logo SDS
Dnešní datum: 01. 10. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 8
Prům. 8
21 denni
Max. 330
Prům. 229.3

Nyní si čte web : 52 uživ.

04. Kolektivní práce

* Pražské prohlášení

Vydáno dne 18. 09. 2007 (5579 přečtení)

Prohlášení čelních představitelů sociálně demokratických stran a hlav vlád států střední a východní Evropy - Praha, 14. září 2007

Budoucnost Evropské unie

Padesát let od podpisu Římské smlouvy dospěl úspěšný evropský projekt do další rozhodující fáze. Současná mezivládní konference musí být zdárně završena, aby bylo zaručeno pokračování evropského úspěchu i v 21. století. Ústředními tématy naší evropské politiky je ustavení „Nové sociální Evropy“ a přeměna EU do globálně působící síly podporující mír v mezinárodních vztazích 21. století. A samozřejmě také pokračování procesu rozšiřování tak, jak byl odsouhlasen Evropskou unií.

Aby bylo těchto cílů dosaženo, schopnost EU jednat musí být posílena reformou jejích rozhodovacích procesů a institucionálního uspořádání a výrazným zvýšením transparentnosti a demokratické legitimizace. Usilujeme proto o úspěšné završení současné mezivládní konference ve shodě s mandátem, který v červnu poskytly hlavy států a vlád EU. Jednoznačně vítáme práci, kterou portugalské předsednictví Rady doposud vykonalo. Podporujeme cíl předsednictví Rady, kterým je dosažení shody o nové Reformní smlouvě EU před zasedáním Evropské rady ve dnech 18. a 19. října tak, aby ratifikační proces v členských státech mohl být dokončen do doby, kdy se budou v roce 2009 pořádat volby do Evropského parlamentu.

Kromě prací na reformě Evropské smlouvy, které pokračují v rámci mezivládní konference, musíme být v budoucnu obratnější, až budeme občanům Evropy vysvětlovat, jak nesmírně prospěšná může být spolupráce a solidarita při budování míru a prosperity. Evropská unie je toho jedinečným dokladem v kontextu celé historie tohoto kontinentu.

Abychom zdůraznili myšlenku evropské solidarity a sdílené identity, společně prosazujeme spolupráci svých zemí s co největším počtem ostatních členských států, které o to projeví zájem, na vydání dalšího společného prohlášení při říjnovém podpisu nové smlouvy o EU. Toto prohlášení by mělo vyzdvihnout význam symbolů Evropské unie – její vlajky, hymny, eura, motta „Jednota v rozmanitosti“ a Dne Evropy 9. května – jako znaků evropské sounáležitosti a společenství. Takovýto otevřený závazek k vybudování solidární Evropy, která doplňuje, avšak nenahrazuje národní identity, představuje důležitý krok na cestě k vytvoření evropské identity v éře globalizace.

Nová sociální Evropa

V průběhu několika posledních desetiletí jsme byli svědky úspěchu významných projektů, jakým bylo mírové sjednocení kontinentu díky rozšíření EU, zřízení největšího světového jednotného domácího trhu a zavedení jednotné měny s výrazným přínosem pro stabilitu, mír a prosperitu. S cílem pokračovat v tomto úspěšném ekonomickém vývoji, podporujeme rozšíření eurozóny, pokud budou splněna kritéria stanovená EU. V následujících letech musíme klást zvláštní důraz na posílení sociální dimenze procesu sjednocování Evropy. Vysoká úroveň hospodářské a měnová integrace musí být doplněna společnou snahou o vytvoření „Nové sociální Evropy“.

Sociálním aspektům je třeba věnovat přiměřenou pozornost při plánování a realizaci evropské politiky, kde solidarita zůstává jednou z nejdůležitějších hodnot. Základní sociální práva chráněná evropskou Chartou základních práv musejí tvořit platformu pro naše politické aktivity. Vysoký stupeň sociální ochrany a sociální spravedlnosti musí být politicky akceptován a chráněn jako výhoda v mezinárodní konkurenci.

V následujících letech proto budeme spolupracovat se svými sesterskými stranami a se Stranou evropských socialistů (PES) ve snaze vyzdvihnout důležitost realizace projektu „Nové sociální Evropy“.

Klíčovými prvky sociální Evropy je vytvoření nových, vysoce kvalitních pracovních míst prostřednictvím větších investic do výzkumu a vývoje, ochrana a modernizace systémů sociálního zabezpečení, údržba a zlepšení systémů všeobecně dostupné zdravotní péče s cílem dosáhnout vysoké úrovně, zajištění veřejných vzdělávacích zařízení a zařízení pro další vzdělávání poskytujících rovné příležitosti všem vrstvám obyvatelstva, rovná práva pro muže a ženy a návaznost ekonomického růstu a udržitelného rozvoje na ochranu životního prostředí a klimatu.

Zkušenosti z řady členských států Evropské unie v posledních letech prokázaly, že ekonomické koncepce soustředěné výhradně na potřeby trhu selhávají. Opatření, jakým je například zavedení rovné daně, zatížila chudé a zároveň nepoměrně znásobila majetek bohatých, přičemž zvýšením deficitů veřejných rozpočtů ohrozila financování veřejných projektů.

Současná krize na globálních finančních trzích volá po rychlých a rozhodných politických krocích. Jsme zastánci vytvoření evropské rámcové směrnice, zejména pro fondy soukromého kapitálu a zajišťovací fondy, s cílem zajistit vyšší transparentnost, dlouhodobé investice a větší stabilitu na finančních trzích.

Politika EU pro spolehlivé zásobování energiemi a ochranu klimatu

Energetická politika je jedním z klíčových evropských témat. Má několik cílů: za prvé snížit závislost na externích zdrojích a zajistit spolehlivost zásobování spotřebitelů i celé ekonomiky, za druhé snížit dopad energetiky na životní prostředí a podporovat ochranu klimatu a za třetí zvýšit tržní efektivitu a kapacitu a otevřenost systémů zásobování energií. Základní princip sociální spravedlnosti musí být aplikován zejména na základní zásobování energiemi, a to jak v oblasti cen, tak v oblasti zabezpečení dodávek, energetické úspory a účinnost.

Na pozvání Jiřího Paroubka, předsedy České strany sociálně demokratické (ČSSD), se setkání zúčastnili následující představitelé sociálně demokratických stran a hlavy států střední a východní Evropy:

  • Jiří Paroubek, předseda ČSSD
  • Robert Fico, předseda vlády Slovenské republiky a předseda strany SMER – sociální demokracie
  • Alfred Gusenbauer, spolkový kancléř Rakouské republiky a předseda Sociálně demokratické strany Rakouska
  • Kurt Beck, premiér spolkové země Porýní-Falc a předseda Sociálně demokratické strany Německa
  • Imre Szekeres, ministr obrany a místopředseda Maďarské socialistické strany
  • Wojciech Olejniczak, předseda Svazu demokratické levice Polska
  • Rado Bohinc, člen předsednictva Sociální demokracie, Slovinsko

Související články:
(EU - Evropská ústava/Lisabon)

Stanovisko SDS k volbě nejvyšších funkcionářů EU (22.11.2009)
Republiku si zaplevelit nedáme (29.10.2009)
K postupu České republiky při přijímání Lisabonské smlouvy (15.12.2008)
On-line rozhovor s německým europoslancem (14.12.2008)
Zápis z přijetí delegace Evropského parlamentu prezidentem republiky Václavem Klausem (06.12.2008)
Nález Ústavního soudu ve věci Lisabonské smlouvy (4) (01.12.2008)
Nález Ústavního soudu ve věci Lisabonské smlouvy (3) (01.12.2008)
Nález Ústavního soudu ve věci Lisabonské smlouvy (2) (01.12.2008)
Nález Ústavního soudu ve věci Lisabonské smlouvy (01.12.2008)
Evropská dialektika (23.06.2008)
Nebude-li pršet, nezmoknem… (17.06.2008)
Stanovisko SDS k ratifikaci Reformní smlouvy (15.12.2007)
Vládní smlouva musí být předložena referendu EU (22.10.2007)
The government’s treaty must be put to referendum EU (21.10.2007)
Evropa jako nová hranice (04.10.2007)
O heslu Spojených států evropských (22.09.2007)
Od Evropské ústavy k nové smlouvě: změna názvu, podstata nezměněna (20.07.2007)
Proč mají matematici rádi odmocninu (29.06.2007)
Iniciativa za Evropské ústavodárné shromáždění (07.03.2007)
Euroústava není potřebná (01.03.2007)
EU Constitutional base has to be decided in a democratic way (03.02.2007)
Diskutujte v rámci „plánu D“ (03.04.2006)
Evropská ústava – obtížný krok (22.02.2006)
Klaus odmítá centralizaci a navrhuje Organizaci evropských států (30.08.2005)
Iniciativa "Za novou Evropu" (08.07.2005)
Stanovisko SDS k vzniku evropské ústavy (18.06.2005)
Spojme se pro novou naději (16.06.2005)
Telička navrhl nezávazné referendum k EU (15.06.2005)
Sněmovna bude debatovat o českém stanovisku pro summit EU (14.06.2005)
Ústava pro krále (07.06.2005)
Stanovisko SEL k referendu ve Francii (06.06.2005)
Poučení z krizového vývoje v EU po referendech ve Francii a Nizozemí (05.06.2005)
Evropský lid existuje a ví, co říká (05.06.2005)
Potřebujeme čas (31.05.2005)
Návrat politiky do Francie (30.05.2005)
Experti: Francouzské „ne“ euroústavě může být i pozitivní (29.05.2005)
Prohlášení SDS k referendu ve Francii (09.04.2005)
Za mírovou Evropu solidarity (16.03.2005)
Diskutujme o euroústavě co nejvíce (14.02.2005)
Dopis Pavla Rychetského Václavu Klausovi (14.02.2005)
Dopis předsedovi Ústavního soudu (02.02.2005)
4. kapitola DDP ČSSD (29.01.2005)
Francouzské referendum: první křest ohněm pro evropskou ústavu (25.01.2005)
Co udělá 40 tisíc francouzských socialistů? (12.12.2004)
Euroústava a česká otázka (11.11.2004)
Tisková zpráva SDS 041014 (14.10.2004)
Dopis shromáždění „Za sociální republiku“ (14.10.2004)
Prohlášení klubu „Nový svět“ Socialistické strany Francie (19.06.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1773 (1773 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1355 (1355 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1384 (1384 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
893 (893 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1522 (1522 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1319 (1319 hl.)
Prohnilý humanismus !!
897 (897 hl.)

Celkem hlasovalo: 9143


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.