logo SDS
Dnešní datum: 01. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 24
Prům. 6.5
21 denni
Max. 604
Prům. 345.9

Nyní si čte web : 16 uživ.

Stanoviska SEL

* Vládní smlouva musí být předložena referendu EU

Vydáno dne 22. 10. 2007 (6663 přečtení)

Výkonný výbor Evropské levice a její Rada předsedajících se sešli v Lisabonu ve dnech 19-21. 10. 2007. Vedle hlavního tématu - přípravy 2. sjezdu EL v Praze - bylo přijato toto stanovisko k „nové“ Reformní smlouvě EU:

Jménem demokratické a sociální Evropy

1.

Ten samý den, kdy Rada Evropy schválila Reformní smlouvu, sešlo se 200 tisíc portugalských dělníků na demonstraci v Lisabonu a 300 tisíc dalších v různých francouzských městech. V obou případech, stejně jako v Římě 20. října, zvedá svůj hlas svět práce, požadující politiku plné zaměstnanosti a Evropu, která zabezpečí sociální práva. Tato smlouva je uzavřena; víc než kdy jindy však zůstává otevřenou otázka alternativních řešení pro Evropu.

2.

Smlouva, kterou dnes vlády podepsaly, této velké výzvě neodpovídá. My, strany Evropské levice, jsme aktivně lobovaly vší svou silou, abychom zabránili tomu, že se Reformní smlouva stane návodnou smlouvou pro politiku Evropské unie, založené na její základní neoliberální a militaristické agendě. Doufali jsme, že odpovědní politici EU a jejích členských států se poučili z otevřené diskuse provázející Reformní smlouvu a z hlasování ve Francii a Nizozemí. Forma a styl stavby nového návrhu smlouvy a především její obsah však ukazují, že jejich schopnost učit se je zjevně velmi nízká.

Po šesti letech sžírání se vnitřními záležitostmi by se dnes měla Unie vrátit ke svým skutečným povinnostem. Schválené změny smlouvy však řeší současné problémy jen v málo ohledech a budoucí výzvy neřeší téměř vůbec. Kromě toho jsou stále nejisté budoucí schopnosti Evropské unie – nedotčeny zůstávají nejkřiklavější nedostatky současné evropské politiky a související důvody narůstající propasti mezi politikou a přijímáním EU jejími lidmi. Z těchto důvodů říkáme: Lisabonská smlouva – vůbec ne!

3.

Smlouva navíc potvrzuje autoritativní moc Evropské centrální banky a její jediný cíl – cenovou stabilitu; žehná politice Paktu stability, která působí na sociální výdaje a veřejné investice a která přenáší zvláště na chudé následky této rozpočtové restriktivní politiky; smlouva trvá na principu „volné a nedeformované soutěže“, jež je deštníkem pro vypuknutí nejistoty v pracovních vztazích, pro erozi práv, pro útok na veřejné služby a sociální stát a pro snižování mezd.

4.

V den mimořádné lisabonské demonstrace se Rada a Evropská komise podělily s Evropskou odborovou konfederací o diagnózu trhu práce v Evropě. Následně vytvořený dokument byl chybně označen jako dohoda. Ale nehledě na tuto skutečnost je pravdou, že tento dokument otevírá cestu do celé Unie konceptu „pružtoty“ (překladatelský pokus o umělé slovo, v originálu flexicurity=flexibility+security, tj. pružnost+jistota).

Evropská levice je toho názoru, že takový koncept nemůže být v evropském prostoru univerzální. Pod sloganem „pružtoty“ mají zaměstnavatelé a Evropská komise za cíl ukončit kolektivní dohody o zaměstnávání, liberalizovat výluky a individuální propouštění a znejistit pracovní vztahy (prekarita). To co je zajímá, není jistota (security), ale pružnost (flexibility). Evropská levice stojí naopak za zásadním významem práce při budování evropského projektu a volá odbory k odhodlanosti postavit se tomuto novému útoku na sociální práva.

Hlavním problémem je úpadek civilizačního charakteru. Evropa nepotřebuje více pružnosti, neboť má už nadbytek prekarity. Evropští dělníci potřebují posílit vše, co zaručuje jistotu práce a pracovních vztahů, sociální stát, penzijní práva, ochranu zdraví a před nezaměstnaností. To co Evropa potřebuje, je nová smlouva solidarity, zvětšující přistěhovalcům, ženám a mládeži sociální práva a výhody, na nichž byl rozdíl našeho kontinentu budován. To je ten předpoklad, abychom se dostali k trhlině mezi bohatými a chudými, mezi lidmi a regiony, stejně jako k otevřenosti Evropské unie.

5.

Nová smlouva dává Chartě základních práv legální základnu, ale ví se, že Evropská levice považuje tento dokument za rozsahem omezený. Nevyrovnal se s nejvyšší úrovní národních legislativních úprav. A z toho důvodu by měl být nově projednán a jeho hodnota by měla být přeceněna. To ale nebylo přáním vlád. Nová smlouva začíná Chartu zlehčovat tím, že ji nezahrnuje do hlavního textu; pokračuje dále tak, že připouští její neuniverzálnost v Evropě tím, že dává možnost Polsku a Velké Británii nepřevzít ji; a konečně zakazuje důsledky, které by mohla mít Charta v nových cílech a politikách Unie.

6.

Nová smlouva opětovně potvrzuje všechny cíle a procedury, které brání Evropské unii mít na globální úrovni svou vlastní politiku vzhledem k USA. Smlouva podřizuje evropskou obranu útočné vojenské organizaci NATO namísto podpory jejího rozpuštění pod záštitou OSN. Doporučuje nárůst vojenských výdajů namísto právě opačného a přijímá účast evropských mnohonárodních sil v „naléhavějších“ vojenských misích ve jménu obrany „hodnot“ a „zájmů“ Unie.

Evropská levice odmítá účast evropských vojenských sil ve vojenských intervencích.

Věříme, že by EU mohla a měla odzbrojovat, snižovat vojenské rozpočty svých členských zemí a přestat myslet ve vojenských termínech. Evropská levice rovněž věří, že tzv. válka proti terorismu nemůže sloužit jako omluva pro redukci a podkopání základních práv a občanských svobod, pro předávání osobních údajů třetím zemím a pro zneužívání moci bezpečnostními silami. Nejméně tři aspekty nové smlouvy otevírají Pandořinu skřínku porušení základních práv: trest smrti, použití nepřiměřené síly bezpečnostními silami jednotlivých zemí, předávání osobních dat občanů EU bez parlamentní kontroly.

Evropská levice odsuzuje militaristickou dimenzi nové smlouvy a její podřízení se imperialistické logice a agresivní politice USA v okamžiku exponenciálního nárůstu rizika nových válek.

Pokud by se tyto možnosti dané smlouvou staly s ohledem na bezpečnostní a obrannou politiku reálnými, jak už se děje spoluprací některých členských států, a tudíž vyhýbáním se kontrole Evropským parlamentem a většinou i národními parlamenty, pak by náš svět nebyl bezpečnější, ale dokonce nebezpečnější. Evropa pak nebude rovnou ve své odpovědnosti přispívat ke světovému míru.

Ani v oblasti práva a vnitřních záležitostí, které se nyní stávají předmětem evropské politiky, neodpovídají dohodnuté položky rostoucí transparentnosti evropské politiky.

Pojem „terorismus“ je zaváděn bez interpretace tohoto termínu. To je nebezpečné, protože to může vést k vojenským intervencím „proti terorismu“ mimo hranice EU.

7.

Z těchto důvodů se Evropská levice staví proti smlouvě, kterou dnes vlády uzavřely. V jednotlivých zemích se budou aktivisté členských stran prosazovat širokou lidovou diskusi za aktivní účasti odborů, dělníků, nevládních organizací a sociálních hnutí o budoucnosti evropského projektu a budou podporovat referenda jako podmínku parlamentní ratifikace.

Tato smlouva je zároveň trikem, protože resuscituje mrtvou Ústavní smlouvu, odmítnutou ve Francii a Nizozemí v referendech s vysokou účastí. Dnes dokonce více než v minulosti závisí ratifikace vládní smlouvy absolutně na vyloučení národů a občanů z rozhodovacího procesu. To zhoršuje demokratické nedostatky a lidovou podezíravost vůči politickému vedení. Je to smlouva, která ohrožuje myšlenku otevřenosti a perspektivy všech lidí žijících v EU a která tudíž rozvrací myšlenku samotné EU.

EU prožívá politickou krizi, která je mimo jiné dána nedostatkem přímé účasti evropských občanů na demokratickém procesu výstavby. Evropská levice poukazuje na to, že pro řešení této politické krize je nutno rozšiřovat demokratičnost a přímou účast evropských občanů.

Pracovní překlad textu pro potřeby SDS Milan Neubert.
Anglický originál lze nalézt ZDE.


Související články:
(EU - Evropská ústava/Lisabon)

Stanovisko SDS k volbě nejvyšších funkcionářů EU (22.11.2009)
Republiku si zaplevelit nedáme (29.10.2009)
K postupu České republiky při přijímání Lisabonské smlouvy (15.12.2008)
On-line rozhovor s německým europoslancem (14.12.2008)
Zápis z přijetí delegace Evropského parlamentu prezidentem republiky Václavem Klausem (06.12.2008)
Nález Ústavního soudu ve věci Lisabonské smlouvy (4) (01.12.2008)
Nález Ústavního soudu ve věci Lisabonské smlouvy (3) (01.12.2008)
Nález Ústavního soudu ve věci Lisabonské smlouvy (2) (01.12.2008)
Nález Ústavního soudu ve věci Lisabonské smlouvy (01.12.2008)
Evropská dialektika (23.06.2008)
Nebude-li pršet, nezmoknem… (17.06.2008)
Stanovisko SDS k ratifikaci Reformní smlouvy (15.12.2007)
The government’s treaty must be put to referendum EU (21.10.2007)
Evropa jako nová hranice (04.10.2007)
O heslu Spojených států evropských (22.09.2007)
Pražské prohlášení (18.09.2007)
Od Evropské ústavy k nové smlouvě: změna názvu, podstata nezměněna (20.07.2007)
Proč mají matematici rádi odmocninu (29.06.2007)
Iniciativa za Evropské ústavodárné shromáždění (07.03.2007)
Euroústava není potřebná (01.03.2007)
EU Constitutional base has to be decided in a democratic way (03.02.2007)
Diskutujte v rámci „plánu D“ (03.04.2006)
Evropská ústava – obtížný krok (22.02.2006)
Klaus odmítá centralizaci a navrhuje Organizaci evropských států (30.08.2005)
Iniciativa "Za novou Evropu" (08.07.2005)
Stanovisko SDS k vzniku evropské ústavy (18.06.2005)
Spojme se pro novou naději (16.06.2005)
Telička navrhl nezávazné referendum k EU (15.06.2005)
Sněmovna bude debatovat o českém stanovisku pro summit EU (14.06.2005)
Ústava pro krále (07.06.2005)
Stanovisko SEL k referendu ve Francii (06.06.2005)
Poučení z krizového vývoje v EU po referendech ve Francii a Nizozemí (05.06.2005)
Evropský lid existuje a ví, co říká (05.06.2005)
Potřebujeme čas (31.05.2005)
Návrat politiky do Francie (30.05.2005)
Experti: Francouzské „ne“ euroústavě může být i pozitivní (29.05.2005)
Prohlášení SDS k referendu ve Francii (09.04.2005)
Za mírovou Evropu solidarity (16.03.2005)
Diskutujme o euroústavě co nejvíce (14.02.2005)
Dopis Pavla Rychetského Václavu Klausovi (14.02.2005)
Dopis předsedovi Ústavního soudu (02.02.2005)
4. kapitola DDP ČSSD (29.01.2005)
Francouzské referendum: první křest ohněm pro evropskou ústavu (25.01.2005)
Co udělá 40 tisíc francouzských socialistů? (12.12.2004)
Euroústava a česká otázka (11.11.2004)
Tisková zpráva SDS 041014 (14.10.2004)
Dopis shromáždění „Za sociální republiku“ (14.10.2004)
Prohlášení klubu „Nový svět“ Socialistické strany Francie (19.06.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 11 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9751


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.