logo SDS
Dnešní datum: 25. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 18
Prům. 9
21 denni
Max. 330
Prům. 216.4

Nyní si čte web : 131 uživ.

04. Kolektivní práce

* Dekret RLK o spotřebním družstevnictví

Vydáno dne 16. 01. 2005 (7141 přečtení)

Rada lidových komisařů (ruská vláda) přijala 7. dubna 1921 v návaznosti na další probíhající změny dekret(28), který zaváděl tržní vztahy i do nezemědělského prostoru cestou zakládání spotřebních družstev. Dekret byl 20. přílohou v roce 1969 nakonec nevydané knihy „obrat nebo krach“. Číslování stránek odpovídá této knize.

[*195]*21

Dekretem rady lidových komisařů o jednotných [*196]dělnicko-rolnických spotřebních družstvech, vydaným 20. března 1919, bylo družstevní organizaci předáno veškeré rozdělování potravin a předmětů denní potřeby; avšak na úseku výkupu byla práva spotřebního družstevnictví omezena v důsledku povinného odvádění všech přebytků státu, které se týkalo téměř všech zemědělských výrobků. Nyní, po usnesení všeruského ústředního výkonného výboru ze dne 21. ledna 1921 o zavedení naturální daně místo povinného odvádění přebytků potravin a surovin a o volné směně přebytků, které po splnění daňové povinnosti obyvatelstvu zbyly, odpadají všechna zmíněná omezení a spotřební družstvo má právo vykupovat nejrůznější zemědělské výrobky.

V důsledku toho a rušíc dekret ze dne 20. března 1919 se rada lidových komisařů usnáší:

Čl. 1. Všichni občané RSFSR se sdružují do spotřebních družstev. Všichni občané v daném místě se začleňují do jednotného spotřebního družstva. Každý občan náleží k některému distribučnímu středisku spotřebního družstva.

Čl. 2. Ve městech, v továrnách a zemědělských obcích může být nezávisle na jejich velikosti pouze jedno spotřební družstvo.

Spotřební družstva mohou obsluhovat dvě nebo více obcí (družstvo o několika prodejnách).

Čl. 3. Jedno spotřební družstvo může sdružovat občany z několika drobnějších územních celků, jsou-li zaměstnání v jednom pracovním oboru nebo mají-li společné povolání.

Všechna takováto sdružení mají být zaregistrována u správy jediného spotřebního družstva, v jehož obvodu vznikla.

Vstup do takovéhoto sdružení nebo vystoupení z něho je dobrovolné. Žádný občan nemůže být zároveň členem více než jednoho spotřebního družstva.

Čl. 4. Všechna uvedená sdružení jsou oprávněna získávat prostřednictvím jednotného spotřebního družstva, v jehož obvodu působí, různé výrobky a předměty [*197]za pomoci dodatečných příspěvků (peněžních nebo v naturáliích) od svých členů.

Výrobky a předměty takto získané jsou rozdělovány mezi členy sdružení.

Čl. 5. Spotřebním družstvům se poskytuje právo směňovat nebo kupovat přebytky zemědělské výroby, stejně jako výrobky individuální a řemeslné výroby, a prodávat je. Družstevní organizace jsou zároveň oprávněny vykupovat u samostatných vesnických i městských výrobců (rolníků, malovýrobců, řemeslníků a družstev) výrobky jejich hospodářství, uzavírajíce s každým výrobcem, skupinou výrobců nebo družstvy různé smlouvy, jež neodporují sovětskému zákonodárství, jako o výkupu, dodávce, zpracování, uskladnění, čištění nebo sklizni jmenovaných výrobků, o zásobení nářadím a materiálem a přebírat povinnosti z takových smluv vyplývající.

Čl. 6. Spotřební družstva jsou oprávněna organizovat podniky k získávání a zpracování výrobků, jakož i zřizovat zelinářské zahrady, kravíny a jiné podobné podniky, plnit pokyny na úseku zásobování, výkupu a rozdělování, jež dostanou od dobrovolných spotřebních, sdružení, podniků a jednotlivých osob.

Čl. 7. Stát ukládá spotřebním družstvům tyto povinnosti:

  1. plnit povinné úkoly zásobovacích orgánů na úseku výkupu a směny výrobků továren a malovýroby za zemědělské výrobky;
  2. rozdělovat všechny potraviny a zboží denní potřeby, vykoupené státem a získané od zestátněných továren a závodů, od koncesních podniků a dovezených ze zahraničí.

Čl. 8. Žádné potraviny ani předměty denní potřeby, poskytované státem obyvatelstvu, nemohou být mezi obyvatelstvem rozdělovány jinak než prostřednictvím organizace spotřebních družstev.

Poznámka. Výjimky z tohoto pravidla stanoví zvláštní usnesení RLK a rady práce a obrany.

[*198]Čl. 9. Spotřební družstva a jejích svazy mají právo vybírat od svých členů zakládající příspěvky, jak peněžité, tak v naturáliích.

Poznámka. Družstva, která stanoví členské příspěvky, musí zvláštními předpisy zajistit nejchudším skupináp1 obyvatelstva členství ve spotřebním družstvu.

Čl. 10. V čele jednotného spotřebního družstva je vedení, složené nejméně ze tří osob, a kontrolní a revizní orgán, volené na valném shromáždění členů. Právo volit a být volen do všech orgánů vedení a kontroly spotřebních družstev mají všichni občané s výjimkou osob, jež byly podle ústavy RSFSR zbaveny volebního práva.

Čl. 11. Jednotná spotřební družstva se sdružují v gubernské svazy. Vedení svazů jsou volena shromážděním zmocněnců svazu podle zvláštních směrnic.

Čl. 12. Lhůty voleb i mimořádných voleb mezi volebním obdobím do jednotlivých spotřebních družstev a jejich svazů stanoví všeruský Ústřední svaz spotřebních družstev (Centrosojuz) po dohodě s výkonnými výbory místních sovětů. Ve všem ostatním je činnost jednotných spotřebních družstev řízena platnými stanovami.

Čl. 13. Presidium VÚVV může jmenovat do vedení jednotných spotřebních družstev a jejích sdružení své zástupce, kteří budou mít stejná práva jako volení členové vedení.

Čl. 14. Na úseku plnění státních úkolů jednotnými spotřebními družstvy a jejich sdruženími provádí řízení a kontrolu jejich činnosti lidový komisariát zásobování.

Čl. 15. Všechna práva a povinnosti organizace spotřebního družstevnictví, jež stanoví tento výnos, stávají se jeho vyhlášením též právy a povinnostmi spotřebních družstev, dosud působících podle dekretu ze dne 20. března 1919.

Čl. 16. Centrosojuzu se ukládá provedení tohoto dekretu a vydání příslušných směrnic.

Direktivy KPSS i sovětskogo pravitělstva po chozjajstvennym voprosam, str. 230.


Související články:
(Historie - SSSR)

Nová revoluce v Rusku (06.11.2017)
„Absurdní představa“ (17.07.2017)
Otázka národností čili „autonomizace“ (21.08.2008)
Dopis G. V. Plechanovovi (25.01.2008)
Nepravdy, nenávist a nedomyšlenosti (13.11.2007)
Říjnová revoluce a mezinárodní vztahy (08.11.2007)
Ozbrojené povstání (06.11.2007)
Experiment, který měl spasit svět (06.11.2007)
Čí je to vina, když loď ztroskotá? (29.10.2007)
Válka a sociální demokracie Ruska (24.09.2007)
Lenin zemřel (21.01.2007)
Krize v sovětských systémech od Stalina ke Gorbačovovi (07.04.2006)
Rusko osudově touží po pořádku (28.02.2006)
Pomoc afghánské revoluci (27.12.2005)
Vzniká společenství nezávislých států - SSSR zaniká (07.12.2005)
Nový převrat na Rusi? (06.11.2005)
Osobnost Lenin (23.04.2005)
Ruští komunisté chtějí rehabilitovat Stalina (18.04.2005)
Dopis N. I. Bucharinovi (březen-duben 1921) (16.01.2005)
Dekret VÚVV o zavedení naturální daně místo povinného odvádění přebytků potravin a surovin (16.01.2005)
Referát na X. sjezdu KSR(b) o zavedení naturální daně místo povinnosti odvádět všechny přebytky (16.01.2005)
Předběžný koncept tezí o rolnictvu (16.01.2005)
IV/ První kroky Nepu (16.01.2005)
Usnesení VIII. všeruského sjezdu sovětů o upevnění a rozvoji rolnického a vesnického hospodářství (12.01.2005)
Hrdinské období Velké ruské revoluce (12.01.2005)
Referát na VIII. všeruském sjezdu sovětů (12.01.2005)
Pracovní ekvivalent (12.01.2005)
„obrat nebo krach“ (20.10.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: RLK 7. 4. 1921

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1767 (1767 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1352 (1352 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1378 (1378 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1519 (1519 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1313 (1313 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9113


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.