsal: „dali nám nové postroje, a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli.“ „Demokracie“ je zase podřízená heslům místo rozumu, a to často ústí do totality. Pokud vám Mnichov ’38 a Únor ’48 připadají vzdálené, letos v „demokratickém“ Sasku získali neonacisté z NPD i přes 20% hlasů – Reinhardtdorf-Schöna 25,2%, Königstein 21%. Je nebezpečné pro společnost nazývat extremisty anarchistické antifašisty, kteří se náckům přes odpor „demokracie“ staví na odpor!

Volby?

Dlouhá léta hledali alchymisté elixír, který by přinášel lidem štěstí. Z mediálních zpráv se zdá, že ho našli politici – po vstupu spřátelených vojsk USA a Velké Británie jsou prý okupovaní strašně šťastní (dočkali se voleb západního střihu). Občané a občanky poučení o našem extremistu mi vyčítali, že odmítáním takových voleb znevažujeme právo lidí vyjádřit svůj názor. Lze však volbami nazývat globální hlasování, v němž je lež předehrou k podvodu – ČSSD slibovala kdeco s tím, že zdroje jsou, pak se „nezodpovědného programu“ beze slova omluvy „vzdala“.

Co má společného s demokracií strategie poradce George W. Bushe Karla Roveho, že „ve volební kampani je zapotřebí vymyslet nějaký tvrdý úder na oponenta, aby se musel bránit; i když se nakonec ukáže, že ten útok nebyla pravda, bude to muset protivník vysvětlovat, dostane se protivník do defenzívy a prohraje“? Hlas odevzdaný ve volbách je přímou podporou této praxe, nějaká partaj za hlas shrábne prachy na tohle a řešení skutečných problémů nejspíše odloží. Příkladem budiž devátý rok řešení, zda Krnov a Opavu před povodní ochránit superpřehradou nebo sérií malých hrází; desítky zastupitelů prosazují superpřehradu, která zaplaví Nové Heřmínovy, tisíce občanů marně propagují variantu druhou, která chrání Heřmínovy a navíc i obce nad nimi.

Myšlenku demokracie zdiskreditovaly státní aplikace. Ve starověku si až příliš mnoho lidí nechalo líbit tvrzení, že nejsou svobodní. Dnes píše z Německa v Právu P. Schnur: „Nikoliv míra skutečné demokracie, jak se snaží sugerovat sponzoři barevných revolucí, nýbrž otevřenost vlastního trhu globálně a neomezeně operujícímu kapitálu“ rozhoduje od počátku 90. let o tom, zda stát patří k „mezinárodnímu demokratickému společenství“ nebo k „ose zla“.

Této ukradené demokracii jsou anarchisté nebezpeční, a to nejméně ze dvou důvodů: Připomínají, že v demokracii bývalo zakotveno i právo svobodných lidí podílet se na skutečném rozhodování. Odmítají přijmout náhradou frašku, v níž Strany jednou za čas s velkými náklady přijímají bianco šeky k čemukoli od stále menšího počtu lidí.

ČSAF, 10. 4. 2006, Karel Lidový


Související články:
(Problémy - demokracie)

Turecko: Erdoganova vláda musí reagovat na tužby po demokracii a svobodě (03.06.2013)
K obecnému referendu (26.11.2011)
Josefe Dobeši, podejte demisi (07.11.2011)
V Praze jde o peníze vždycky až v první řadě (26.05.2011)
Pražská rarita - diumvirát v čele kontrolního výboru (01.03.2011)
Pomůže ÚS referendu? (07.11.2009)
Soumrak „přeběhlíků“? (01.04.2009)
Jak získat občany pro účast na veřejné správě obce? (25.11.2008)
SDS proti aroganci moci (02.07.2008)
Otevřený dopis studentů bývalému prezidentovi k výročí 17. listopadu (17.11.2007)
Svoboda, Politkovská a Rusko (09.10.2007)
Proč zrovna odmocnina? (05.07.2007)
O „MOC-i“ (31.05.2007)
Lid jsme my (26.05.2007)
Demokracie, meč a váhy (10.05.2007)
Otevřený dopis Poslanecké sněmovně (01.05.2007)
Bohatství, příjem a moc (17.04.2007)
Šikana v blázinci (03.07.2006)
Neumíme žít bez nepřítele (15.06.2006)
Předvolební mumraj jako příležitost k hlubší reflexi fungování českého reálného kapitalismu (11.06.2006)
Úcta k ústavě – jak se to hodí? (09.06.2006)
Stanovisko SDS k aktuální politické situaci (06.05.2006)
Pozvánka na první setkání fóra (06.05.2006)
Za demokratickou a sociální republiku (06.05.2006)
Politická příživa (05.05.2006)
Nová Solidarita v Polsku? (20.04.2006)
Hloupý zákon mě málem stál život (13.04.2006)
Smějí být v demokracii povoleny jen demokratické názory? (19.12.2005)
Demokratický azimut (30.05.2005)
Limity demokracie aneb každé ovoce má svého „červa“ (04.05.2005)
Srovnání chápání a významu demokracie v České republice a v Německu (22.05.2004)
Žádné „zločiny komunismu“ neexistují (10.02.2003)
Stanovisko SDS k porušování demokracie v ČR stranami, zastoupenými v Parlamentě (18.05.2002)
Společně za demokracii (16.05.2002)
Rakouská investice do českých poslanců (23.03.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Karel Lidový | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: ČSAF

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1768 (1768 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1353 (1353 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1381 (1381 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
891 (891 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1520 (1520 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1315 (1315 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9122


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.