logo SDS
Dnešní datum: 22. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 12
Prům. 8.5
21 denni
Max. 330
Prům. 211.8

Nyní si čte web : 23 uživ.

Okolní události naąima očima

* Solidarita, spravedlnost, důchody

Vydáno dne 10. 06. 2010 (6483 přečtení)

Diskuse o důchodovém systému konečně začala. Díky Ústavnímu soudu, kterému se povedlo „prodat“ problematiku veřejnosti. Najednou se o to začali všichni zajímat. Já toto vítám, protože bylo již načase.

Odkud ale začít tuto diskusi, cítím-li se levičákem? Je sice snadné postavit se na jednu stranu sporu. Ať již tím, že dosavadní systém nazvu nezbytnou solidaritou, bez které by společnost nemohla fungovat. Nebo z druhé strany je možné mluvit o velké nespravedlnosti. Obě takto pojaté vyhraněné varianty jsou ale nepravdivé. Zaběhnuté politické stereotypy říkají, že levice bude volat po solidaritě za každou cenu a pravice bude vytrvale poukazovat na nespravedlnost a neadekvátní nastavení příjmů z důchodů. Je ale možné vytvořit systém, který by byl solidární i spravedlivý? Nejsem si jist, ale přinejmenším bychom se o to měli snažit.Možná, že by v tomto úsilí mohlo pomoci několik otázek.
Je v důchodovém systému v protikladu princip solidarity s principem spravedlnosti, chcete-li zásluhovosti?  Do jisté míry ano. Ale zároveň musíme definovat, co je to solidarita. Je to pouhý transfer prostředků od lépe zajištěných k potřebným? A měl by se dít tento přesun s uvědomělým souhlasem  těch lépe zajištěných? A mají na to ti potřební nezadatelné právo? Žádná odpověd, která by se týkala pouze důchodového systému, nemůže být správná. Vždy má úzkou vazbu na situaci ve společnosti a na to, jak její jednotlivé součásti chápou a prosazují solidaritu a spravedlnost. Není například moc pravděpodobné, aby ve společnosti, která jednoznačně staví  na individualitě a starosti každého o sebe, byl fungující vysoce solidární a spíše rovnostářský důchodový systém. Je tedy nutno začít diskusi od priorit ve společnosti. A to vyžaduje pro určitou koncepci získávat občany. Nařizování, či protlačení jedné koncepce silou není cestou. Pouze vede ke zvýšení společenského napětí a na to doplatí ti slabší. Společensko-politická odpovědnost radikální levice je v tom, jak se zhostí své role v představení moderní koncepce rovnosti, volnosti a bratrství pro jednadvacáté stolení, kterou by  velká část společnosti považovala za správnou, spravedlivou a hodnou podpory. Tak totiž stojí zadání od jejích příznivců a třeba i voličů.  Je zbytečné zastavovat se u jednotlivostí a lamentovat například nad tím, že zástupce KSČM nebyl pozván do nedělního pořadu V. Moravce o důchodech. Podstatně důležitější je, že se bohužel zatím nepodařilo společnosti efektivně představit vlastní propracovanou a přitažlivou radikálně levicovou koncepci.  A to nestojí a nepadá s jednou účastí v jakémkoliv televizním programu. Tato koncepce má svoji váhu danou tím, jak ji ve společnosti prezentují různí lidé na různých úrovních a jak souzní s názory občanů. Povídání přes obrazovku není rozhovor s lidmi.  Žádná představa postavená pouze na kritice a neoslovující různorodé sociální skupiny realistickým výhledem nemá dlouhodobou perspektivu. Tato nabídka budoucnosti musí být uskutečnitelná a dostatečně přitažlivá i pro levicově smýšlejícího, dobře honorovaného manažera, či úspěšného technika, lékařku nebo vědce. Aby i s těmito lidmi byl veden dialog o solidaritě a zásluhovosti. Bude mi oponováno, že v různých dokumentech vč. volebního programu je obsaženo to, co kritizuji. To vše je nejspíše pravda. Ale alternativní řešení se nestalo obecně známým, nepodařilo se ho úspěšně „distribuovat“. A důvodem není, že jeden představitel nebyl v na „pokecu“ u Václava Moravce.  Co jsme udělali pro to, aby to bylo jinak? Zalistujme v paměti a zkusme spočítat, kolik odborných seminářů, pracovních setkání s různými odborníky i veřejných diskusí s laiky pořádaných o solidaritě a spravedlnosti či zásluhovosti ve společnosti jsme jako radikální levice v uplynulém roce uspořádali? Kolik jsme vlastně oslovili řadových občanů? Podívejme se, kolik fundovaných, analytických článků na toto téma bylo publikováno? Víme vůbec co se o důchodech diskutuje v tzv, Bezděkově komisi a co tam přináší radikální levice? A jak se pozice radikální levice odrazila v obsahu různých diskusních blogů např. na Aktuálně.cz, iHned či iDnes? A v mnoha těchto aktivitách se nemusí zapojovat jen poslanci a další funkcionáři. To přece musí zvládnout podstatně více aktivních občanů. To není kritika, je to poukázání  na snadno využitelné rezervy. Vím, je jednodušší přednášet připomínky v kruhu názorově spřízněných, od plic si zanadávat na poměry, než se pokusit formulovat své argumenty a snažit se pro ně získat okolí. Necháváme se tlačit do pozice, kdy jsme nuceni se znovu a znovu vyjadřovat k minulosti. A mnohdy na tom ztrácíme čas i sami našimi vlastními, tzv. odbornými aktivitami.  Sami se utápíme v málo přínosných diskusích o teoretických tématech tak vzdálených od reality. A už vůbec nemluvím o tom, jak se nezajímáme o dění v této oblasti za našimi hranicemi. Převážná většina příznivců a voličů radikální levice ale chce něco jiného. Ta žije dneškem a budoucností. Radikální levice netrpí nedostatkem schopných psavců, nedostávají se jí ale ti, kteří chtějí a umějí pro svoji koncepci získat druhé. Zatím se zdá, že má daleko více odborníků na mezinárodní otázky, či historii nebo filozofii, než ty, kteří umí odpovědět na horké sociálně politické otázky současnosti a dát konkrétní návod na řešení. Toto změnit není úkol na týden nebo do voleb. Ale pokud v příštím volebním období nebudeme aktivně působit na společenské okolí, nebudou záměry a koncepce nic jiného, než určitý politický folklór bez významnějšího vlivu. Pak si můžeme stěžovat jen na sebe.
Tedy, dost naříkání a stěžování. Vzhůru mezi lidi. Nemusí to zrovna být do KAUFLANDu, chci-li parafrázovat facebookovou komunitu se čtvrt milionem mladých lidí nijak nenakloněných radikální levici. Pro začátek stačí jít do internetových diskusí, na blogy a třeba i facebook. Jistě by byla přínosná i kritická a otevřená diskuse v těchto novinách. Přemýšlejme, diskutujme, přesvědčujme – jiné a někdy i sebe.
Jiří Málek, předseda SPED
Článek vyšel v redakční úpravě v deníku Haló noviny,  6. května 2010.


Související články:
(ČR - neoliberální reforma)

Parlamentní demokracie a odbory (29.04.2012)
Sobotní pražská demonstrace byla školou demokracie (22.04.2012)
Stanovisko CV SDS k návrhům ministra školství, mládeže a tělovýchovy Dobeše (06.02.2012)
SPaS vás zve na Staroměstské náměstí (08.11.2011)
Zúčtujem spolu (23.10.2011)
Zbavme se této vlády! (19.10.2011)
Řekněte své NE politice proti zájmům lidí! (18.10.2011)
Je třeba spojit se do jednoho silného proudu (01.10.2011)
Festival za demisi vlády v Praze 21. září (14.09.2011)
Ustavující akt Spojenectví Práce a Solidarity (11.07.2011)
Co dělat teď a co potom ? (22.06.2011)
Pouze na první pohled (20.06.2011)
Prohlášení Spojenectví práce a solidarity (SPaS) k postupu vlády vůči odborářské stávce (12.06.2011)
Stačil jeden rok?! (11.06.2011)
Výzva SPaS k vaření vlády 25. května 2011 (24.05.2011)
Spojenectví práce a solidarity vyzývá občany k podpoře odborářské demonstrace 21. 5. (16.05.2011)
Vezmi dědka a bábu za ruku... (14.05.2011)
»Vařit vládu« budeme i 11. května (06.05.2011)
Uvaříme vládu! (05.05.2011)
Demonstrace 7. května 2011 (05.05.2011)
Akci »Uvařte vládu« zopakujeme (29.04.2011)
Vaření vlády - happening nebo politika? (28.04.2011)
Uvaříme vládu! (18.04.2011)
Natvrdlou vládu je třeba povařit (16.04.2011)
O důchodové reformě pohledem zdola (28.03.2011)
Nebát se a nekrást? (20.04.2010)
Sjezd ODS aneb Talleyrand by si smlsnul (08.12.2008)
Privatizace veřejného sektoru útokem na střední třídu (13.10.2008)
Nejen o ČSSD a demokratickém socialismu (28.06.2008)
Do pytle! (18.03.2008)
Odbory vyhlásily kvůli reformám stávkovou pohotovost (03.03.2008)
... o to se vláda nestará (22.02.2008)
Jsme si rovni? (29.01.2008)
Otevřená Pandořina skříňka státního rozpočtu (24.10.2007)
Rozpočty domácností čeká od ledna zemětřesení (14.10.2007)
Vládní reformní balík je útokem na sociální stát a vede k rozpadu české společnosti (06.08.2007)
Připravujeme generální stávku (06.08.2007)
Neúspěšná generální stávka by byla dvojnásobná prohra (01.08.2007)
Základem důchodové reformy by měl být celospolečenský konsensus (31.07.2007)
Čtení situace (12.07.2007)
Zeptali jsme se Čeňka Miloty (03.04.2007)
Vláda se dohodla na detailech daňové a sociální reformy (03.04.2007)
Politika frustrace (12.02.2006)
Hop na modrý špek (02.01.2006)
Důchodová reforma trochu jinak (22.04.2005)
Hartz po česku (20.01.2005)
Tušení nechutné budoucnosti (15.12.2004)
Stanovisko SDS k připravované reformě (06.09.2003)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Jiří Málek | Počet komentářů: 42 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1765 (1765 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1351 (1351 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1375 (1375 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1519 (1519 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1310 (1310 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9104


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.