logo SDS
Dnešní datum: 05. 03. 2021   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 34
Prům. 16.1
21 denni
Max. 442
Prům. 324.3

Nyní si čte web : 34 uživ.

Počet zobrazených článků: 50 (z celkem 77 nalezených)

|0-50|50-77|

Co je levicové?
(Karel Růľička, 08. Od naąich čtenářů, 09.03.2017)
Před časem proběhla v "kyberprostoru" vcelku zajímavá diskuse nad tématem: co je vlastně levicové? Jeden z ucelenějąích příspěvků přináąíme se svolením autora jako výchozí bod k zamyąlení.

Ruce pryč od Boky Kotorské!
(David Severin, 08. Od naąich čtenářů, 30.10.2016)
Naporcováním bývalého svazu republik Jugoslávie vznikla bohužel situace, kterou využívají velcí, vlivní a silní - totiž ten nejsilnější.

Virus nemoci Chamberlain-Daladier se ąíří Evropou jako mor
(Jan ©lemenda, 08. Od naąich čtenářů, 02.10.2015)
Fejeton k neslavnému výročí Mnichovské zrady.

O Tondovi-Hondovi a panu Prospěchovi
(Vladimír Novák, 08. Od naąich čtenářů, 17.05.2015)
Z cyklu pohádek pro dospělé a dorost "Bylo, nebylo".

Sýrie nepromine záměnu příčiny za důsledek
(Hassan Charfo, 08. Od naąich čtenářů, 19.03.2015)
Uvádíme příspěvek bývalého vedoucího mezinárodního oddělení ÚV KSČM, doc. H. Charfo, který nepochybně řadě čtenářů bude připadat poněkud kontroverzní nebo diskutabilní. Je ovšem vhodné připomenou, že doc. Charfo situaci v Sýrii (odkud sám pochází) sleduje dlouhodobě, a jeho názor nelze tedy jen tak beze všeho pominout. Rozhodně si zaslouží diskusi.

Ještě Amazon a demokracie "po brněnsku" (či po "jihomoravsku"?)
(administrator, 08. Od naąich čtenářů, 24.03.2014)
Jako reakci na článek "Amazon a demokracie - jak Brno" jsme obdrželi mailem následující příspěvek. Možná ledacos osvětluje.

Vąehoschopný Asad je nebezpečný i pro světový mír
(Hassan Charfo, 08. Od naąich čtenářů, 13.09.2013)
V reakci na tiskové prohláąení Strany evropské levice (EL) k situaci v Sýrii z 29. srpna (a na aktuální vývoj v této oblasti) jsme obdrľeli následující příspěvek, který jde tak trochu "proti proudu" běľných postojů lidí na levici (a mnohým půjde moľná i "proti srsti"). Stojí vąak za to se nad jeho obsahem zamyslet - uľ proto, ľe jeho autorem je komunista syrského původu, bývalý vedoucí mezinárodního oddělení ÚV KSČM a bývalý zástupce KSČM ve Výkonném výboru EL.

Střet civilizací…
(Ladislav ®Žák, 08. Od naąich čtenářů, 14.08.2013)
Následující text, jehož autorem je příležitostný čtenář našich stránek, lze chápat jako příspěvek k diskusi, zahájené článkem Josefa Hellera - jeho význam je ale obecnější. Je dost možné, že i tento příspěvek vyvolá živou diskusi. Některé názory rozhodně k polemice lákají ... (jh)

O Romech a neofašismu
(Josef Heller, 08. Od naąich čtenářů, 07.08.2013)
(Levicové zamyšlení nad vážným problémem - publikujeme se svolením autora a v naději, že vyvolá věcnou diskusi.)

Naše poznanie o spoločnosti alebo Definícia pojmu socializmus.
(Andrej Sablič, 08. Od naąich čtenářů, 12.04.2013)
V těchto dnech jsme dostali další příspěvek pro Ideovou konferenci, tentokrát z východního Slovenska. Je sice poněkud teoretičtěji zaměřený, ale věříme, že místy nekonvenční přístup a pojetí autora může stimulovat diskusi. Současně také může mnohým členům SDS připomenout naši před časem zesnulou členku paní Manochovou, která se zabývala podobnou problematikou. (jh)

Povstání, které zůstalo sirotkem
(Hassan Charfo, 08. Od naąich čtenářů, 30.12.2012)
Přinášíme úvahu, kterou nám zaslal někdejší vedoucí oddělení zahraničních vztahů ÚV KSČM, docent Hassan Charfo. Pro mnohé může být jeho postoj překvapující nebo kontroverzní; je však třeba zdůraznit, že díky svému syrskému původu a dodnes existujícím kontaktům může vývoj v Sýrii sledovat dlouhodobě. Jeho názor tedy nelze jen tak odbýt pomocí navyklých frází. (jh)

Vyznamenávat?
(Karel Černý, 08. Od naąich čtenářů, 07.09.2011)
Důrazně protestuji proti vychvalování a vyznamenávání bratrů Mašínů.

Kolonizace duší
(David Severin, 08. Od naąich čtenářů, 26.07.2011)
EU a s ní i Česká republika vstupují na prahu léta 2011 do dalšího přelomového období. Na jednu stranu bylo v těchto červnových dnech definitivně rozhodnuto o přijetí Chorvatska jakožto 28. člena unie….na druhou stranu již nějakou dobu můžeme pozorovat počátek drolení měnové unie v obavách o osud Řecka.

O důchodové reformě pohledem zdola
(David Severin, 08. Od naąich čtenářů, 28.03.2011)
Vážení spoluobčané všech vrstev a všech sociálních postavení, studuji přípravy i průběh všech aktivit vedoucí ke změnám stávajícího penzijního systému v ČR již od října 2010, kdy byla zveřejněna zpráva „Irreversible Truth“ agentury S&P, což mne sice neopravňuje vydávat nějaká závazná stanoviska k chystaným změnám, ale vyjádřit názor na nedopečenou reformu snad mohu, že?

Od bestiálního k humanitárnímu bombardování v Libyi
(Hassan Charfo, 08. Od naąich čtenářů, 28.03.2011)
Potlačování lidových protestů, které měly ze začátku pokojný charakter, krutým a nepřiměřeným vojenským způsobem vedlo ke zhroucení struktury režimu M. Kaddáfího v Libyi.

Prohlášení Syrské komunistické strany o událostech v Libyi
(Hassan Charfo, 08. Od naąich čtenářů, 15.03.2011)
Syrská komunistická strana velmi ostře odsuzuje masakry spáchané Muammarem Kaddáfím proti libyjskému lidu, který vyšel do ulic vyžadovat svoje práva na důstojný život, demokratické svobody a rekonstrukci státu v duchu současné doby.

Systémová změna jako odpověď na Ricardův efekt
(Miroslav Tejkl, 08. Od naąich čtenářů, 12.08.2010)
Ricardův efekt jak příšera bloudí Elsinorem starého vyspělého státu. Propojuje pracovní teorii hodnoty a rakouskou školu způsobem poněkud zvláštním, ale reálným…

Exodos
(Miroslav Tejkl, 08. Od naąich čtenářů, 05.02.2010)
Když jedete řeckou dálnicí, tak výjezd z ní není hlášen tabulí s anglo-latinským výrazem EXIT, ale starým řeckým, povědomým termínem exodos, který připomene známý příběh, kdy staří Židé nevyjížděli sice z dálnice, ale podle Starého Zákona odešli (byli "vyvedeni"?) z Egypta na pouť do své země zaslíbené.

Marx a dvě linie boje proti moci privilegovaných v dějinách
(Miroslav Tejkl, 08. Od naąich čtenářů, 06.05.2008)
(5. 5. 2008 uplynulo 190 let od narození Karla Marxe)

Marx a marxizmus versus Kapitál II.
(Andrej Sablič, 08. Od naąich čtenářů, 06.05.2008)
(pokračovanie - prvá časť zverejnená na http://www.sds.cz/view.php?cisloclanku=2008042803)

Marx a marxizmus versus Kapitál
(Andrej Sablič, 08. Od naąich čtenářů, 28.04.2008)
Tento článok vznikol ako voľné pokračovanie článku „Historie téměř detektivní“ od Miroslava Tejkla a diskusie k nemu.

Historie téměř detektivní
(Miroslav Tejkl, 08. Od naąich čtenářů, 17.04.2008)
aneb co Marxovi bránilo ve vydání dalších dílů Kapitálu?
(napsáno k poctě prof. Robinsonové a autorů českého vydání její knihy Essay o marxistické ekonomice)

Anti-Vejr aneb Proč nemám rád KSM
(Josef Heller, 08. Od naąich čtenářů, 25.03.2008)
Jistě se najdou tací, kteří si řeknou - Heller si nás až dosud nevšímal, ale když nás zrušili, tak se přidal a kope do nás společně s buržoasní justicí a antikomunismem. Kdo z členů KSM mne zná, ví, že jsem se na adresu KSM velmi nevybíravě vyjadřoval již dlouho před celou aférou s jeho zrušením.

Pohľad na február 1948 a jeho pokračovanie z trocha iného zorného uhla
(Andrej Sablič, 08. Od naąich čtenářů, 07.03.2008)
+ pokus o poučenie sa, a nielen z februára.
Marx chápe revolúciu ako zasadnú zmenu ekonomickej podstaty spoločnosti v danom prípade ako prechod od súkromného (subjektívneho) vlastníctva výrobných prostriedkov (v tom aj štátneho) k spoločenskému (objektívnemu).

Jsme si rovni?
(Karel Černý, 08. Od naąich čtenářů, 29.01.2008)
Jak jsem se zase rozčílil nad dnešní mf DNES.

Ta událost na Labutí řece
(Miroslav Tejkl, 08. Od naąich čtenářů, 10.12.2007)
aneb Kapitál podle Karla Jindřicha Wakefielda Marxe?
Tejklův článek se zamýšlí nad tím, k jakým logickým důsledkům by asi vedlo, pokud by byl pojem „kapitál“ skutečně a do důsledků považován jen za společenský vztah (tak jak je avizováno v Kapitálu i jinde), a ne za (peněžní) fond, natož za výrobní faktor, a pokud by bylo s kapitálem také jako pouze se společenským vztahem zacházeno)

Zemřela vize do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(2)
(Miroslav Tejkl, 08. Od naąich čtenářů, 05.12.2007)
aneb zastavení v mezipatře

Bohumír ©meral - osobnost, která by neměla zapadnout do zapomnění
(administrator, 08. Od naąich čtenářů, 25.10.2007)
Koncem října bychom si kromě jiného měli kaľdoročně připomenout výročí narození významné osobnosti dělnického hnutí a levice dr. Bohumíra ©merala. Narodil se 25. října roku 1880 v Třebíči. Ta byla na přelomu 19. a 20. století významnou baątou dělnického hnutí západní Moravy. Ostatně přízvisko rudá Třebíč bývalo jeątě dlouhá léta po 2. světové válce obvyklé a hodně pouľívané, nejen místními.

Zapomenutá mnichovská dohoda
(Ivan Sommer, 08. Od naąich čtenářů, 29.09.2007)
Pohnuté události v roce 1938 znamenaly nejen ztrátu území ČSR, značné materiální škody a oběti na životech, zapsaly se ale i do duší mnoha lidí jako velké psychické trauma. Sám jsem si to uvědomil bytostně teprve až po listopadu 1989, kdy se v Brně městě pořádaly průvody krojovaných Rakušanů na znamení obnoveného smíru a přátelství.

Reálný socialismus nemohl být vyšší společenskoekonomickou formací
(Miroslav Tejkl, 08. Od naąich čtenářů, 05.09.2007)
V příloze Haló novin Obrys-Kmen se v článku „Kapitalismus nemá záruční lhůtu“ rozohnil jistý pan Kučera na pana Stoklasu (pravděpodobně levicového aktivistu ČSSD z ASD a Nenovin) za jeho článek „Z pozic nadhledu“ v Obrysu – Kmeni č. 3/2005.

Neofeudální manifest?
(Miroslav Tejkl, 08. Od naąich čtenářů, 30.07.2007)
O vzrůstající roli lidského kapitálu a inovacích se někdy vyjadřujeme tak trochu jako o přírodním zákoně nebo lépe o nezávislé proměnné, jejíž požadavky bude muset člověk a společnost chtíc nechtíc naplňovat.

Spravme si poriadok so slovičkami
(Andrej Sablič, 08. Od naąich čtenářů, 07.06.2007)
Je načase zlikvidovať vedecký a politický Babylon v našej spoločnosti!!!
V diskusii na www.sds.cz k článku: Josef Heller, listopad 2005 - Co je to „stalinismus“? som napísal: „Stalinizmus“ - antivedecké, politické táraninky, ktoré škodia komunistickému, ľavicovému a pokrokovému hnutiu.

O „MOC-i“
(Andrej Sablič, 08. Od naąich čtenářů, 31.05.2007)
„MOC“ ako systémový, historický (časovo obmedzený) prvok spoločnosti, determinujúci jej triednu štruktúru.
Uvedomelé a živelné používanie „MOC-i“.

Bushovi pohunci z Česka
(Miroslav Pořízek, 08. Od naąich čtenářů, 31.05.2007)
O tom, že USA mají enormní zájem vybudovat svoji radarovou základnu jako část systému vlastní národní bezpečnosti se mluví a píše již delší dobu. Najdeme dost argumentů pro i proti. Domnívám se, že v tomto případě, ačkoliv jde o závažnou věc, se dá vystačit i s prostým logickým úsudkem, zdravým rozumem, vlastní životní zkušeností.

Pod babylonskou věží
(Karel Kříľ, 08. Od naąich čtenářů, 21.04.2007)
Europoslanec Miloslav RANSDORF kdysi vybízel v Sedmičce (29. 5. 05) svého spolustraníka Josefa Gottwalda ke studiu klasiků marxismu (ke kterým prý se tento tak hlásí), aby - poučen doporučovaným studiem - Jos. Gottwald neopakoval a nehlásal takové hlouposti, jaké předtím moderátor divákům odcitoval.

Radaroví bojovníci, hrdinové těchto dní
(Miroslav Pořízek, 08. Od naąich čtenářů, 27.03.2007)
Bojovnice jménem Parkanová Vlasta, její myšlenka je jasná:
budem u nás radar mít a basta.
Kdo snad trochu odporuje, jiný názor projevuje,
toho statečná Vlasta ihned přísně ztrestá.
Prostředky má k tomu skvělé,
obrany ministerstvo pod palcem celé.

Rozpustenie KSM ČR
(Andrej Sablič, 08. Od naąich čtenářů, 22.10.2006)
Rozpustenie komunistického zväzu mládeže v ČR je z hľadiska vedeckého rovnako nezmyselný krok mocenskej mašinérie, ako bol zákaz heliocentrického názoru vydaný zvláštnou komisiou ustanovenou pápežom Pavlom V. v roku 1616.

Theodicea centur. XXI.?
(Miroslav Tejkl, 08. Od naąich čtenářů, 21.10.2006)
K jaké theodiceji, k jakým etikám a desaterům nás přivádějí oběti velkých vizí 20. století?

Volba předsedy školy
(Iva Lajtkepová, 08. Od naąich čtenářů, 22.05.2006)
Malá povídka o volbách ze školního prostředí. Podobnost s českou politickou scénou je - jak ostatně jinak - čistě náhodná :-))).

Chvála antikomunismu
(Václav Růľek, 08. Od naąich čtenářů, 09.04.2006)
Václav Růžek tuto sobotu komentoval rok starý otevřený dopis Petra Uhla senátorovi Jaromíru Štětinovi, který jsme tehdy zveřejnili současně s peticí "Zrušme komunisty." Vzhledem k tomu, že je zobrazení komentářů na stránkách SDS omezeno 2000 znaky, zveřejňujeme tento příspěvek nyní celý. Ne snad proto, že bychom s ním souhlasili, ale aby snad jeho zkrácení nevyvolalo pochybnosti o jeho celkovém vyznění.

Chirac démission
(administrator, 08. Od naąich čtenářů, 03.04.2006)
Je neděle odpoledne, nemluví se o ničem, než o CPE. Na tržištích a v kavárnách, kde se tradičně v neděli před obědem mluví o fotbalu a o ženách, se mluví o CPE, o pátečním projevu Chiraka a o další demonstraci chystané na úterý. Levicové strany a organizace rozdávají na tržištích letáky, zvou na úterní demonstraci.

Bratr Herold jako marxistický ekonom
(Stanislav Heczko, 08. Od naąich čtenářů, 27.03.2006)
Příspěvek k 80. narozeninám Ilji Herolda z května 2005

Čo je to vlastne „TOVAR“?
(Andrej Sablič, 08. Od naąich čtenářů, 21.03.2006)
Ak občas sa nepozabudnem, tak TOVAR a TRH vždy píšem s veľkými písmenami, aby aj čitateľ neznalý marxizmu pochopil, že ak píšem o TOVARe, tak je tu reč o niečom inom a nie o zemiakoch, dreve či otrokoch, a TRH, to nie je reč o tržnici, obchodoch a pod. ale o ekonomickom prostredí všeobecne, vrátané politickej nadstavby.

Hypotéza o jednotnom základe živej prírody a spoločnosti
(Andrej Sablič, 08. Od naąich čtenářů, 16.03.2006)
„Spoločnosť je najvyššia forma usporiadania živej hmoty“
Život vznikol vo forme obojpohlavnej bunky. Rozpad obojpohlavnej bunky na jednopohlavné položil základ pre vznik kvalitatívne nových foriem (druhov) buniek a to na základe základných zákonitosti platných pre tento svet: jednota a boj protikladov, premena kvality na kvantitu a negácia negácie.

Miloševič musel zemřít
(Josef Vít, 08. Od naąich čtenářů, 15.03.2006)
Připravoval jsem článek o neslavném výročí zahájení humanitárního bombardování Srbska, když jsem byl šokován smrtí hlavního protagonisty této války. Po slavném vítězství NATO nad Srby se musela veřejnost přesvědčit o oprávněnosti této bezprecedentní války proti národu, který bránil svoji svrchovanost.

Neutrónová socialistická revolúcia a neutrónový socializmus
(Andrej Sablič, 08. Od naąich čtenářů, 11.03.2006)
Doteraz som obhajoval socializmus ako spoločenské vlastníctvo a touto cestou aj K. Marxa. Bolo to preto, lebo toto bol jediný reálny, v praxi uskutočnený produkt jeho myslenia. Keď K. Marx zadefinoval revolučný krok, ako zospoločenštenie výrobných prostriedkov, tak to bolo preto, že iné riešenie nevidel a asi ani nemohol vidieť.

Držme se kopyt, ševci!
(Oldřich Průąa, 08. Od naąich čtenářů, 10.03.2006)
Jsou témata, o kterých mají potřebu napsat pár řádek. Každý, kdo udrží tužku, resp. dosáhne na klávesnici. Prostě se neubrání pokušení. Cítí se povoláni a přitahováni jak můry zapálenou svíčkou. Puzení k pár odstavcům je nezvládnutelné. Příkladem může být téma CzechTek nebo pražská Putinova návštěva. Další vděčné se už nabízí na obzoru – případ Kájínek.

Proč musela zemřít hraběnka Teresa, aneb proč je těžší vyskočit z vlaku než z helikoptéry
(Miroslav Tejkl, 08. Od naąich čtenářů, 09.03.2006)
Těžko by mě napadlo, že ve mně nějaký řemeslný dobrodružný film vyvolá nějakou „hlubokomyslnou“ úvahu. Nicméně se tak někdy před rokem či dvěma stalo.

Dokopec, skopec
(Oldřich Průąa, 08. Od naąich čtenářů, 07.03.2006)
Dozvuk Putinovy návštěvy
Jako malí, když jsme si užívali výlet autem, jsme se těšili na každý nový výhled za zatáčkou a rodičům hlásili – bude dokopec, bude skopec. Auto mírně zrychlovalo a zpomalovalo, na koně slabý motor neměl tempomat, jelo se lážo plážo.

K postmoderně nelze přistupovat jako k univerzální koncepci
(Miroslav Tejkl, 08. Od naąich čtenářů, 06.03.2006)
..... už proto ne, že by to byla „zrada postmoderny“.....

|0-50|50-77|

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme.

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich část). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
633 (633 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
557 (557 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
517 (517 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
442 (442 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
676 (676 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
525 (525 hl.)
Prohnilý humanismus !!
449 (449 hl.)

Celkem hlasovalo: 3799


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.