logo SDS
Dnešní datum: 22. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 2
Prům. 2
21 denni
Max. 330
Prům. 208.6

Nyní si čte web : 55 uživ.

Okolní události naąima očima

* MPSV nám v kritické situaci kecá - nezaměstnanost v roce 2009 poroste

Vydáno dne 25. 12. 2008 (15326 přečtení)

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo v polovině listopadu svou „Analýzu vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2008“. Nechápu, jak k tomu dospěli, ale na konci analýzy dospívají k závěru, že nezaměstnanost i v roce 2009 bude klesat. Já tvrdím, že nebude. Jsou to jenom Nečasovy „kecy v kleci“. (Dodatek k 11. 1. na konci článku).

Podívejme se na celou záležitost podrobněji. Analýza MPSV dospívá na svém konci k následující představě o vývoji v roce 2009:

V roce 2009 předpokládáme zpomalení ekonomického výkonu české ekonomiky (podle posledního odhadu MPSV by tempo růstu HDP v roce 2008 mělo činit 4,0 % a v roce 2009 3,8 %), která bude ještě poptávat pracovní síly. Míra nezaměstnanosti by měla klesat, ale ve srovnání s letošním rokem již velmi mírným tempem, meziročně pouze o cca 0,2 - 0,4 p.b. Důvodem pro mírnější pokles nezaměstnanosti je i vysoký podíl obtížně umístitelných uchazečů o zaměstnanosti, t.j osob s kumulací různých handicapů z pohledu trhu práce (zdravotně postižení, bez kvalifikace či s nízkou, resp. nevhodnou kvalifikací, z pohledu zaměstnavatelů). Bude záležet na tom, jak budou využity projekty a programy na podporu zaměstnanosti a rekvalifikace financované ze státního rozpočtu nebo z Evropského sociálního fondu a rovněž na tom, jaký bude mít vliv reforma v oblasti sociálních dávek, jež zpřísnila podmínky pro získání těchto dávek pro ty nezaměstnané, kteří o práci neusilují.

Všimněte si prosím toho, že se nám MPSV snaží namluvit:

 1. že nezaměstnanost bude v roce 2009 klesat, byť pomaleji než v předchozím období
 2. že hlavním důvodem pro zpomalení poklesu jsou na trhu práce obtížně umístitelní nezaměstnaní a že by proto mohla situaci zlepšit modrá reforma v oblasti sociálních dávek

Především se mi nepodařilo nalézt oporu pro první tvrzení. Kde to vůbec Nečasovi muzikanti z paluby Titanicu vzali? Sledujeme-li jemněji vývoj ročního průměru nezaměstnanosti, který automaticky eliminuje sezónní výkyvy, můžeme s výhodou sledovat jeho meziměsíční změny. Podívejte se nyní na vývoj těchto změn od ledna 2006:

Zelená tečkovaná čára představuje vcelku rovnoměrný klesající trend, pocházející ještě z dob vlády sociální demokracie. Čtenáři webových stránek SDS si možná vzpomenou, jak jsem se před lety na redaktora Haló novin Václava Věrteláře oprávněně zlobil, že vládě ČSSD odmítá přiznat zastavení růstu nezaměstnanosti. Jenže kulminace nezaměstnanosti se dala z údajů vyčíst ještě před dosažením vrcholu.

A nyní je to to samé, jenom v obrácené situaci. Období zrychlování poklesu nezaměstnanosti skončilo v únoru 2008 - viděli jste to v grafické podobě na předchozím obrázku. Od března tohoto roku se pak vývoj rapidně změnil - podívejte se na trend daný červenou tečkovanou čárou. Co to má MPSV za analytiky, kteří si toho do listopadu 2008 ani nevšimli? Podívejte se na ten veliký rozdíl v trendech!

Pro celkovou představu o chování nezaměstnanosti v ČR předkládám další obrázek. Na něm můžete vidět dlouhodobý vývoj roční průměrné nezaměstnanosti (světle modré čtverečky - stará data jsem přepočetl podle nové metodiky MPSV) spolu se zveřejňovanými údaji o měsíčních hodnotách aktuální míry nezaměstnanosti (tmavomodré čtverečky), absolutního počtu nezaměstnaných (červené kosočtverce) i počtu evidovaných volných míst (zelené trojúhelníčky).

Podíváte-li se na vývoj roční průměrné nezaměstnanosti, odhadnete snad i neozbrojeným okem, že se pokles nezaměstnanosti začal počátkem roku 2008 zpomalovat a že se koncem roku dokonce zastavuje. Údaje v grafu pokračují i do roku 2009 (zažloutlý pruh) - to je můj odhad nejpravděpodobnějšího vývoje nezaměstnanosti v České republice.

Vraťme se na chvilku  k prvnímu obrázku tím, že se si vývoj změn ročních průměrů nezaměstnanosti prohlédneme za delší časové období:

Než se pustíme do odhadu dalšího vývoje, všimněme si spolu ještě jednoho pozitivního jevu - patrně důsledku politiky ČSSD -, s níž jsem v předpovědích z roku 2005 nepočítal a který souvisí se změnou trendu vyznačeného zelenou tečkovanou čarou. Počátkem roku 2006 se totiž podařilo nastartovat českou ekonomiku, takže od února 2006 začala narůstat volná místa na trhu práce a začala rychleji klesat nezaměstnanost. Řekl bych téměř natruc ODS, ačkoliv i tehdy byli určitě někteří nezaměstnaní „obtížně umístitelní“.

A teď se vrátíme ke hledání scénáře dalšího vývoje. Vezměme za nejpravděpodobnější takový další vývoj, který bude kopírovat dynamiku vývoje nezaměstnanosti za premiérování Václava Klause (žlutě tečkovaná čára) a který je současně průměrným trendem za posledních 9 měsíců. Pesimistický scénář (červený) vychází z dynamiky posledních třech měsíců, zatímco optimistický scénář (zelený) předpokládá návrat k vývoji v měsících březen až květen 2008.

S těmito třemi odlišnými scénáři pak generujeme pravděpodobný vývoj počtu nezaměstnaných

i související míru nezaměstnanosti

v průběhu dalšího roku. Průměrné nejpravděpodobnější roční míry nezaměstnanosti pak v mých modelech vycházejí ve středním odhadu následně (v závorce pesimistická varianta):

 • prosinec 08 - 5,41% (5,43%)
 • leden 09 - 5,40% (5,46%)
 • únor 09 - 5,40% ((5,50%)
 • březen 09 - 5,42% (5,58%)
 • duben 09 - 5,45% (5,67%)
 • květen 09 - 5,50% (5,80%)
 • červen 09 - 5,56% (5,96%)
 • červenec 09 - 5,63% (6,14%)
 • srpen 09 - 5,72% (6,37%)
 • září 09 - 5,83% (6,62%)
 • říjen 09 - 5,95% (6,92%)
 • listopad 09 - 6,10% (7,27%)
 • prosinec 09 - 6,26% (7,67%)

S ohledem na poslední vývoj se spíše obávám pesimistické varianty. Vědět to ostatně budeme už v únoru - to by měla být nezaměstnanost na svém minimu kolem 5,4%. Bude-li vyšší (a opravdu bude stačit oněch 5,5%), nastal pesimistický scénář s půl milionem nezaměstnaných na konci roku 2009 a s vidinou dvouciferné nezaměstnanosti v roce 2010.

Tím jsme se snad vyrovnali s prvním bodem vývodů MPSV, potažmo Nečase z ODS: s poklesem nezaměstnanosti v roce 2009 může podle mne počítat jen blázen nebo zaslepený ideolog.

A teď přejděme ke druhému závěru MPSV, že hlavním důvodem pro eufemistické „zpomalení poklesu“ jsou na trhu práce obtížně umístitelní nezaměstnaní a že by snad situaci mohla zlepšit modrá reforma v oblasti sociálních dávek.

Podíváte-li se na průběh počtu volných míst (zelené trojúhelníčky), nemůžete si nevšimnout, že se jejich nárůst zastavil již koncem roku 2007. Neumím si osobně dost dobře představit, jak tohoto efektu mohli dosáhnout „obtížně umístitelní“ nezaměstnaní. Myslím, že zastavení poptávky po pracovní síle spíše souvisí s hospodářskou a sociální politikou současné vládní koalice. Ale protože chci být fér, neviním tuto modrou koalici už z propadu poptávky v období září - listopad 2008, kdy už evidentně hospodářskému sektoru došlo to, co vláda ODS dlouho nechtěla přiznat, že se totiž blíží hospodářská krize.

Tím se dostáváme ke klíčové záležitosti: vládní koalice absolutně nepochopila příčiny a důsledky finanční krize. Příčinou finanční krize je podle mne především desítky let trvající vláda neoliberální ideologie, které se podařilo přivést nefungující „ruku trhu“ i do oblastí, kde nikdy dříve nebyla. Jenomže se ukázalo - třeba na příkladu „sofistikovaných“ finančních produktů, že tato ruka je nejen chromá, ale především slepá.

Neoliberální ideologií zformovaný hospodářský systém prokázal, že není schopen zajistit stabilitu finančního sektoru využitím svých vlastních přístupů. Musím se přiznat, že jsem byl docela fascinován tvrzeními některých představitelů této ideologie, že v případě požáru je správné využít veškerých i (pro ně) nesystémových prostředků k hašení. Nic proti tomu, požár je třeba uhasit. Ale do budovy, která se samovznítila, už pak přece nemůžeme některé výbušné složky znovu ukládat. Jenomže k tomuto závěru už velcí ideologičtí mágové nedospěli.

Česká republika má to štěstí, že se její finanční systém nepodařilo s ohledem na vývojový posun zaneřádit výbušnými produkty tak intenzivně, jak v rozvinutějším západním světě. Proto ji současná krize zatím tolik nezasáhla. Proto tu ale také nejsou vidět důsledky neoliberální ideologie v takové nahotě.

Slabou útěchou je v tomto smyslu nezpochybnitelná skutečnost, že česká vláda a česká ekonomická elita jsou díky globalizaci nuceny dělat kroky, které jsou v rozporu s jejich zájmy a ideologií. Vezměte si jen nedávné snižování úrokové míry centrální banky - to byl šok pro bankéře, protože tento krok neplýval z bezprostředních potřeb české ekonomické elity.

Pokud se dnes budou realizovat představy ODS ve věci reformy v oblasti sociálních dávek, nebude to znamenat nepřímou injekci do produkční sféry, ale bude to znamenat přímé i nepřímé oslabení kupní síly české společnosti. Přímé tím, že se bude vyplácen méně peněz na spotřebu, nepřímé tím, že vzroste vnitrofiremní tlak na zastavení růstu nebo dokonce pokles mezd pracujících.

Taková hospodářská politika je podle mne za situace snižování zahraniční poptávky po českém zboží „tragickým, ale opravdu tragickým nedorozuměním“. Za správnou politiku považuji naopak cestu intenzivního posilování kupní síly české společnosti a investičních počinů českého státu.

To všechno mne vede k tomu, že i druhý závěr analýzy MPSV musím v celé rozsahu odmítnout. Hlavním důvodem pro růst nezaměstnanosti nejsou obtížně umístitelní nezaměstnaní, ale neoliberální politika české pravice a blížící se hospodářská krize. Modrá reforma v oblasti sociálních dávek pak tuto situaci nezlepší, ale naopak přileje olej do ohně.

Zkuste to prosím někdo tomu Nečasovi vysvětlit.

Hezké vánoční svátky.

Milan Neubert, 25. 12. 2008


PS:

Když jsem dělal předpověď nezaměstnanosti pro rok 2006, napsal jsem, že vládnutí ČSSD budu chápat jako úspěšné, pokud bude květnová (2006) nezaměstnanost maximálně do 8,0%, v absolutních číslech do 465 tisíc nezaměstnaných. Jak vidíte z vyhodnocení vývoje na dalším obrázku, další průběh nezaměstnanosti probíhal spíše podle optimistického scénáře - v květnu 2006 bylo evidováno 451 106 nezaměstnaných. (Vzpomeňte si na zelené tečkované trendy).

Tolik pro úplnost, abych nezůstal nic dlužen.

M.N.


Dodatek k 11. 1. 2009

MPSV zveřejnilo 9. ledna zprávu o nezaměstnanosti za měsíc prosinec. Počet evidovaných nezaměstnaných stoupl ke konci roku na 352 250 osob, což odpovídá 6,0% nezaměstnanosti podle nové metodiky. Stav je mírně horší než můj pesimistický scénář (347 565, 5,99%). Průměrná roční míra nezaměstnanosti nebyla zveřejněna, mně vyšlo 5,433%. Nevypadá to vůbec dobře: můj nový odhad na leden je 371 589 nezaměstnaných, tj. míra nezaměstnanosti 6,4%.

M.N., 11. 1. 2009


Dodatek k 14. 2. 2009

Situace je více než špatná. Můj pesimistický scénář se ukazuje jako málo pesimistický. Podle posledních zpráv byl v lednu počet evidovaných nezaměstnaných roven 398 061 osob, tj. míra nezaměstnanosti 6,8%. Průměrná roční míra nezaměstnanosti vychází 5,492%. Odhad nezaměstnanosti na měsíc únor: mezi 371 a 471 tisíci osob, tj. mezi 6,2 a 7,0%; v únoru totiž normálně nezaměstnanost klesá, ale rozptyl je veliký s ohledem na aktuální stav počasí.

Výhled na zbytek roku: v případě pesimistické varianty překoná míra nezaměstnanosti hranici 10% v měsíci srpnu (nejpravděpodobněji v listopadu). Stav nezaměstnanosti na konci roku 2009 bude 617 tisíc, tj. 11,3% (nový pesimistický scénář ovšem říká 16,5%, tj. 887 tisíc evidovaných nezaměstnaných).

M.N., 14. 2. 2009[Akt. známka (jako ve škole): 0,20 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Milan Neubert | Počet komentářů: 6 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1765 (1765 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1351 (1351 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1375 (1375 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1518 (1518 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1310 (1310 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9103


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.