logo SDS
Dnešní datum: 01. 12. 2022   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 29
Prům. 19.3
21 denni
Max. 435
Prům. 215.6

Nyní si čte web : 69 uživ.

09. Stalo se v minulosti

* Vzniká společenství nezávislých států - SSSR zaniká

Vydáno dne 07. 12. 2005 (9582 přečtení)

MOSKVA 8.prosince (zpravodaj ČSTK) - Dohodu o vytvoření společenství nezávislých států, která mimo jiné konstatuje zánik někdejšího Sovětského svazu, podepsali dnes v běloruském Brestu nejvyšší představitelé Ruské federace, Ukrajiny a Běloruska.

Ruský prezident Boris Jelcin, ukrajinský prezident Leonid Kravčuk a předseda běloruského parlamentu Stanislav Šuškevič hodlají o výsledcích svého víkendového rokování v pondělí informovat svazového prezidenta Michaila Gorbačova. Této schůzky se zúčastní také kazašský prezident Nursultan Nazarbajev.

Preambule dohody z Brestu konstatuje, že Svaz sovětských socialistických republik jako subjekt mezinárodního práva a geopolitická realita končí svoji existenci.

Nejvyšší představitelé tří slovanských republik někdejšího Svazu současně zdůraznili, že usilují o vybudování demokratických právních států a o rozvíjení vztahů mezi nimi na základě vzájemného uznání a respektovaní jejich suverenity, principu rovnoprávnosti a nevměšování do vnitřních záležitostí. Brestský dokument obsahuje ujištění, že další rozvíjení a upevňování přátelství a vzájemně výhodné spolupráce odpovídá životním zájmům národů zúčastněných republik a prospívá míru a bezpečnosti.

Dohoda o společenství nezávislých států má otevřený charakter a mohou se k ní připojit všichni členové někdejšího Sovětského svazu a rovněž jiné státy, které sdílejí cíle a principy tohoto dokumentu. Jako sídlo koordinačních orgánů společenství byla vybrána běloruská metropole Minsk.

V dohodě o novém společenství se mimo jiné zdůrazňuje, že zastoupené republiky potvrzují oddanost principům Charty Organizace spojených národů, helsinského Závěrečného aktu a že se zavazují dodržovat mezinárodní normy týkající se lidských práv a práv národů. Ruská federace, Ukrajina a Bělorusko hodlají svým občanům bez ohledu na jejich národnost zaručit stejná práva a svobody a zavazují se přispívat k ochraně a rozvoji kulturní, jazykové a náboženské svébytnosti národnostních menšin.

Dohoda o společenství předpokládá uzavření zvláštních dohod mimo jiné v oblasti politiky, ekonomiky, kultury, vzdělávání, ochrany zdraví, vědy, obchodu a životního prostředí.

Zastoupené republiky rovněž potvrdily, že vzájemně respektují a ctí svoji územní celistvost a nedotknutelnost současných hranic, které hodlají udržovat otevřené pro svobodný pohyb obyvatelstva.

Členské státy nového společenství v zakládajícím dokumentu vyjadřují odhodlání spolupracovat při zajištění mezinárodního míru a bezpečnosti, při realizaci opatření zaměřených na snížení vojenských rozpočtů a na odzbrojení. Ujišťují současně o svém úsilí likvidovat jaderné zbraně a dosáhnout úplného odzbrojení pod mezinárodní kontrolou. Zároveň hodlají navzájem ctít úsilí o získání statusu bezjaderného pásma a neutrálního státu.

Rusko, Ukrajina a Bělorusko se dohodly na zachování společného velení v rámci jednotného vojenskostrategického prostoru a rovněž na jednotné kontrole jaderných zbraní.

Republiky se rozhodly, že budou vyvíjet společnou činnost při koordinování své zahraničněpolitické aktivity, při formování a rozvíjení společného hospodářského prostoru a evropského i euroasijského trhu, v rámci celní a migrační politiky, při rozvíjení systémů dopravy a spojů, při ochraně životního prostředí, v oblasti ekologické bezpečnosti a rovněž při boji s organizovaným zločinem.

Samostatnou pozornost věnovali účastníci brestské schůzky v závěrečném dokumentu černobylské jaderné katastrofě a dohodli se, že v zájmu koordinace úsilí o odstranění následků této havárie podepíší zvláštní ujednání.

Dohoda o společenství stanoví, že od okamžiku podpisu tohoto dokumentu nelze na území zúčastněných republik uplatňovat žádné normy třetích zemí včetně bývalého Sovětského svazu. Činnost orgánů někdejšího Svazu se v této souvislosti zastavuje. Ruská federace, Ukrajina i Bělorusko zároveň ujišťují o tom, že přebírají záruky plnění všech mezinárodních závazků, které vyplývají ze smluv a dohod podepsaných SSSR.

Spolu s Borisem Jelcinem, Leonidem Kravčukem a Stanislavem Šuškevičem podepsali dohodu o společenství nezávislých států také státní tajemník Ruské federace Gennadij Burbulis a premiéři Ukrajiny a Běloruska Vitold Fokin a Vjačeslav Kebič.

ČSTK, 8. prosince 1991


Související články:
(Historie - SSSR)

Nová revoluce v Rusku (06.11.2017)
„Absurdní představa“ (17.07.2017)
Otázka národností čili „autonomizace“ (21.08.2008)
Dopis G. V. Plechanovovi (25.01.2008)
Nepravdy, nenávist a nedomyšlenosti (13.11.2007)
Říjnová revoluce a mezinárodní vztahy (08.11.2007)
Ozbrojené povstání (06.11.2007)
Experiment, který měl spasit svět (06.11.2007)
Čí je to vina, když loď ztroskotá? (29.10.2007)
Válka a sociální demokracie Ruska (24.09.2007)
Lenin zemřel (21.01.2007)
Krize v sovětských systémech od Stalina ke Gorbačovovi (07.04.2006)
Rusko osudově touží po pořádku (28.02.2006)
Pomoc afghánské revoluci (27.12.2005)
Nový převrat na Rusi? (06.11.2005)
Osobnost Lenin (23.04.2005)
Ruští komunisté chtějí rehabilitovat Stalina (18.04.2005)
Dekret RLK o spotřebním družstevnictví (16.01.2005)
Dopis N. I. Bucharinovi (březen-duben 1921) (16.01.2005)
Dekret VÚVV o zavedení naturální daně místo povinného odvádění přebytků potravin a surovin (16.01.2005)
Referát na X. sjezdu KSR(b) o zavedení naturální daně místo povinnosti odvádět všechny přebytky (16.01.2005)
Předběžný koncept tezí o rolnictvu (16.01.2005)
IV/ První kroky Nepu (16.01.2005)
Usnesení VIII. všeruského sjezdu sovětů o upevnění a rozvoji rolnického a vesnického hospodářství (12.01.2005)
Hrdinské období Velké ruské revoluce (12.01.2005)
Referát na VIII. všeruském sjezdu sovětů (12.01.2005)
Pracovní ekvivalent (12.01.2005)
„obrat nebo krach“ (20.10.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: ČSTK

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1488 (1488 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1093 (1093 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
967 (967 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
725 (725 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1310 (1310 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
914 (914 hl.)
Prohnilý humanismus !!
715 (715 hl.)

Celkem hlasovalo: 7212


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.