logo SDS
Dnešní datum: 25. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 18
Prům. 9.3
21 denni
Max. 330
Prům. 217.3

Nyní si čte web : 125 uživ.

* Otevřená Pandořina skříňka státního rozpočtu

Vydáno dne 24. 10. 2007 (7502 přečtení)

Politická opozice odmítá návrh státního rozpočtu na příští rok především proto, že vychází z reformy veřejných financí. Obavy občanů sílí, neshoda vlády a zaměstnavatelů na tripartitě s odbory odráží sociální napětí, které se s pravicovým experimentem šíří. KSČM také na říjnové schůzi Poslanecké sněmovny jednoznačně tento návrh odmítla.

Návrh rozpočtu vyvolává ale kritickou odezvu i z řad ekonomických odborníků. S návrhem státního rozpočtu se tak doslova otevřela Pandořina skříňka plná různých neřešených problémů současné společnosti. Hlasováním ve sněmovně se odkrylo víko skříňky a do světa se mohou rozletět různé Trampoty a Svízele, které nebude jednoduché dostat zpět, aby lidem neškodily.

Umíme pojmenovat makroekonomická východiska?

V návrhu státního rozpočtu je koncentrovaně vyjádřen vztah vlády k hospodářské politice země. Ministerstvo financí ČR se při zpracování makroekonomického východiska opíralo o konsenzuální předpovědi renomovaných institucí. Způsob, jakým to učinilo, vede k celé řadě pochybností.

Ministerstvo ve zprávě k návrhu např. píše o trendu robustního růstu HDP, který je nad svou tzv. potenciální úrovní. Méně už vyzvedává fakt, že oproti kulminačnímu bodu v roce 2005, kdy byl dosažen růst HDP 6,5%, má tempo růstu u nás klesnout na pouhých 5%.

Pro otevřenou ekonomiku, jakou je ČR, může mít vliv zpomalení růstu v okolních zemích, které tvoří naše hlavní obchodní partnery. V zemích eurozóny se očekává pokles na 2,4% HDP, z toho v Německu na 2,9%. Podle poslední prognózy Mezinárodního měnového fondu dosáhne růst ekonomiky USA jen 1,9%, přičemž světová ekonomika poroste v roce 2008 o 4,8% (z toho v Číně o 10% a v Rusku o 8%).

Na český HDP bude mít vliv zpomalení finální spotřeby domácností (predikce uvádí 4,8%), a pravděpodobný další růst úrokové míry. Nepříjemným faktem je, že ve struktuře HDP roste ukazatel tvorby zásob. Z teorie hospodářské politiky je známý tzv. magický čtyřúhelník. Ten vyjadřuje problém jak řešit ekonomickými nástroji současně cenovou stabilitu, zaměstnanost, hospodářský růst a vyrovnanost platební bilance. Omezování veřejných financí a růst úroků sice sníží inflační nebezpečí, ale omezí hospodářský růst a následně i zaměstnanost, a může vést i k nerovnováze v platební bilanci.

Pokud jde o míru inflace ČR, pracuje odhad ČNB na rok 2008 s horní mezí 4%, některé komerční banky uvádějí odhad až 4,5%. Bude tu v rozsahu 1-2 procentních bodů působit zvýšení nepřímých daní. Nezávisle na tom ale ovlivní cenu energií politika gigantů, jako jsou ČEZ a RGW. Na růst ceny bydlení zase působí naplňování litery zákona o nájemném. Výrazně už nyní začínají růst i ceny potravin. Dlouhodobý vliv má mít větší používání biopaliv, ale působí i situace na trhu se zemědělskými produkty, zejm. neúroda pšenice, další vybíjení základního stáda a také politika prodejních řetězců.

Tento inflační vývoj znamená sociální ohrožení širokých skupin obyvatel, ale také to, že ve vztahu k tzv. maastrichtským kritériím konvergence je pravděpodobné, že v příští roce nesplní ČR ani to inflační. Tedy, že ČR během tohoto roku neudrží míru inflace v hodnotě maximálně o 1,5 procentního bodu vyšší, než činí inflace ve třech státech dosahujících v oblasti cenové stability nejlepší výsledek.

ČNB odhaduje, že inflace nabídkového typu se udrží v přijatelných mezích tržní konkurencí. Ale varuje před poptávkovou inflací, kterou dosud nepovažovala za nebezpečnou. Ministerstvo financí odhaduje nominální růst mezd 7%, ČNB uvádí jako kritickou hodnotu 8%. Když se podíváme na reálnou kupní sílu obyvatelstva, vypadá hrozba poptávkového tlaku na ceny jinak. Mzdy v ČR sice dosáhly v průměru 21 tisíc Kč, ale medián (střední hodnota) je jen 18 tisíc Kč a problém vyjít s příjmem má 58% domácností.

Ve veřejné sféře se přímo počítá s restrikcí výdajů na příjmy. Navržený růst prostředků na platy jen 1,5% znamená při růstu cen reálný pokles. Samozřejmě to mohou ovlivnit počty zaměstnanců, na něž jsou tyto prostředky rozdělovány. Vláda slíbila, že ve veřejné sféře uspoří do roku 2010 na 40 tisíc zaměstnanců. Realita je ale taková, že v roce 2008 je plánován úbytek pouze 0,9% (362 lidí přímo v centrálních institucích a asi 1000 v příspěvkových organizacích), což nepřinese nárůst platů ani tři procenta. Přitom víme, že už dnes jsou rozdělovány peníze na mrtvé duše v rozsahu asi 13 tisíc.

Citlivý je problém platů v regionálním školství. Plat je zde pod průměrem ČR (jen 19 tisíc Kč měsíčně), mrtvé duše zde prakticky nemají. A perspektiva volby mezi nízkým platem a výrazným propouštěním žene učitele do protestů. Za této situace je pochopitelným požadavkem ČMKOS zvýšení prostředků na platy ve veřejné sféře ne o 1,5%, ale o 7%. Podkladem pro takové rozhodnutí jsou alternativní ekonomické propočty, které vyvrátí inflační nebezpečí takového kroku.

Je šance na konsolidaci veřejných financí?

Ke klíčovým cílům fiskální politiky vlády patří stabilizace veřejných financí. Reálná čísla ukazují, že nelze vlády jednoduše dělit na pravicové šetřílky a levicové hýřily. Nerovnováhy ve veřejných financích vykazují spíš kolísavý trend. Potvrzuje se, že jedna věc jsou politické sliby různým sociálním a ekonomickým skupinám, druhá věc je autonomie chodu určitých oblastí veřejné sféry, kde lze platby maximálně odložit, ale ne zrušit. V roce 2005 se ČR dostala ve vztahu k EU do režimu nadměrného schodku , obdobně to bude za rok 2007. Naopak se deficit podařilo stlačit pod 3% v roce 2006 (v metodice ESA95 se projevil vliv omezení čerpání rezervních fondů a zlepšení salda fondů sociálního pojištění).

Počátkem 90. let byly nižší deficity státních rozpočtů, protože se privatizovalo ostošest. Rostly tzv. transformační dluhy, ale ČSSD to po roce 1998 řešit nedokázala, i když zvýšila vládní výdaje, a tedy i vykazované deficity. Je vládní návrh na rok 2008 začátkem nového trendu? Zjevně nikoliv. Ono zlomit určité trendy není jednoduché. Např. vládní dluh roste dlouhodobě rychleji než HDP, vlastně nejrychleji ve střední Evropě. Nyní se očekává jeho nárůst asi o 10% ročně a na dluhovou službu padne dvě třetiny deficitu. Celé to mohou ovlivnit neplánované arbitráže a propadnutí některých státních záruk (těch je za více než 200 mld. Kč).

Haló noviny, 24. 10. 2007, Jiří Dolejš


Související články:
(ČR - neoliberální reforma)

Parlamentní demokracie a odbory (29.04.2012)
Sobotní pražská demonstrace byla školou demokracie (22.04.2012)
Stanovisko CV SDS k návrhům ministra školství, mládeže a tělovýchovy Dobeše (06.02.2012)
SPaS vás zve na Staroměstské náměstí (08.11.2011)
Zúčtujem spolu (23.10.2011)
Zbavme se této vlády! (19.10.2011)
Řekněte své NE politice proti zájmům lidí! (18.10.2011)
Je třeba spojit se do jednoho silného proudu (01.10.2011)
Festival za demisi vlády v Praze 21. září (14.09.2011)
Ustavující akt Spojenectví Práce a Solidarity (11.07.2011)
Co dělat teď a co potom ? (22.06.2011)
Pouze na první pohled (20.06.2011)
Prohlášení Spojenectví práce a solidarity (SPaS) k postupu vlády vůči odborářské stávce (12.06.2011)
Stačil jeden rok?! (11.06.2011)
Výzva SPaS k vaření vlády 25. května 2011 (24.05.2011)
Spojenectví práce a solidarity vyzývá občany k podpoře odborářské demonstrace 21. 5. (16.05.2011)
Vezmi dědka a bábu za ruku... (14.05.2011)
»Vařit vládu« budeme i 11. května (06.05.2011)
Uvaříme vládu! (05.05.2011)
Demonstrace 7. května 2011 (05.05.2011)
Akci »Uvařte vládu« zopakujeme (29.04.2011)
Vaření vlády - happening nebo politika? (28.04.2011)
Uvaříme vládu! (18.04.2011)
Natvrdlou vládu je třeba povařit (16.04.2011)
O důchodové reformě pohledem zdola (28.03.2011)
Solidarita, spravedlnost, důchody (10.06.2010)
Nebát se a nekrást? (20.04.2010)
Sjezd ODS aneb Talleyrand by si smlsnul (08.12.2008)
Privatizace veřejného sektoru útokem na střední třídu (13.10.2008)
Nejen o ČSSD a demokratickém socialismu (28.06.2008)
Do pytle! (18.03.2008)
Odbory vyhlásily kvůli reformám stávkovou pohotovost (03.03.2008)
... o to se vláda nestará (22.02.2008)
Jsme si rovni? (29.01.2008)
Rozpočty domácností čeká od ledna zemětřesení (14.10.2007)
Vládní reformní balík je útokem na sociální stát a vede k rozpadu české společnosti (06.08.2007)
Připravujeme generální stávku (06.08.2007)
Neúspěšná generální stávka by byla dvojnásobná prohra (01.08.2007)
Základem důchodové reformy by měl být celospolečenský konsensus (31.07.2007)
Čtení situace (12.07.2007)
Zeptali jsme se Čeňka Miloty (03.04.2007)
Vláda se dohodla na detailech daňové a sociální reformy (03.04.2007)
Politika frustrace (12.02.2006)
Hop na modrý špek (02.01.2006)
Důchodová reforma trochu jinak (22.04.2005)
Hartz po česku (20.01.2005)
Tušení nechutné budoucnosti (15.12.2004)
Stanovisko SDS k připravované reformě (06.09.2003)

Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 19 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Haló noviny

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1767 (1767 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1352 (1352 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1378 (1378 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1519 (1519 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1313 (1313 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9113


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.