logo SDS
Dnešní datum: 24. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 14
Prům. 9.2
21 denni
Max. 330
Prům. 213

Nyní si čte web : 41 uživ.

Okolní události naąima očima

* Limity demokracie aneb každé ovoce má svého „červa“

Vydáno dne 04. 05. 2005 (6614 přečtení)

Spor Ondřeje Slačálka s Janem Čulíkem na stránkách Britských listů o právu neonacistů veřejně demonstrovat se dotýká samotných základů současného pojetí demokracie. Je velmi poučné se na jejich diskusi podívat blíže.

Jiskra sporu vzešla z kratičké poznámky Jana Čulíka ke zveřejněnému dopisu studenta - účastníka prvomájových událostí v Brně, kde policie oddělila ohlášený pochod neonacistů od protestujících anarchistů. Informace o chování brněnské policie je zarážející a varovná, neleží však v hlavní ose mého zamyšlení. Podstatná je teď ona zmíněná Čulíkova noticka: „V demokracii musejí [mít] ovšem občané právo pokojně projevit, i veřejnou demonstrací, jakýkoliv názor. Jiní občané musejí mít právo vyjádřit protinázor - jistě z bezpečnostních důvodů nikoliv ve stejnou dobu a na stejném místě.

Ondřej Slačálek ve své reakci Nacismus a právo na názor právě na této poznámce ukazuje, proč on sám není „demokratem, přesněji řečeno stoupencem liberálně-demokratického státu, a to ani v nějaké ideální poloze, jíž hájí Čulík a která nemá s realitou mnoho společného“. Nezpochybňuje nijak právo lidí seznamovat se jakýmikoliv názory. Jde dokonce za rámec běžného anarchistického přístupu a doporučuje, aby byla díla Hitlera a jemu podobných vydávána, a třeba i dotována státem. Jeho hlavní námitka však spočívá v tom, že neexistuje právo „organizovat demonstrace, které propagují genocidní ideologii“. Čulík je pro Slačálka ultraliberál, který absolutizuje právo vyjadřovat veřejně své názory a programově nepřihlíží k jejich obsahu.

K tomu se Čulík (až na označení „ultraliberál“) rád přiznává, zdůrazňuje, že se jedná o „základní principy demokracie“, a zlobí se, že ještě skoro 16 let po listopadu Češi pořád chtějí někoho zakazovat. V demokracii má mít podle něj právo na pokojné veřejné vyjádření sebenedemokratičtějšího názoru každý. A argumentuje: „Kdyby se v demokracii směly vyjadřovat jen demokratické, establishmentové názory, jaký by byl rozdíl mezi demokracií a totalitou, kde se také směla jen chválit vládnoucí ideologie, tedy komunismus?“ Hranice tedy není dána obsahem názoru, ale jeho transformací do výzvy, která už může být trestná.

Slačálek pak vidí problém v tom, že Čulík je demokratem výmarské republiky, který nechá nacismus rozvíjet se v klidu, „dokud ten nebude mít dost síly změnit své normativní výroky (‚Lidé s modrýma očima do plynu!‘) ve výroky performativní (‚Zabte toho darebáka s modrýma očima!‘)“. Nacismu je prostě třeba bránit se dřív, než zesílí. Podle Slačálka toho však zastupitelská demokracie není schopna, a tak on sám je „stoupencem takové demokracie, jejímž vyjádřením nebude stát a elitářská struktura mocenských center v parlamentech a politických stranách, ale samospráva zdola“. Nakonec vyjadřuje názor, že „většina je v zásadě racionální a dokáže se rozhodnout správně. Myslím si to - a proto si také myslím, že by potlačila takové menšiny, které by chtěly zlikvidovat jiné menšiny a nařizovat většině, jak má žít“.

* * *

Tolik k argumentům obou stran, které padly do doby, kdy píšu tento příspěvek. Kdo očekává, že začnu zdůrazňovat rozdíly mezi Čulíkovým a Slačálkovým přístupem, ten asi bude zklamán. Paradoxně se totiž pustím do toho, co je spojuje a co vlastně podle mého názoru způsobuje, že se dostali do patové situace a neřešitelného sporu. Oba totiž považuji za jedny z nejlepších pozdních plodů evropského osvícenství a jeho bezmezné důvěry v lidský rozum. Každé ovoce však má svého „červa“.

Člověk není vůbec tak jednoznačně racionální bytost, jak se traduje. Od našich bratranců šimpanzů nás sice odděluje obrovský kulturní rozdíl, ale naše reakce na podněty jsou mnohdy až fascinujícně podobné. Lidská věda se dostala zatím dále do vesmíru než do hloubi lidské duše. Ale už jen to, co víme, by nás mělo utvrdit v tom, že naše schopnost využívat rozumu je značně omezená. Stačí se jen podívat na 20. století s jeho dvěma strašlivými válkami nebo na davové šílenství, když mají v Carrefouru prodávat levnější zboží.

Čulíkova premisa, že lze vždy jednoznačně rozlišovat mezi názorem a výzvou k jednání, je podle mého názoru mylná. Každé slovo, když to přeženu, je výzvou. Slovo je ve společnosti impulsem a jako takové taky vzniklo. Církev Svatá to dobře ví a ani to před námi netají. Smyslem slova není informovat, ale formovat okolí, způsobit, aby ostatní nějak reagovali. Kdyby tomu tak nebylo, nikdy by byla řeč nevznikla.

Formální znaky řeči nám při rozlišování mezi prostým sdělením a výzvou příliš nepomohou. Podstatné je, jak v dané souvislosti posluchači text přijmou. Mimochodem - každý rodič dobře ví, že věta „sbal se, půjdeme do lesa na procházku“ má mnohem menší efekt než neutrální informace „v lese kousek odtud už začaly dozrávat maliny“.

Nejvíce neutrální formou sdělení se zdá být v Čechách infinitiv. Jenže ouha - třeba v Německu to může být velmi ostrý příkaz nebo zákaz. Tedy výzva od nadřízeného jedince nebo instituce.

Proto se Jana Čulíka ptám: Kdo a jak rozhodne o tom, je-li nějaké sdělení vyjádřením názoru nebo výzvou?

Se Slačálkem se bez problému shodnu v tom, že je třeba bránit druhým efektivně v přípravě a v provádění genocidy. Slačálek je přesvědčen, že toho není schopna parlamentní reprezentace - patrně proto, že její zájem není objektivně identický se zájmem většiny. Řešení vidí v samosprávě, která bude schopna potlačit menšiny, které by chtěly potlačit jiné menšiny nebo nařizovat většině, jak má žít.

Problém podle mne spočívá v tom, že jsme geneticky optimálně upraveni tak, abychom byli schopni vnitřně dokonale akceptovat život v malých skupinách s dominantním jedincem. Experimentální psychologie nepodává žádný důkaz o tom, že by se v tomto ohledu člověk významně odlišil od ostatních primátů. V každém dětském kolektivu se tahle skutečnost znovu a znovu objevuje a příslušníci kolektivu mají tendenci chovat se podle zájmu dominantního jedince, přičemž tento zájem ani nemusí být nutně artikulován. Zcela stačí, je-li členy kolektivu předpokládán. V tomto ohledu si umím představit, že rezoluce požadující smrt Milady Horákové byly spontánní.

Nebezpečí a hrůza nacismu (ale nejen jej) spočívá podle mne právě v možnosti vzniku většiny, která naprosto zlikviduje nějakou menšinu. Počáteční záměr iniciační menšiny, kolem níž se taková většina může vytvořit, přitom vůbec nemusí být podstatný. Genocida sama nemusí být cílem, ale může se stát až později vedlejším produktem komplexního společenského procesu, „kolaterální škodou“. Myslím si například, že genocida původního indiánského obyvatelstva Ameriky nebyla prapůvodním cílem.

A odtud vyplývá otázka pro Ondřeje Slačálka: Až si většina zajistí realizaci práva na samosprávu, jaký mechanismus ochrání existenci menšin, které byly dosud jedním z motorů pokroku?

Ty otázky vůbec nejsou řečnické. Odpověď na ně neznám.

Milan Neubert, 4. 5. 2005


Související články:
(Problémy - demokracie)

Turecko: Erdoganova vláda musí reagovat na tužby po demokracii a svobodě (03.06.2013)
K obecnému referendu (26.11.2011)
Josefe Dobeši, podejte demisi (07.11.2011)
V Praze jde o peníze vždycky až v první řadě (26.05.2011)
Pražská rarita - diumvirát v čele kontrolního výboru (01.03.2011)
Pomůže ÚS referendu? (07.11.2009)
Soumrak „přeběhlíků“? (01.04.2009)
Jak získat občany pro účast na veřejné správě obce? (25.11.2008)
SDS proti aroganci moci (02.07.2008)
Otevřený dopis studentů bývalému prezidentovi k výročí 17. listopadu (17.11.2007)
Svoboda, Politkovská a Rusko (09.10.2007)
Proč zrovna odmocnina? (05.07.2007)
O „MOC-i“ (31.05.2007)
Lid jsme my (26.05.2007)
Demokracie, meč a váhy (10.05.2007)
Otevřený dopis Poslanecké sněmovně (01.05.2007)
Bohatství, příjem a moc (17.04.2007)
Šikana v blázinci (03.07.2006)
Neumíme žít bez nepřítele (15.06.2006)
Předvolební mumraj jako příležitost k hlubší reflexi fungování českého reálného kapitalismu (11.06.2006)
Úcta k ústavě – jak se to hodí? (09.06.2006)
Stanovisko SDS k aktuální politické situaci (06.05.2006)
Pozvánka na první setkání fóra (06.05.2006)
Za demokratickou a sociální republiku (06.05.2006)
Politická příživa (05.05.2006)
Nová Solidarita v Polsku? (20.04.2006)
Proč se neklaním „demokracii“ (19.04.2006)
Hloupý zákon mě málem stál život (13.04.2006)
Smějí být v demokracii povoleny jen demokratické názory? (19.12.2005)
Demokratický azimut (30.05.2005)
Srovnání chápání a významu demokracie v České republice a v Německu (22.05.2004)
Žádné „zločiny komunismu“ neexistují (10.02.2003)
Stanovisko SDS k porušování demokracie v ČR stranami, zastoupenými v Parlamentě (18.05.2002)
Společně za demokracii (16.05.2002)
Rakouská investice do českých poslanců (23.03.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,25 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Milan Neubert | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1766 (1766 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1352 (1352 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1378 (1378 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1519 (1519 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1311 (1311 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9110


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.