logo SDS
Dnešní datum: 01. 07. 2022   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 20
Prům. 15.5
21 denni
Max. 527
Prům. 360.1

Nyní si čte web : 67 uživ.

01. Knihy

* Krize v sovětských systémech od Stalina ke Gorbačovovi

Vydáno dne 07. 04. 2006 (8861 přečtení)

V nakladatelství PROSPEKTRUM vyšla v roce 1991 knížka pozdějšího čestného předsedy Levého bloku Zdeňka Mlynáře „Krize v sovětských systémech od Stalina ke Gorbačovovi“ s podtitulem „Příspěvek k teoretické analýze“. Přejímáme její část na naše stránky jako významný příspěvek do diskuse o stalinismu.

Místo abychom knížku (monografii) sami uvedli, předkládáme Vám autorův

Úvod ke 2. vydání

První vydání této práce bylo napsáno roku 1982 – a to nikoli pro československého, nýbrž pro západního čtenáře. Práce vznikla v rámci výzkumného projektu, který jsem zpracovával v Rakouském ústavu pro mezinárodní politiku v Laxenburgu u Vídně. Vyšla tehdy německy pod titulem „Krisen und Krisenbewältigungen Sowjetblock“, Köln – Wien 1983 a současně také česky v exilovém nakladatelství Index v Kolíně n. Rýnem. Knížka nebyla ani tehdy a není ani dnes určena širokému publiku; je to práce pro publikum odborné a hlavně pak pro studenty, pokud se zabývají politologií či příbuznými obory.

Přesto se však domnívám, že alespoň pro určitý okruh československých čtenářů může být tato práce i dnes zajímavá. Proto jsem souhlasil s jejím novým vydáním v češtině a původní text jsem místy upravil a hlavně rozšířil o poslední kapitolu, zabývající se už aktuálním vývojem po příchodu M. S. Gorbačova k moci v SSSR. Úpravy původního textu se vztahují v podstatě jen k závěrečné části II. kapitoly, která byla věnována podrobnějším, tehdy aktuálním a dnes už zcela zbytečným úvahám o možném vývoji v Polsku a ke IV kapitole o vývoji sovětských systémů v 80. létech. Z této kapitoly jsem ponechal jen ty části, které charakterizují moje tehdejší obecné úvahy a prognózy, a vynechal jsem podrobnější zpracování dohadů o perspektivách pro 80. léta, neboť dnes už nejde o dohady o budoucnosti, ale o historii skutečnou a známou. Závěrečná V. kapitola pojednávající o této nejnovější historii, je napsána pro toto vydání nově.

Je pochopitelné, že dnes bych i ty části práce, které jsou tu ponechány v původní verzi z roku 1982 leckdy v některých ohledech psal jinak Rozhodl jsem se však přesto do jejich textu nezasahovat. Dnešního našeho čtenáře může totiž zajímat právě to, jak byly problémy vývoje krizí sovětských systémů analyzovány téměř před deseti léty, v posledním roce Brežněvova života, kdy povaha, tempo a často i sama reálná možnost změn zdaleka ještě nebyly jasné. To, co se dnes jeví jinak, si čtenář bez obtíží sám doplní.

Smyslem celé práce v době jejího vzniku bylo odůvodnit předpoklad, že k zásadním systémovým změnám v SSSR a v zemích sovětského bloku dojde a dojít musí – a to zhruba někdy v 80. létech. Byl jsem o nutnosti tohoto vývoje přesvědčen z důvodů jak systémové, tak historické analýzy. Nebylo to však tehdy pojetí zdaleka všeobecné a běžné. Skutečný vývoj, jakkoli v mnoha zásadních otázkách překonal moje hypotézy a analýzy, celkově podle mého soudu tehdejší můj rozbor problematiky potvrdil. Realizovala se ovšem vývojová varianta, kterou jsem považoval za krajní (došlo ke zhroucení sovětských systémů ve velmi krátké době) a tedy nikoli nejpravděpodobnější. Myslím však, že to neubírá nic na užitečnosti toho způsobu kritické analýzy, který čtenář v této práci najde, a nemění to také minulost, jíž se tu převážně zabývám.

Pod pojmem „sovětských systémů“ rozumím v této práci sociálně politické systémy v zemích někdejší Varšavské smlouvy. Nejsou tu tedy analyzovány problémy systémů podobných, zejména systém jugoslávský na jedné a čínský na druhé straně. I tak jde o práci koncipovanou tak široce, že nemůže obsáhnout více, než analýzu několika vybraných problémů. Výběr těchto problémů byl určen hlavním záměrem – analyzovat příčiny dosavadních a nutnost budoucích systémových krizí a meze pro jejich překonání v rámci dosavadního systému.

Pod pojmem krize systémů sovětského typu tu rozumím funkční poruchu systému takového významu, že daný systém ztrácí schopnost dosahovat některé důležité cíle, které si sám klade. Překonání krize pak může být dosaženo buď jen na čas, relativní stabilizací systému, anebo překonání krize vyžaduje zároveň systémovou změnu. Smyslem této práce bylo ukázat, že sovětské systémy stojí před tímto druhým úkolem, že možnosti jejich relativní stabilizace se vyčerpaly. Tím je ovšem určena i vysoko míra abstrakce a v zásadě funkcionalistický přístup k analýze hlavních problémů. Předkládaná práce je tak nutně zatížena zjednodušením sociálně politické reality. Ani při pohledu na minulost není tato práce prací historickou: z mnohostranné historické skutečnosti si vybírá jen to, co považuje za závažné z hlediska systémově podmíněných vlastností sovětských systémů. Podobně to platí i o analýze vybraných problémů mezinárodních vztahů, tj. světové politiky. Také rozdíly, které často hrají v praxi podstatnou roli při vývoji systémů sovětského typu v jednotlivých zemích, jsou v mé analýze mnohdy potlačeny a pomíjeny.

Tato práce nehledá odpověď na otázku, zda systémy sovětského typu jsou „skutečně socialistické“, jaký je jejich vztah ke koncepcím Marxe či k hodnotovým orientacím socialistického hnutí apod. Otázka „obrody socialismu“ tu není kladena, a tedy tu na ní není ani odpověď.

V Praze, září 1991, Zdeněk Mlynář


OBSAH

Úvod ke 2. vydání

Kapitola I.
Vnitřní krize politických systémů sovětského typu v létech 1953–1968

 1. Hlavní rysy sovětského systému před rokem 1953
 2. Pokusy o překonání vnitřní krize sovětského systému v létech 1953–1964
 3. Reformně komunistická koncepce překonaní krize sovětského systému a pokus o její uskutečnění v Československu 1968

Kapitola II.
Relativní stabilizace sovětských systémů v 70. létech a její zhroucení v Polsku 1980

 1. Ekonomické a sociální opory relativní politické stabilizace
 2. Relativní stabilizace oficiálních politických struktur
 3. Zhroucení stabilizačních mechanismů sociálně politického systému v Polsku roku 1980–1981

Kapitola III.
Mezinárodní souvislosti vývoje sovětských systémů v létech 1953–1980

 1. Krize „světové socialistické soustavy“ a mezinárodního komunistického hnutí
 2. Koexistence sovětských systémů s konkurenčními sociálně politickými systémy

Kapitola IV.
Předpokládaný vývoj sovětských systémů v 80. létech

 1. Hlavní tendence v procesu překonávaní nové vnitřní krize sociálně politických systémů sovětského typu
 2. Mezinárodní souvislosti nové krize v sovětském bloku

Kapitola V.
Gorbačovův pokus o reformu a rozpad sovětských systémů

 1. Politika „přestavby“ v SSSR a její důsledky do roku 1989
 2. Rozpad sovětských systémů v létech 1989–1991
 3. Mezinárodní souvislosti rozpadu sovětských systémů

Poznámky


Související články:
(Historie - SSSR)

Nová revoluce v Rusku (06.11.2017)
„Absurdní představa“ (17.07.2017)
Otázka národností čili „autonomizace“ (21.08.2008)
Dopis G. V. Plechanovovi (25.01.2008)
Nepravdy, nenávist a nedomyšlenosti (13.11.2007)
Říjnová revoluce a mezinárodní vztahy (08.11.2007)
Ozbrojené povstání (06.11.2007)
Experiment, který měl spasit svět (06.11.2007)
Čí je to vina, když loď ztroskotá? (29.10.2007)
Válka a sociální demokracie Ruska (24.09.2007)
Lenin zemřel (21.01.2007)
Rusko osudově touží po pořádku (28.02.2006)
Pomoc afghánské revoluci (27.12.2005)
Vzniká společenství nezávislých států - SSSR zaniká (07.12.2005)
Nový převrat na Rusi? (06.11.2005)
Osobnost Lenin (23.04.2005)
Ruští komunisté chtějí rehabilitovat Stalina (18.04.2005)
Dekret RLK o spotřebním družstevnictví (16.01.2005)
Dopis N. I. Bucharinovi (březen-duben 1921) (16.01.2005)
Dekret VÚVV o zavedení naturální daně místo povinného odvádění přebytků potravin a surovin (16.01.2005)
Referát na X. sjezdu KSR(b) o zavedení naturální daně místo povinnosti odvádět všechny přebytky (16.01.2005)
Předběžný koncept tezí o rolnictvu (16.01.2005)
IV/ První kroky Nepu (16.01.2005)
Usnesení VIII. všeruského sjezdu sovětů o upevnění a rozvoji rolnického a vesnického hospodářství (12.01.2005)
Hrdinské období Velké ruské revoluce (12.01.2005)
Referát na VIII. všeruském sjezdu sovětů (12.01.2005)
Pracovní ekvivalent (12.01.2005)
„obrat nebo krach“ (20.10.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Zdeněk Mlynář | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1360 (1360 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
984 (984 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
890 (890 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
662 (662 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1219 (1219 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
838 (838 hl.)
Prohnilý humanismus !!
655 (655 hl.)

Celkem hlasovalo: 6608


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.