logo SDS
Dnešní datum: 28. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 20
Prům. 15.5
21 denni
Max. 330
Prům. 223.4

Nyní si čte web : 28 uživ.

04. Kolektivní práce

* Základní (dlouhodobý) program ČSSD (verze 6)

Vydáno dne 29. 01. 2005 (9432 přečtení)

Otevřenost novým výzvám - věrnost tradici
Návrh textu - verze 6 - po rozšířeném zasedání ÚVV ČSSD k programovým otázkám 29. 1. 2005 včetně závěrů z diskuse.

1. Kdo jsme a kam směřujeme

1.1. Historické kořeny a zásady sociální demokracie

1.2. Základní sociálnědemokratické hodnoty

1.2.1. Humanismus

1.2.2. Demokracie

1.2.3. Trvale udržitelný rozvoj

1.2.4. Svoboda a odpovědnost

1.2.5. Rovnost všech lidí v důstojnosti, svobodě a právech

1.2.6. Solidarita

1.2.7. Sociální spravedlnost

1.3. Cíle sociální demokracie v současném světě

1.3.1. Člověk jako cíl a lidský potenciál jako zdroj rozvoje společnosti

1.3.2. Společnost vzdělání, spoluúčasti, solidarity a ekologické citlivosti

1.3.3. Sociálně a ekologicky orientované tržní hospodářství

1.3.4. Globální spravedlnost a odpovědnost

2. Stav české společnosti a strategické směry programu ČSSD

2.1. Transformace české společnosti po listopadu 1989

2.2. Společenská krize let 1996-98, nástup ČSSD do vlády a její dosavadní výsledky

2.3. Hlavní strategické směry našeho dlouhodobého programového výhledu

3. Jaký svět chceme vytvářet: Od současného nadnárodního řádu ke globální spravedlnosti

3.1. Zhodnocení současného nadnárodního uspořádání

3.1.1. Ekonomický a sociální deficit

Rozpor mezi liberalizací a monopolizací trhů

Dvojí metr liberalizace

Nerovnoměrný vývoj znalostní revoluce

Ekonomická globalizace versus sociální stát

3.1.2. Politický a multikulturní deficit

3.1.3. Ekologický deficit

3.1.4. Bezpečnostní a obranný deficit

3.2. Vize globální spravedlnosti

Rekonstrukce sociálního státu v globálním věku

3.2.1. Prosperita a sociální spravedlnost

3.2.2. Globální vládnutí a multikulturní řád

3.2.3. Životní prostředí a udržitelný rozvoj

3.2.4. Multilaterální svět

4. Jakou Evropu spoluvytváříme: Projekt evropské spravedlnosti

Co přinesla Evropská unie Evropanům

Co znamená pro Českou republiku členství v Evropské unii

4.1. Sociální spravedlnost a konkurenceschopnost

4.2. Demokratický a multikulturní řád

4.3. Životní prostředí a udržitelný rozvoj

4.4. Zahraniční, bezpečnostní a obranná politika

5. Demokratizace státu, svoboda, zúčastněnost a odpovědnost

5.1. Demokracii považujeme za řád svobody

5.1.1. Hodnoty svobody a důstojnosti člověka

5.1.2. Dějinná zkušenost ČSSD popírá tezi o přímé závislosti tržní ekonomiky a demokracie

5.1.3. Ústavní instituce a právní řád

5.2. Krajské a obecní samosprávy

5.3. Zastupitelská demokracie a občanská součinnost

5.4. Státní správa

5.5. Demokracie jako diskuse

5.6. Ochrana života, svobody a vlastnictví

Ochrana demokracie

5.7. Stát, politické strany a občanská sdružení

5.8. ČSSD se hlásí k osvícenské tradici organického sepětí svobody člověka se vzdělaností a mravností

5.9. Lidská práva

5.9.1. Rovnost mužů a žen

5.9.2. Lidská práva a politická integrace

5.9.3. Univerzalizace lidských práv

6. Rozvoj solidární a sociálně spravedlivé společnosti

6.1. Sociální práva a sociální stát

6.1.1. Zaměstnanost, ochrana práce, sociální dialog, mzdy a příjmy

6.1.2. Bezpečí rodiny a populační vývoj

6.1.3. Sociální zabezpečení

6.1.4. Migrace, migrační politika

6.2. Bydlení

6.3. Rozvoj moderního systému zdravotní péče

6.3.1 Základní východiska

6.3.2. Cíle

7. Sociálnětržní a ekologicky zodpovědná ekonomika

7.1. Aktivní hospodářská politika

7.2. Rozvoj zemědělství a venkova

7.3. Fiskální a daňová politika

7.4. Ekonomická moc musí podléhat demokratické kontrole

7.5. Privatizace a kultivace podnikání

8. Společnost přátelská k životnímu prostředí

9. Společnost vzdělání, vědy a informací

9.1. Naše cíle a přístupy k vzdělávání a výchově

9.2. Součásti vzdělávací soustavy v systému celoživotního vzdělávání a jejich specifika

9.2.1. Předškolní vzdělávání

9.2.2. Základní vzdělávání

9.2.3. Střední všeobecné a odborné vzdělávání

9.2.4. Vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání

9.2.5. Další vzdělávání

9.3. Učitel

9.4. Volný čas mládeže

9.5. Tělovýchova, sport a turistika

9.6. Věda jako klíčový nástroj rozvoje společnosti vzdělání

9.7. Informační společnost – nástroj budování společnosti vzdělání, spoluúčasti a solidarity

9.7.1. Rozšíření možností a forem spoluúčasti v ekonomice i ve veřejné správě

9.7.2. Ochrana osobní identity, ochrana osobnosti

9.7.3. Právo na informace

9.7.4. Člověk – cíl i zdroj rozvoje informační společnosti

10. Společnost globální i národní kultury

10.1. Nezastupitelnost kultury pro rozvoj plnohodnotného života společnosti i jedince

10.1.1. Kultura věc veřejná

10.1.2. Kultura a svoboda

10.1.3. Kulturní dědictví

10.1.4. Regionalismus

10.1.5. Instituce občanské společnosti a rozvoj kultury

10.2. Kvalitní mediální kultura – východisko z krize?

10.2.1. Důsledky informatizace společnosti

10.2.2. Digitalizace a kulturní dědictví

10.2.3. Nebezpečí mediální indoktrinace

10.2.4. Ochrana nestrannosti veřejnoprávních medií

10.2.5. Volný čas

10.3. Sebereflexe kultury jako východisko kultivace kultury samé


Závěr

Sebelepší politický program se míjí cílem, pokud opomíjí trendy vznikající a prosazující se mimo vlastní oblast politiky, zejména v ekonomice. Proto jsme za východisko základního (dlouhodobého) programu ČSSD zvolili průběh informační revoluce, nezadržitelnou globalizaci světových ekonomických i sociálních poměrů a konečně předpoklad, že v rodícím se multipolárním světě bude hrát významnou roli Evropské unie, v níž prosazujeme aktivní členství ČR.

Lidstvo dnes svádí dosud nevídaný boj s časem, který však není předem ztracen. Globalizace i některé trendy spjaté s rozvojem informační společnosti hrozí, ale současně nabízí i prostředky ke zvládnutí hrozeb. Budoucnost světa závisí hlavně na tom, zda se včas vytvoří politicko mocenské struktury a mezinárodně právní postupy, dostačující k řešení tohoto úkolu. Pochopí-li levice u nás, v Evropě i ve světě dějinnou situaci a vezme ji za východisko své politiky, dokáže hledat – a díky svému internacionalismu – i nacházet na všech kontinentech a ve všech kulturách sociální síly schopné a ochotné účinně spolupracovat na díle globální solidarity a společné záchrany.

Věrna tradici svých průkopníků ze století předminulého a bojovníků za svobodu, demokracii a humánní rozvoj společnosti ze století právě minulého bude ČSSD i nadále platným členem evropského týmu socialistických a sociálnědemokratických stran, jednoho z nejdůležitějších účastníků zápasu o zlidštění světa nynějších i budoucích generací. Víme, že musíme i v politické práci držet krok se změnami světa éry globalizace, krize životního prostředí, sociálních krizí, etnických krizí a převratných informačních technologií, zbavovat se již nefunkčních, ale o to více vžitých návyků. Postavení moderní strany v moderní společnosti to vyžaduje.

To vše nebude lehké, ale své odpovědnosti dostojíme!


Související články:
(ČR - strany: ČSSD)

Jak radikalizovat ČSSD? (28.03.2010)
Házení vajíčky, házení fašismem (02.06.2009)
ČSSD - nová hesla a realita (02.07.2008)
Oni jsou ochotni udělat úplně všechno, aby si udrželi moc (06.01.2008)
Hroziti Blairem (29.06.2007)
Organizace ČSSD v Zemanově bydlišti ukončila činnost (27.03.2007)
Projev na mimořádném zasedání ÚVV ČSSD 26. června 2004 (25.03.2007)
Jak se nejspíše dohodl Klaus se Zemanem, aneb v jednotě je síla (24.03.2007)
Jak dál? Převzít opět iniciativu! (08.03.2006)
Dokud budu mít vliv na politiku ČSSD, nebudou poplatky u lékaře ani školné, říká Jiří Paroubek (04.02.2006)
Paroubek, nebo svoboda (19.01.2006)
Premiérův poradce: ČSSD si musí udržet otevřené dveře ke KSČM (12.01.2006)
Možnosti podle Zemana (04.01.2006)
Nejde jen o průzkumy preferencí (03.01.2006)
Paroubek dal sociálním demokratům jasně najevo, jak vypadá a jak jedná konzervativní levicový lídr (29.09.2005)
Ticho po levici (07.07.2005)
Po Modré šanci přijde červenohnědé nebezpečí (16.05.2005)
Zprávy o levicové frakci ČSSD (14.05.2005)
Miloš Zeman přiznal: Chtěl jsem spojit ČSSD s KSČM (10.05.2005)
Frakce ČSSD chystá ustavující konferenci (01.05.2005)
Vystoupení na zasedání ÚVV ČSSD (23.04.2005)
„Programové prohlášení frakce sociálně-demokratické levice“ není východisko, ale cesta do slepé uličky (31.03.2005)
Poslední večeře českých sociálních demokratů (30.03.2005)
Per astera ad astra? (30.03.2005)
Sjezd ČSSD - definitivně do ... prava? (29.03.2005)
Rozhovor s delegátem, exministrem Ivanem Davidem (29.03.2005)
Vyhrál mrtvý muž (28.03.2005)
Programové prohlášení frakce sociálně-demokratické levice ČSSD (27.03.2005)
Median: Lidé soudí, že nejlepším šéfem ČSSD by byl Zeman (25.03.2005)
Část ČSSD vyzvala Grosse k omluvě za zradu programu (24.03.2005)
Za Zemanem na chalupě byl velvyslanec USA (24.03.2005)
Kdybych byl prezident, nebyla by ČSSD v tak ubohé pozici (12.03.2005)
S modernizací ČSSD nelze otálet (09.03.2005)
Upřímnost bez billboardů? (23.02.2005)
Po Praze se povídá... (23.02.2005)
Emancipační strategie - hlas minulosti? (22.02.2005)
Kurz němčiny pro premiéry (16.02.2005)
Projev k programovým otázkám (29.01.2005)
Návrh Akčního programu ČSSD do voleb 2006 (29.01.2005)
Středový volič a ČSSD (28.01.2005)
V modré dálce rudý květ (27.01.2005)
Nestačí myslet to upřímně, musíme poctivě pracovat! (19.01.2005)
Chci být v Senátu, aby Senát mohl tleskat (24.12.2004)
Dvě cesty (21.12.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: ČSSD

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1769 (1769 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1353 (1353 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1381 (1381 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
891 (891 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1521 (1521 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1315 (1315 hl.)
Prohnilý humanismus !!
896 (896 hl.)

Celkem hlasovalo: 9126


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.