logo SDS
Dnešní datum: 26. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 15
Prům. 8.2
21 denni
Max. 330
Prům. 221.9

Nyní si čte web : 58 uživ.

03. Rozhovory, diskuse

* Chci být v Senátu, aby Senát mohl tleskat

Vydáno dne 24. 12. 2004 (8340 přečtení)

„Myslím, že kdyby měl Ježíš dnes volit, volil by stranu, která zdůrazňuje lidskou solidaritu. Pro mne je takovou stranou sociální demokracie?“ uvedl profesor Erazim Kohák.

Jak budete slavit Vánoce, pane profesore?

Jako obvykle půjdeme s manželkou na bohoslužby na Štědrý večer, potom na ranní bohoslužby na Hod boží a potom ještě na jedny bohoslužby na Štěpána. O tom jsou Vánoce. U nás jsou Vánoce svátkem narození Krista.

Liší se nějak pojetí Vánoc u katolíků a u vás, evangelíků? Případně i pojetí samotného Ježíše?

V tomhle se, myslím, s katolíky snadno shodneme: že v osobě Ježíše Nazaretského vidíme přítomnost Boží. V podstatě jde o to, kde se člověk v životě potkává s posvátnem. Všichni křesťané se s posvátnem potkávají v Ježíši Kristu.

Vy jste ovšem také sociální demokrat. Jak to jde dohromady s náboženskou vírou? Neváže se socialistické myšlení na materialistický světový názor?

V žádném případě, to byl velký Marxův omyl, který kritizoval už Masaryk. Pro mne socialismus naopak vychází z evangelia, z neustále opakovaného Ježíšova důrazu na upřednostnění společných zájmů před individuálním sobeckým zájmem. To je ta láska k bližnímu. Clement Attlee (předseda Labour Party 1935-55, britský premiér 1945-51 - pozn. A. K.) říkával, že socialista je Angličan s biblí v ruce.

Takže Ježíš byl socialista?

Socialismus je kategorie, která vznikla teprve s průmyslovou revolucí, takže hovořit o něm v souvislosti se situací v Palestině před dvěma tisíci lety by jistě bylo ahistorické. Ale řeknu to takto: myslím, že kdyby měl Ježíš dnes volit, volil by stranu, která zdůrazňuje lidskou solidaritu. Pro mne je takovou stranou sociální demokracie.

Nevolil by v tom případě třeba i komunisty?

To určitě ne. Nezapomínejte, že řekl: ne mečem!

Vy jste od roku 1948 do roku 1991 žil v Americe - je tam náboženské cítění skutečně tak silné, jak se tvrdí? Nejsou mnozí Američané, kteří u soudu přísahají na bibli, ve skutečnosti ateisté nebo aspoň agnostici?

Určitě ano, příslušnost k té či oné náboženské obci je tam do značné míry i společenskou záležitostí. Ale je třeba si uvědomit, že náboženství v Americe mělo vždy dvě velice odlišné tváře: na jedné straně bylo záštitou té nejreakčnější pravice, na straně druhé bylo nositelem pokroku. Martin Luther King, kterého považuji za největšího Američana 20. století, byl metodistický farář. Já jsem se v Americe přimkl k tomu duchovnímu proudu, který odmítá klerikalismus, zároveň však vede jednotlivé křesťany k tomu, aby se angažovali pro spravedlnost. Včetně spravedlnosti sociální.

Co tedy říkáte tomu, že v osobě George Bushe juniora se vedení Spojených států ujala tzv. religious right, čili náboženská pravice, která nikdy po druhé světové válce takový vliv neměla?

Považuji to za velice zhoubný vývoj, za popření tradičního amerického ideálu svobody a spravedlnosti. O tom, proč k tomu došlo, nemohu autoritativně hovořit, protože jsem v Americe už dlouho nebyl, tak vám místo toho povím, co tvrdí moje paní, která je Američanka a nedávno tam strávila čtyři měsíce. Podle ní se ti, kteří volili Bushe, dělí na dvě části. První tvoří lidé, kteří jsou vystrašeni tím, co se stalo 11. září 2001, a neuvědomují si, pro co vlastně hlasovali. Dá se říct, že mají vymyté mozky, protože americký tisk je dneska hodně jednobarevný, zglajchšaltovaný. Ti druzí, jichž je naštěstí malá menšina, jsou v podstatě přesvědčení fašisté.
Na druhé straně stojí 53 miliónů Američanů, kteří hlasovali proti Bushovi.

Bush se dovolává Boha i tehdy, když zaujímá velice konzervativní postoje k těm společenským problémům, které nejsou pravolevě polarizované, například k trestní politice, k emancipaci homosexuálů, k potratům... Totéž se dá říct o našich lidovcích. Znamená to, že konzervativismus patří neodmyslitelně ke křesťanství?

Já si za prvé myslím, že v těchto věcech často nejde o křesťanské postoje, ale o politiku, která se křesťanstvím jen účelově zaštiťuje. Za druhé, pokud jde o samotné křesťanství, v celých jeho dějinách lze vysledovat svár dvou koncepcí, k jejichž zásadnímu střetu došlo hned při jeho vzniku: postoje Farizejů a postoje Ježíšova. Koncepce, která nade vše klade řád, zmrazení existujícího stavu - a koncepce vývojové, která říká, že svět je třeba měnit k lepšímu. Byl snad Ježíš konzervativní, když se postavil proti heslu oko za oko, zub za zub, hlásanému Starým zákonem, a prohlásil: Jáť však pravím vám: milujte své nepřátele!? To přece byla přímo revoluční změna v tehdejším myšlení!

Měl by být každý levičák zároveň volnomyšlenkářem, liberálem?

Ano. Samozřejmě.

V minulosti to tak vždycky bylo, ale teď je leccos nějak posunuté. Máte pocit, že ČSSD je v této rovině svobodomyslná strana?

Přál bych si, aby byla, ale je třeba si uvědomit, že zdaleka ne všichni její členové jsou sociálními demokraty v tom smyslu, že vyznávají určitý ideál. V každém lidském společenství najdete určité procento idealistů, určité procento lidí, kteří prostě jdou s proudem a také určité procento vyložených grázlů, kteří se neštítí zahrát na jakoukoli strunu, když jim to přinese prospěch. Třeba i na strunu xenofobie a nacionalismu.

Za výrazného idealistu mezi představiteli ČSSD byl všeobecně pokládán Vladimír Špidla. Vy se s ním přátelíte, vždycky jste o něm mluvil jako o neobyčejně slušném člověku. Jak jste přijal jeho odstavení?

Považoval jsem to za velice nešťastné. Chápu ovšem, že politik si může dovolit jen omezené penzum neúspěchů a v jeho případě byl tím zlomovým okamžikem patrně už debakl sociální demokracie při volbě prezidenta. Takže nakonec je asi dobře, že odešel do toho Bruselu; myslím, že tam pro sociální demokracii - i pro Českou republiku a vlastně celou Evropu - udělá víc, než by mohl udělat tady, kde se proti němu nahromadilo tolik nepřátelství.

Nedal Špidlův pád za pravdu těm, kteří tvrdí, že politika je svinstvo a že slušný člověk v ní proto nemůže uspět?

Politika je a bude svinstvo právě proto, že slušní lidé ji nejsou ochotni dělat.

Špidla ji dělal.

Pro mne je jeho odchod prostě potvrzením toho, co dobře vím z vlastní zkušenosti: že v životě nejsou jen vítězství, ale i porážky.

Myslíte, že výměna Špidly za Grosse sociální demokracii v očích veřejnosti prospěla?

Moji přátelé to vesměs považují za velikou ztrátu pro sociální demokracii, ale já se pohybuji v intelektuálních kruzích, kde byl Vladimír Špidla velice populární. Je možné, že většina voličů to vidí jinak, i když žádný výrazný vzestup preferencí jsem nezaznamenal.

V čem vidíte hlavní příčiny nynější žalostné pozice ČSSD?

Myslím, že odpovědi na tuto otázku je třeba hledat v různých rovinách. První je, řekněme, vnitrostranická. Víte, že po čtyřiceti letech komunistického režimu je v této zemi obrovská averze ke stranictví; spousta lidí, kteří by za první republiky byli členy sociální demokracie, dnes o partajní knížku nestojí a raději zůstávají jen jejími příznivci. Výsledkem je nepřirozená skladba členstva: my dneska vlastně nemáme jiné členy než funkcionáře. Tedy lidi, kteří vesměs usilují o aparátní postup. Někteří k tomu mají ušlechtilé motivy, někteří méně ušlechtilé, ale vždy to vytváří potřebu vymezovat se nejen navenek, ale zejména vůči spolustraníkům. A to vede ke stavu, kdy se strana věnuje hlavně osobním sporům ve svých řadách a programové otázky se ocitají na druhé koleji.

Další problém vidím v tom, že ČSSD je u vlády už sedmý rok, aniž by kdy měla dostatečně volné ruce k prosazování svého programu. Nejprve vládla pod kuratelou ODS, teď je závislá na hlasech koaličních partnerů. V Senátu a v krajích její pozice nikdy nebyly valné a po letošních volbách nestojí za řeč... Mít odpovědnost bez moci, to je v politice velice nevděčná role. Třetí rovina je, abych tak řekl, existenciální: kdykoli se lidé mají poměrně dobře, mají sklon volit ty strany, které na ně nekladou žádné požadavky. Strany, které jim říkají, aby mysleli jen na sebe, strany, které jsou proti daním, proti přerozdělování, proti sociální odpovědnosti. Teprve když jim začne téct do bot, vzpomenou si na to, čemu se říká vzájemnost, solidarita. Jenže to už může být pozdě.

Říkáte, že když ČSSD vládne úspěšně, pracuje vlastně proti sobě? A že v jejím zájmu by bylo spíše přivést zemi na buben?

Ne, z toho by samozřejmě těžili spíš komunisté, jimž, jak víme z historie, heslo čím hůř, tím líp není až tak cizí. Sociální demokracie by svou tradici naopak pošlapala, kdyby svůj zájem nadřadila zájmu společnosti.

Váš přítel Vladimír Špidla i jeho nástupce Stanislav Gross dospěli k názoru, že ČSSD se musí programově i v politické praxi od komunistů co nejvíce oddělit, Zdeněk Škromach má zřejmě opačný názor. Kde v tom sporu stojíte vy?

Já si myslím, že sebedefinice ve vztahu ke komunistům je pro sociální demokracii nešťastná, protože komunismus patří minulosti. Dnes je nutné vymezit se vůči novému fenoménu, jímž je soustředění obrovské moci v rukou nadnárodních společností, které jsou schopné ovládat celé státy.

Na tuto situaci existují tři odpovědi. Odpověď první: zakroutíme kapitalistům krkem! Tohle řešení jsme si už vyzkoušeli po roce 1948, a víme, jak to dopadlo. Odpověď druhá: dejme kapitalistům volnou ruku! To nám předvedla ODS v první polovině devadesátých let, a následky také nebyly zrovna radostné. Třetí odpověď je odpověď sociální demokracie: umravněme kapitalismus, přinuťme ho, aby se choval slušně! Já jsem přesvědčen, že toto je jediná rozumná možnost.

Co odpovíte na námitku, že umravněný kapitalismus - ať už ho umravňují zákony, vlády nebo odbory - je nevýkonný? A že cesta, kterou doporučujete, nás tudíž dovede k hospodářskému úpadku?

K úpadku nás jistě nedovede. Ale samozřejmě záleží na tom, čemu říkáme výkonnost. Jestliže ji měříme mírou zisku akcionářů velkých společností, pak je jistě pravda, že umravňováním kapitalismu se tahle výkonnost poněkud snižuje.

Pokud vím, výkonnost ekonomiky se posuzuje hlavně podle růstu hrubého domácího produktu.

Ano, připouštím, že HDP poroste pomaleji, protože rychleji porostou takové věci jako zdravotnictví, školství, prostě veřejné služby. To znamená, že tu mluvíme také o prioritách, které si společnost stanoví.

Když bude nízký HDP, kde vezmeme peníze na to zdravotnictví a školství?

Tenhle pravicový argument v podstatě říká, že HDP může být buď maximální, nebo žádný, nic mezi tím. Což je samozřejmě nesmysl. Kolik budeme mít na školství a zdravotnictví, to záleží mnohem více na tom, jak se společnost rozhodne ten celkový koláč rozdělovat, než na tom, jak je veliký.

Co říkáte názoru, že sociální demokracie by už neměla být stranou chudých, že by měla hájit hlavně zájmy střední třídy?

Řekl bych, že by neměla být stranou chudých, protože jejím úkolem je zajistit, že ti chudí nebudou chudí. Každopádně by měla být stranou lidí práce.

Jak velká je podle vás šance, že ČSSD do voleb v roce 2006 vstane z mrtvých?

Já si nemyslím, že je mrtvá. Zda bude voličsky úspěšná, to podle mne závisí na tom, zda se jí podaří přijít s jasným programem pro tuto zemi - demokratickým, sociálním a ekologickým.

Máte na mysli jiný program než ten, který předložila veřejnosti před posledními volbami a potom v modifikované podobě ve dvou koaličních dohodách?

Nemám na mysli jeden určitý dokument, ale celkový postoj ke společenskému vývoji. Pokud se ČSSD toto podaří, považoval bych to za úspěch i v případě, že ve volbách prohraje.

Osobně si dokonce myslím, že sociální demokracii by několik let v opozici velice prospělo. Přesto jsem proti dobrovolnému odchodu, protože se bojím následků, které by to mělo pro tuto zemi. Vláda jedné strany je totiž vždycky špatná, bez ohledu na barvu té strany. ODS má v této chvíli Hrad, kraje a v podstatě i Senát, prostřednictvím svého čestného předsedy ovlivňuje složení Ústavního soudu a Bankovní rady... Jestli k tomu přibude i Sněmovna a vláda, tak se začnu trochu obávat, aby na naší politické scéně místo dialogu nezavládl opět monolog.

Nemluvě už o tom, čemu se říká Modrá šance. Jsem přesvědčen, pokud ODS dovolíme, aby ji nikým a ničím neomezována proměnila v Modrou skutečnost, spláčeme nad výdělkem. Samozřejmě ne všichni - pár tisíc našich spoluobčanů si určitě bude radostně pročítat výpisy ze svých bankovních kont.

Já vám tady, pane profesore, kladu politické otázky - a vy jste v září kandidoval na Praze 4 na senátora se sloganem: Zklamali vás politici? Zkuste to s filozofem! Nebyl ten slogan zavádějící? Nestane se každý, kdo vstoupí do vrcholové politiky, automaticky profesionálním politikem, se vším co k tomu patří?

Každý slogan je zavádějící. Kdybych ten slogan měl rozvést, nevešel by se mi na plakát. Protože bych tam musel napsat: Zklamali vás lidé, jejichž průpravou pro vykonávání veřejné funkce je zkušenost v politice? Jestliže ano, zkuste to s člověkem, jehož průpravou pro zastávání veřejné funkce je filozofie!

Mnozí jiní kandidáti také neměli politickou průpravu, byli to lékaři, právníci, podnikatelé... Přidal jste se k těm, kteří vydávají za svou přednost, že politice nerozumějí?

Přidal jsem se k těm, kteří říkají: my jsme neopotřebovaní. Ano.

Neměl jste aspoň dodat: nejsem politik, ale stanu se jím, rychle se to naučím?

Já věřím, že svou schopnost učit se jsem prokázal celým svým životem.

Nebyl to politický diletantismus, když jste těsně před volbami prohlásil, že byste raději prohrál při 60procentní účasti, než vyhrál při 15procentní? Někteří voliči si to možná vyložili tak, že o zvolení vlastně moc nestojíte.

Ano, byl to čirý politický diletantismus, a zároveň také určitý idealismus. Protože mně opravdu nešlo tolik o zvolení jako o to, abych přispěl k vyspívání politického systému v této zemi.

Když někdo řekne, že mu moc nezáleží na vítězství, tak obvykle nevyhraje...

Ano, to je možné. A mě z toho srdce nebolí.

Teď se vám nicméně nečekaně naskytla druhá šance, když Nejvyšší správní soud zrušil senátní volby v Praze 11 a Stanislav Gross chce do jejich únorové reprízy místo neúspěšného Ivana Davida nasadit vás. Ještě než se o tom začneme bavit, rád bych věděl, co si myslíte o tom soudním verdiktu? Nemá pravdu prezident Klaus, když ho označuje za nepřípustné vměšování do svobodných voleb?

Já považuji naopak výrok pana prezidenta za nemístné vměšování do pravomoci soudů. Myslím si, že dokladem vyspělosti politických elit je mimo jiné i to, do jaké míry jsou připraveny akceptovat i ta rozhodnutí soudů, s nimiž hluboce nesouhlasí. Proto ani já v okamžiku, kdy nevylučuji opakování své kandidatury na senátora, nemohu na vaši otázku odpovědět jinak, než že soud rozhodl jak rozhodl a že posouzení správnosti toho rozhodnutí nyní přísluší Ústavnímu soudu, k němuž se pan Nádvorník dovolal.

Václav Klaus před dvanácti dny na této stránce velice trval na tom, že právo kritizovat verdikt soudu má každý občan včetně prezidenta.

To je složitá záležitost. Já sám si uvědomuji, že jedním z projevů mého politického diletantství bylo, že jsem neuměl rozlišovat mezi tím, co mohu říci jako soukromá osoba a co mohu říci jako reprezentant politické strany. Takže teď pouze řeknu, že kdybych byl na místě pana prezidenta, velice pečlivě bych se vystříhal vyslovování některých soudů. Je možné, že bych z čirého diletantismu někdy prostě „ulítl“, ale záměrně určitě ne. A rozhodně bych si dával velký pozor na to, abych vždy vystupoval jako představitel tohoto státu. Obávám se, že pan prezident má někdy sklon vystupovat jako čestný předseda Občanské demokratické strany.

Z vaší předchozí odpovědi jsem pochopil, že když se ty volby v Praze 11 budou opakovat, tak do nich půjdete...

Řekl jsem, že to nemohu vyloučit, ale zatím o možnosti mé nominace vím jen z té „televizní“ zmínky Stanislava Grosse, z Lidového domu ani z obvodní organizace mě nikdo nekontaktoval, takže nevím, jestli mě doopravdy chtějí. V posledních dnech jsem se snažil s panem předsedou spojit, ale je nemocný a na esemesky neodpovídá.

Pokud vás chtějí, budete si klást nějaké podmínky?

Z kantorského platu nejsem schopen financovat vyvěšování plakátů. A vím, jak velký byl nepoměr mezi mým rozpočtem a rozpočtem pana Příhody z ODS, který mě ve druhém kole voleb v Praze 4 porazil. (V závorce bych zde rád dodal, že mi je osobně velice sympatický.)

Chcete říct, že už si nechcete sám malovat billboardy?

Ne, aspoň jeden si zase namaluju, už proto, že to přitahuje vás, novináře. Ale rád bych, aby jich bylo trochu víc a nemohu si namalovat všechny. Čili bych potřeboval určitou hmotnou podporu a vedle toho i podporu politickou. Aby někdo na tu Prahu 11 přišel na moje volební shromáždění, případně udělal spolu se mnou tiskovou konferenci a podobně.

Koho byste tam rád přivítal?

Například paní kolegyni Buzkovou, kterou mají voliči rádi a já také. Nebo pana předsedu Zaorálka, toho bych také uvítal s otevřenou náručí.

Ani Stanislava Grosse byste asi neodehnal, viďte?

Samozřejmě že ne. Jde mi prostě o důkaz politické vůle, která se dá demonstrovat mnoha způsoby. Čili: nekladl bych si konkrétní podmínky, ale rád bych viděl jednoznačný signál, že ta strana za mou kandidaturou stojí. Nechci do toho jít jako Don Quijote.

A myslíte si, že byste při té repríze měl větší šanci uspět než při premiéře?

Na Praze 11 žiji už patnáct let, mám tam mnoho přátel a známých... To první kolo by asi bylo obtížné, ale pokud se dostanu do druhého, tak si myslím, že tam mohu získat daleko širší podporu.

Nejste nejmladší - není funkce senátora pro vás příliš náročná? Jste schopen vykonávat ji s plným nasazením?

My dva se přece známe už nějaký pátek, pane Kramere, takže víte, že jsem člověk, který všechno, co dělá, dělá s plným nasazením. Pokud jde o mé zdraví, tak všichni lékaři, se kterými jsem to konzultoval, jsou přesvědčeni, že na to mám. A taky nezapomeňte, že jsem učitel, což znamená, že celý život žiji mezi mladými lidmi. A musím s nimi držet krok.

Co zmůže sociálnědemokratický senátor v modrém Senátu? Proč tam vlastně chcete být?

Ptáte se metaforicky, odpovím stejně. Chci tam držet prapor s červenou růží. A zároveň tam chci připomínat, že demokracie nemůže být jednobarevná. Jedna ruka netleská. Chci tam být proto, aby Senát mohl tleskat.

Právo, 23. 12. 2004, Alexandr Kramer


Doporučení SDS:

Přečtěte si 2 rozhovory s Erazimem Kohákem - ČSSD je karikaturou sociální demokracie a Válka vytváří příznivé prostředí pro teror - i jeho 3 měsíce starý příspěvek Na táčkách s docentem Ježkem


Související články:
(ČR - strany: ČSSD)

Jak radikalizovat ČSSD? (28.03.2010)
Házení vajíčky, házení fašismem (02.06.2009)
ČSSD - nová hesla a realita (02.07.2008)
Oni jsou ochotni udělat úplně všechno, aby si udrželi moc (06.01.2008)
Hroziti Blairem (29.06.2007)
Organizace ČSSD v Zemanově bydlišti ukončila činnost (27.03.2007)
Projev na mimořádném zasedání ÚVV ČSSD 26. června 2004 (25.03.2007)
Jak se nejspíše dohodl Klaus se Zemanem, aneb v jednotě je síla (24.03.2007)
Jak dál? Převzít opět iniciativu! (08.03.2006)
Dokud budu mít vliv na politiku ČSSD, nebudou poplatky u lékaře ani školné, říká Jiří Paroubek (04.02.2006)
Paroubek, nebo svoboda (19.01.2006)
Premiérův poradce: ČSSD si musí udržet otevřené dveře ke KSČM (12.01.2006)
Možnosti podle Zemana (04.01.2006)
Nejde jen o průzkumy preferencí (03.01.2006)
Paroubek dal sociálním demokratům jasně najevo, jak vypadá a jak jedná konzervativní levicový lídr (29.09.2005)
Ticho po levici (07.07.2005)
Po Modré šanci přijde červenohnědé nebezpečí (16.05.2005)
Zprávy o levicové frakci ČSSD (14.05.2005)
Miloš Zeman přiznal: Chtěl jsem spojit ČSSD s KSČM (10.05.2005)
Frakce ČSSD chystá ustavující konferenci (01.05.2005)
Vystoupení na zasedání ÚVV ČSSD (23.04.2005)
„Programové prohlášení frakce sociálně-demokratické levice“ není východisko, ale cesta do slepé uličky (31.03.2005)
Poslední večeře českých sociálních demokratů (30.03.2005)
Per astera ad astra? (30.03.2005)
Sjezd ČSSD - definitivně do ... prava? (29.03.2005)
Rozhovor s delegátem, exministrem Ivanem Davidem (29.03.2005)
Vyhrál mrtvý muž (28.03.2005)
Programové prohlášení frakce sociálně-demokratické levice ČSSD (27.03.2005)
Median: Lidé soudí, že nejlepším šéfem ČSSD by byl Zeman (25.03.2005)
Část ČSSD vyzvala Grosse k omluvě za zradu programu (24.03.2005)
Za Zemanem na chalupě byl velvyslanec USA (24.03.2005)
Kdybych byl prezident, nebyla by ČSSD v tak ubohé pozici (12.03.2005)
S modernizací ČSSD nelze otálet (09.03.2005)
Upřímnost bez billboardů? (23.02.2005)
Po Praze se povídá... (23.02.2005)
Emancipační strategie - hlas minulosti? (22.02.2005)
Kurz němčiny pro premiéry (16.02.2005)
Projev k programovým otázkám (29.01.2005)
Návrh Akčního programu ČSSD do voleb 2006 (29.01.2005)
Základní (dlouhodobý) program ČSSD (verze 6) (29.01.2005)
Středový volič a ČSSD (28.01.2005)
V modré dálce rudý květ (27.01.2005)
Nestačí myslet to upřímně, musíme poctivě pracovat! (19.01.2005)
Dvě cesty (21.12.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Erazim Kohák | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Právo

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1768 (1768 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1353 (1353 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1381 (1381 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
891 (891 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1520 (1520 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1315 (1315 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9122


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.