logo SDS
Dnešní datum: 02. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 8
Prům. 8
21 denni
Max. 604
Prům. 342.9

Nyní si čte web : 59 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Jiný svět je nejen možný, je zapotřebí

Vydáno dne 22. 03. 2010 (5965 přečtení)

Na čtyři desítky účastníků z české a německé strany hranic se v sobotu sešly v mariánskolázeňském hotelu Krakonoš na pracovním setkání nazvaném »Jsme na jedné lodi?«.

Cílem semináře byla výměna zkušeností české a německé levice v předcházení dopadům krize na lidi v Německu a ČR, s důrazem na specifika v Bavorsku a Karlovarském kraji.

Akci uspořádala Společnost pro evropský dialog (SPED) ve spolupráci s krajskými zastupiteli KSČM Karlovarského kraje a za součinnosti bavorského Sdružení pro politické vzdělávání Kurta Eisnera a Nadace Rosy Luxemburgové.

Účastníky uvítala Eva Valjentová (KSČM), radní Karlovarského kraje, jež vyzdvihla, že je tomu za posledních 20 let poprvé, co se komunisté v kraji podílejí na výkonné moci. Martin Fochler, předseda představenstva Sdružení Kurta Eisnera, uvedl, že SRN překonává krizi způsobem, že se její důsledky přenášejí na chudé. Společnosti je osud chudých lhostejný. »Vyvstává otázka, jak se jako levice zachovat. Čistě národní řešení krize neexistuje. Musí dojít ke srovnání sociálních standardů v celé Evropě,« řekl a doplnil, že úlohou levice je udělat vše pro to, aby toto vyrovnání bylo na co nejvyšší úrovni.

Jménem hostitelů vystoupil poslanec Pavel Hojda (KSČM), který německým partnerům přiblížil současnou vnitropolitickou situaci v naší zemi a rozsah krizových projevů. Připomněl, že bývalá KSČ předávala nové moci stát bez dluhů, s četnými aktivy. Dnes, po 20 letech »rozvoje« kapitalismu, přesahuje dluh bilion korun, a to i přesto, že došlo k rozprodeji drtivé většiny veřejného majetku, jenž dnes navíc patří většinou do cizích rukou. »KSČM ví, že žijeme v kapitalismu 19. století, tedy v nejtvrdším kapitalismu,« dodal.

Jiří Málek (Strana demokratického socialismu), předseda SPED, se věnoval aspektům vazby hospodářské krize a levicových stran. Současná krize je systémová, zdůraznil. Vysvětlil také, že levicové reprezentace v postkomunistických zemích mají v mnohém obtížnější postavení než levice na Západě. Vedle obhajoby sociálních a občanských práv lidí bojují totiž také za uhájení svého místa v souboji s antikomunismem. Málek upozornil i na zdánlivý paradox, že i voliči radikální levice akceptují kapitalismus jako systém a nejsou obecně protikapitalističtí. »Jestli nenabídneme lidem většinově přijatelnou vizi, nezvítězíme,« uvedl. V jiné části diskuse pak vyslovil požadavek nového definování evropského sociálního modelu a nového vymezení vztahu levice k evropskému trhu práce. »Tak, jak je internacionalizován kapitál, musí se internacionalizovat i ti, kteří stojí proti němu,« zdůraznil.

Quido Hoyer, městský radní ve Freisingu v Horním Bavorsku (Die Linke), vysvětlil status německých zelených. »Ano, jsou ve srovnání s českou Stranou zelených relativně nalevo, ale ’zelený‘ Joschka Fischer zahájil útočnou válku proti Jugoslávii,« dodal komunální politik a rozšířil známé levicové heslo »Jiný svět je možný« na »Jiný svět je zapotřebí«.

Novinářka Renate Henneckeová, jež vydává německy psaný časopis Německo-české zprávy, se věnovala vizím levicových subjektů. »Není náhodou, že pro pravici je otázka nerovnosti ústřední otázkou. Pravice hledá někoho, kdo je vším zlým vinen. I nyní v krizi to vidíme. Levice však musí pěstovat solidaritu mezi lidmi,« podtrhla.

V bohaté diskusi vystoupil předseda Městského výboru KSČM v Mariánských Lázních a předseda Karlovarské KR KČP Václav Bořánek a s obsáhlým příspěvkem předseda klubu zastupitelů v karlovarském krajském zastupitelstvu Václav Živný (KSČM). Přiblížil, jaké preference mají komunisté v kraji: rozvoj dopravní infrastruktury, školství, řešení problematiky odpadů, ekonomické projekty povzbuzující zaměstnanost v kraji a například i projekt přeměny bývalých povrchových dolů Sokolské uhelné na rekreační oblast, jakož i zbudování vědeckotechnického parku.

Mladá místopředsedkyně strany Die Linke z bavorského příhraničního města Hof Ulrike Dierkesová-Morsiová informovala o 12% nezaměstnanosti v městě. Mezi mladými se v poslední době nezaměstnanost dokonce zdvojnásobila, přičemž primátor města z CSU nemá řešení. Dierkesová-Morsiová vyzvala ke spolupráci německé levicové mládeže z Hofu se svými vrstevníky z české strany. Na její vystoupení navázal Uwe Goedicke, který vyslovil názor, že prožíváme nejen hospodářskou, ale i ideologickou a také ekologickou krizi. »Právě proto, že se pojem ekologická krize objevuje v levicových dokumentech okrajově, zdůrazním ji zvlášť,« dodal. Věnoval se situaci chudých rodin v městě Hofu, které leží blízko české hranice. Chudoba je podle jeho slov znatelná nejen mezi penzisty, ale také dětmi, přičemž obě tyto skupiny nemají možnost se plnohodnotně podílet na veřejném životě. Informoval, že tito lidé stále více docházejí do veřejných vývařoven (!). Proto představitelé německé Levice požadovali a požadují navýšení sociálních dávek, jež se potřebným vyplácejí podle německého zákona, tzv. Hartz IV. (Hartzovou koncepcí jsou označována doporučení k reformám německého trhu práce. Hartz IV. probíhá od roku 2005.)

Ladislav Žák, další český účastník, uvedl s odkazem na název semináře, že se cítí být s německými občany na jedné lodi. Upozornil, že pokud by se levicové strany dostaly k moci, tedy k distribučním schématům, podle kterých se rozdělují ve společnosti hodnoty, pak i levice by nemohla rozdělovat jinak, než koná pravice, pokud se zmíněná distribuční schémata nezmění. Jiří Hudeček (SDS) coby opoziční zastupitel s dlouhou zkušeností v jedné z pražských městských částí vnímá, že se neustále prohlubuje omezování informovanosti občanů, ale i zastupitelů, že se zvyšuje tlak na projednávání věcí veřejných jen v úzkém kruhu skupiny mocných, tedy například jen v radě. »To je špatný trend,« dodal. Další zkušený zastupitel a vedoucí právní sekce oddělení pro regionální a komunální politiku ÚV KSČM Josef Augustin přiblížil úspěchy sociálně-právního poradenství, které KSČM bezplatně nabízí občanům v jednotlivých okresech a také prostřednictvím internetu, a informoval o situaci v prostějovském zastupitelstvu, jehož je dlouholetým členem.

Haló noviny,  22. března 2010, (mh)[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Monika Hoření | Počet komentářů: 20 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1485 (1485 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1434 (1434 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9753


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.