logo SDS
Dnešní datum: 01. 10. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 8
Prům. 8
21 denni
Max. 330
Prům. 229.4

Nyní si čte web : 54 uživ.

Okolní události naąima očima

* Fenomén Bátora

Vydáno dne 31. 08. 2011 (5794 přečtení)

Začnu určitou kritikou. Nemyslím si, že pro autentickou levici je dostatečné pouze plavat v hlavním proudu dnes znějící kritiky, která vidí problém v tom, co nyní říká pan Bátora a že se v minulosti »spustil« s tím, co je označováno jako extrémní pravice.

Pomineme-li variantu, že nejde vůbec o jmenovaného a o pravicový extremismus, ale o nové rozdání vládní moci, pak já to vidím tak, že kvůli jednomu člověku, přehlížíme širší názorový proud. Ten proud, který je celoevropský a má růstový potenciál mezi občany. Velmi rádi zůstáváme u starých schémat, jako je pouhé dělení pravice-levice, nebo jak říkal premiér Nečas, že určité extremistické jevy jsou nám importovány. Ale tady vystupuje na povrch cosi, co se formuje do »třetí síly«, která se snaží reflektovat názory tuzemských občanů. Ti jsou více a více přesvědčeni, že stávající politické struktury nedostatečně, či vůbec nereagují na bolesti společnosti. Tato síla čerpá inspiraci populisticky z pravice i levice. A hlavně získává příznivce z obou stran politického spektra. Je nepodstatné vymezovat se vůči Ladislavu Bátorovi, podstatné je vymezit se a reagovat na ideovou náplň sdělení, které je jím reprezentováno. Toto současné sdělení nehovoří o rasové nesnášenlivosti, antisemitismu a fašismu hákových křížů či vysokých lesklých holínek, atributů, které známe z historie. Jaké je to aktuální sdělení, se kterým bychom si měli dělat starost? Chcete-li ho vidět, podívejte se na diskusní příspěvky ve všemožných blozích takových renomovaných novin, jako je iDnes, iHned apod. A tyto tiskoviny nečtou okrajové skupiny občanstva. Jsou to spíše »úspěšní« příslušníci střední třídy, kteří chtějí mít spokojený, klidný život, podle svých představ, bez rušení těmi zdola. Jsou to ale také ti, kteří patří do skupiny tzv. decision makers, těch, kdo formují rozhodnutí ve všemožných oblastech českého ekonomického i politického života. Zde se odráží, jasně či spíše skrytě, ale v rozsahu nahánějícím obavu, vzdalování se od toho, co považujeme za odkaz takových revolučních událostí, jako byla Velká francouzská revoluce, desetiletí bojů za politickou i sociální emancipaci neprivilegovaných a zmenšování sociálních i politických nerovností. Jakoby řešení otázky sociální spočívalo v posilování asociálnosti. To co dnes vidíme, není fašismus, či nacismus oné verze 01 z první poloviny minulého století, kdy si evropská společnost nevěděla rady po 1. světové válce. Tehdy, se vedle komunistické perspektivy, fašismus a jeho odnože jevily jako životaschopné i pro ty, kteří byli poráženi kapitalismem. Sociálně přijatelné řešení, boj proti těm, kdo lidi ožebračují a hledání jednoznačně definovaného nepřítele bylo to, co oslovovalo velké skupiny občanstva. V Německu se terčem stali Židé, v Itálii se prosazoval korporativismus, ve Španělsku kombinace katolicismu a vyřizování si účtů s levicí. Dnes jde o to, co charakterizujeme možná poněkud nepřesně jako pravicový populismus. Je to aktuální a dynamická alternativa prvních dekád 21. století, jakýsi upgrade minulého fašismu, tzn. verze 02. Je to i odpověď na sociální nejistotu vyvolávanou globalizací i hledání určitých jistot v národním rámci. Zrodila se i jako reakce na post-materialistickou levici vznikající v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století. Alternativa založená na pravicové tržní ideologii, politickém autoritarizmu a obav z »těch jiných«. To je ono strašidlo, které začíná obcházet Evropu a kterého by se měli Evropané obávat. To je totiž skutečná cesta do otroctví, byť oslazená výdobytky nejnovějších technologií a relativního dostatku pro velkou část občanů. Jak toto přijímají naši obyvatelé? Nezanedbatelné části občanů zní mnoho myšlenek prezentovaných touto koncepcí přitažlivě. Dokonce i ti, kteří mají sociální cítění, vidí v navrhovaných řešeních možnou alternativu neoliberální přítomnosti. Opět to není nic nového. Zkušenosti z Německa 30. let ukazují, že mnozí z původních příznivců komunistů posléze podporovali, přinejmenším pasivně, nacionální socialismus. To nijak neoslabuje památku těch, kteří aktivně proti nacismu bojovali a v tomto boji padli. I dnes vidíme přesun části občanů od vlažné podpory levice k takovým politickým koncepcím, jako je například LePenova Národní fronta, či italská Liga severu nebo dokonce i maďarský Jobik. Tyto příklady a řada dalších dosvědčují, že koncepce pravicově populistické »třetí cesty«, po které jsme již v minulosti v Evropě vykročili, nebude spontánně odmítnuta. Právě tak, jako Salazarovo Estado novo v Portugalsku, režim generalissima Franca či i mnohými českými demokraty vychvalovaný Pinochet v Chile nebyly masově odmítány »obyčejnými lidmi«. Při nejmenším byly mlčenlivě pasivně přijímány. Představitelé těchto režimů nacházeli v určitých obdobích i nezanedbatelnou oblibu a podporu u občanů, přesto, že určitě nešlo o příspěvek ke kultivaci lidstva.
K čemu ta exkurse do minulosti a různých částí Evropy? Proto, abychom si uvědomili, že »fenomén Bátora« není jen česká záležitost. Je to součástí trendů v našem civilizačním okruhu. Je to viditelný projev hlubinných politických proudů, které mění chápání společensko-politické mapy. To, co se zdálo po 2. světové válce jako překonané, se znovu vynořuje. V jiné formě, ale ne v tak odlišném obsahu.
Co s tím lze dělat? Určitě nemá smysl formálně protestovat proti formě. Problém je v obsahu. Z mého úhlu pohledu to vidím v nedostatečné kvalitě alternativního obsahu levicové alternativy. Tady se otvírají velmi těžko odpověditelné otázky. Jak lze řešit současné problémy, a jsou řešitelné v rámci stávajícího systému nebo vyžadují zásadní systémové změny? Vím, že mnozí čtenáři jsou přesvědčeni, že mají odpověď, ale problém je, že na jednoznačné odpovědi se významné skupiny občanů s levicovým zaměřením shodují jen velice obecně a nemluvě již o společnosti jako celku. A jak víme, ďábel se skrývá v detailu. Určitě ale cesta nevede přes pouhou kritiku pana Bátory a cesty jakou se dostal na ministerstvo školství. Teď je určitě důležitější například to, jak řešit napětí ve Šluknovském výběžku a poslední problémy zrozené v neomalené honbě za dosažení zisku realitních firem vyčištěním výnosných lokalit ve vnitrozemí, která se kloubí s voláním po přitvrzení boje proti »nepřizpůsobivým« a jejich uklizení z očí »řádných« občanů. Zde se krásně slučuje zisk s voláním občanů po pořádku. Zároveň se daří věc prezentovat tak, aby společenské rozpory zůstaly zakryty. Je to bohužel pro levici kvadratura kruhu – jak najít efektivní řešení v situaci, kdy velká většina občanů si nedovede představit žádnou variantu mimo kapitalismus, a která se nedomnívá, že mnoho ze současných problémů jsou hluboce zakořeněny právě v tomto kapitalismu. Bohužel sílí přesvědčení, že řešení narůstajících systémových konfliktů a společenského napětí je možno dosáhnout, při zachování stávajícího systému, určitým zmenšením demokratického prostoru, a že tato cena pro společnost za větší »pořádek« není velká. Já si to nemyslím a to s panem Bátorou nemá vůbec nic společného. Možná, že Ladislav Bátora bude »obětován«, ale obávaný trend to neovlivní ani trochu.

Haló noviny31. 8. 2011, Jiří Málek

 


Související články:
(Problémy - extremismus)

Zápalná obě» (03.05.2015)
Vzpomínka na Oděsu 2014 (30.04.2015)
Na lidičky musí být flintičky (06.04.2015)
Vznik faąismu v rozkládající se kultuře (20.12.2014)
Pomatené hlavy? (21.04.2009)
Proti neonacistům politici zleva doprava (10.11.2007)
Pozvánka na film Pobaltský fašismus (15.03.2006)
Otevřený dopis voleným zástupcům Orlové (22.12.2005)
17. listopad - aktivizace extrémů? (15.11.2005)
Demonstrace proti setkání pravicových fundamentalistů (17.10.2005)
O zahraniční politice se v Norimberku nemluvilo (14.09.2005)
Proti terorismu a válce (13.07.2005)
NPD a neonacistická scéna v Německu (29.04.2005)
V Brně proběhne slet nacistů. Je vlajka České republiky žido-zednářsko-bolševickým symbolem? (26.04.2005)
Komunismus, církev a čarodějnice (2) (10.04.2005)
Komunismus, církev a čarodějnice (1) (10.04.2005)
Otevřený dopis senátoru Jaromíru Štětinovi (08.04.2005)
Reakce na „Otevřený dopis“ předsedy SDS Milana Neuberta (13.03.2005)
S antikomunizmem je třeba polemizovat racionálně (13.03.2005)
Reakce na článek „Zůstaneme komunisty!“ (12.03.2005)
Otevřený dopis mladým komunistům ze ZO 0551 Praha 5 (11.03.2005)
Reakce ZO 0551, KSČM Praha 5 na petici Pavla Bobka, Ladislava Smoljaka, Jana Urbana a Jakuba Jareše k poslancům a senátorům PČR (09.03.2005)
Dnešní rolí komunismu je vyvádět svět z míry (15.02.2005)
Osvětim je největší hřbitov na světě (28.01.2005)
Nacistické tábory nejhorší kapitolou dějin (27.01.2005)
Šedesát let po holocaustu: odpuštění? (27.01.2005)
Na Osvětim se zapomenout nedá (27.01.2005)
Zakázat neonacisty? ptají se opět Němci (25.01.2005)
Dělnická strana aneb Republikáni v montérkách (24.01.2005)
Radikální pravice v Německu (08.01.2005)
Tisková zpráva SDS 041015 (15.10.2004)
Historie ještě nad socialismem neudělala kříž (10.02.2003)
Stanovisko SDS k pravicovému fundamentalismu (19.01.2002)
Levice, radikalismus a extremismus (10.10.2001)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Jiří Málek | Počet komentářů: 16 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1773 (1773 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1355 (1355 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1384 (1384 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
893 (893 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1522 (1522 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1319 (1319 hl.)
Prohnilý humanismus !!
897 (897 hl.)

Celkem hlasovalo: 9143


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.