logo SDS
Dnešní datum: 28. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 20
Prům. 14
21 denni
Max. 330
Prům. 223.7

Nyní si čte web : 33 uživ.

Stanoviska SEL

* Tenhle účet odmítáme platit

Vydáno dne 03. 04. 2009 (5694 přečtení)

Pracovní český překlad volebního dokumentu k finanční a ekonomické krizi, přijatý volební konferencí Evropské levice v Berlíně dne 29. 11. 2008

Evropská levice (EL) vyzývá k iniciativě proti daňovým rájům, za zdanění kapitálových transakcí a za lepší rozdělení příjmů mezi kapitál a práci.

Finanční tsunami, jehož epicentrem byly Spojené státy americké, se dotýká celého světa a může se změnit v nejhorší krizi tohoto století. Tato krize nemusí být jen ekonomická a finanční, ale může se dotknout všeobecně i právního státu s ohledem na ideologickou a morální orientaci průmyslových společností včetně nebezpečí pro světový mír a pro soužití všech lidí a států. Totéž platí o krizi v oblasti energie, potravin a konzumu.

Současná krize je přímým důsledkem „kasínového“ kapitalismu, který je založen na úzkém propojení struktur trhu práce a trhu financí. Po celých 30 let nebyl globální finanční trh podřízen politické kontrole. To vedlo k řadě krizí, zejména k asijské v letech 1997/98. Dnes nám dochází, že zkrachovala neoliberální idea postavit se k výzvám globalizace tak, že se budou maximalizovat zisky globálně finančních hráčů na neomezeném celosvětovém finančním trhu za pomoci státní intervence a demokratické kontroly. EL je přesvědčena, že celosvětový rozměr krize vyžaduje univerzální odpověď.

Krize může být překonána pouze spravedlivým rozdělováním bohatství a restrukturalizací ekonomiky v souladu s udržitelným ekologickým a sociálním rozvojem.

Nové rozdělování příjmů předpokládá alespoň dvě okamžitá opatření týkající se volného oběhu kapitálu:

  1. Všechny pohyby kapitálu musí být podle své formy zdaněny.
  2. Musí být zrušeny daňové ráje

EL vítá všechny politické a společenské snahy, které budou tyto cíle podporovat a které povedou k tomu, že se budou mobilizovat obyvatelé a posilovat iniciativy před plánovaným setkáním G20 plánovaném na duben 2009.

Musí být zrušena mezinárodní hegemonie amerického dolaru vytvořením nového společného monetárního instrumentu se zvláštními emisními právy. Evropa se v této otázce musí spojit s rozvojovými zeměmi.

EL je přesvědčena, že specificky evropský rozměr krize vyžaduje evropskou odpověď, která se podstatně liší od odpovědi, kterou navrhuje současné evropské vedení. Tato krize vyžaduje podstatně víc než jen navýšení kapitálu na mezibankovních trzích, zestátňování některých bank bez zajištění přímých výhod pro občany nebo předpokládané investice jednotlivých členských států.

Politika úspor, v níž hrála Evropská centrální banka (ECB) hlavní roli, naprosto selhala. Selhal i pokus adaptovat evropský sociální model na nové podmínky globalizace. Státní pomoc bankám musí být doprovázena podporou přiměřené zaměstnanosti, růstem mezd a bojem s chudobou.

EL znovu prohlašuje: neoliberální politika, která masivně vytváří prekaritní práci a nízké mzdy, podkopává mezinárodní a úvěrový systém. Tento proces zpochybňuje způsob současného pojímání základních principů globalizace, založených na privatizaci a deregulaci, jak je dosud vtělují do ekonomiky taková ekonomická fóra jako Mezinárodní měnový fond (MMF), Světová banka (WB) a Světová obchodní organizace (WTO).

Zdůrazňujeme, že vlády a instituce EU nesou za současnou krizi spoluodpovědnost, která je dána realizací politiky podobné politice USA a která je přijímána pod tlakem akciových trhů v Londýně a Paříži. Všechny smlouvy, které zmiňují ekonomiku volného trhu se svobodnou konkurencí by měly brát v úvahu potřebu kontroly finančních trhů.

EL chce demokratickou a sociální Evropu. Principy EU obsažené v Maastrichtské a Amsterodamské smlouvě, které jsou založeny na neoliberální vizi volného vnitřního trhu a volném pohybu kapitálu, se zhroutily. Tento proces nebyl lineární a harmonický, jak se ukázalo zejména centralizací kapitálu, která evropský kontinent rozdělila na strategické a periferní oblasti. Tento rámec musí být znovu prodiskutován a musí být změněny jeho parametry od závazku monetárních k závazkům sociálním. Proto se musí pakt stability a růstu transformovat na pakt solidarity zaměřený jak na zaměstnanost, tak na sociální a ekologická kriteria. Jedinou cestou k překonání krize je nový model založený na vnitřní poptávce, finanční kontrole a kvalifikaci. Proto je nezbytné vypracovat nové principy, které umožní tvorbu zaměstnanosti a sociálního a ekologického systému.

To vyžaduje jak okamžité evropské politické aktivity, tak středně a dlouhodobé plány navrácení ekonomického systému k funkčnosti.

EL navrhuje:

  1. Zvyšování mezd, sociálních dávek a penzí ve všech evropských zemích a podporu zaměstnanosti, která je jedinou cestou k zajištění růstu vnitřní poptávky a stimulu k znovunastartování reálné ekonomiky.
  2. Garanci, že jakékoliv veřejné zdroje předané bankám budou znamenat automatickou možnost kontroly úvěrové politiky a okamžitý pokles úroků. Úvěrová politika musí být směrována k sociálnímu modelu založenému na udržitelném ekologickém rozvoji a osobní bezpečnosti.
  3. Role ECB musí být změněna tak, aby byla slučitelná s kritérii růstu a zaměstnanosti selektivním snižováním úrokové míry. ECB musí být podrobena veřejné a demokratické kontrole. Její statut je třeba změnit.
  4. Pakt stability musí být zrušen a nahrazen novým paktem podporujícím růst, plnou zaměstnanost, sociální a ekologickou ochranu.
  5. Požadujeme průhlednost a veřejnou a společenskou kontrolu finančních operací. To zahrnuje zrušení bankovního tajemství a daňových rájů v Evropě. Chceme ukončit mezinárodní hegemonii amerického dolaru vytvořením nového společného monetárního instrumentu spojeného se zvláštními emisními právy. Evropa se musí propojit s rozvojovými zeměmi, např. Latinskou Amerikou.
  6. Přehodnocení finančních výhledů na roky 2007/2013 s posílením rozpočtu na evropské investiční programy podporující zaměstnanost, sociální a ekologickou oblast. Evropa potřebuje rozpočet alespoň ve výši 3% HDP od roku 2013. Přechod je třeba nastartovat již v roce 2009.

Přijato volební konferencí EL, Berlín, 29. 11. 2008

Pro potřeby SDS přeložil Milan Neubert s využitím anglické a německé verze.[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1769 (1769 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1353 (1353 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1381 (1381 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
891 (891 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1521 (1521 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1315 (1315 hl.)
Prohnilý humanismus !!
896 (896 hl.)

Celkem hlasovalo: 9126


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.