logo SDS
Dnešní datum: 01. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 16
Prům. 3.8
21 denni
Max. 604
Prům. 343.9

Nyní si čte web : 92 uživ.

08. Od naąich čtenářů

* Zemřela vize do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(2)

Vydáno dne 05. 12. 2007 (6644 přečtení)

aneb zastavení v mezipatře

V prvním díle série „Zemřela vize do hrobu dána, metoda po ní zůstala“ jsem se pokusil ukázat, že je dost značný rozdíl mezi závěry, které vyplývají z Marxovy analýzy dějinného procesu a mezi socialistickou vizí /projektem/. V prvním díle série byl uveden konkrétně příklad týkající se rozdílu mezi třídními charakteristikami zkoumaného historického materiálu a socialistického projektu.

Podle Marxe se měla stát vládnoucí třídou v socialismu STARÁ vykořisťovaná třída z předchozího systému - měl se tedy na úseku sociální struktury společnosti odehrát dějinný scénář, který se neodehrál nikdy předtím… Tím ovšem - jak uvidíme dále - rozdíly mezi analýzou a vizí u Marxe nekončí.

Než budeme pokračovat, zkusme znovu odcitovat, co Marx napsal v předmluvě k druhému vydání I. dílu Kapitálu o změně vědecké buržoazní politické ekonomie v buržoazní apolegetiku a ve vulgární politickou ekonomii po r.1830 : „….S rokem 1830 nastala krise, která naráz všechno rozhodla. Ve Francii a v Anglii dobyla politické moci buržoazie. Od té chvíle nabýval třídní boj, praktický i teoretický, stále výraznějších a hrozivějších forem. Odzvonil umíráčkem vědecké buržoazní ekonomii. Teď už nešlo o to, zda ta či ona poučka je správná, nýbrž o to, zda je kapitálu užitečná nebo škodlivá, pohodlná nebo nepohodlná, zda je protipolicejní nebo ne. Na místo nezištného zkoumání nastoupilo placené hašteření, na místo nezaujatého vědeckého bádání zaujatá a podlézavá apolegetika…“(Kapitál I., SNPL 1953, Praha, str. 23-24)

Jde jistě o velice pravdivá slova, která ovšem není bohužel velký problém vztáhnout i na jejich autora samotného /samozřejmě bez těch atributů moci – protipolicejní atd./.

Zdá se, že i pro Marxe samotného platí, že jeho teorie se podřizuje - v míře nakolik se jeho světonázor stává uceleným - třídní apolegetice a zájmům vykořisťované dělnické třídy a teorie se podřizuje pueristické ideologii. Tuto podřízenost ideologii prolamuje – jako každý velký a transcendentní myslitel – na mnoha místech, např. v Rukupisech Grundrisse z 50. let, ale i v Kapitálu samotném.

Jenže málo platné – pueristická ideologie ho již plně ovládá a dává směr jeho celkovým zobecněním. A být třídním apolegetou jedné ze tříd kapitalismu – ať už třídy vykořisťované nebo vykořisťovatelské, ať už buržoazie nebo dělnické třídy – prostě není a nemůže být synonymem pro pravdivost ani pro pokrok. Pokud např. Petty, Smith nebo ještě i Ricardo (zemřel v roce 1823 – viz Marxova slova výše) vyjadřovali zájmy stále ještě progresívní třídy, Marx se naopak dostává na stejnou úroveň s apologety buržoazie – nehájí zájmy nějaké pokrokové třídy, ale zájmy té druhé /vykořisťované/ třídy v již zformované buržoazní třídní společnosti, zájmy proletariátu. Nehájí zájmy třídy, která v kapitalismu teprve vzniká na základě jeho vlastního vývoje. Jestliže průmyslový kapitalista je zosobněním továrny, která vyrostla jako sekundární výrobní faktor nad primárním výrobním faktorem půdou a střídá jejího představitele feudála, ani s rozvojem kapitalismu nezůstává klasický proletariát jako součást základní skladebné dvojice dominantních tříd beze změny.

Jednoduchá pracovní síla dickensovského kapitalismu, která ztratila i své řemeslnicko-umělecké schopnosti a universalitu rolníka (který si uměl mnoho věcí sám vyrobit) z doby feudální, je po jistou dobu rozumnou abstrakcí, ale i nad ní nakonec vyrůstá podobná nadstavba nazývaná lidským kapitálem, tedy podobný sekundární výrobní faktor, jako když vyrostla a začala ve společnosti dominovat továrna jako sekundární výrobní faktor nad primárním výrobním faktorem půdou.

Zaučená pracovní síla jako hromadná situace přestává být ve společnosti rozumnou abstrakcí a teprve tehdy si kapitalismus začíná velmi pomalu pěstovat (ale ještě delší dobu korumpovat) svého vlastního hrobaře - obdobně jako feudalismus si pěstoval kdysi jako svého hrobaře buržoazii… Tento budoucí hrobař dnešních mocipánů je k nim zatím velmi úslužný a volí většinou – alespoň v ČR – pravicově.

Zatím.

Kupectvo a měšťanské vrstvy se s knížaty a starou mocí taky nestřetly hned. Třída o sobě (an sich, en soi) není hned třídou pro sebe (für sich, pour soi)…

-.-.-.-

Možná že i kouzlo „mladého“ Marxe zasahující v 60. letech minulého století hromadně intelektuální kruhy, je do jisté míry způsobeno i tím, že jeho „kritická teorie“ formující se ve 40. letech 19. století ještě nepřerůstá tolik do vědomé apolegetiky, právě proto, že jí k ucelenosti ještě mnoho chybí…

Přesto by pro našeho současníka, který se v dnešní době nebojí inspirace Marxovými názory, měla být cennější právě ta éra pozdější, kdy ucelenost světonázoru uzamkla sice už Marxe v kleci apolegetiky, ale kdy jí jako každý velký intelektuální duch prolamoval – místo aby si jí – jako v případě Ekonomicko-filozofických rukopisů z roku 1844 – nebyl zatím ani vědom…

A velká osobnost intelektuálního světa se pozná právě tehdy, když prolamuje i vlastní závěry a přesahuje se, transcenduje…

Miroslav Tejkl


Související články:
(Směry - socialismus)

Socialismus, nový pohled a strategie (06.09.2018)
Kritika gothajského programu (01.12.2012)
Proč socialismus? (16.04.2009)
Perspektivy socialismu v Evropě (22.12.2008)
Bojíte se socialismu? (17.12.2007)
Bojíte se socialismu? - Slovo autorů (17.12.2007)
Reálný socialismus nemohl být vyšší společenskoekonomickou formací (05.09.2007)
Deset tezí o socialismu (05.09.2007)
Socialismus pro 21. století (výtah verze 2007) (03.09.2007)
Socialismus pro 21. století (verze 2007) (03.09.2007)
Model socialismu potřebuje dopracovat (25.07.2007)
Znovu nad modelem socialismu (18.07.2007)
Kapitalismus nemá záruční lhůtu (16.07.2007)
Marx, marxismus-leninismus a socialistické zkušenosti v moderním světovém sytému (15.07.2007)
Vytváření podmínek pro systémovou změnu směrem k socialismu nebude otázkou příštích let (20.06.2006)
Instituce (16.04.2006)
Úvaha o prohrách a vítězstvích (15.04.2006)
Na úvod diskuse na závěr Bulletinu (15.04.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (3) (09.04.2006)
Bratr Herold jako marxistický ekonom (27.03.2006)
Socialismus už nemá budoucnost (26.03.2006)
Čo je to vlastne „TOVAR“? (21.03.2006)
Pochodovat odděleně? (16.03.2006)
Hypotéza o jednotnom základe živej prírody a spoločnosti (16.03.2006)
Neutrónová socialistická revolúcia a neutrónový socializmus (11.03.2006)
Bude nový řád sociálnější? (03.03.2006)
Zopakuje veřejný sektor 400 let starou zkušenost? (28.02.2006)
Spoločný protokol o doterajšej diskusii (26.02.2006)
Na cestě k modelu socialismu (13.02.2006)
Marxizmus, socializmus, komunizmus a politické rozprávky o týchto pojmoch, alebo ako prebiehala kastrácia marxizmu (05.02.2006)
Nebojme se utopií (03.02.2006)
K nástinu hypotézy modelu socialismu (27.01.2006)
K výročí Leninovy smrti (21.01.2006)
Sovětský systém, nebo diktatura proletariátu? (19.01.2006)
Zemřela vize, do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(1) (19.01.2006)
Model socialismu pro 21. století z dílny TAPu (05.01.2006)
Cesty k socialismu ve světě a v ČR (05.01.2006)
Taktika a strategie (26.12.2005)
Základní problémy politického řízení společnosti (26.12.2005)
O co jde aneb Zastírací manévr pravice (23.12.2005)
Skála: Občanská společnost se mění v potěmkinovské kulisy (14.11.2005)
K predikci možností globálního kapitalismu (27.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (2) (23.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (23.10.2005)
»Přirozeným vývojem« zpátky k barbarství? (22.10.2005)
Jánošík s rudou hvězdou (26.09.2005)
Čtyři poznámky o socialismu (26.09.2005)
Jak to (ne)vidíme (29.06.2005)
Revoluce, reformy a transformace (24.06.2005)
K modelu socializmu IV. (písané pre SDS) (03.06.2005)
K diskusii o modelu socializmu III (písané pre SDS) (30.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu II. (písané pre SDS) (08.05.2005)
Několik předpovědí budoucnosti (02.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu (pro SDS) (24.04.2005)
K socialistické budoucnosti z pohledu SDS (23.04.2005)
Vystoupení na mezinárodní konferenci k 60. výročí osvobození (23.04.2005)
Jak k socialistické budoucnosti (22.04.2005)
Z časopisu ABC - rok 1960 (19.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (2) (18.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (1) (15.04.2005)
Karel Marx - svoboda a socialismus (14.04.2005)
Revoluce není záležitostí strany (11.04.2005)
Co nazýváme socialismus zdola? (12.02.2005)
Představa společnosti řízené zcela na bázi samosprávy vyvolává pousmání (09.02.2005)
Jak se lze v budoucnu vyhnout chybám protosocialismu (07.02.2005)
Marxista? (07.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 6,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Miroslav Tejkl | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9751


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.