Dialektika přírody

Bedřich Engels

„Dialektika přírody” patří mezi díla, která za života svých autorů nespatřila světlo světa. V případě tohoto dokonce ani nebyla soustavně uspořádána látka, kterou k tomuto tématu Engels napsal. Jednotlivé části mají charakter předběžných náčrtků a poznámek. Přesto tu existují společné základní myšlenky a jednotný harmonický plán.

Těsně před smrtí shrnul Engels svůj materiál pro „Dialektiku přírody” do čtyř svazků. Společně s další pozůstalostí se pak po Engelsově smrti dostaly jeho rukopisy do rukou vedení německé sociální demokracie a jejich fotokopie později do Moskvy. Tam byla také „Dialektika přírody” poprvé vydána. Historie dokumentu je popsána v redakční předmluvě Institutu Marxe-Engelse-Lenina včetně seznamu materiálů, které publikovány nebyly.

Tato verze vznikla v roce 1950 v nakladatelství Svoboda překladem německého originálu „Dialektik der Natur”, vydaného v Moskvě roku 1935, v redakci podle ruského vydání  z roku 1948.

Obsah:

Předmluva Institutu Marxe-Engelse-Lenina při ÚV VKS(b)

[Náčrtky plánu]

[Náčrtek celkového plánu]

[Náčrtek dílčího plánu]

[Stati]

Úvod

Stará předmluva k „[Anti-] Dühringu”. O dialektice.

Přírodověda ve světě duchů.

Dialektika.

Základní formy pohybu.

Míra pohybu. - Práce.

Slapové tření. Kant a Thomson-Tait. - Rotace Země a přitažlivost Měsíce.

Teplo.

Elektřina.

Podíl práce na polidštění opice.

[Poznámky a fragmenty]

[Z dějin vědy]

[Přírodověda a filosofie]

[Dialektika]

[a) Všeobecné problémy dialektiky. Základní zákony dialektiky]

[b) Dialektická logika a theorie poznání. O „hranicích poznání”]

[Formy pohybu hmoty. Klasifikace věd]

[Matematika]

[Mechanika a astronomie]

[Fysika]

[Chemie]

[Biologie]

Vysvětlivky a rejstříky

Vysvětlivky 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ...

Chronologický přehled fragmentů a statí „Dialektika přírody”

Přehled literatury použité v „Dialektice přírody”

Jmenný rejstřík

Věcný rejstřík