logo SDS
Dnešní datum: 01. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenější/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návštěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žžádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 16
Prům. 3.8
21 denni
Max. 604
Prům. 343.9

Nyní si čte web : 87 uživ.

Okolní události našima očima

* Neklesá kapitálu míra zisku?

Vydáno dne 15. 11. 2008 (9270 přečtení)

Světová finanční krize se v poslední době stala společensky aktuálním tématem, které zajímá nejen ekonomy, ale i řadové občany. I proto žžije toto téma na předních stránkách novin a časopisů. Autoři takových příspěvků však většinou zůstávají jen na povrchu věci, všímají si dopadů na žživot lidí, přinášejí útržžky názorů odborníků, ale s uceleným, dobře vyargumentovaným pohledem na problém se lze setkat spíše výjimečně. Tento nedostatek jsem pociťoval osobně i já, a tak jsem se začal o ekonomické problémy více zajímat.

V příspěvku, jehož obsah vyplývá užž z jeho názvu - „Úvahy o vývoji ekonomiky na základě historických dat o USA“, jsem se snažžil seznámit čtenáře s historickým, více nežž stoletým vývojem burzovního indexu DJI a ceny zlata. Ukázalo se, žže je zcela nezbytné zahrnout do úvah o vývoji ekonomiky i problematiku inflace. Pro připomenutí se vraťme ke dvěma obrázkům - grafům, které popisují vývoj indexu DJI a vývoj cen zlata. V obou případech jde o hodnoty očištěné od inflace, tedy vyjádřené v dolarech z určitého konkrétního roku.

Připomínám, žže jsem zvolil logaritmické měřítko, které má tu vlastnost, žže „vertikální“ posun o určitou vzdálenost znamená všude násobení určitým činitelem, tedy např. vzdálenost mezi hladinami 100 a 200 je stejná jako vzdálenost mezi hladinami 200 a 400, nebo hladinami 500 a 1000. Zároveň platí, žže exponenciálně narůstající (klesající) proces se v tomto měřítku jeví jako rostoucí (klesající) přímka. Z takového pohledu je pak patrné, žže index DJI se dlouhodobě chová jako exponenciálně narůstající proces. Minule jsme se zmínili i o vytvoření Federálního rezervního systému v USA v roce 1913 a všimli si skutečnosti, žže po jeho zavedení vzrostla velikost odchylek skutečného průběhu indexu DJI od ideálního exponenciálního průběhu.

Zajímavý je i pohled na vývoj ceny unce zlata:

Očištění vývoje ceny zlata od inflace bylo pro mne osobně velkým překvapením. Myslel jsem si původně, žže odpoutání peněz od zlatého standardu - nejprve vnitrostátně a posléze i mezinárodně - vedlo ke značnému jednosměrnému pohybu reálných cen zlata. Omyl: ukázalo se, žže cena zlata je dlouhodobě stabilní. Odchylky jsou však značné - po doby delší než 10 let se můžže aktuální cena odchýlit nahoru či dolů až o faktor 2,5.

Tyto úvahy mne přivedly k závěru, žže z dlouhodobého hlediska má smysl zabývat se vývojem cen - a tedy i cenově orientovaných burzovních indexů -, vyjádřených ve zlatých jednotkách, v uncích.

Shodou okolností jsem při hledání ekonomických údajů narazil na následující graf z roku 2006, jehož autorem je John Rock, starší technický analytik a ředitel newyorské investiční společnosti Natixis Bleichroeder.

Tenká tmavě modrá čára znázorňuje vývoj poměru indexu DJI ku ceně zlata, tedy vlastně o vývoj hodnoty indexu DJI vyjádřeného v uncích zlata, červená hladší čára pak představuje vើený průměr. John Rock si všímá toho, žže vůči dlouhodobého průměru 9,5 se hodnoty poměru DJI/zlato se pohybují tak, žže zdola tento průměr v čase překonávají a posléze relativně prudce padají. Tyto pády jsou vyznačeny světleji modrými tučnými úsečkami ohraničenými kolečky. První dvě taková období trvala 14 let (1928–1942 a 1965–1979).

Třetí takové období začalo podle Rocka v roce 1999 a trvalo i v roce vytvoření grafu, tedy v roce 2006. Rock tehdy očekával, žže pokles potrvá ažž zhruba do roku 2013, až DJI spadne či cena zlata naroste tak, žže poměr indexu DJI ku ceně unce zlata budou řádově jednotky. V době současné finanční krize John Rock na své představě nic nezměnil, v článku „Zlatá příležžitost“ („Golden Opportunity“) z 13. října 2008 svůj pohled na vývoj zopakoval.

Nechme však investičního brokera snít si o výhodné investiční příležžitosti a raději si obrázek vývoje zopakujme s přidáním jak nových dat, tak dat jdoucích v minulosti až do roku 1885. A jako dosud zobrazíme vývoj indexu DJI, vyjádřeného v uncích zlata, s využžitím logaritmického měřítka.

V tomto (přirozenějším) zobrazení můžžeme s klidem potvrdit pouze Rockovo konstatování o existenci dvou ucelených propadů DJI a o dalším, právě probíhajícím propadu (tři červené šipky). Přiřadit oběma minulým poklesům dobu trvání 14 let bych si rozhodně nedovolil, ani bych s klidným srdcem nehovořil o nějaké průměrné hodnotě. Zato lze nepochybně konstatovat, žže oproti propadům jsou předcházející nárůsty poměru DJI/zlato pomalejší.

Hlavní problém pro interpretaci obrázku však představuje období před rokem 1920, to z Rockova obrázku nebylo vidět, ostatně jeho údaje začínají o 10 let později. Dobré proložžení dat z období do roku 1920 zelenou křivkou naznačuje exponenciální charakter celého procesu. Jenomžže co potom? Obrovské rozkolísání průběhu se evidentně odehrává kolem jiné křivky - spojení vrcholů maximálních výchylek zelenými čárkovanými čarami naznačuje, jako kdyby se hodnota poměru DJI/zlato téměř neměnila. Jako kdyby se skutečná hodnota kapitálu, spojeného s příslušnými akciovými společnostmi, zastavovala. Pokud mají zelené čáry hlubší význam, čekal by nás tentokrát do třetice podstatně horší propad indexu. Takžže co s tím?

Zkusme se podívat na vývoj indexu DJI ve zlatých uncích Marxovýma očima. Představme si s ním pro tuto chvíli, žže reálná míra zisku opravdu klesá, tedy žže kapitál spojený s akciovými společnostmi směřuje k saturaci. Pro exponenciální růst procesu, který jde s narůstajícím časem do saturace, se často použžívá Gompertzova funkce [y=f(x)=a*exp(b*exp(c*t)), kde a, b, c jsou parametry a t je čas]. Hodí se na případy růstu populace v omezeném prostoru, kdy růst bývá zpočátku exponenciální a který se pak zpomaluje, když se blížží k limitě dané omezenými zdroji. Gompertzova křivka tak dobře popisuje růst nádorů nebo počet mobilních telefonů ve společnosti.

Pokus o optimální proložžení historických bodů zelenou Gompertzovou křivkou vede k následujícímu obrázku:

Uvedený proklad odpovídá následujícím parametrům: a=31,64 b=-1,363*109 c=-0,01057, přičemžž se čas měří kalendářními roky.

Vysvětlení historických dat Gompertzovou křivkou má svou logiku i pro výchylky - počáteční pomalé vychylování k větším hodnotám poměru DJI/zlato je následováno prudkými poklesy. Hypoteticky předpokládejme, žže tyto pomalu postupující kladné výchylky jsou výsledkem činnosti („regulace“) centrální banky. Té se daří dovést poměr DJI/zlato (rozuměj kapitál společností) až na zhruba 2,5 násobek „přirozené“ hodnoty vyjádřené ve zlatě, kdy užž však její další schopnost trend udržžovat z nějakého důvodu (mně neznámého) selhává a systém se kmitem vrací k hodnotám podstatně nižžším.

Dnešní situace je pak z hlediska našeho modelu následující: hodnota indexu DJI/zlato 15,8 v roce 2007 je blízká „přirozené“ hodnotě odhadnuté na 13,7 (limitní hodnota poměru je jižž zmíněných 31,6). Pokud se celosvětově najde regulační recept, mohl by zabránit nežžádoucímu, velkému devastujícímu překmitu. V horizontu 2-3 let by se mohl propad poměru DJI/zlato zastavit někde mezi hodnotami 8-9. To bych považžoval s ohledem na historická data za úspěch, téměř za vítězství ducha nad hmotou.

Milan Neubert, 15. 11. 2008[Akt. známka (jako ve škole): 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Milan Neubert | Počet komentářů: 76 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. až 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bližší informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Došlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle všech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více než 200 těchto pseudokomentářů, které mažeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ž a š?
V uplynulých dnech došlo k technické závadě, v jejímž důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z většiny komentářů) ztratila všechna písmena "ž" a "š" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Olšanech
Jako každoročně, i letos položila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru pražské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na olšanském hřbitově. Při té přiležitosti jsme pietně vzpomněli i padlých dalších armád (včetně československé), kteří jsou na Olšanech uloženi.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani žádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Ještě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvažující lidsky.
1484 (1484 hl.)
Ať se každý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýšit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9751


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaše komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír Šmeral - Mučedník ztracených a vysněných příležitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkušební kámen, na němž se dokáže, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohužel se v něm dopustil dehonestujícího přešlapu, když prohlásil, že Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane Šlemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, že již těším na shromáždění, jako posledně na Václaváku. Doufám, že nebude chybět pán Šafr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naši zemi, již dosáhli hranic dalšího materiálního pokroku a jeho další zvyšování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.