logo SDS
Dnešní datum: 22. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenější/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návštěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žžádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 12
Prům. 8.3
21 denni
Max. 330
Prům. 211.1

Nyní si čte web : 36 uživ.

03. Rozhovory, diskuse

* Teď kolabuje svět tržžního fundamentalismu

Vydáno dne 09. 11. 2008 (7212 přečtení)

Nabízíme vám překlad rozhovoru Billa Moyerse s Georgem Sorosem pro texaskou lokální televizi PBS z 10. října 2008 - v období největších projevů finanční krize před prezidentskými volbami. (mn)

Bill Moyers: Nejste sami, máte-li obavy z finanční krize. Má je i můj host George Soros, jeden ze světově nejznámějších a úspěšných investorů, který si vydělal miliardy v dobách vzestupů i pádů. Varuje užž roky před finanční krizí, způsobenou snadnými úvěry a liknavou regulací. A teď mu vyšla načasovaná kniha "The New Paradigm for Financial Markets: The Credit Crisis of 2008 and What It Means" ("Nové paradigma pro finanční trhy: úvěrová krize 2008 a co to znamená", pozn. překl.).

Pro úplnost byste měli vědět, žže jsem po tři roky pracoval v nadaci George Sorose, v Ústavu otevřené společnosti, kde jsem se zabýval věcmi jako je svobodný tisk, vláda práva a lidská práva. Ale neměl jsem nic společného s jeho politickými aktivitami a bohužžel ani s jeho obchodními zájmy. Rád vás vidím.

Bill Moyers (vlevo) a George Soros (vpravo)George Soros: Já taky.

BM: Představme si na chvíli, žže nejsme v newyorském studiu, ale u stánku s občerstvením Marshallu, v mém texaském domovském městě, a žže jsou kolem nás mí známí, lidé, kteří v posledních 3 či 4 týdnech ztratili polovinu ze svých investic pro důchod (plán 401(k) umožžňuje zaměstnancům nedanit částky, které si spoří na důchod tím, žže je ukládají do vzájemných fondů založžených na portfoliu akcií, státních dluhopisů a finančních investic, pozn. překl.). A ti teď chtějí vědět, zda tahle finanční krize znamená konec amerického snu, jak ho znali.

GS: Ne, ne. Myslím, žže to s americkým snem jako takovým nemá co dělat. Existoval určitý druh ideologického výstřelku, konkrétně tržžní fundamentalismus po dobu nějakých zhruba 25 let. A teď tenhle svět kolabuje...

BM: Co míníte "tržžním fundamentalismem"?

GS: To znamená, žže trhy se samy korigují, žže byste to měl nechat na trhu a žže není třeba, aby vláda zasahovala do finančních záležžitostí. Ponechat trh nekontrolovatelně b잾et. A to nefunguje.

Trh má schopnost se nastavovat a je velmi flexibilní. Neviditelná ruka existuje. Je ale také náchylná dělat chyby. Jinými slovy, odrᾞí realitu, vžždycky se dívá na realitu s nějakým předsudkem. A převažžující předsudek vžždycky existuje. Budu tomu říkat optimismus/pesimismus.

A někdy právě tyhle nálady se mohou posilovat tak, žže vznikají z počátku sebeposilující, ale případně neudržžitelné a sebeporើející řady či bubliny nárůstů či poklesů. A to se teď právě stalo.

Tahle současná ekonomická nehoda se vytvořila sama. Vytvořil ji sám trh svou zpupností, tím, žže se příliš spekulovalo, žže bylo moc úvěrů. Došlo to ažž do extrému.

BM: Použžil jste slovo "nehoda".

GS: Finanční systém balancuje na okraji nehody. Naštěstí nepřeleze přes okraj, protožže to dělá zřídka. Udělal to jen v roce 1930. A od té doby, kdyžž jste měl finanční krizi, dokázal jste ji vyřešit. Ale tohle je nejvᾞnější krize od roku 1930, tak vᾞná od té doby nebyla.

Naneštěstí jsou ovšem úřady mimo obraz. Reagují na krize, kdyžž se objeví. Jedna věc vede ke druhé, do obtힾí se dostává jeden trh za druhým. A oni na to reagují. A dost dobře nechápou, co udeřilo. Oni nepředvídají a neovládají situaci.

BM: To je na tom zajímavé, proč by se vlastně nemohla vláda podívat na věci jako vy a vidět, co se chystá?

GS: Protožže ve skutečnosti pracují s falešnými předpoklady. Zní to velmi divně, ale takový byl vývoj téhle víry, tržžního fundamentalismu. Především víra, žže se trh vžždy vrátí ke střední hodnotě a žže se odchylky od průměru dějí náhodně. A žže se to dá spočítat.

Pak máte pěkné rozdělení a můžžete předvídat. A na tomto základě zvládnete vaše riziko. A to bylo právě založženo na falešné myšlence. Totižž žže se trh samoopravuje, protožže tržžní nálady nějak působí na základy, které prý trh odrᾞí.

Jenžže on je vžždy rozdíl mezi naším vnímáním a tím, co skutečně existuje. Tak třeba, vezměte si nejjednodušší situaci, třeba bydlení.

Banka vám dá úvěr založžený na hodnotě domu. Oni však zdá se nechápou, žže hodnota domu můžže být ovlivněna množžstvím úvěrů, které chtějí poskytnout. Teď se vyvinuly tyhle nové báječné způsoby zabezpečení hypoték, které způsobily, plošnou dosažžitelnost úvěru.

A byli jsme schopni spočítat si riziko. Proto jsme si přáli poskytnout další a další úvěry. A to vyhnalo hodnotu domů. No a samozřejmě Greenspan (ředitel Federální rezervní v letech 1987-2006, pozn. překl.) držžel příliš dlouho a příliš nízko úroky. Takžže jste měl nízké úrokové sazby, dostupný úvěr a ceny domů stoupaly o více nežž 10% ročně po řadu let. A připravenost půjčovat peníze rostla. Byla to neukojitelná chuť po nových zástavách.

BM: Jo. Skutečně to nikdo nechápal.

GS: Oni tomu správně nerozuměli. A vžždycky existovala určitá mezera mezi lidmi, kteří hypotéky generovali, balili do balíčků a prodávali a mezi lidmi, kteří je vlastnili. Takžže nikdo nedával pozor na kvalitu hypoték, protožže to nikoho nezajímalo. Ani ty, kteří sbírali odměny, ani ty druhé, kteří pak vlastnili hypotéky.

BM: Správně.

GS: A to nebylo do těchto nástrojů zahrnuto. Idea byla, žže rozdělením rizika vlastně riziko snힾíte. Jenžže oddělením podstatného od agenta jste fakticky riziko zvedli. A to se nijak neodrazilo. Ani ratingové agentury si to neuvědomily. Hodnotily to třemi A. A po pár týdnech byly tyto tříáčkové dluhopisy prakticky bezcenné. Tak to se stalo.

BM: Jak se ale systém takhle naruší? Takhle se oddělit od reality to je jako jednotlivec, který se oddělí a který se zblázní.

GS: No někdy se necháme unést. Vezměte si třeba středověk, lidé byli pobožžní. A tak vedli ohromné diskuse o tom, kolik andělů můžže tančit na oušku jehly. Nyní kdyžž věříte, žže andělé mohou tančit, tak je to legitimní otázka. To se tu přesně stalo. Mysleli jste si, žže si to můžžete analyzovat krájením na plátky či na kostičky (slice and dice, analytická metoda v ekonomických procesech, pozn. překl.) a zabývat se takovým druhem finančního inžženýrství. Bylo to velmi, velmi složžité a zlomilo se to.

BM: Co se stalo, žže jsme to přestali ovládat? Selhaly regulace, protožže ty nedokázaly tyto nové instrumenty pochopit. Ale řekly: "No dobře, ale banky mají dobré techniky řízení rizika. Tak to na nich necháme, ať si své riziko samy spočtou."

Jenžže to nebylo jen na trhu bydlení. Byla to řada dalších finančních nástrojů. Nebyla to jen jedna bublina. V knize popisuji, žže je tu bublina s bydlením. Ale tahle kdyžž praskla, byla jen rozbuškou, která nechala vybuchnout větší bublinu, superbublinu, cožž je těch 25 let stálé úvěrové expanze užžívající větších a větších spekulací. Množžství úvěrů v ekonomice rostlo, nevím, nevím přesné číslo, ale možžná aspoň dvakrát rychleji nežž ekonomika sama. Myslím, žže je to víc jak třikrát.

A teď najednou máme kontrakci úvěru. A to je náhlá věc. A je to období velké destrukce majetku. A to je, jak lidé v Texasu náhle cítí, žže jsou jejich důchodové investice bezcenné.

BM: Tak jak si povídáme, zdá se, žže tajemník Paulson a vláda se chystají k tomu, co jste vy podporoval, a to je vzít peníze daňových poplatníků, veřejný kapitál a ten stříknout přímo do bank - fakticky některé z těchto bank zestátnit. Proč si myslíte, žže to bude fungovat, když vše ostatní selhalo?

GS: No protožže to bohužžel odkládají, užž to nemusí působit tak dobře, protožže je tady určitá dynamika. A oni jsou vžždycky mimo obraz. Takžže je řada věcí, které teď dělají, které kdyby udělali před několika měsíci, tak mohli věcmi pohnout.

MB: To je velmi skličující zjištění. Říkáte, žže všechno, co dělají, přichází příliš pozdě? Jak to nakonec dopadne?

GS: Bohužžel, je to tak. Dost mne to rmoutí. Doufám, víte, žže to snad dohoní.

Nemáme jinou volbu, nežž tam ty peníze dát, abychom nenechali finanční systém zkolabovat. To je poučení, které jsme získali ve 30. letech. Je to důležžité poučení. Ale protožže jsme mimo obraz, částky rostou a rostou. Kdybychom to pochopili dříve, asi bychom to zastavili dříve. Ale stále ještě mohou udělat řadu věcí. A vidíte, tahle myšlenka jen skoupit nezdravé nástroje, o nichžž víte z rozvah bank, byla předem ztracený případ.

BM: Ale taková ta myšlenka byla.

GS: Ale byla to chybná myšlenka.

BM: Ale to je znepokojující, Georgi. Jestli všechno, co děláme, nechává zrychlovat negativní zpětnou vazbu a nefunguje, předpokládáte, můžžeme z toho, co říkáte naznačit, žže směřujeme k roku 1930?

GS: Snad ne. Ale nepochybně jdeme vstříc velmi složžité době. Je to konec jedné éry. A to je skutečnost.

BM: Konec éry?

GS: Ke konci jedné éry.

BM: Kapitalismu, jak ho známe?

GS: Ne, ne, ne, ne. Kapitalismus snad přežžije. Ale to období, kdy mohla mít Amerika například fakticky stále rostoucí deficit b잾ného účtu. Mohli jsme na konci spotřebovávat o 6,5% více, nežž produkujeme. To skončilo.

BM: Tak co teď uděláme?

GS: Jsme pravděpodobně na vrcholu finanční krize. Myslím, žže užž to nemůžže být o mnoho horší. Myslím, žže to bude ještě o trochu horší. Ale pak tu máte dopad na reálnou ekonomiku.

BM: Jsme na klesající spirále.

GS: Jsme na klesající spirále.

BM: Jak dlouho to bude pokračovat?

GS: Koukněte, jedna věc, kterou má teorie říká, je, žže nemůžžete predikovat budoucnost, protožže budoucnost závisí na tom, jak budete reagovat. Takžže pokud uděláme věci správně, věci nebudou - budou méně bolestivé. Doteďka jsme dělali věci špatně. Moc doufám, žže budeme mít za několik měsíců jinou vládu a ta žže bude dělat správné věci.

BM: Nebuďte tak opatrný. Co si myslíte, žže by měla nová vláda dělat?

GS: No především musíte zabránit krizi bydlení před přestřelením na dolní straně způsobem, jak se přestřelilo nahoře. Nemůžžete zastavit sestup, ale určitě ho můžžete zpomalit minimalizací počtu převzetí zadlužžené hypotéční nemovitosti a přenastavením hypoték, které bude odrazem schopnosti lidí splácet. Takžže musíte dát přednost novému projednání hypoték před převzetím zástavy.

A poskytnete státní garanci. Ale ztráty musí nést ti, kdo držží hypotéky, ne daňový poplatník.

BM: Míníte, žže vlastník domu nebude mít ztrátu. Tedy věřitel.

GS: Vlastník domu potřebuje dostat pomoc, aby platil méně, protožže si nemůžže dovolit platit. A hodnota hypotéky nemůžže přesáhnout hodnotu domu. Teď právě máme už 10 milionů domů, kde máte negativní hodnotu majetku. A nežž to budete mít za sebou, bude to více nežž 20 milionů.

BM: Ale vy mluvíte o konání za tři měsíce ode dneška, a užž to bude McCainova nebo Obamova administrativa. Co se stane během těchto tří měsíců? To mne trápí.

GS: Mne to velmi mrzí. A doufám, žže budou mít nového ministra financí, někoho jiného.

BM: Dříve nežž později? Nemyslíte si...

GS: Dost by to pomohlo, kdyby...

BM: Vy si nemyslíte, žže se na to Paulson hodí?

GS: Bohužžel mám na jeho činnost negativní názor.

BM: Proč?

GS: Protožže představuje právě ten druh finančního inžženýrství, který nás dostal do problémů. A tohle skupování nezdravých věcí bylo...

BM: Kupování špatných aktiv, které bylo jeho první myšlenkou.

GS: Ano a před tím chtěl vytvořit super speciální investiční prostředek, který by se staral o jiné speciální investiční prostředky. To nevzletělo. A teď během týdne poznávají, žže to chce změnu a vstřikovat peníze do bank, aby se nahradila hodnota majetku, protožže tyhle banky ztratily peníze. A ty to nemohou udělat vydáním aktiv ze svých rukou. Musíte rozpoznat ztráty a doplnit hodnotu majetku.

BM: To byste vy udělal teď s penězi pro výpomoc? Právě teď?

GS: Ano, ano, jo.

BM: Vy byste je tam dal?

GS: Do kapitálu bank, aby kapitálová hodnota majetku udržžela alespoň dvanáctinásobek objemu zápůjček. To je obvyklá věc. A kažždý ekonom s tím souhlasí.

Vidíte, co je teď potřeba, kdyžž bankovní auditoři vědí, jak si banky stojí. A ti mohou povědět, kolik kapitálu potřebují. A oni pak mohou zvednout kapitál ze soukromého trhu. Nebo se mohou obrátit na tuto novou organizaci a dostat peníze tam. To oslabí akcionáře. Akcionáře to bude bolet.

BM: Akcionáře bank?

GS: Bank. Čemužž chtěl myslím Paulson zabránit. Nechtěl do toho jít. Ale pak by se mohlo akcionářům nabídnout právo poskytnout nový kapitál. Poskytnou-li kapitál, nebude oslabení. A s právy by se mohlo obchodovat Takžže nemají-li peníze, jiní lidé mohou, soukromý sektor by tam mohl dát peníze. A nebude-li to chtít udělat soukromý sektor, pak to udělá vláda.

BM: Předpokladem všeho, co říkáte, je to, žže se teď vláda stane velkým hráčem v ekonomice a na finančním trhu. Ale jakou máme jistotu, žže to bude vláda dělat lépe?

GS: Nemáme jistotu. Teď zrovna dělají práci špatně. Proto chcete vládu použžít jen minimálně. Vláda by měla hrát menší roli. V tom smyslu, jak lidé věří v trh, já věřím v trh. Jen chci, aby fungoval správně. Měl byste použžívat trh do té míry, do jaké ho můžžete použžít.

Vlády jsou také lidské. I ony dělají nutně chyby. A navíc jsou byrokratické. Jsou pomalé a podřizují se politickému vlivu. Proto je chcete použžívat minimálně. Ale víte, nepoužžívat je vůbec znamená, žže jsou trhy perfektní. A to je falešná víra.

BM: Stal se globální systém tak složžitým s tak gigantickými a vzájemně propletenými silami, které ho žženou dopředu, žže neví jak splňovat přírodní zákony Adama Smithe?

GS: Ne, já myslím, žže naše schopnost zvládat sebe sama nedržží krok s naší schopností vykonávat moc nad přírodou, nad ovládáním přírody. Jsme dost složžitou civilizací. A mohli bychom ve skutečnosti svou civilizaci zničit kvůli své neschopnosti si vládnout.

BM: Dělo by se všechno toto, kdybychom měli silný smysl pro společenskou dohodu? Myslím, žže naše síť sociální jistoty byla hodně zredukována. Lidé mají skutečný pocit, žže bohové kapitálu nechali všem ostatním jen malý prostor. Lidé nahoře nemají moc empatie vůči lidem dole.

GS: Společný zájem existuje. A víra, žže kažždý, kdo prosazuje své zájmy, bude maximalizovat společné zájmy nebo se starat o společné zájmy je falešná. Je to vhodná idea pro ty, kdo jsou bohatí, kdo jsou úspěšní, kdo jsou mocní. Hodí se jim, protožže ospravedlňuje radovat se z ovoce bez placení daní. Jejich myšlenka na placení daní je absolutní ne-ne, žže ano?

BM: Nevlastenecké.

GS: Nevlastenecké. Tak to je, podle mne musíte mít třeba takovou daň z uhlíkových emisí. To je ale politicky nepřijatelné. A tak budeme mít cap-and-trade (obchodování s emisemi, pozn. překl.). A obchodování bude mít řadu skulin a zneužžití regulace a řadu způsobů jak vydělat peníze bez skutečného řešení problému, který se má léčit. Takhle politický proces deformuje věci.

BM: Tak mysleme na ty lidi dole u stánku s občerstvením, kteří půjdou domů, poté co vás slyšeli. Slyšeli vás říci, žže je teď systém skutečně nefunkční. Neovládáme ho. Nikdo to nemá na starosti. Slyšeli, žže vás trápí, žže to můžže být v dalších třech měsících daleko, daleko horší.

A taky vás slyšeli, žže na obzoru hned nevidíte moc dobrých zpráv. Tak jim nechme něco, o čem mohou na cestě domů přemýšlet. Ať jdou domů a řeknou si: "Pan Soros řekl, žže jsou tři věci, které můžžeme jednoduše udělat." První?

GS: Takžže práce na problému hypoték. Omezit přebírání hypotéčních zástav. Rekapitalizace bank. A pak práce na lepším světovém uspořádání, kde pracujeme společně na řešení problémů, které konfrontují lidstvo, jako je globální oteplování. A já si myslím, žže práce s globálním oteplováním bude chtít spoustu investic.

Víte, v posledních 25 letech světová ekonomika, motor světové ekonomiky, který ji poháněl, byla spotřeba amerického spotřebitele, který víc utrácel nežž ukládal, ne? Nežž vyráběl. A tenhle motor se teď vypnul. Je po něm. Doběhl - užž nemůžže dál. Potřebujete nový motor. A máme velký problém. Globální oteplování. To chce velké investice. A to by mohl být motor světové ekonomiky v nadcházejících letech.

BM: Vkládání více peněz, budování infrastruktury, přeměna na zelené technologie.

GS: Místo spotřebovávání, výstavba elektrické sítě, šetření energií, předělání instalací v domech, nastavení žživotního stylu, kde energie musí stát víc, dokud ty nové věci nezavedete. Takžže to bude bolet. Ale aspoň přežžijeme a neupečeme se.

BM: Mluvíte o tom, žže je to konec jedné éry a žže je potřeba vytvořit nové paradigma pro ekonomický model země, světa, žže?

GS: Ano.

BM: Jedny britské noviny dnes ráno vyšly s nadpisem "Vítejte v socialismu". Ale tak to není, žže ano?

GS: No, víte, je to velmi zajímavé. Tihle tržžní fundamentalisté dělají tu samou chybu, jako dělal Marx. Víte, socialismus by byl býval fungoval velmi dobře, kdyby byli měli vládci na srdci skutečné zájmy lidí. Ale oni prosazovali své vlastní zájmy.

Nyní na trhu s domy si vydělali lidé, kteří domy vytvářeli. A lidé, kteří pak vlastnili hypotéky, tak jejich zájmy nebyly fakticky zohledněny agenty, kteří jim je prodali. Tak máte tzv. problém činitel-suverén za socialismu. (Agent-principal problem, česky teorie činitelů, pozn. překl.) A pak máte ten samý problém činitel-suverén v tomto fundamentalismu volného trhu.

BM: Ten činitel se zajímá pouze o své vlastní zájmy.

GS: Tak to je.

BM: Než zájmy ...

GS: Lidí, které má reprezentovat.

BM: Ale jak socialismus, tak kapitalismus si nese rétoriku empatie pro lidi.

GS: A to je falešná ideologie. Jak marxismus, tak tržžní fundamentalismus jsou falešné ideologie.

BM: Existuje ideologie, která...

GS: Není falešná?

BM: Jo.

GS: Myslím, žže jediná je ta, kterou navrhuji, totižž uznání, žže všechny naše ideje, všechny lidské konstrukty obsahují trhliny. A žže dokonalost je nedosažžitelná. Musíme se angažžovat v kritickém myšlení a opravovat své chyby.

BM: A to je jedna...

GS: To je má ideologie. Jako dítě jsem zažžil fašismus, nacistickou okupaci a pak komunismus, dvě falešné ideologie. A zjistil jsem, žže obě tyto ideologie jsou falešné. A teď jsem byl šokován, kdyžž jsem zjistil, žže i v demokracii mohou být lidé zmýleni měrou, kterou jsme byli zmýleni v uplynulých několika letech.

BM: Kniha se jmenuje "Nové paradigma pro finanční trhy: úvěrová krize 2008 a co to znamená". Georgi Sorosi, děkuji, žže jste tu byl se mnou.

GS: S potěšením.

televize PBS, Bill Moyers Journal, 10. 10. 2008
originál záznamu naleznete ZDE
pro potřeby SDS přeložžil Milan Neubert


Poznámka SDS

Principal-agents theory (teorie hlavního činitele) původně pojednávala o asymetrii informací mezi smluvními stranami v ekonomii. Kiewiet a McCubins pojem přizpůsobili studiu politické reprezentace vázané vztahy pravomoci místo vztahů smluvních. Teorie činitelů (agency theory) popisuje situace, v nichž jedna působí ve jménu či v zájmu někoho jiného. Delegace pravomoci se uskutečňuje, protožže činitel má informace, které hlavní činitel postrádá. Činitelský vztah je ustaven, je-li někomu delegována pravomoc působit ve jménu hlavního činitele (suveréna)[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: George Soros | Počet komentářů: 10 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: PBS

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. až 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bližší informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Došlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle všech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více než 200 těchto pseudokomentářů, které mažeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ž a š?
V uplynulých dnech došlo k technické závadě, v jejímž důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z většiny komentářů) ztratila všechna písmena "ž" a "š" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Olšanech
Jako každoročně, i letos položila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru pražské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na olšanském hřbitově. Při té přiležitosti jsme pietně vzpomněli i padlých dalších armád (včetně československé), kteří jsou na Olšanech uloženi.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani žádní váleční sirotci nejsou.
1765 (1765 hl.)
Nebrat! Ještě by nás podřezávali.
1351 (1351 hl.)
Konečně někdo uvažující lidsky.
1375 (1375 hl.)
Ať se každý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1519 (1519 hl.)
Raději bychom měli zvýšit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1310 (1310 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9104


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaše komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír Šmeral - Mučedník ztracených a vysněných příležitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkušební kámen, na němž se dokáže, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohužel se v něm dopustil dehonestujícího přešlapu, když prohlásil, že Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane Šlemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, že již těším na shromáždění, jako posledně na Václaváku. Doufám, že nebude chybět pán Šafr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naši zemi, již dosáhli hranic dalšího materiálního pokroku a jeho další zvyšování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.