logo SDS
Dnešní datum: 30. 11. 2022   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 29
Prům. 14.8
21 denni
Max. 435
Prům. 216.4

Nyní si čte web : 64 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Nepravdy, nenávist a nedomyšlenosti

Vydáno dne 13. 11. 2007 (5005 přečtení)

Přiznávám, že k mému překvapení pravicové sdělovací prostředky devadesáté výročí Velké říjnové revoluce využily minimálně. Zazněly pochopitelně znevažující reakce, někdy až chorobně denuncující, ale to bylo možné čekat. Co vlastně v těch povinně negujících komentářích stojí za zmínku?

Především, že prý šlo o puč. Autoru se zdálo, že spojení slova Říjnová s revolucí není dostatečně pejorativní a snad ani by při něm nedokázal tuto událost pomluvit. Myslím, že právě to svědčí o myšlenkové nedostatečnosti samotného autora. Co ale vlastně slovo puč skrývá? Podle Slovníku cizích slov, Dialog 2002, o puči lze hovořit, šlo-li o násilný politický převrat uskutečňovaný malou skupinou osob . Pokud jde o tehdejší Rusko, převzetí moci se uskutečnilo na základě rozhodnutí II. sjezdu Sovětů a útoku na Zimní palác po vyhlášení Republiky Sovětů se účastnilo na desetitisíce lidí, aby brzy ony desetitisíce se změnily na statisíce. Nic na to nemění, že do čela se postavili právě bolševici, kteří netvořili většinovou skupinu na sjezdu. Proč? Protože byli nejlépe připraveni se postavit do čela změn. Slovo revoluce v sobě skrývá něco, s čím se ovšem nemohl autor oné myšlenky o puči smířit. Ve stejném slovníku můžeme totiž číst, že revoluce je rychlý, výrazný, kvalitativní, skokový přechod, prudká změna. Jak vidno, v případě oné Říjnové šlo právě o to, co nám nabízí slovník.

Pak jsme také mohli číst, že šlo o nejkrvavější revoluci všech dob. Tentokrát autor zmíněné teorie se názvu revoluce nevyhnul. Je však pravdou, co tvrdil? Je pravdou, že byli mrtví při dobývání a obraně Zimního paláce, padli i lidé v dalších ruských městech, kteří revoluci uskutečňovali, stejně jako lidé, kteří se jí snažili zabránit. Oproti jiným revolucím šlo však o zanedbatelné počty. Teprve následně, když mezinárodní kapitál, nebojme se tohoto slova, se pokusil ji všemi prostředky zadávit, změnila se klidná revoluce v krvavou Občanskou a intervenční válku. Na počátku však byla tolerance, propuštění i ministrů svržené Prozatímní vlády domů, a to jen na čestné slovo, že se do ničeho nebudou plést. Týkalo se to i odzbrojených obránců Zimního paláce. Nebylo vinou vítězících sil Sovětů, že své sliby někteří z nich nedodrželi. Ale to už opravdu jsme v období oné další války, kterou si vítězná moc nepřála a jíž se chtěla za krutou cenu brestlitevského míru apod. dokonce vyhnout.

Česká televize nám v této souvislosti představila tvůrce antiříjnového dokumentačního střediska profesora Ovsejenka. V ulicích Moskvy manifestovali lidé svou sounáležitost s myšlenkami revoluce, Ovsejenko ve svém bytě se však pro nás, české diváky ČT, vyznával ze své nenávisti. Chápu, proč právě jeho si vybrali, chápu dokonce, proč Ovsejenko je proti období svázaném se jménem J. V. Stalina. Smrt jeho otce, jednoho z hlavních vůdců revoluce, je spojena se stalinskými represemi z konce třicátých let. Osobní nenávist však zatemnila myšlení profesora Ovsejenka. Přenesl ji i na samotný Říjen, v němž jeho otec měl nemalou roli. Nedocenění otcovy osoby změnilo syna v nenávistného starce. A protože doma nemá možnost vyzpívat svou nenávist, hodil se do pořadu pro nás, Čechy, kteří toho o Říjnu už přece jen vědí méně anebo málo.

Přiznávám, že však mně vadilo v té souvislosti, tedy v zamýšlení se nad odkazem Října, i vyzvedávání úlohy Kominterny, a vlastně volání po jejím znovuobnovení. Kominterna bylo Leninovo dílo. Měla za cíl nejen sjednotit tápající dělnické a revoluční strany a stát se i obráncem sovětského Ruska před útoky zvenčí. To se do jisté míry brzy po jejím vzniku podařilo. Později, to již Lenin nebyl na živu, byla přijímána vedle správných stanovisek i taková, která mezinárodní dělnické a revoluční hnutí izolovala od ostatních demokratických sil a nahrávala fašizující pravici. Její teze o sociálfašismu namířená na sociální demokraty, či některá sektářská usnesení, jež bránila získávání mas v boji proti fašismu anebo třeba postup proti polským komunistům, jenž znamenal paralyzaci této strany, byly i jedním z důvodů, proč po vypuknutí války skončila její činnost.

A tak výročí Velké říjnové bylo nejen sjednocujícím prvkem pro komunistické a radikálně levicové strany, ale bylo příležitostí k vyslovení množství nepravd, nenávisti, ale i nedomyšleností.

Haló noviny, 13. 11. 2007, Jaroslav KOJZAR


Související články:
(Historie - SSSR)

Nová revoluce v Rusku (06.11.2017)
„Absurdní představa“ (17.07.2017)
Otázka národností čili „autonomizace“ (21.08.2008)
Dopis G. V. Plechanovovi (25.01.2008)
Říjnová revoluce a mezinárodní vztahy (08.11.2007)
Ozbrojené povstání (06.11.2007)
Experiment, který měl spasit svět (06.11.2007)
Čí je to vina, když loď ztroskotá? (29.10.2007)
Válka a sociální demokracie Ruska (24.09.2007)
Lenin zemřel (21.01.2007)
Krize v sovětských systémech od Stalina ke Gorbačovovi (07.04.2006)
Rusko osudově touží po pořádku (28.02.2006)
Pomoc afghánské revoluci (27.12.2005)
Vzniká společenství nezávislých států - SSSR zaniká (07.12.2005)
Nový převrat na Rusi? (06.11.2005)
Osobnost Lenin (23.04.2005)
Ruští komunisté chtějí rehabilitovat Stalina (18.04.2005)
Dekret RLK o spotřebním družstevnictví (16.01.2005)
Dopis N. I. Bucharinovi (březen-duben 1921) (16.01.2005)
Dekret VÚVV o zavedení naturální daně místo povinného odvádění přebytků potravin a surovin (16.01.2005)
Referát na X. sjezdu KSR(b) o zavedení naturální daně místo povinnosti odvádět všechny přebytky (16.01.2005)
Předběžný koncept tezí o rolnictvu (16.01.2005)
IV/ První kroky Nepu (16.01.2005)
Usnesení VIII. všeruského sjezdu sovětů o upevnění a rozvoji rolnického a vesnického hospodářství (12.01.2005)
Hrdinské období Velké ruské revoluce (12.01.2005)
Referát na VIII. všeruském sjezdu sovětů (12.01.2005)
Pracovní ekvivalent (12.01.2005)
„obrat nebo krach“ (20.10.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Jaroslav Kojzar | Počet komentářů: 18 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Haló noviny

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1488 (1488 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1093 (1093 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
966 (966 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
725 (725 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1310 (1310 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
914 (914 hl.)
Prohnilý humanismus !!
715 (715 hl.)

Celkem hlasovalo: 7211


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.