logo SDS
Dnešní datum: 04. 12. 2022   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 33
Prům. 10.1
21 denni
Max. 435
Prům. 234.9

Nyní si čte web : 29 uživ.

04. Kolektivní práce

* Usnesení VIII. všeruského sjezdu sovětů o upevnění a rozvoji rolnického a vesnického hospodářství

Vydáno dne 12. 01. 2005 (6323 přečtení)

Výňatky z usnesení sjezdu (21) z 28. prosince 1920, které bylo 15. přílohou v roce 1969 nakonec nevydané knihy „obrat nebo krach“. Číslování stránek odpovídá této knize.

[*138]*15

... Dělnicko-rolnická moc považuje zemědělství za nejvýznamnější hospodářské odvětví v republice, ukládá všem orgánům sovětů povinnost všestranně pomáhat rolnictvu obdělávat půdu, zároveň však vyhlašuje správné řízeni zemědělského hospodářství za velkou státní povinnost rolnického obyvatelstva.

Dělnicko-rolnická moc žádá vypětí všech sil státu, aby se rolnickému hospodářství pomohlo živým i mrtvým inventářem, zřizováním opravářských stanic, půjčoven a středisek pro třídění obili, osivem, hnojivy, pokyny agronomů atd., a zároveň vyžaduje, aby všichni zemědělci zasili všechna pole podle státních úkolů a aby je správně obdělávali po vzoru nejlepších a nejsnaživějších hospodářů z řad středních a chudých rolníků.

Neúroda z roku 1920 i sucho, které podle některých vědeckých výzkumů a jiných ukazatelů hrozí na rok 1921, vyvolávají nutnost obzvlášť napnout síly a soustředit se na přípravu a zvládnutí zemědělské kampaně v roce 1921 podle jednotného plánu a za jednotného vedení.

Po zvážení těchto okolností Všeruský sjezd sovětů dělnických, rolnických, rudoarmejských a kozáckých zástupců se usnáší:

1. V guberniích, újezdech (okresech) a volostech vytvořit pro všestrannou pomoc rolnickému hospodářství, pro soustředění všech prostředků a sil v tomto směru [*139]a pro řízení zemědělské kampaně výbory pro rozšíření osevů a kvalitnější obdělávání půdy, tzv. seťové výbory, jež bude tvořit nejvýše pět osob za povinné účasti zástupců rolnického obyvatelstva. Seťový výbor si nezřizuje svůj technický aparát, nýbrž jedná pouze prostřednictvím zemědělského výboru. Pokyny o právech, povinnostech, okruhu činnosti a složení těchto výborů vypracuje do týdne ode dne schválení tohoto usnesení lidový komisariát zemědělství za součinnosti s lidovým komisariátem zásobování a schválí všeruský ústřední výkonný výbor...

5. Uložit RLK, aby v nejkratší lhůtě vydala usnesení, podle něhož by rolnickému hospodářství poskytovaly podporu všechny ústřední úřady i NNR. Tato podpora má směřovat k rozvoji oprav, zásobování dílen materiálem, nástroji a nářadím a k rozšíření zemědělského strojírenství a výroby strojených hnojiv, přičemž tyto úkoly mají být považovány za naléhavé a prvořadé. Dále Všeruská ústřední rada odborů zajistí pro pracovníky v zemědělství pracovní oděv. Lidový komisariát zahraničního obchodu nakoupí stroje a nářadí, osivo, hnojivo, přípravky pro boj proti škůdcům atd. Lidový komisariát zásobování zajistí pro opravářské dílny a závody i pro všechny podniky lidového komisariátu zemědělství potraviny. Hlavní výbor pro všeobecnou pracovní povinnost a lidový komisariát vojenství zajistí zásobování zemědělského průmyslu a průmyslu vyrábějícího pro zemědělské hospodářství pracovními silami (kvalifikovanými i nekvalifikovanými) a poskytne potahy z rezerv. Lidový komisariát osvěty zajistí zkvalitnění odborného zemědělského školení a zemědělskou výrobní propagandu.

6. Aby opatření státní moci podpořila snahu nejlepších hospodářů rozšířit osevní plochy - vyhlásit zasetí plochy, stanovené státním osevním plánem, jako povinné...

9. Aby se v roce 1921 plně osela plocha pozemků pro jař i ozimy a zamezilo se spekulaci s osivem nebo jeho [*140]zkrmování u nedbalých hospodářů, vyhlásit, že zásoby osiva, které mají zemědělci v množství potřebném pro hospodářství, jsou nedotknutelný osevní fond, a zajistit ochranu osevního fondu a rozdělení osiva v gubernii...

17. Aby byly podpořeny občiny a jiné zemědělské organizace, jakož i jednotliví rolníci, vyznačující se pílí v hospodaření a dosahující nejvyšších úspěchů tím, že přesně plní plány osevu a metody meliorace půdy, zřídit zvláštní odměny:

  1. přednostní zásobování výrobními prostředky a nástroji i předměty denní spotřeby;
  2. zvyšování norem potravin ponechávaných hospodářům při odvádění povinných dodávek;
  3. poskytování úlev při plnění jiných povinností.

Poznámka:

  1. odměňování jednotlivých hospodářů musí být zajišťováno až po odměnění občin a kolektivů;
  2. jednotliví hospodáři budou odměňováni výhradně za podmínky, že dosáhli hospodářských úspěchů bez nejmenšího použití kulackých metod;
  3. jednotliví hospodáři budou odměňováni čestnými uznáními, předměty osobní spotřeby, domácí potřeby apod., avšak výrobními prostředky jen tehdy, bude-li zajištěno, že se nestanou zdrojem přeměny hospodáře v kulaka.

Pokyny o způsobu odměňování za dobré hospodaření vypracuje lidový komisariát zásobování ve spolupráci s lidovým komisariátem zemědělství a budou do jednoho měsíce schváleny radou lidových komisařů.

18. RLK vydá k provedení tohoto usnesení nutné dekrety a výnosy a stanoví výjimky z tohoto usnesení pro kraje, kde je jeho realizace předčasná nebo neúčelná.

Direktivy KPSS i sovětskogo pravitělstva po chozjajstvennym voprosam, Moskva 1957, str. 191.


Související články:
(Historie - SSSR)

Nová revoluce v Rusku (06.11.2017)
„Absurdní představa“ (17.07.2017)
Otázka národností čili „autonomizace“ (21.08.2008)
Dopis G. V. Plechanovovi (25.01.2008)
Nepravdy, nenávist a nedomyšlenosti (13.11.2007)
Říjnová revoluce a mezinárodní vztahy (08.11.2007)
Ozbrojené povstání (06.11.2007)
Experiment, který měl spasit svět (06.11.2007)
Čí je to vina, když loď ztroskotá? (29.10.2007)
Válka a sociální demokracie Ruska (24.09.2007)
Lenin zemřel (21.01.2007)
Krize v sovětských systémech od Stalina ke Gorbačovovi (07.04.2006)
Rusko osudově touží po pořádku (28.02.2006)
Pomoc afghánské revoluci (27.12.2005)
Vzniká společenství nezávislých států - SSSR zaniká (07.12.2005)
Nový převrat na Rusi? (06.11.2005)
Osobnost Lenin (23.04.2005)
Ruští komunisté chtějí rehabilitovat Stalina (18.04.2005)
Dekret RLK o spotřebním družstevnictví (16.01.2005)
Dopis N. I. Bucharinovi (březen-duben 1921) (16.01.2005)
Dekret VÚVV o zavedení naturální daně místo povinného odvádění přebytků potravin a surovin (16.01.2005)
Referát na X. sjezdu KSR(b) o zavedení naturální daně místo povinnosti odvádět všechny přebytky (16.01.2005)
Předběžný koncept tezí o rolnictvu (16.01.2005)
IV/ První kroky Nepu (16.01.2005)
Hrdinské období Velké ruské revoluce (12.01.2005)
Referát na VIII. všeruském sjezdu sovětů (12.01.2005)
Pracovní ekvivalent (12.01.2005)
„obrat nebo krach“ (20.10.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: VIII. všeruský sjezd sovětů 28. 12. 1920

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1493 (1493 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1097 (1097 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
971 (971 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
725 (725 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1313 (1313 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
917 (917 hl.)
Prohnilý humanismus !!
715 (715 hl.)

Celkem hlasovalo: 7231


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.