logo SDS
Dnešní datum: 28. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 20
Prům. 9.9
21 denni
Max. 330
Prům. 231

Nyní si čte web : 42 uživ.

Okolní události naąima očima

* Nejen o ČSSD a demokratickém socialismu

Vydáno dne 28. 06. 2008 (6442 přečtení)

Rozhovor Haló novin s Milanem Neubertem, předsedou Strany demokratického socialismu (SDS)

Poplatky u lékaře, transformace nemocnic a pojišťoven, reforma veřejných financí, inflace, drahé potraviny... Jak by měla levice na tuhle smršť reagovat?

Tomu, co dnes prožíváme, říká SDS modré záplavové deště. Dravost, s jakou se kapitál vrhá na fond zdravotního pojištění nebo na zatím solidární důchodový systém, je úděsná. Tady zdaleka nejde jen o poplatky u lékaře, to jsou jen dvířka pomalu otevíraná hezky nalíčeným jezinkám.

Ptáte-li se jak z toho ven, je třeba si upřímně povědět, že žádná propracovaná a společensky přijatelná koncepce radikální levice zatím neexistuje, že jsme stále ve stadiu diskuse o možných alternativách budoucnosti. Řekl bych však, že určité nutné kroky se už před námi rýsují. Především je třeba lidem jasně říkat a do omrzení opakovat, že akciové společnosti jsou už ze zákona obchodní společnosti vytvářené za účelem zisku. Žádný kapitalistický investor nepůjde do nákupu jejich akcií, pokud mu neponesou dividendy alespoň na úrovni bankovních úrokových měr. A o to musí být jejich provoz dražší. Za druhé by bylo třeba z existujících hospodářských údajů ukázat, že vyšší efektivita velkých soukromých firem ve srovnání se státními je ničím nepodložený mýtus. Nemluvím teď o malých či středních podnicích, kde jsou jejich majitelé schopni sami v pracovním procesu své firmy monitorovat a řídit. Ale u velkých firem jsou to najatí manažeři, mnohdy novodobí kočovní nomádi, kteří si na sebe na dobu určitou pouze nasadí triko týmu, za který kopou. Za třetí je třeba povšimnout si toho, že v českých podmínkách jsou do státních podniků mnohdy jmenováni lidé ne proto, že jsou pro danou funkci nejlepší, ale protože ji dostanou jako politickou trafiku. Opakuje se tu nešvar z dob reálného socialismu, ovšem s tím vylepšením, že není dostatečně zajištěna ochrana státního nebo obecního majetku. Tohle nebezpečí je vážné, protože je to současně způsob, jak si kapitál kupuje českou politickou elitu. Za čtvrté je podle mne třeba vyhlásit skutečnou nehranou válku monopolům a oligopolům, protože jejich monopolní rentu musí zaplatit právě spotřebitel, o kterého nám jde. V odůvodněných případech si dokonce umím představit založení nových státních podniků, které budou produkovat vybrané produkty a prolomí tak možné existující monopolní strategie. Dokázal byste si představit třeba státní farmaceutickou firmu, která by produkovala generická léčiva?

Já ano, ale česká sociální demokracie by si asi netroufla na podobný krok...

Určitě bychom v diskusi nalezli více takových opatření, třeba daňových, která by mohla a měla být přijatelná i pro sociální demokracii, jejímž cílem je přece ještě stále demokratický socialismus, deklarovaný Socialistickou internacionálou. To bychom měli naší ČSSD neustále připomínat a tlačit ji k diskusi, jak si ho vlastně v českých a evropských podmínkách představuje. Úkolem dneška je akční spolupráce širší levice, založená na nějakém společném minimálním programu.

Mně se zdá, že ČSSD používá čím dál tvrdší rétoriku, jíž jen zakrývá čím dál vlažnější činy.

Rozpor mezi slovy a činy vedení sociální demokracie prokazatelně existuje, netroufnul bych si však rezolutně povědět, že by se neustále zvětšoval. Spíš bych hovořil o někdy zmatečném, jindy cíleném lavírování. Vedení ČSSD se podle mne velmi pragmaticky snaží udržet si co nejvyšší parlamentní preference. Tu politickými útoky na českou pravici, tu na KSČM, podle toho, na které straně jejich loď právě nabírá vodu. Vezměte si jen případ možné americké základny v ČR - za vlády ČSSD byly v roce 2004 započaty rozhovory s americkou stranou. SDS tehdy asi jako první politická strana proti takové servilitě české vlády protestovala a požadovali jsme okamžité odvolání podplukovníka Jandy z funkce a Washingtonu. Předseda tehdejší vlády Paroubek se později tvářil, jako by o tom snad ani nevěděl, a teprve když bylo jasné, že levicově smýšlející voliči jsou jednoznačně proti takové základně, orientace ČSSD se pomalu měnila.

Je ČSSD jiná ve svých přístupech, než evropské sociálnědemokratické strany?

Ne příliš. Evropské sociálnědemokratické strany přijaly strategii politické strany typu catch-all , tedy strany, která se snaží zachytit maximum voličů od leva do středu politického spektra. Sociálním demokratům bych dnes asi nejvíce vyčítal, že se jejich vedení podílí na udržování politiky divadla, že přistupuje na mediální hrátky, kdy se za paravánem malicherností odehrávají podstatné společenské změny.

Na druhou stranu je třeba povědět, že sociální demokracii je třeba jako celek považovat také za složku české levice. Podstatné je, jak se sebeidentifikují její voliči - a v tomto smyslu je překryv mezi voliči ČSSD a voliči KSČM, jako vlajkové lodi radikální levice, obrovský. Navíc vzhledem k tomu, že čeští Zelení se většinově rozhodli převzít štafetový kolík liberální pravice, nemá radikální levice pro obranu sociálního státu jiného strategického spojence než právě ČSSD.

Ve svém vystoupení na sjezdu KSČM v Hradci Králové jste použil pojem levicová hegemonie pro označení jednoho z cílů levice v naší zemi. Co ten pojem znamená?

Je třeba se stavět proti dosud převažujícímu neoliberálnímu paradigmatu, založeném na základní tezi o dokonalé ruce trhu bez přívlastků. Česká společnost už sice začíná postupně chápat, že ruka trhu je globálně chromá, ale problém spočívá v tom, že vlastní proces demontáže sociálního státu se dostal do fáze již téměř zlegalizované privatizace veřejných služeb. Nevím, jak velkou by měl dnes takový Marx radost z toho, že se tím naplňuje jeho předpověď, že tendencí kapitalismu je převod všech statků na zboží.

Radikálně levicové hnutí může být úspěšné jen tehdy, pokud důsledně hájí zájmy těch, kdož touží po společenské spravedlnosti a zároveň hovoří jejich jazykem a prožívá jejich současné radosti a problémy. Bylo by asi vážnou chybou, kdybychom jen hájili svou pravdu, svou představu o budoucí spravedlivé společnosti a chystali někde za rohem projekt přeměny nebo se výhradně snažili pouze odstraňovat ty nejtíživější sociální nespravedlnosti, jak dnes ve svých světlých chvilkách činí třeba ČSSD.

Komunistické hnutí vyrostlo historicky na kultuře dělnického hnutí, vycházelo z něj, a proto také slavilo z počátku takové úspěchy. Dnešní stav je neradostný - mezi kulturou radikálně levicového hnutí a kulturou lidí práce zeje propast, na které se podílejí jak zážitky z let reálného socialismu, tak současná neoliberální propaganda.

Žijeme jen jeden život, dnes si prožíváme své strasti a chceme je kompenzovat nějakými radostmi - úplně normální svět lidí práce. Je-li lidem odcizena práce, nesmí jim být odcizeno jejich potenciální hnutí. Připomenu tady jeden vtip z 80. let. Byla to odpověď na otázku, proč je Tatra 613 lidovým vozítkem. A odpověď zněla: protože se v ní lid vozí prostřednictvím svých volených zástupců. To je memento, na které nesmíme zapomenout.

Primárním úkolem radikální levice je podle mne tuto propast překonat. Nejde o to zbavit se určitých slov jako komunismus nebo socialismus, ale o to, abychom dosáhli věcného porozumění a stavu důvěry ve vyřčené slovo. Jde o to, abychom mluvili stejným jazykem, aby sdílená slova měla společný význam, abychom měli stejnou kulturu a na ní pak, jako na substrátu, mohli mít i společné ideje. A nutně potřebujeme, aby se na takto vznikajícím prostoru opět podílela aktivní levicová inteligence jako v první polovině 20. století. Taková je má představa o levicové kulturní hegemonii.

Haló noviny, 28. 6. 2008, otázky kladl Jan Stern


Související články:
(ČR - neoliberální reforma)

Parlamentní demokracie a odbory (29.04.2012)
Sobotní pražská demonstrace byla školou demokracie (22.04.2012)
Stanovisko CV SDS k návrhům ministra školství, mládeže a tělovýchovy Dobeše (06.02.2012)
SPaS vás zve na Staroměstské náměstí (08.11.2011)
Zúčtujem spolu (23.10.2011)
Zbavme se této vlády! (19.10.2011)
Řekněte své NE politice proti zájmům lidí! (18.10.2011)
Je třeba spojit se do jednoho silného proudu (01.10.2011)
Festival za demisi vlády v Praze 21. září (14.09.2011)
Ustavující akt Spojenectví Práce a Solidarity (11.07.2011)
Co dělat teď a co potom ? (22.06.2011)
Pouze na první pohled (20.06.2011)
Prohlášení Spojenectví práce a solidarity (SPaS) k postupu vlády vůči odborářské stávce (12.06.2011)
Stačil jeden rok?! (11.06.2011)
Výzva SPaS k vaření vlády 25. května 2011 (24.05.2011)
Spojenectví práce a solidarity vyzývá občany k podpoře odborářské demonstrace 21. 5. (16.05.2011)
Vezmi dědka a bábu za ruku... (14.05.2011)
»Vařit vládu« budeme i 11. května (06.05.2011)
Uvaříme vládu! (05.05.2011)
Demonstrace 7. května 2011 (05.05.2011)
Akci »Uvařte vládu« zopakujeme (29.04.2011)
Vaření vlády - happening nebo politika? (28.04.2011)
Uvaříme vládu! (18.04.2011)
Natvrdlou vládu je třeba povařit (16.04.2011)
O důchodové reformě pohledem zdola (28.03.2011)
Solidarita, spravedlnost, důchody (10.06.2010)
Nebát se a nekrást? (20.04.2010)
Sjezd ODS aneb Talleyrand by si smlsnul (08.12.2008)
Privatizace veřejného sektoru útokem na střední třídu (13.10.2008)
Do pytle! (18.03.2008)
Odbory vyhlásily kvůli reformám stávkovou pohotovost (03.03.2008)
... o to se vláda nestará (22.02.2008)
Jsme si rovni? (29.01.2008)
Otevřená Pandořina skříňka státního rozpočtu (24.10.2007)
Rozpočty domácností čeká od ledna zemětřesení (14.10.2007)
Vládní reformní balík je útokem na sociální stát a vede k rozpadu české společnosti (06.08.2007)
Připravujeme generální stávku (06.08.2007)
Neúspěšná generální stávka by byla dvojnásobná prohra (01.08.2007)
Základem důchodové reformy by měl být celospolečenský konsensus (31.07.2007)
Čtení situace (12.07.2007)
Zeptali jsme se Čeňka Miloty (03.04.2007)
Vláda se dohodla na detailech daňové a sociální reformy (03.04.2007)
Politika frustrace (12.02.2006)
Hop na modrý špek (02.01.2006)
Důchodová reforma trochu jinak (22.04.2005)
Hartz po česku (20.01.2005)
Tušení nechutné budoucnosti (15.12.2004)
Stanovisko SDS k připravované reformě (06.09.2003)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Milan Neubert | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Haló noviny

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1771 (1771 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1355 (1355 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1382 (1382 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
891 (891 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1521 (1521 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1316 (1316 hl.)
Prohnilý humanismus !!
896 (896 hl.)

Celkem hlasovalo: 9132


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.