Předpoklady socialismu a úkoly sociální demokracie

Eduard Bernstein

Ve snaze zaplnit bílá místa historie Vám Strana demokratického socialismu nabízí k přečtení knížku, která vyšla poprvé v roce 1899. Český čtenář toho asi o "revizionistovi" Bernsteinovi patrně moc vědět nebude. Někdo zná jeho tezi „Hnutí je vším, konečný cíl ničím“, jiný o něm četl v Leninově "Stát a revoluce" nebo "Marxismus a revizionismus".
Seznámíte se s druhým českým vydání z roku 1902 v překladu dr. Machače. Novější překlad k dispozici není. Přestože byl Eduard Bernstein vykonavatelem poslední vůle Bedřicha Engelse, do edičního plánu "reálně-socialistických" nakladatelství se jeho kniha nedostala. Po jejím přečtení zjistíte proč. Navíc si jistě uděláte lepší obrázek o příčinách štěpení socialistického hnutí.

Obsah

Předmluva

Předmluva k desátému tisíci

Kapitola první. Základní věty marxovského socialismu

a) Vědecké živly socialismu

b) Materialistické pojetí dějin a historická nutnost

c) Marxovská nauka o třídním boji

Kapitola druhá. Marxismus a hegelovská dialektika

a) Osidla hegelovsko-dialektické methody

b) Marxismus a blanquismus

Kapitola třetí. Hospodářský vývoj moderní společnosti

a) Něco o významu Marxovy theorie hodnot

b) Pohyb důchodů v moderní společnosti

c) Velikostní třídy podniků ve výrobě a rozdělení společenského bohatství

d) Krise a možnosti přizpůsobení moderního hospodářství

Kapitola čtvrtá. Úkoly a možnosti sociální demokracie

a) Politické a hospodářské přední podmínky socialismu.

b) O výkonnosti hospodářských společenstev

c) Demokracie a socialismus

d) Nejbližší úkoly sociální demokracie

Závěr. Konečný cíl a hnutí

Vysvětlivky a poznámky

Pro milovníky starší literatury přinášíme i faksimile titulní strany.