SDS o eurovolbách,
        o Evropské unii a České republice,
        o sobě a
        o Straně evropské levice

Dobrý den, milí voliči!

Vítáme Vás na našich internetových stránkách. Jsme potěšeni, že jste otevřeli právě volební okénko. Nabízíme Vám rozhovor o eurovolbách, o Evropské unii (dále jen EU) a o začleňování ČR do jejích struktur, o naší straně a její vizi evropské integrace a o novém fenoménu evropské politiky - o Straně evropské levice (dále jen SEL).

Rozhovor o předvolebních tématech jsme rozdělili do šesti bloků:
  1. jaké jsou zvláštnosti voleb do parlamentu EU a proč se naše strana rozhodla zúčastnit se jich samostatně

  2. k jakým závěrům jsme dospěli po vyhodnocení české eurodiskuse o mýtech a skutečnostech integrující se Evropy

  3. jaká je naše vize integrované Evropy a dalšího rozvoje EU

  4. jak bude probíhat začleňování ČR do struktur EU a jak přistupovat k problémům, se kterými se při tom střetneme

  5. proč jsou obavy z rozplynutí levice v EU zcela zbytečné a co se musí udělat pro rozšíření a prohloubení sociální dimenze EU

  6. proč je dobré jít k volbám a proč volit právě naší stranu - SDS

Přátelé, tak tedy pojďme na to. Podejte nám ruku a pusťme se do přátelské debaty.

(seriál postupně vzniká, přijďte k nám zase příště...)

 

Obsah (postupně narůstající):

1.1. Jaké jsou zvláštnosti voleb do parlamentu EU

1.3. Proč je dobré být v EU, i když členství přináší mnoho komplikací

1.5. Struktura Evropské unie a mechanismy jejího fungování

1.6. Poslání a běžné úkoly poslanců EP

1.7. Jaké politické strany působí v EP

1.7.a Jak se orientovat mezi frakcemi EP?

1.8. Spolupráce parlamentů

1.10. Proč se SDS rozhodla zúčastnit eurovoleb samostatně

 

2.1. Naše závěry z eurodiskuse po česku

2.2. Evropská unie není jen negativním projevem „globalizace“

 

3.1. Naše vize integrované Evropy

3.2. Evropa, národní státy a ekonomika

3.3. Proměny Evropy a EU

3.6. EU mezi Amerikou a Euroasií

 

4.5. Význam a zvláštnosti regionální politiky EU

4.6. Přehled současných regionů EU

4.7. ČR a euroregiony

4.10. Česko-rakouské vztahy

4.12. Přežije Visegrádská skupina států velký třesk v Evropě?

4.13. Jak mohou čeští poslanci EP hájit a prosazovat české národní zájmy v EU

 

5.1. Obavy z rozplynutí levice v EU jsou zcela zbytečné

5.2. Situace na levici v EU

5.3. Zrod nového levicového subjektu v Evropě

5.4. Co chce SDS prosazovat v EP

5.12. Životní prostředí potřebuje novou koncepci - integrovanou regeneraci a prevenci

5.14. Konečně odstranit zjevné a skryté formy diskriminace žen

5.15. Pohled na problematiku regionů

 

6.1. Proč je dobré jít k volbám a proč volit právě SDS

6.4. Čím se SDS liší od ostatních subjektů na české politické scéně