logo SDS
Dnešní datum: 01. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 16
Prům. 3.8
21 denni
Max. 604
Prům. 344.1

Nyní si čte web : 32 uživ.

02. Články, statě, projevy

* V modré dálce rudý květ

Vydáno dne 27. 01. 2005 (8098 přečtení)

Kancléř Gerhard Schröder prohlásil: „Bylo mi často vytýkáno, že jsem se vzdal principu sociální spravedlnosti, ale není možné čekat s reformami, až se systém zcela zhroutí.“

Obdobná kasandrovská zvěstování o ohrožení sociálního státu zní odevšad. Varují před možností návratu asociálního ekonomického liberalismu, jehož umírněnou verzi už u nás nabízí ODS svou „modrou šancí“. Byl by to ovšem i návrat k poměrům, z nichž vyrůstá idea či Hayekova fata morgana sociální spravedlnosti. Jejich vnitřní pnutí a tendenci lze vyjádřit Šrámkovým veršem: v modré dálce rudý květ.

Hrozbu má odvrátit restrikce alias modernizace sociálního státu. Fascinace „modernizací“, jež umožňuje povznést ztlumení sociální politiky k vrcholům státnické moudrosti, je i u nás průkazem moderního myšlení. Do té míry, že tzv. nová sociální demokracie je odtrhována od vlastních tradic a hodnotových priorit. Z pohledu modernosti zplaněly. Plastickým výrazem tohoto matení (klíčem k němu je nepochybně fundamentalistický antikomunismus) je text Jiřího Hanáka Dvě cesty (Právo 21. 12. 04. Podobně Alexandr Mitrofanov, Dozadu levá, 15. 11., úvahy Pavla Dostála z 11. 12.). Klade si otázku, kdo má vést ČSSD - „Evropané“ Stanislav Gross s Bohuslavem Sobotkou do moderních časů, nebo „tradicionalista“ Zdeněk Škromach „ke kořenům“, tj. zpět do minulosti?“

První prý chtějí vést ČSSD „do budoucnosti, do Evropy“. Ale evropská cesta je pluralistická a v EU se všichni setkají s umocněnými, nicméně s obdobnými problémy a konflikty. Budoucnost je časem všech, je otevřená i minulému, pokud nebylo organicky překonáno - jako třeba český aristokratismus a monarchismus.

Hanákova teze, že sociální demokracie nenajde nový smysl své existence v minulosti, „protože, obrazně řečeno, osmihodinový pracovní den vybojovali socialisté už dávno“, je založena na vidění omezeném koňskými klapkami. Vidí snad soc. dem. jako dědičku přestárlého harampádí, v němž není ani špetka inspirace pro budoucnost?

A co je tu minulost? V expanzi moderního neoliberalismu je přítomna renesance (u Hayeka, Berlina aj.) klasického liberalismu a moderní časy lidských práv jsou založeny na osvícenské koncepci člověka a francouzské revoluční Deklaraci práv člověka a občana. Tam jsou evropské kořeny. Pro soc. dem. nikdy nebyla „jediným pilířem sociálnědemokratické politiky“ péče o „méně úspěšné“ (tento výraz je odvozen z liberální koncepce svobody, je cizí sociálnědemokratické ideji). Soc. dem. navázala na předchozí emancipační proudy, byla esenciálně univerzalistická, i když působila jako dělnické hnutí a dělnická strana. Neboť humanizace společnosti - což je nekonečně víc než filantropie - musí začít tam, odkud byl humanismus vykázán. Její univerzalizmus byl zastřen i tím, že déle než století byly nižší třídy bez politických práv, všeobecné volební právo je historickým dílem socialistů.

Dosažené i nedosažené cíle oněch sociálních zápasů jsou nyní shrnuty v paktech o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Jsou zpřítomněním emancipačních snah, jejich normativní projekcí na přítomnost a budoucnost: vřazují do těchto časů i Škromacha, Palase a „kořeny“. Neboť, řečeno s Kolárem, „Čas vše mění, i časy“. Prolínají do všech sfér, v nichž existují vztahy závislosti, situace kritické pro svobodu, důstojnost, sebeúctu člověka. I když ani socialisté nejsou jednotni v hodnocení jejich normativní síly (mají normativní či pouze programový význam?), pojetí Socialistické internacionály je vcelku jednoznačné: „Na rozdíl od konzervativních stran jsme přesvědčeni, že sociální a hospodářská práva tvoří neoddělitelnou součást lidských práv.“ U nás jsou součástí ústavy.

Jejich snižování nebo opomíjení (u nás jsme od Klause slýchali o „zaplevelování ústavy“) se zdůvodňuje nutností modernizace sociálního státu! Schuselkové, kteří nám píší z nadnárodních institucionálních opor neviditelné ruky (OECD atd.), varovně poukazují na trvající dluhy v restrikci sociálních sítí. Řídí se ekonomickými prioritami, příslušné mezinárodně právní pakty ponechávají ve stínu. Snaha o jejich faktickou normativní autoritu, pokud vůbec existuje, je nezřetelná (je ovšem zřetelná v poměru k rozvojovým zemím, jimž brání - zákazy dětské práce, ochranou duševního vlastnictví atd. - používat k ekonomickému rozvoji prostředky a metody, z nichž vzešlo euroamerické bohatství).

V ČSSD se obě tyto kontrastní koncepce (priorita humanitních hodnot - imperativ konkurenceschopnosti) střetávají. Má-li tento střet překročit hranice „pragmatismu“, tj. má-li přispět k definování identity soc. dem. v éře univerzalizace lidských práv, založených na postulátu svobody, rovnosti a bratrství (viz čl. 1 Všeobecné deklarace lidských práv), musí se vzepřít nihilistickému vztahu ke své tradici.

Má společné kořeny s liberalismem, ale překračuje ho humánní dimenzí. Ta vylučuje, aby se ztotožnila s neoliberální tendencí vtěsnat člověka, společnost a politické instituce do ekonomických kategorií, redukujících stát i politické strany na „firmy“ tržně fungující v tržním prostředí.

Lze věřit Topolánkovi, že jeho „nulová tolerance“, jež je razantním dovršováním restaurace kapitalismu, není zamířena proti ČSSD. Pootevřel by jí náruč, kdyby slevila ze své sociálnosti. Nulová tolerance je směrována proti sociálním, kulturním a hospodářským právům, proti normativní projekci emancipační tradice soc. dem. Jiří Hanák přehlédl, že nikoli Škromach, ale tento liberalismus, oproštěný od demokratické a sociální kultivace, nás vrací do „mrtvé“ minulosti.

(Autor je právní vědec a politolog)

Právo, 27. 1. 2005


Související články:
(ČR - strany: ČSSD)

Jak radikalizovat ČSSD? (28.03.2010)
Házení vajíčky, házení fašismem (02.06.2009)
ČSSD - nová hesla a realita (02.07.2008)
Oni jsou ochotni udělat úplně všechno, aby si udrželi moc (06.01.2008)
Hroziti Blairem (29.06.2007)
Organizace ČSSD v Zemanově bydlišti ukončila činnost (27.03.2007)
Projev na mimořádném zasedání ÚVV ČSSD 26. června 2004 (25.03.2007)
Jak se nejspíše dohodl Klaus se Zemanem, aneb v jednotě je síla (24.03.2007)
Jak dál? Převzít opět iniciativu! (08.03.2006)
Dokud budu mít vliv na politiku ČSSD, nebudou poplatky u lékaře ani školné, říká Jiří Paroubek (04.02.2006)
Paroubek, nebo svoboda (19.01.2006)
Premiérův poradce: ČSSD si musí udržet otevřené dveře ke KSČM (12.01.2006)
Možnosti podle Zemana (04.01.2006)
Nejde jen o průzkumy preferencí (03.01.2006)
Paroubek dal sociálním demokratům jasně najevo, jak vypadá a jak jedná konzervativní levicový lídr (29.09.2005)
Ticho po levici (07.07.2005)
Po Modré šanci přijde červenohnědé nebezpečí (16.05.2005)
Zprávy o levicové frakci ČSSD (14.05.2005)
Miloš Zeman přiznal: Chtěl jsem spojit ČSSD s KSČM (10.05.2005)
Frakce ČSSD chystá ustavující konferenci (01.05.2005)
Vystoupení na zasedání ÚVV ČSSD (23.04.2005)
„Programové prohlášení frakce sociálně-demokratické levice“ není východisko, ale cesta do slepé uličky (31.03.2005)
Poslední večeře českých sociálních demokratů (30.03.2005)
Per astera ad astra? (30.03.2005)
Sjezd ČSSD - definitivně do ... prava? (29.03.2005)
Rozhovor s delegátem, exministrem Ivanem Davidem (29.03.2005)
Vyhrál mrtvý muž (28.03.2005)
Programové prohlášení frakce sociálně-demokratické levice ČSSD (27.03.2005)
Median: Lidé soudí, že nejlepším šéfem ČSSD by byl Zeman (25.03.2005)
Část ČSSD vyzvala Grosse k omluvě za zradu programu (24.03.2005)
Za Zemanem na chalupě byl velvyslanec USA (24.03.2005)
Kdybych byl prezident, nebyla by ČSSD v tak ubohé pozici (12.03.2005)
S modernizací ČSSD nelze otálet (09.03.2005)
Upřímnost bez billboardů? (23.02.2005)
Po Praze se povídá... (23.02.2005)
Emancipační strategie - hlas minulosti? (22.02.2005)
Kurz němčiny pro premiéry (16.02.2005)
Projev k programovým otázkám (29.01.2005)
Návrh Akčního programu ČSSD do voleb 2006 (29.01.2005)
Základní (dlouhodobý) program ČSSD (verze 6) (29.01.2005)
Středový volič a ČSSD (28.01.2005)
Nestačí myslet to upřímně, musíme poctivě pracovat! (19.01.2005)
Chci být v Senátu, aby Senát mohl tleskat (24.12.2004)
Dvě cesty (21.12.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Frantiąek ©amalík | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Právo

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9751


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.