Proti srsti

Zdeněk Mlynář

V roce 1996 vyšla v nakladatelství Periskop sbírka politických komentářů Zdeňka Mlynáře z let 1990 - 1995 pod názvem Proti srsti. Výběr provedl sám autor - 42 jeho článků či rozhovorů z denního tisku je tu rozděleno do čtyř základních oblastí.

Zdeněk Mlynář (* 22. 6. 1930 Vysoké Mýto, + 15. 4. 1997 Vídeň) - český politolog a politik - byl jedním z nejvýznamnějších představitelů pražského jara v roce 1968.  Do KSČ vstoupil již v roce 1946, v letech 1950-55 studoval Právnickou fakultu Lomonosovovy univerzity v Moskvě, jeho spolužákem byl M. S. Gorbačov. Po skončení studia byl v letech 1956-68 vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva ČSAV. Zabýval se studiem dějin politických teorií a srovnávacím výzkumem politických systémů. V 60. letech se stal vedoucím mezioborového týmu pro zkoumání otázek rozvoje politického systému v socialistických zemích. Z této doby pocházejí publikace Politické učení N. Machiavelliho (1959), Z dějin západoevropských politických ideologií (1961), Stát a člověk (1964).

V letech 1964-68 byl tajemníkem právní komise ÚV KSČ, od března 1968 do září 1969 byl členem ÚV KSČ, od dubna do listopadu 1968 byl členem sekretariátu, od června do listopadu tajemníkem a od srpna do listopadu 1968 členem předsednictva ÚV KSČ.

Byl představitelem reformního proudu ve vedení KSČ, usiloval o demokratizaci komunistického režimu. Byl autorem politické části Akčního programu KSČ z dubna 1968. Po srpnové sovětské okupaci se zúčastnil jednání se sovětskými představiteli a spolupodepsal tzv. moskevské protokoly. V polovině listopadu 1968 se pro svůj nesouhlas s postupující normalizací vrcholných funkcí v KSČ vzdal, v září 1969 byl odvolán z ÚV KSČ a v roce 1970 byl z KSČ vyloučen.

V letech 1969 - 77 pracoval v entomologickém oddělení Národního muzea. V letech 1970 - 77 se účastnil opoziční činnosti v reformně komunistickém prostředí. Byl jedním z hlavních iniciátorů a signatářů Charty 77, byl spoluautorem Prohlášení Charty 77. Od ledna do června  1977 byl ve faktickém domácím vězení, v červnu se vystěhoval do Rakouska, kde působil jako politolog a publicista. V letech 1982 - 89 byl vedoucím vědeckým pracovníkem Rakouského ústavu pro mezinárodní politiku v Laxenburgu a v roce 1989 se stal profesorem politických věd na univerzitě v Innsbrucku. Zabýval se analýzou reformního pokusu v Československu, byl expertem na krize v politických systémech sovětského typu a poté na tzv. perestrojku. V zahraničí publikoval řadu studií a knih (Československý pokus o reformu 1968, 1975; Was kann Gorbatschow ändern?, 1989).

Po listopadu 1989 se vrátil do Československa, kde se snažil zasahovat do politického dění z pozic demokratické levice. Ve svých veřejných vystoupeních se dostal do rozporu s vývojem událostí. Je autorem nesčetných odborných politologických knih, statí a článků. Zvláštní pozornost vzbudily jeho memoáry Mráz přichází z Kremlu (Kolín nad Rýnem 1978, Praha 1990, přeloženo do 11 jazyků). V této knize mimo jiné popsal pokus o vytvoření dělnicko-rolnické vlády po sovětské okupaci země v srpnu 1968. Absurdní bylo, že kvůli tomu právě jej žaloval za vlastizradu Bendův Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu (na konci roku 1995).

Mlynář publikoval pravidelně v Rudém právu (Právu), vydal několik knih (Krize v sovětských systémech od Stalina ke Gorbačovovi, 1991; Socialistou na volné noze, 1992; Reformátoři nebývají šťastní, 1994). Byl čestným předsedou strany Levý blok (předchůdkyně SDS) a jejím lídrem ve volbách v červnu 1996. Strana Levý blok neuspěla. Mlynář se záhy poté pro nemoc vzdal své čestné funkce a v dubnu 1997 ve Vídni zemřel. Jeho pohřbu v Praze se zúčastnil M. S. Gorbačov, který se slzami v očích řekl, že ví, co to znamená být reformátorem.

Další články na serveru SDS:


OBSAH

Proč a pro koho to píšu? (Autorova úvodní poznámka)

Část I.: Listopad 1989 a vláda Občanského fora

 1. Utekli od moci jako chuligáni (interview pro Lidové noviny, 10. 3. 90)
 2. Mluvme spolu otevřeně (interview pro Rudé právo, 21. 8. 90)
 3. Politika jako divadlo? (RP 13. 9. 91)
 4. Kdo u nás převzal moc? (RP 15. 3. 91)
 5. Kupředu - až na dno! (RP 16. 3. 91)
 6. Jak dál po „reálném socialismu“? (výňatky ze stati v Tvorbě č. 2+3, září 1991)
 7. Kdo potřebuje „druhou revoluci“? (RP 27. 11. 91)
 8. Policie v politice (RP 1. 4. 92)
 9. Ještě není rozhodnuto (RP 23. 5. 92)
 10. Vzniká nám nová politická mapa (RP 30. 5. 92)

Část II.: Za vlády Klausovy ODS

 1. Rozbijí strany stát? (RP 10. 6. 92)
 2. Demokracie malá, ale naše (RP 17. 10. 92)
 3. Lze se poučit z „Vítězného února“? (RP 27. 2. 93)
 4. Odbory versus vláda (rozhovor s R. Falbrem, RP 9. 6. 93)
 5. Republika obcí nebo hejtmanů? (RP 13. 11. 93)
 6. Demokracie není darem vlády (RP 2. 4. 94)
 7. Co je nezvratné po listopadu 1989? (RP 12. 11. 94)
 8. O smyslu projevů našich dvou Václavů (RP 4. 2. 95)
 9. Sociální práva nebo chudinská péče? (RP 11. 2. 95)
 10. Odbory a strany v politice (rozhovor s R. Falbrem, RP 3.6.95)

Část III.: Pro levici, proti antikomunismu

 1. Demokracie bez levice? (RP 31. 5. 1991)
 2. Levice bez komunistů? (RP 1. 6. 91)
 3. Sociální demokraté bez levice? (RP 3. 6. 91)
 4. Otevřený dopis V. Havlovi (o „lustračním zákonu“) (RP 7. 10. 91)
 5. Životaschopná levice nebo mumie KSČ? (RP 26. 6. 93)
 6. S klackem na dějiny (RP 17. 7. 93)
 7. Vykřičník neudělá z otázky odpověď (RP 21. 8: 93)
 8. Opozice proti pravici - nebo sama proti sobě? (RP 25. 2. 95)
 9. Levý blok není KSČM (interview pro RP. 12. 6. 95)
 10. Svoboda volby stále existuje (interview pro Právo, 27. 11. 95)

Část IV.: My a svět

 1. My a zbytek světa (RP 14. 3. 91)
 2. Gorbačovova politická i osobní tragédie (interview pro RP, 20. 8. 91)
 3. Tanky zmizely - problémy zůstaly (RP 28. 8. 91)
 4. Ze Sovětského svazu znovu Rusko (RP 29. 8. 91)
 5. Hvězdy Kremlu zhasly (RP 31. 8. 91)
 6. Rusko - hrozba, nebo naděje? (RP 9. 10. 93)
 7. V Rusku zahřmělo (RP 18. 12. 93)
 8. Politika konfrontace nemůže nic vyřešit (rozhovor s M. Gorbačovem, RP 4. 12. 93)
 9. Jak hledat jistotu v nejistém světě? (RP 18. 2. 95)
 10. Nepohodlné výročí (RP 6. 5. 95)
 11. Ani historie, ani hysterie (RP 2. 9. 95)
 12. Ze strachu mír nevzejde (Právo, 11. 11. 95)