logo SDS
Dnešní datum: 30. 11. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 9
Prům. 8.7
21 denni
Max. 604
Prům. 343.8

Nyní si čte web : 46 uživ.

08. Od naąich čtenářů

* Neutrónová socialistická revolúcia a neutrónový socializmus

Vydáno dne 11. 03. 2006 (6693 přečtení)

Doteraz som obhajoval socializmus ako spoločenské vlastníctvo a touto cestou aj K. Marxa. Bolo to preto, lebo toto bol jediný reálny, v praxi uskutočnený produkt jeho myslenia. Keď K. Marx zadefinoval revolučný krok, ako zospoločenštenie výrobných prostriedkov, tak to bolo preto, že iné riešenie nevidel a asi ani nemohol vidieť.

Záručná doba na toto riešenie však už uplynulá, život zrušil podmienky na jeho novú reálnu aplikáciu (kapitalizmus prekročil hranice štátov a a tieto vzťahy si poistil v medzinárodných zmluvách). Dnes sa stal štát a jeho občania hračkou v rukách medzinárodných monopolov rovnako, ako boli občania štátu hračkou v rukách domáceho kapitálu pred socialistickou revolúciou. K. Marx síce nám dáva filozofickú nádej v celosvetovej revolúcii, ale je to skôr utópia alebo možnosť, že ľudstvo po III. Svetovej vojne pochopí, že takto sa žiť nedá.

Čo nám teda ostáva? Zabudnúť na Marxa a zobrať rozum do hrsti. Nemám tým na mysli jeho metodologické postupy, ale zabudnúť na jeho výsledky, ku ktorým sa dopracoval.

Za základ pre hľadanie nových riešení považujem svoje články „Genetický kód (základná formula) kapitalistickej spoločnosti“ a „Úvaha o vývoji ľudskej spoločnosti“. (Vrátané v nich používaných skratiek)

Základným skupinovým kódom (GKS) nám známych spoločenských formácii je „TOVAR“ teda „SCT = ÚVN („C“+“VK“+“VS“) + Zisk“. Druhovým kódom kapitalistickej (GKK) spoločnosti je „súkromné vlastníctvo“. Ako tieto dva kódy pôsobia na spoločnosť? Produkcia na TRHu sa rozpredá so ziskom čím vznikne TOVAR. KV si prisvoja zisk v plnom rozsahu (toto garantuje druhový kód GKK), čim vlastne okradnú KP a SP, čo je zrejmé z môjho článku „Genetický kód (základná formula) kapitalistickej spoločnosti“. Prosím aby čitateľ, ktorý ho nečítal, alebo mu neporozumel, aby tak spravil znova, pretože:

Toto je elementárne a hrubé porušenie princípu spravodlivosti, nakoľko sa ku KP a SP nevracia kapitál, ktorý vložili do výrobného procesu, a toto je aj základ antagonizmu kapitalistickej spoločnosti!!!

K. Marx takto problém nevidel, on ho cítil niekde za problémom nadhodnoty, a preto i jeho riešenie nemohlo byť iné, ako odstránenie GKK. Treba priznať, že jeho riešenie tiež nie je celkom objektívne, nakoľko „C“, to nie je len akumulácia zisku, ale aj práce kapitalistu. Ak chceme byť objektívny, tak „C“ sa nám po zrelej úvahe rozpadne na „CZ“ – konštantný kapitál, tvorený zo zisku, a „CV“ - konštantný kapitál, tvorený prácou jeho vlastníka.

Ak sme si takto podrobne rozanalyzovali TOVAR a účinky TRHu, tak môžeme nájsť aj iné riešenie pri hľadaní cesty k spravodlivej spoločnosti, ako je zospoločenštenie výrobných prostriedkov. Ak je nám vývojový proces známy, tak ho môžeme plne ovládať a takto odstrániť jeho nežiaduce účinky!

Dnešný TRH ovládajú KV a preto berú celý zisk. Ak má postupne zavládnuť spravodlivosť potom treba obmedziť práva KV (účinnosť GKK) uzákonením „SPRÁVCU TRHU“, ktorý po rozpredaji celej produkcie rozdelí zisk, alebo stratu podľa vkladov kapitálu (CK, CV, VK, VS) do výrobného procesu. Samozrejme, že ak má byť objektívny, tak musí dôsledne sledovať vklady, a teda musí byť správcom aj vnútropodnikových účtov. O tom, či takýmto správcom bude Národná banka, štát či iná inštitúcia, treba diskutovať, ale návrh podstaty takéhoto revolučného kroku, ktorý vytvorí podmienky na spravodlivé rozdelenie celonárodnej produkcie, je asi nevyvratiteľný!

Ak sa pozorne zamyslíme nad povedaným, potom podstata riešenia sa veľmi nelíši od toho, čo sme poznali v „reálnom socializme“. Občania odovzdali výsledky svojej práce „správcovi trhu – štátu“, správca trhu ich rozpredal občanom a zisk či stratu použil podľa vlastného uváženia pre spoločnosť ako celok. Súkromný vlastník neexistoval, a preto nemohol nikoho okrádať. Z uvedeného dôvodu necítim potrebu pomenovať takúto spoločnosť ináč ako socialistická. Prívlastok „neutrónová“ som použil len preto, aby bolo jasné, že nie je potrebné zospoločenšťovať výrobné prostriedky.

Zároveň týmto článkom chcem nanovo dôrazne upozorniť, že charakter spoločensko-ekonomickej formácie neurčuje jej politická nadstavba, ale jej genetický kód!!! Je absolútne jedno či tento projekt uskutoční akísi diktátor (kráľ, cisár, emír) alebo široká koalícia kresťanov, moslimov a komunistov.

Andrej Sablič, 10. 3. 2006


Související články:
(Směry - socialismus)

Socialismus, nový pohled a strategie (06.09.2018)
Kritika gothajského programu (01.12.2012)
Proč socialismus? (16.04.2009)
Perspektivy socialismu v Evropě (22.12.2008)
Bojíte se socialismu? (17.12.2007)
Bojíte se socialismu? - Slovo autorů (17.12.2007)
Zemřela vize do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(2) (05.12.2007)
Reálný socialismus nemohl být vyšší společenskoekonomickou formací (05.09.2007)
Deset tezí o socialismu (05.09.2007)
Socialismus pro 21. století (výtah verze 2007) (03.09.2007)
Socialismus pro 21. století (verze 2007) (03.09.2007)
Model socialismu potřebuje dopracovat (25.07.2007)
Znovu nad modelem socialismu (18.07.2007)
Kapitalismus nemá záruční lhůtu (16.07.2007)
Marx, marxismus-leninismus a socialistické zkušenosti v moderním světovém sytému (15.07.2007)
Vytváření podmínek pro systémovou změnu směrem k socialismu nebude otázkou příštích let (20.06.2006)
Instituce (16.04.2006)
Úvaha o prohrách a vítězstvích (15.04.2006)
Na úvod diskuse na závěr Bulletinu (15.04.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (3) (09.04.2006)
Bratr Herold jako marxistický ekonom (27.03.2006)
Socialismus už nemá budoucnost (26.03.2006)
Čo je to vlastne „TOVAR“? (21.03.2006)
Pochodovat odděleně? (16.03.2006)
Hypotéza o jednotnom základe živej prírody a spoločnosti (16.03.2006)
Bude nový řád sociálnější? (03.03.2006)
Zopakuje veřejný sektor 400 let starou zkušenost? (28.02.2006)
Spoločný protokol o doterajšej diskusii (26.02.2006)
Na cestě k modelu socialismu (13.02.2006)
Marxizmus, socializmus, komunizmus a politické rozprávky o týchto pojmoch, alebo ako prebiehala kastrácia marxizmu (05.02.2006)
Nebojme se utopií (03.02.2006)
K nástinu hypotézy modelu socialismu (27.01.2006)
K výročí Leninovy smrti (21.01.2006)
Sovětský systém, nebo diktatura proletariátu? (19.01.2006)
Zemřela vize, do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(1) (19.01.2006)
Model socialismu pro 21. století z dílny TAPu (05.01.2006)
Cesty k socialismu ve světě a v ČR (05.01.2006)
Taktika a strategie (26.12.2005)
Základní problémy politického řízení společnosti (26.12.2005)
O co jde aneb Zastírací manévr pravice (23.12.2005)
Skála: Občanská společnost se mění v potěmkinovské kulisy (14.11.2005)
K predikci možností globálního kapitalismu (27.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (2) (23.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (23.10.2005)
»Přirozeným vývojem« zpátky k barbarství? (22.10.2005)
Jánošík s rudou hvězdou (26.09.2005)
Čtyři poznámky o socialismu (26.09.2005)
Jak to (ne)vidíme (29.06.2005)
Revoluce, reformy a transformace (24.06.2005)
K modelu socializmu IV. (písané pre SDS) (03.06.2005)
K diskusii o modelu socializmu III (písané pre SDS) (30.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu II. (písané pre SDS) (08.05.2005)
Několik předpovědí budoucnosti (02.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu (pro SDS) (24.04.2005)
K socialistické budoucnosti z pohledu SDS (23.04.2005)
Vystoupení na mezinárodní konferenci k 60. výročí osvobození (23.04.2005)
Jak k socialistické budoucnosti (22.04.2005)
Z časopisu ABC - rok 1960 (19.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (2) (18.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (1) (15.04.2005)
Karel Marx - svoboda a socialismus (14.04.2005)
Revoluce není záležitostí strany (11.04.2005)
Co nazýváme socialismus zdola? (12.02.2005)
Představa společnosti řízené zcela na bázi samosprávy vyvolává pousmání (09.02.2005)
Jak se lze v budoucnu vyhnout chybám protosocialismu (07.02.2005)
Marxista? (07.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Andrej Sablič | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1880 (1880 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1433 (1433 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9747


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.