logo SDS
Dnešní datum: 03. 10. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 17
Prům. 8.5
21 denni
Max. 330
Prům. 239.7

Nyní si čte web : 54 uživ.

11. Nezařazeno - tisk

* Úspěch levice na regionální konferenci WASG v Berlíně

Vydáno dne 16. 12. 2005 (6242 přečtení)

Delegáti proti sociálním škrtům zemské vlády
Německo 1.12.2005 - Bude WASG (Volební alternativa za práci a spravedlnost) kandidovat v září 2006 v Berlíně samostatně? Na to se v posledních týdnech soustředila debata v rámci WASG na celonárodní úrovni.

Od úspěchu Levicové strany (přejmenovaná PDS - Strana demokratického socialismu) v nedávných volbách do Bundestagu (německý parlament) se zvýšil tlak ze strany vedení obou organizací na rychlé sloučení. Pro volby otevřela Levicová strana své kandidátky členům nově zformované WASG, získala 8,7% hlasů a má nyní 54 poslanců. Když ale WASG minulý rok vznikla, odsouhlasila si, že se nebude účastnit na žádné koalici nebo vládě, která provádí sociální škrty a privatizuje.

Opozice proti sloučení s Levicovou stranou/PDS je obzvlášť silná v berlínské WASG. Důvodem je fakt, že berlínskou koaliční vládu s SPD (sociální demokracie) tvoří právě Levicová strana/PDS. SPD je stranou „Agendy 2010“, tedy programu masivních škrtů, který od roku 2003 začala uplatňovat tehdejší Schröderova vláda a který se setkal s obrovským odporem pracující třídy. V Berlíně je „rudo-rudá“ koalice nerozdílně odpovědná za podrývání celostátních kolektivních smluv ve veřejném sektoru, za škrty a privatizaci. V některých případech zašla tato koalice ve svých útocích ještě dál než Schröderova vláda. Levicová strana/PDS dala najevo, že je připravena pokračovat v zemské koalici i po volbách v roce 2006. V důsledku její politiky v posledních letech část členů stranu opustila a vstoupila do WASG.

Berlínští členové Sozialistische Alternative (SAV – německá sekce Výboru pro dělnickou internacionálu) trvají na tom, že v takovém případě musí WASG kandidovat nezávisle na Levicové straně/PDS. SAV spolupracuje s dalšími silami ve WASG, které s ní sdílejí tento postoj.

Berlínská regionální konference WASG

Naprostá většina ze 157 delegátů, kteří se zúčastnili v posledním listopadovém týdnu berlínské regionální konference, vyjadřovala silnou kritiku společné kandidátky s Levicovou stranou/PDS pro zdejší volby v roce 2006. Pokud tato strana zásadně nezmění svůj program sociálních škrtů, většina delegátů jasně chce, aby WASG kandidovala nezávisle.

Konference WASG byla velkým úspěchem pro všechny ty v Berlíně i celonárodně, kteří chtějí vybudovat bojovnou sílu proti neoliberalismu.

V úvodu konference, aby se pokusil předejít nezávislé kandidátce WASG, prohlásil jeden ze zakládajících členů WASG a člen národního vedení Klaus Ernst, že „jedině jednota levice může zastavit sociální škrty“. Myslel tím škrty, které chystá centrální velká koalice konzervativní CDU a SPD, ale pokoušel se své tvrzení rozšířit i na Berlín. Zároveň varoval před tím, aby WASG kandidovala příští rok v regionálních volbách samostatně.

„Musíme stavět na našem úspěchu z voleb do Bundestagu a nesedět nad hrncem s polévkou, třást hlavou a čekat, až do ní spadne vlas,“ řekl Klaus Ernst.

Mnoho delegátů ale vyvodilo z politiky mzdových a sociálních škrtů berlínského senátu jiné závěry. Zaměstnancům známé fakultní nemocnice Charité hrozí možné škrty na mzdové výdaje v celkové výši 30 miliónů eur. Pokud na ně nepřistoupí, budou padat výpovědi. „Tomu říkám vydírání,“ prohlásil Carsten Becker, předseda odborové organizace ver.di v nemocnici Charité.

Odmítnutí politiky Levicové strany/PDS v berlínské vládě

Ačkoliv Klaus Ernst nepřímo pohrozil „opatřeními” národní exekutivy WASG, velká většina delegátů berlínské konference odmítla tzv. „dohodu o spolupráci“ s Levicovou stranou/PDS.

„Dohoda o spolupráci” je přichystaná ke schválení příštím celostátním sjezdem Levicové strany/PDS 10 - 11. prosince a má zajistit, aby Levicová strana a PDS nekandidovaly proti sobě v nadcházejících volbách.

O tom, zda má berlínská WASG kandidovat nezávisle, se rozhodne na příští regionální konferenci poté, co proběhne hlasování mezi členy. Dvě třetiny delegátů odhlasovaly tento návrh.

Před touto konferencí proběhnou veřejné schůze se zástupci z různých pracovišť, odborů a sociálních hnutí, aby prodebatovali škrtovou politiku současného berlínského senátu s většinou PDS a SPD a možné alternativy.

„Nejsme to my, kdo se musí změnit, ale PDS“, řekl Rouzbeh Taheri, pokladník regionálního výboru WASG.

Národní výbor WASG a menšina berlínského výboru prosazují, aby se rozhodnutí odložilo až po celostátní konferenci WASG a zemských volbách v Bádensku-Würtembersku a Porýní-Falcku v březnu.

Většina ale byla pro rozhodování zdola. Poukazovala také na to, že rozhodnutí kandidovat samostatně proti neoliberální politice není „překážkou“ pro volební kampaně v obou zmíněných zemích, je jí politika PDS v zemských vládách v Berlíně a Meklenbursku-Pomořansku.

Vládnout za každou cenu

Delegáti, kteří byli proti tomuto rozhodnutí, většinou zároveň byli pro sloučení WASG a Levicové strany/PDS na celostátní úrovni. K čemu by to pravděpodobně vedlo? V Berlíně obhajují PDS a SPD svou vládní politiku tím, že dosáhli „konsolidace rozpočtu“, ovšem za cenu privatizace a sociálních škrtů. V případě sloučení WASG - Levicová strana by odpovědnost za tuto politiku padla také na WASG, který by se nejspíš stal součástí zemské vládní koalice, která by v sociálních škrtech pokračovala. Většina delegátů WASG to nepovažuje za výjimečný případ, ale za špatný příklad.

Národní výbor WASG se pokusil na berlínské konferenci dosáhnout kompromisu tím, že by byl vznesen požadavek na Levicovou stranu/PDS, aby se do voleb zdržela prohlášení o možné koalici s SPD. To ale většině delegátů nestačilo. „Pokud senátor PDS Thomas Fierl nehodlá udělat čelem vzad v otázce mzdových úspor a propouštění v Charité, všechny řeči o tom, že nebude koalice s SPD, jsou jen prázdné fráze,“ řekl Carsten Becker.

Organizovat odpor

Designovaný předseda Levicové strany/PDS Klaus Lederer chtěl, aby se politice Levicové strany říkalo politika „sociálních reforem“, čímž chtěl zamaskovat její skutečný charakter. Ale ti řečníci, kteří připomínali konferenci jeden z principů WASG při jejím založení - opozice proti škrtům na místní, zemské i celostátní úrovni - se většinou setkali s potleskem. Členové SAV a další tvrdili, že hlavní úlohou WASG je shromáždit ty, na které sociální škrty dopadají a kteří se organizují k odporu proti těmto útokům. Lucy Redlerová, představitelka SAV, vysvětlila: „Kandidovat ve volbách je k ničemu, pokud se nám nepodaří změnit poměr sil ve společnosti.“

Vůli většiny udržet WASG jako stranu, která odmítá sociální škrty, potvrdily výsledky voleb do nového regionálního výboru. Zvoleni byli zejména ti, kteří byli pro nezávislou kandidátku WASG, pokud Levicová strana/PDS zásadně nezmění svůj kurs. Mezi nimi z SAV Lucy Redlerová, která se zároveň stala členkou užšího regionálního vedení, a Hakan Dogany.

Jak dál

Regionální konference se rozhodla zahájit kampaň proti privatizaci veřejných služeb. Dosud WASG požadovala, aby Berlínský senát vykoupil zpět berlínské vodárny. Za potlesku přítomných vysvětlil Daniel Behruzi (SAV), že vykoupit vodárny za 2 miliardy eur by byl fakticky dárek pro RWE and Veolio (soukromé společnosti, které koupily bývalou zemskou vodárenskou), s čímž nemůžeme souhlasit.

To platí zejména poté, co vyšlo na povrch, že RWE minulý rok dosáhla zisku 1,6 mld. eur. Požadavek se proto změnil z „výkupu“ na „znovu-převzetí“.

Ačkoliv zůstala otázka odškodnění soukromých společností otevřená, je to krok správným směrem a znamená začátek debaty o tom, jak v těchto důležitých věcech postupovat. Znamená to, že nadnárodní společnosti by neměly dostávat automaticky odškodnění za to, co před tím zprivatizovaly.

WASG může hrát v nadcházejících střetech důležitou roli. Pravděpodobně dojde k dalším stávkám zaměstnanců nemocnice Charité, na jejichž základě dojde k ustavení akčního výboru, jehož součástí bude WASG. Jestliže Klaus Ernst řekl, že bude podporovat nemocniční zaměstnance v jejich sporu, celostátní představitelé WASG by se měli zapojit do solidární kampaně. Členové SAV ve WASG budou pokračovat v maximálním nasazení směřujícím k vybudování WASG jako aktivní a bojovné síly proti sociálním škrtům a nezaměstnanosti.

David Matrai, WASG a Sozialistische Alternative (německá sekce Výboru pro dělnickou internacionálu)

Přeloženo pro Socialistickou alternativu Budoucnost, 15. 12. 2005


Související články:
(EU - země: Německo)

Za Lotharem Bisky (14.08.2013)
Informace z Německa (28.05.2010)
Další úspěch německé Levice (10.05.2010)
Volby v Německu - úspěch LEVICE, ale vítězství pravice? (27.09.2009)
Nepodstatné volby v Německu (07.09.2009)
Úspěch německé LEVICE (02.09.2009)
Lafontainismus (15.07.2009)
The Missing Split in the German Left Party (15.07.2009)
Levice: rozkol, který se nekonal (15.07.2009)
Aktuálně: Bisky a Lafontaine znovu předsedy německé LEVICE (24.05.2008)
Tato sociální demokracie je už jen slupka (26.02.2008)
Za útoky na levici jsou také její vlastní selhání (18.02.2008)
K zemským volbám v německých Brémách (14.05.2007)
Jakou levici potřebujeme (06.02.2006)
Müntefering kritizuje ukecané soudruhy (05.11.2005)
Velká koalice pod vedením Angely Merkelové brání změně politiky (12.10.2005)
Zveřejněny konečné výsledky voleb v Německu (08.10.2005)
Německé volby 2005 - mnoho povyku pro nic? (05.10.2005)
Příští vláda? Stále není nic jisté (05.10.2005)
Poselství německých voleb (19.09.2005)
„Jde jen o něj“ (11.09.2005)
Levicová strana táhne do boje proti „koalici všech stran“ (01.09.2005)
Marnotratný levičák a sjezd Levicové strany (28.08.2005)
Lafontaine se cítí být dědicem Brandta (11.08.2005)
Wowereit trvá na rudo-rudé vizi (07.08.2005)
Německá PDS si změnila jméno na Levicovou stranu (18.07.2005)
PDS se přejmenovala na Levicovou stranu (17.07.2005)
Levicový blok si dále polepšuje (16.07.2005)
Členové WASG hlasují pro blok s PDS (15.07.2005)
PDS Sasko se přejmenovala na „Levicovou stranu“ (11.07.2005)
Rozhovor s Katjou Kipping (PDS) (05.07.2005)
Schröderova vláda nezískala důvěru, cesta k volbám otevřena (01.07.2005)
Do SPD se vrátila dialektika (29.06.2005)
Německá radikální levice před volbami (26.06.2005)
Lafontaine doufá, Gysi se obává (19.06.2005)
Lothar Bisky a Klaus Ernst vyhlašují: (16.06.2005)
PDS spolu s Lafontainem (13.06.2005)
Trauma USPD (02.06.2005)
Problematický vztah (01.06.2005)
Bisky: Před námi je "osudová volba" (29.05.2005)
K debatě o levicovém volebním bloku (29.05.2005)
PDS se radí o spolupráci s WASG (28.05.2005)
Náhoda, nutnost nebo prostě jen historická šance pro levici? (25.05.2005)
Schröderův kritik Lafontaine odchází na protest z SPD (24.05.2005)
V Německu padla bašta SPD (23.05.2005)
Německo se rozhodlo pro „Den osvobození“, rány ale mokvají (27.04.2005)
Odpadlíci od SPD a PDS se rozhodli založit stranu (24.11.2004)
PDS zahájila v Postupimi svůj 9. sjezd strany (02.11.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: SAB

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1774 (1774 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1355 (1355 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1387 (1387 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
893 (893 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1522 (1522 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1322 (1322 hl.)
Prohnilý humanismus !!
898 (898 hl.)

Celkem hlasovalo: 9151


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.