Manifest demokratického socialismu

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Dokumenty SDS, Zdroj: materiál SDS, Vydáno dne: 22. 11. 2003

Přijato jako programový dokument SDS 3. zasedáním VII. sjezdu SDS 22. listopadu 2003 spolu s Programem SDS.

Obsah:

Úvod

1. Kdo jsou a o co usilují demokratičtí socialisté

 1. Jsme součástí historického zápasu a internacionálního hnutí za nový svět
 2. Díváme se kupředu
 3. Vyrůstáme z bohatých kořenů
 4. Čím se lišíme
 5. Demokratickou diskusi vedeme proti extrémům a dogmatům
 6. Vyznáváme socialistickou etiku
 7. Stojíme před nutností vytvořit socialistickou stranu nového typu

2. Základní stavební kameny naší vize alternativy

 1. Stát, občan a vlastnictví
 2. Globalizace a sociální hnutí
 3. Kapitál a demokracie.
 4. Komunisté a sociální demokraté.

3. Strategické rozhodování demokratického socialismu

 1. určení teoretických a praktických přístupů
 2. určení hlavního protivníka
 3. určení nejslabšího článku protivníka
 4. určení hlavní hybné síly
 5. určení vlastního nejslabšího článku
 6. určení bezprostředních spojenců
 7. určení politických cílů
 8. určení vztahu k vlastnickým formám
 9. určení charakteru sebe sama

4. Chceme jiný svět

 1. Základní systémové vady kapitalismu jsou nereformovatelné
 2. Nutnost rehabilitovat socialismus

Poznámky pod čarou