logo SDS
Dnešní datum: 01. 10. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 8
Prům. 8
21 denni
Max. 330
Prům. 229.3

Nyní si čte web : 34 uživ.

Okolní události naąima očima

* Proč současná ekonomie krizi nepředpověděla? Že by to nebyla věda?

Vydáno dne 22. 03. 2009 (7473 přečtení)

Když politik jako Miroslav Kalousek v aktuálním převleku ministra financí prohlásí, že nemá křišťálovou kouli, aby mohl odhadnout další vývoj ekonomiky České republiky, nijak mne to neuráží. Je to prostě politik. Maximálně si pomyslím, že by si měl vybrat lepší náměstky a odborné poradce.

Jenomže právě u těch odborných poradců začíná podstatný problém. Ani ti nejrenomovanější ekonomičtí odborníci totiž nedisponují schopností předvídat vývoj událostí. Rozumějte mi – předpovídat chování ekonomiky statisticky úspěšně. Nemám tedy na mysli, že jsou schopni o budoucnosti cokoliv prohlásit, aby to mělo nějakou vnitřní logiku, ale aby se jejich předpověď alespoň většinově shodovala s následnou realitou.

Tenhle problém mne dráždí už delší dobu, ale upřímnost překvapení, s jakým ekonomický mainstream přijal realitu hospodářské krize, ta mne skutečně dostala. Takže pak už není vůbec co se divit, že jejich „odborné“ recepty, jak krizi čelit, bývají mnohdy zcela protichůdné. A nechme stranou, že často vypadají jako pokusy specifických zájmových skupin urvat co nejvíc na problémech druhých.

Není hanba něco neumět, ale může být téměř zločin předstírat jiným, že něco umím, nebo mlčet, když ostatní dávají svou víru v mé odborné schopnosti najevo. Jenomže se zdá, že co mastičkářům a šarlatánům většinou neprochází, to mohou ekonomové provozovat zcela beztrestně.

Že je předmět zkoumání ekonomie složitý, o tom není pochyb, vždyť se v něm ukrývá problém svobodného rozhodování lidí. Je ale otázkou, zda o sobě může ekonomie oprávněně tvrdit, že se již vymanila z lůna filozofie jako skutečná věda.

Na počátku 18. století si jeden z nejvýznamnějších vědců historie lidstva Sir Isaac Newton zaspekuloval s akciemi společnosti South Sea Company. Dopadl velmi špatně, jako ostatně většina tehdejších akcionářů. Iracionální trh provedl s cenami něco, čemu dnes říkáme bublina, po jejímž splasknutí splaskly i peněženky akcionářů. Newton tehdy celou záležitost komentoval slovy: „Dovedu vypočítat pohyb nebeských těles, ale ne šílenství lidí“.

Nevím, jak počítat se šílenstvím a bláznovstvím lidí. Fyzika však stála kdysi před podobným problémem, když studovala chování molekul plynu, které se každá jedna pohybují naprosto jinak, úplně chaoticky. Nakonec dokázala problém vyřešit. Šedá byla každá teorie, zelený byl strom života, aneb kritériem pravdivosti teorií a modelů byla pro fyziku vždy jednoznačně praxe.

Připadá mi ale, že hlavní rozdíl mezi fyzikou a ekonomií není ani tak v předmětu jejich zkoumání, nýbrž v obecném přístupu k němu, zkrátka v metodě. Ekonomové staví podle mne daleko lehkovážněji na předpokladech, které jim rychle kostnatí do axiomů až dogmat. Pracují s koncepty, které jsou pro ně ideologicky natolik silné, že jim dávají mnohdy přednost před empirickým pozorováním.

Vezměte si takový předpoklad racionality ekonomických činitelů, podle něhož každý jedná tak, že maximalizuje svůj zisk, nebo předpoklad účinnosti trhu, že tržní ceny plně odrážejí veškerou známou relevantní informaci. A dokonce si představte, že řada ekonomů věří na to, že „neviditelná ruka“ trhu primárně vedená zájmem jednotlivce vede neomylně k optimu systému jako celku. Nezní vám to než jako věda spíše jako náboženství?

Proto mne vždycky dost naštve, když pak politici – ať už naši zvolení zastupitelé nebo samozvaní diktátoři – odmítají referenda vůbec nebo v některých demokratičtějších zemích referenda k odborným záležitostem se zdůvodněním, že obyčejný člověk nemá dost informací, aby se mohl rozhodnout kvalifikovaně. Ale má! Vždyť přece každý jedná podle svého zájmu tak, že je to nakonec optimální pro všechny. Nebo že by to tak nebylo?

Až se budou letos na konci roku přidělovat Nobelovy ceny, zkuste si vzpomenout na následující informaci: V roce 1968 se Švédská národní banka (sic!) rozhodla zavést Nobelovu cenu za ekonomii, a to „na památku Alfreda Nobela“, švédského vědce a průmyslníka, vynálezce dynamitu. Nevím, co by na to řekl chudák Nobel, ale alespoň se tahle cena nevyplácí z jeho fondu. A ekonomové mají z tohohle svatořečení určitě radost.

Tahle „Nobelova cena za ekonomii“ je svědectvím toho, jak je ekonomie srostlá s politikou a s mocí, podobně jako tomu bylo dříve s církvemi a s jejich náboženstvím. My Češi máme v tomto ohledu neocenitelnou zkušenost. Viděli jsme, s jakou lehkostí dokázala řada bývalých guru marx-leninské politické ekonomie konvertovat do dnešního ekonomického mainstreamu.

Změna názoru – i vědeckého – je jistě možná, dokonce jde z hlediska metody o schopnost vysoce žádoucí, ale ta rychlost souběžné konverze na počátku 90. let je na pováženou. Dnes si kladu otázku, zda dnešní ekonomie jako institucionalizované bádání podporuje existenci všech stávajících ekonomických proudů. Bylo by to totiž v rozporu se skutečně vědeckou metodou, pokud by se postupovalo tak, že se některé přístupy potlačují.

Vraťme se však k tomu podstatnému. Zatímco za posledních 300 let urazila fyzika obrovský kus cesty vpřed a jí zajišťovaný technický pokrok je nezpochybnitelný, ekonomie je podle mne stále neschopna predikce, stále tápe, to abych nemusel říci, že přešlapuje na místě. Na rozcestí, které odděluje chemii od alchymie a astronomii od astrologie. Asi to bude chtít nějaký revoluční obrat.

Ekonomové mi možná oprávněně namítnou, že i intelektuální obr Sir Isaac Newton ve slabých chvilkách koketoval s alchymií. Budou mít pravdu. Je ovšem třeba dodat, že tak činil tajně. Chtěl bych ekonomy hlavního proudu požádat o totéž.

Milan Neubert, 22. 3. 2009[Akt. známka (jako ve škole): 0,17 / Počet hlasů: 6] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Milan Neubert | Počet komentářů: 22 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1773 (1773 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1355 (1355 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1384 (1384 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
893 (893 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1522 (1522 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1319 (1319 hl.)
Prohnilý humanismus !!
897 (897 hl.)

Celkem hlasovalo: 9143


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.